Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 520 за запитом постанов

Загальна постановка завдання 2 полягає у тому, що авіапідприємство розробляє та обґрунтовує проектне рішення щодо доцільності оренди одного із двох можливих типів ...
Лабораторное отделение, дающее информацию для постановки диагноза, 5. Физиокабинет, 6. Кабинеты узких специалистов, 7. Центр реабилитационной терапии.....
технологічне, людське та обмеження в постановці задачі b. структура, культура й імідж фірми c. технологічне та людське d. працівники та завдання організації Question 8 Ситуація, що ...
Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. 58. Проходження служби в митних органах України. 59. Правовий захист працівників митних органів України.
...про повторні злочини і виконання постанов Пленуму Верховного Суду України з цього питання».
...309 КК України та до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 26.04.2002 р. „Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу ...
...з тих самих підстав, суддя постановив ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження у справі за позовом Чуприни С.В. Чи правильно вчинив суду?
Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. – 2002. №9. – С. 124 129. 7. Підопригора О. Речові права на чуже майно за новим ЦК України // ...
...приводить до ухвалення малокомпетентних рішень, постановки нереальних планових задач. Відсутня також належна мотивація в цій сфері. Фахівці через обмеженість своєї сфери діяльності часто позбавлені можливості мати ...
Реалізація мети роботи зумовила постановку й розв’язання наступних завдань: обґрунтувати зміст та сутність процесу управління підприємствами в кризових ситуаціях; провести оцінку існуючих методик прогнозування ...
...до участі в репетиціях нової постанови, але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 3 років не буде вимагати поліпшення житлових умов.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.03р. № 538, комунальна господарство КП "ШПТМ" визначило наступні антикризові заходи: постійно проводити роботу з ...
Яке рішення повинен постановити суд? 5. Лікар Бібіков у березні 2000 р. виїхав в експедицію на Крайню Північ на два роки.
...березня 1995 року № 4 / Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. К., 1995. — Ч. 1. — С. 31. 10. Закон України «Про виконавче впровадження» // Відомості Верховної Ради України ...
Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань: • розглянути товар як обліково аналітичну категорію; • дослідити організацію товарних операцій в торгівельних підприємствах; • розглянути загальне визначення ...
...результатами розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу про обрання щодо Петрова запобіжного заходу у вигляді застави, і тому він був звільнений з під варти 10 січня ...
...України, кримінально процесуальний кодекс України, постанови пленуму Верховного суду України та ін. Робота має типову структуру: вступ, три розділи, висновки та список використаної літератури.
...в кримінальних та адміністративних справах: Постанови Плунуму Верховного Суду України (1995 1997) К., Юрінком Інтер, 1998 16. Фесенко Є.В. Кримінально правовий захист здоровя населення (коментар ...
Її призначення постановка, визначення і формулювання цілей управління відповідно до потреби суспільства у вироблюваною фірмою продукції (послугах), в обгрунтуванні ресурсообеспеченности цілей і реалізовується ...
...такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008р. № 446 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 35. – Ст.1171.
...них технологій виготовлення; • зменшення термінів постановки на виробництво та впровадження нових технологій (до 3 місяців після виникнення ідеї); • застосування сучасних матеріалів, елементної бази і дизайну; • збільшення ...
...поставлені наступні завдання: 1) розглянути постановку оптимізаційної задачі; 2) проаналізувати структуру посівних площ у ТОВ «АФ «Покровська»; 3) дослідити ефективність вирощування зернових культур у господарстві; 4) ...
Зокрема, показати як після постановки значної суспільно корисної мети і прийняття особою рішення скоїти ризикований вчинок відбувається реалізація самого діяння.
Постановка кредитної роботи та її аналіз в ВАТ”Ощадбанк” дозволяє давати реальну та всебічну оцінку результатам діяльності банку, виявляти сильні та ...
...просить ухвалу суду скасувати, як постановлену з порушенням норм ЦПК, та зобов’язати суд розглянути справу по суті, оскільки вважає, що його спір підлягає розгляду в ...
...до неї неминуче приводять до постановки питань про мотивацію учіння. Як вітчизняні, так і зарубіжні психологи й педагоги останнім часом відстоюють думку, що наукова інтерпретація процесу ...
...потрібно заповнити акт звірки повноти постановки на автоматизовані обліки об”єктів АБД. Група оперативної інформації та статистичної роботи є єдиним інформаційним центром у міському відділі УМВС ...
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та розв’язання комплексу завдань, основними з яких є: розглянути та узагальнити різні підходи щодо визначення, змісту та складових біологічних ...
«Про внесення змін до постанови Пленуму Суду України № 7 від 24.10.2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання».
...маркетингове планування, яка включає правильну постановку, ціль та задачу, вибір стратегій, розробку заходів і контроль за їх виконанням. Маркетинг – це мистецтво, каже Філіпп Котлер, і йому ...
...подамо у наступній послідовності дій : постановка завдань ціноутворення (збільшення продажу, збільшення прибутку, збереження існуючого стану);визначення попиту на продукцію структурних підрозділів заводу (комплексний аналіз реакції попиту ...
...Закону України "Про лікарські засоби", постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 року № 789 "Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення" затверджено ...
Мета, гіпотеза і постановка завдань дослідження. 71. Вибір та обґрунтування теми і актуальності дослідження. 72. Факт і артефакт у психологічному дослідженні. 73.
...та національні стандарти бухгалтерського обліку, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, міжнародні стандарти аудиту, положення класиків економічної теорії, наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань ...
...користувалися законами та нормативними актами , постановами та положеннями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку України, підвідомчі акти Ощадного банку України, наукові монографії. Об’єкт дослідження.
...базою дослідження стали Закони України, Постанови Правління НБУ, статистичні дані Державного комітету статистики України, Фонду гарантування внесків фізичних осіб, фінансова звітність банку ВАТ АКБ «Автокразбанк», монографії ...
Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань: • розглянути з позицій ринкових відносин економічну природу і сутність товарних операцій та організацію товарних операцій на ...
...як спосіб його забезпечення" присвячено постановці проблеми, дослідженню питань, пов'язаних зі станом вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять.
Організація та постановка фінансового обліку в товаристві здійснена відповідно до законодавства України та обраної облікової політики. Бухгалтерський облік ведеться за книжково журнальною формою ...
Постановка цілей та розробка антикризової стратегії. 129. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 131. Фінансова санація як складова антикризового управління. 132.
...листи ДПС України, рішення та постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, інструкції відповідних підрозділів, звітні документи підрозділів ОДПІ, службові записки.
Процессуальные теории мотивации: ожиданий, постановки целей, равенства. 35. Процедура и этапы оценки деятельности 36. Концепция партисипативного управления 37. Проблемы, возникающие при оценке персонала 38.
...та економічного аналізу, закони України, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів, нормативно методичні та статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, окремих комерційних банків України, матеріали ...
...й доповненнями до них, указів, постанов, інструкцій, листів тощо. Відповідно до статуту, товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Основним видом діяльності підприємства є виробництво, переробка, зберігання, заготівля ...
Процессуальные теории мотивации: ожиданий, постановки целей, равенства. 35. Процедура и этапы оценки деятельности 36. Концепция партисипативного управления 37. Проблемы, возникающие при оценке персонала 38.
...закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи з регулювання обліку, аудиту і аналізу грошових коштів та грошових потоків.
Аналізуючи постановку фінансового обліку споживчого товариства, робимо висновок про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству. За результатами проведеного дослідження можна зробити ...
...об’єктів і послідовності аналізу, постановка цілі, терміни виконання); визначення кола інформаційних (обліково статистичних, звітних, оперативно планових) матеріалів, включаючи (якщо це диктується необхідністю виконання програми аналізу) ...
...об’єктів і послідовності аналізу, постановка цілі, терміни виконання); визначення кола інформаційних (обліково статистичних, звітних, оперативно планових) матеріалів, включаючи (якщо це диктується необхідністю виконання програми аналізу) ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.