Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3164 за запитом поточних

Внесено на поточний рахунок 1 3. Отримано оплату за відвантажений товар 4 4. Оприбутковані запасні частини, придбані підзвітною особою 5 5.... На поточний рахунок надійшла короткострокова позичка 35 2. Оприбутковано інвентар, придбані підзвітною особою 5 3. Одержано запасні частини від постачальника 3 4.
...найбільш ліквідних оборотних коштів до поточних зобов’язань фірми. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Інша поточна заборгованість теж зменшилась на 51.4 тис. грн. Аналіз зміни структури розміщення оборотних коштів свідчить про те, що за звітний ... Зменшилась лише сума поточних зобов’язаннь з одержаних авансів на 2.7 тис.грн., або 4.5%. Поточні зобов’язання в цілому збільшилися і ...
...сітьових показників лікарень на рівні поточного року видатки на електроенергію у плановому році не повинні перевищувати рівня, врахованого у кошторисі поточного року 4.
Від нерезидента отримана інвалюта на поточний інвалютний рахунок в сумі 5000=8,0грн. за виконані послуги. 50% інвалюти продано на МВР за ... Кошти від продажу зараховані на поточний рахунок в національній валюті. Задача 2. Від постачальника отримано обладнання до установки загальною вартістю 24000грн.з ПДВ.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність поточного фінансового планування підприємства 1.2. Фінансова стратегія і фінансова політика підприємства ...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових ...
...сальдо – нульові, крім рахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 239 800 грн., 312 «Поточні рахунки в іноземних валютах» 2000 дол.
...сальдо – нульові, крім рахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 239 800 грн., 312 «Поточні рахунки в іноземних валютах» 2000 дол.
...сальдо – нульові, крім рахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 239 800 грн., 312 «Поточні рахунки в іноземних валютах» 2000 дол.
...сальдо – нульові, крім рахунків 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 239 800 грн., 312 «Поточні рахунки в іноземних валютах» 2000 дол.
...сальдо – нульові, крім рахунків 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 239 800 грн., 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" – 2000 дол.
...В АКБ «Приватбанк» 16.08 поточного р. за поточними рахунками АТ «Обрій» проведені такі операції: Необхідно відобразити наведені операції за поточним особовим рахунком та вихначити залишок ...
...ділянки 24300 12 Кошти на поточному рахунку в національ¬ній валюті 126000 13 Малоцінні та швидко¬зношувані предмети 19800 14 Резервний капітал 95400 15 Довгострокові креди¬...) 1 На поточний рахунок надійшли кошти від покупців 34740 та інших дебіторів 3060 Разом 37800 2 З поточного рахунку перераховано податки до бюджету ...
...27 270 12 Кошти на поточному рахунку в національ¬ній валюті 141400 13 Малоцінні та швидко¬зношувані предмети 22220 14 Резервний капітал 107060 15 Довгострокові креди¬...) 1 На поточний рахунок надійшли кошти від покупців 38990 та інших дебіторів 3430 Разом 42420 2 З поточного рахунку перераховано податки до бюджету ...
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти ) / поточні зобовязання 2. Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні кошти запаси) / поточні зобовязання 3. Коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні кошти / поточні зобовязання) 4.
...продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва. Внаслідок прискорення оборотності обігових коштів зменшується ...), середня величина поточних коштів (з 822,1 до 409,95 тис. грн.). Щодо обсягів реалізації підприємства, то за три квартали 2005 р.
...управління, а останнє кілька циклів поточного (короткострокового) управління, забезпечуючи безперервність процесу реалізації стратегії. Задачі управління в ході реалізації стратегії конкретизуються і передаються з контуру стратегічного управління ...а потім і в контур поточного управління. У силу цього стратегічне, оперативне й поточне управління мають єдиний за своєю природою механізм управління (систему механізмів), що включає ...
...Дебіторська заборгованість 100 140 Інші поточні зобов’язання 200 250 Готівка 50 60 Довгострокові кредити 180 150 Всього 990 990 Всього 990 990 Задача № 16 Юридичною ...обслуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата послуг в розмірі 1200 грн. у т. ч. ПДВ.
...спроможність підприємства негайно погасити свої поточні борги; показник робочого капіталу повинен бути завжди від'ємним; критерієм оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник Cash flow ...нульовим купоном можна віднести: наявність поточних процентних платежів; облігації розміщуються з дизажіо (дисконтом); облігації розміщуються з премією; погашення здійснюється за курсом емісії 20.
...і руху грошових коштів на поточних рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках» за субрахунками: 311.1 «Поточний рахунок в національній валюті.
...вартості актів виконаних робіт у поточному місяці виконавцями (проектувальниками, будівельниками тощо). Передбачені даним пунктом кошти, Інвестор сплачує на поточний рахунок Інвестора Підрядника або на поточний рахунок ...
або 156%), інша поточна дебіторська заборгованість незначно змінюється в 2006 році порівняно з 2005, але значно зростає в 2007 році (на 1175 тис.грн....не має довгострокових зобов’язань; поточні зобов’язання підприємства мають також тенденцію до підвищення на протязі 2005 2007 років, тобто спочатку зростають на 70%, потім ще ...
...7% в 2007 році інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн....році становить 11,89%; інша поточна дебіторська заборгованість становить незначну питому вагу – 0,08% в 2005 році, 0,07% в 2006 році і 0,09% в 2007 році.
поточного значення цього коефіцієнта компанії, що оцінюється; b. планового значення, що розраховані за даними реалізації компанією бізнес плану інноваційного проекту; c.... поточна ставка доходу за банківськими депозитами, що застраховані; b. поточна доходність державних облігацій; c. середні величини показників, що зазначені в п.
Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання 1 12 Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» ... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 1109 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 4444 тис.
Узагальнення даних поточного обліку 3. Завдання Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки ... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 2061 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 1175 тис.
...підприємства передбачає, що за рахунок поточних зобов’язань (короткострокового позикового капіталу) фінансується лише частина ( приблизно половина) змінної частини оборотних активів. 1). агресивний 2.)Помірний 3.... Як розраховується коефіцієнт поточної ліквідності активів підприємства? Умовні позначення: ГЗП готові засоби платежу; ДЗ – поточна дебюторська заборгованість; ПЗ –поточні зобов’язання; КЗ – кредиторська заборгованість; ...
...на рахунку на 31.12 поточного року 100 000 Сума облігацій державної позики у портфелі 50 000 Напрострочена дебіторська заборгованість 25 000 Залишки запасів сировини на ...до 05.01 наступного за поточним роком розрахуватися з постачальниками, сплативши їм 50 000 грн. Визначити: а) чи достатньо у компанії коштів для того, щоб розрахуватися ...
...5267 – соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти 56814 73506 Витрати та заощадження 157996 186365 у тому числі: – придбання товарів та послуг 139984 151013 – доходи від власності, сплачені 190 334 – поточні податки та доходи, майно та ...
...доходи, інші 4275 5267 – одержані поточні трансферти 56814 73506 Витрати та заощадження, всього, в тому числі: 157996 186365 – придбання товарів та послуг 139984 151013 – доходи від власності, сплачені поточні податки та доходи 190 334 – ...
...порядку ведення банківських операцій на поточному (311 pax.) та валютному рахунку в банку (312 pax.) та на інших рахунках "Кошти в національній валюті" (313 pax...., які були перераховані на поточний рахунок об'єднання. У липні 2002 р. за рахунок кредитних коштів закуплено легковий автомобіль "Вольво" вартістю 64 тис. грн.
; Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3750 грн. 20.05 – термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування....оплата за перебування коштів на поточному рахунку – 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15780 грн.
...Гранд» мало залишок коштів на поточному рахунку в розмірі 6 700 грн. В першій половині дня на поточний рахунок зараховано ще 2 500 грн.
...Брак у виробництві 3 000 Поточні фінансові інвестиції 15 000 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42 000 Страхові резерви 16 000 Готова продукція 9 000 Розрахунки з ...учасниками 22 700 Гроші на поточному рахунку в банку в національні валюті 99 000 Статутний капітал 77 350 Гроші в касі в національні валюті 900 б).
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...якого полягають у забезпеченні життєздатності, поточної ефек¬тивної діяльності та необхідних темпів зростання суб'єкта господарю¬вання, є управління грошовими потоками....інших напрямів використання грошових коштів;  поточний вихідний грошовий потік потік, що характеризує обсяги та напрями використання грошових коштів для фінансування поточної господарської діяльності підприємства (крім пріоритетних ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...Задача За рахунок коштів з поточного рахунку підприємством придбано довгострокових фінансових інвестицій, що дають право на облік за методом участі в капіталі, на суму 5 млн. грн. та поточних фінансових інвестицій на суму 100 ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
...Таврія» станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1 Залишки по статтям активу й пасиву на 1.01. поточного року Статті активу Сума Статті ...
Кошти перераховані з поточного рахунку для розрахунків з кредиторами. 3. № госп. опер. Зміст Сума 1 На поточний рахунок надішли кошти 1.
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Залишки по статтям активу й пасиву на 01.05 поточного року Статті активу Сума Статті ...
за поточними рахунками AT „Обрій" проведені такі операції (в грн.) Таблиця 2 Вихідні дані Назва документа Зміст операції Сума Залишок коштів на поточному рахунку на початок дня становить ...
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів 6 Короткостроковий кредит банку 30 Відстрочені податкові активи 14 Розрахунки з бюджетом за податками 10 Основні засоби ...
...заборгованість 8760 17 Кошти на поточному рахунку у банку 13500 18 Кошти на валютному рахунку у банку 6800 Завдання 3 Необхідно: 1....ТОВ «Вікторія» на 1 березня поточного року 2. У журналі господарських операцій визначити на підставі наведених операцій бухгалтерські проводки та здійснити записи по рахунках, визначити тип ...
Поточні рахунки в національній валюті 8. Розрахунки з покупцями 9. Розрахунки з підзвітними особами 250 1. Статутний капітал 2....1 Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу на виплату заробітної плати 2 Видано з каси підзвіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.