Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3164 за запитом поточних

...господарську діяльність з 04 січня поточного року. Підприємство самостійно зареєструвалося як платник податку на додану вартість та обрало податковий період, що дорівнює місяцю За січень та лютий місяці поточного року підприємство здійснили господарчі операції, ...
...реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на 01.12.09 р....обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12.09 р.) 6.
...реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на 01.12.09 р....обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12.09 р.) 6.
...реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на 01.12.09 р....обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12.09 р.) 6.
...реєстрації господарських операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на 01.12.09 р....обліку господарські операції за грудень поточного року. Підрахувати обороти та вивести залишки за рахунками на кінець періоду (на 31.12.09 р.) 6.
Вкажіть кореспонденцію рахунків та первинні документи за наступним господарськими операціями Продана готова продукція з відстроченням терміну оплати Куплено за готівку новий інженерний калькулятор Здійснена оплата одержаного векселя через рахунок в банку Продаж товарів під вексель (сума ПДВ) Собівартість проданого товару Куплена за готівку сировина (сума з ПДВ) Задача Необхідно скласти початковий і кінцевий баланс: 1) у бухгалтерському балансі підприємства станом на 31 березня...
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
; Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3750 грн. 20.05 – термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування....оплата за перебування коштів на поточному рахунку – 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15780 грн.
...кінець періоду за субрахунком 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Сальдо на початок періоду за субрахунком 311 «Поточний рахунок в національній валюті» – 5800 грн. 1.
...економічній літературі також називають коефіцієнтом поточної ліквідності, коефіцієнтом загального покриття. Таким чином, з метою характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішими з ...як різниця оборотних активів і поточних зобов’язань. Перелічені показники в різній мірі характеризують ефективність використання оборотних коштів підприємства і застосовуються на підприємствах різних галузей.
...роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між прибутками і витратами за проектом b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції c. сумарний поточний прибуток за проектом Question 3 ...
Видано з поточного рахунку до каси грошові кошти на виплату заробітної плати і проведення господарських витрат 7500,00 4.... Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальнику за матеріали (вкл. ПДВ) 24000,00 2. Отримано від постачальника попередньо оплачені матеріали (опер.
...Розрахунки з оплати праці 163 Поточний рахунок в національній валюті 26 каса Статутний капітал 1302 Резервний капітал 649 Довгострокові кредити банків Короткострокові кредити банків 216 Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом ...
...Розрахунки з оплати праці 230 Поточний рахунок в національній валюті 101 каса Статутний капітал 15094 Резервний капітал 5878 Довгострокові кредити банків Короткострокові кредити банків 104 Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом ?
...Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" відображаються в рядку 230; 3) залишки по рахунках ...в національній валюті 120 311 Поточні рахунки в національній валюті 10096 372 Розрахунки з підзвітними особами 620 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 510 377 Розрахунки ...
...91 49 102,0 107,1 Поточний 726 220 132 88 106,6 103,0 38. За даними балансу фірми обчисліть відносні величини, які б характеризували: Стаття активу ...розвитку комерційного банку передбачалося у поточному році порівняно з минулим роком збільшити обсяг кредитних послуг на 20 %. Фактично у поточному році планове завдання з надання послуг ...
; інша поточна дебіторська заборгованість зростає в 2006 році на 61 тис.грн. або 17,78% та в 2007 році на 95 тис....2,77%), товари (0,12%), інша поточна дебіторська заборгованість (2,08%), грошові кошти в національній (2,08%) та іноземній (0,49%) валютах та інші оборотні активи (1,73%).
активною або поточною c. знайомою d. неактивною Question 148 Поміняти місцями панелі в Total Commander, можна використавши співвідношення клавіш: a. Alt Fl b.... ємність поточного диска в байтах (...Bytes on drive) b. кількість файлів у каталозі на другій панелі і їх загальний розмір у байтах ...
Варіант № Господарські операції за поточний місяць Сума, грн 1 На поточний рахунок магазину поступили кошти за товари реалізовані в попередньому періоді 10 2 Перераховано з рахунку кошти на часткове погашення отриманого ... 14 Нараховано податок на прибуток поточного місяця ? 15 Визначено фінансовий результат діяльності магазину (прибуток, збиток) ? Вихідні дані: Залишки на рахунках підприємства на початок поточного місяця № Назва ...
...по рахунках на 01.01 поточного року Код рахунку Назва рахунку Залишки, грн. 10 Основні засоби 25000 13 Знос необоротних активів 15000 20 Виробничі запаси 900 ...35000 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (виробничі запаси) Вартість матеріалів ...
...по рахунках на 01.01 поточного року Код рахунку Назва рахунку Залишки, грн. 10 Основні засоби 20 000 13 Знос необоротних активів 12 000 20 Виробничі ...000 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (виробничі запаси) Вартість матеріалів ...
...по рахунках на 01.01 поточного року Код рахунку Назва рахунку Залишки, грн. 10 Основні засоби 8000 13 Знос необоротних активів 3200 20 Виробничі запаси 100 ...11200 Господарські операції за січень поточного року Зміст операції Сума, грн. 1. По рахунку – фактурі №205 від постачальника одержано сировину і матеріали (виробничі запаси) Вартість матеріалів ...
; Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3750 грн. 20.05 – термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування....оплата за перебування коштів на поточному рахунку – 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15780 грн.
...грошовому чеку НЕ №365286 з поточного рахунка в касу для виплати заробітної плати та на господарські потреби і оприбутковано в касу 1529 2 5.01 Оприбутковано ...отриману за чеком готівку з поточного рахунку 1529 3 6.01 Видано під звіт Соболєву К. А. на поточні потреби (для придбання канцтоварів) 90 4 8....
Управління процесом фінансування поточної діяльності торговельного підприємства передбачає облік не тільки експлуатаційних витрат щодо надання торгівельних послуг, а й витрат, пов’язаних з придбанням ... За джерелами фінансування у складі поточних витрат торговельного підприємства виділяють: поточні витрати, що відносяться на собівартість продукції (витрати обігу); поточні витрати, що фінансуються за рахунок чистого ...
...про те, що: міра, якою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами (Кпок.=4,6); частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається ...
...свідчить про те: міра, якою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами; частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями; ...
Будівництво розпочато в поточному місяці. Разом з цим продовжується будівництво школи інтернату, замовником якої є міська Рада. Дане підприємство має наступну структуру: 1....в експлуатацію міській Раді в поточному місяці. Необхідно: 1. Скласти початковий сальдовий баланс, виходячи із сум по статтях господарських засобів і джерелах їх формування на 1 ...
...станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти в сумі 4350 грн. Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 20 ...
Розрахувати поточну вартість грошових надходжень по роках та за період в цілому 3.3. Визначити втрати вартості грошей з часом по роках ...другій задачі необхідно розрахувати теперішню (поточну) вартість грошей за складним відсотком за наступною формулою: PV = FV(1 + i) n Результати розрахунків представити у табличному вигляді Вихідні ...
Поточний рахунок в національній валюті – 12000 грн 7. Розрахунки з покупцями та замовниками – 6500 грн 8....15,35*35) 537, З поточного рахунку в національній валюті перераховано аванс постачальнику на придбання виробничого верстату, в т.ч. ПДВ 20% ( суму визначити) (4000*0,2) ...
Поточні зобов’язання Товари 140 Короткострокові кредити банків Векселі одержані 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за товари, ...
Поточні зобов’язання Товари 140 Короткострокові кредити банків 500 Векселі одержані 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Дебіторська заборгованість за ...
...зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, і отже, погіршенню фінансового положення підприємства. Дані розшифровки дебіторської заборгованості свідчать‚ що в її складі немає простроченої ...розрахованих коефіцієнтів абсолютної‚ швидкої та поточної ліквідності. Усі розраховані показники знизилися. Стан розрахунків з покупцями в порівнянні з минулим роком, покращився в 5,8 рази і ...
Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо. 15. Як визначається потреба в грошових коштах підприємства? Тема 6.... Як відбувається оцінка динаміки стану поточних активів? 4. Як класифікуються поточні активи за ступенем ризику? 5. Оцінка якісного складу поточних активів. Методика розрахунку відповідних показників. 6.
Сальдо поточних операцій в платіжному балансі це: різниця між доходами, що були отримані з за кордону та передані за кордон; різниця між ...більше за 100; повна доходність; поточна доходності; жодний варіант невірний 125. Яка з характеристик належить дисконтній облігації: курс меньше за 100; повна доходність; вірні два попередніх ...
...10 При перевірці розрахунків за поточний рік на підприємстві ревізором було встановлено наступне : 1. 4 січня в оплату за відвантажену продукцію отримано вексель на суму 1500 ...Орізон" станом на 1 вересня поточного року ревізором було виявлено наступне: 1. Залишок коштів на поточному рахунку в національній валюті становить 120 000 грн. 2.
...і аналізу в процесі кредитування поточної діяльності СГД 1.3 Організаційно – економічна характеристика КБ «Мегабанк» Розділ 2. Облік кредитування поточної діяльності СГД 2.1 Організація обліково – ...
Грошові кошти на поточному рахунку 29 3. Кредиторська заборгованість 72 4. Дебіторська заборгованість 83 5. Виробничі запаси 35 6. Інші оборотні активи 17 7....доходів Із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість 210 55 Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти В національній валюті 230 206 В іноземній валюті ...
Оплачено з поточного рахунку в банку постачальнику вартість транспортних послуг ? 5. Введено в експлуатацію отриманий верстат ? Завдання 2 При проведенні аудиту річної фінансової ...місяця 15000 2 Зараховано на поточному рахунку в банку отримана позика 25430 3 Списано на фінансовий результат чистий дохід від реалізації товарів 890 Завдання 2 Під ...
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...запасні частини на 1 травня поточного року № Назва запасних частин Одиниці виміру Кількість Ціна, грн 1. Електродвигун шт. 4 2. Різці шт. 10 3. Шестерні шт.
...ЗАДАЧА 2 Підприємство 1 червня поточного року отримало кредит на суму 120К тис. грн. строком на 4 місяці під 40% річних....повернено комерційному банку 15 жовтня поточного року. Необхідно визначити суму коштів, яку поверне підприємство банку по закінченню строку кредитування. Коофіцієнт 5.1 ЗАДАЧА 3 На основі ...
...розподіляється лише ЧП сформований у поточному періоді; 2) НП та ЧП рівні до моменту проведення розподілу чистого прибутку в кінці фінансового року; 3) співвідношення може бути ...перед бачає відмову від виплати поточних доходів дрібним власникам. 2. Виконання якої умови забезпечує зростання продуктивності праці на підприємстві? 1) зростання результатів, праці при стабільних витратах ...
...до пенсійного фонду 3%; 3 поточного рахунку підприємства перераховано заборгованість постачальнику, ДАІ, страховій компанії, в пенсійний фонд і бюджет у повному розмірі 2 Отримано від учасника ...продажна вартість; ПДВ 20%; На поточний рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця у повному розмірі; Закрити транзитні рахунки і визначити фінансовий результат за господарською операцією ...
...до пенсійного фонду 3%; 3 поточного рахунку підприємства перераховано заборгованість постачальнику, ДАІ, страховій компанії, в пенсійний фонд і бюджет у повному розмірі 2 Отримано від учасника ...продажна вартість; ПДВ 20%; На поточний рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця у повному розмірі; Закрити транзитні рахунки і визначити фінансовий результат за господарською операцією ...
...до статутного капіталу 3000 На поточний рахунок з каси направлені внески засновників до статутного капіталу 3000 З розрахункового рахунку погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 5500 ...обсязі для переробки 6300 З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 5400 З поточного рахунку перерахована заборгованість по ...
...до статутного капіталу 9000 На поточний рахунок з каси направлені внески засновників до статутного капіталу 9000 З розрахункового рахунку погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали 3660 ...обсязі для переробки 3000 З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 5350 З поточного рахунку перерахована заборгованість по ...
...визначення чинників, що впливають на поточне фінансове становище, використовуючи при цьому певний алгоритм розрахунку показників. Виявлення подальшої зміни чинника та самої можливості його зміни і повинно ...початок 2004 та 2006 року поточні активи були сформовані за рахунок власного капіталу. Тобто активи перевищують над зобов’язаннями. На кінець року ситуація така ж, поточні ...
На поточний рахунок з каси направлені внески засновників до статутного капіталу 9000 4. З розрахункового рахунку погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали ... З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 3100 7.
...200 року: Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро, Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США Основні засоби – 20000 грн.... На поточний рахунок в іноземній валюті зараховано довгостроковий кредит в іноземній валюті в розмірі 20000 євро. Курс 1 євро = 6,10 2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.