Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3165 за запитом поточних

Поточні рахунки в національній валюті 8. Розрахунки з покупцями 9. Розрахунки з підзвітними особами 250 1. Статутний капітал 2....1 Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу на виплату заробітної плати 2 Видано з каси підзвіт на господарські витрати 3 Видана з каси заробітна ...
Початок навчання – із січня поточного року, курс навчання – 120 годин. Загальна вартість навчання згідно із затвердженим кошторисом – 9 000 грн....надання послуг: за перший місяць поточного року – 6000 грн., за другий місяць поточного року – 2000 грн., за третій місяць поточного року – 1000 грн. Усього – 9000 грн.
; Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3750 грн. 20.05 – термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування....оплата за перебування коштів на поточному рахунку – 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15780 грн.
Надійшла на поточний рахунок в іноземній валюті довгострокова банківська позичка 2. Нерозподілений прибуток приєднаний до статутного фонду Завдання 6.... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 2061 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 1175 тис.
...використаної літератури Вся перспективна і поточна діяльність підприємства спрямована на отримання прибутку для забезпечення свого існуючого стану та подальшого розвитку. Тому головним у діяльності підприємства є ...контроль виробничо господарської діяльності; — оперативна, поточна фінансово економічна робота. Планово економічний відділ ВАТ „НВМК” складає перспективні, поточні та оперативні фінансові плани.
Перерахована заборгованість підприємства з поточного рахунку в національній валюті в фонд соціального страхування Завдання Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом ...грн Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 22 тис.грн Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 309 тис.
Перерахована заборгованість підприємства з поточного рахунку в національній валюті в фонд соціального страхування Завдання Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом ... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 66 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 209 тис.
Перерахована заборгованість підприємства з поточного рахунку в національній валюті в фонд соціального страхування Завдання Складіть шахову відомість на основі наступних господарських операцій (суми приводяться студентом ... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу – 124 тис.грн 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям з каси – 29 тис.
Перерахована заборгованість підприємства з поточного рахунку в національній валюті в фонд соціального страхування II. Практична частина Завдання №6 Складіть шахову обігову відомість на основі наступних ... Перераховані грошові кошти з поточного рахунку в національній валюті в касу 4. Виплачена заробітна плата робітникам і службовцям із каси 5.
Поточний рахунок у національній валюті, (тис.грн.) 300 8. Кредиторська заборгованість за товари, (тис.грн.) 45 Завдання: 1.... Господарські операції за перший квартал поточного року № п/п Дата Зміст господарських операцій Сума 1 03.03 Отримано товари від ТОВ "Ходак" за купівельною вартістю 40000 ...
На поточний рахунок зараховано позику банку в сумі 20 000 грн. 2. З поточного рахунка погашено заборгованість банку в сумі 2 000 ...
...найважливішими є: 1) Зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов”язань підприємства; 2) Зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов”язань підприємства; 3) Збільшення величини грошових активів, які ...
Поточний рахунок в КБ "Полта¬ва банк" м. Полтава № 260055489012, МФО 331018. Індивідуаль¬ний податковий номер 564018431241.... Поточний рахунок в КБ "Приватбанк" м. Миргород №260044182139, МФО 124119. Індиві¬дуальний податковий номер 564213291834. Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ...
...язання і капітал: Кошти на поточних рахунках клієнтів 105000 105000 105000 Строкові депозити клієнтів 50000 50000 50000 Позички, отримані від комерційних банків 1700 1700 1700 Позички, ...4 Показники На 1.01 поточного року На 1.04 поточного року Сума, тис. грн. Структура, % Сума, тис. грн. Структура, % Отримані проценти усього у т.ч.
Як розраховується поточна ціна боргового зобов’язання? 2. Як можна розрахувати рівень ставки дисконтування? 3. В чому різниця інвестиційної і балансової рцінки активів?... передбачає протягом трьох років поточний прибуток у 100 тис.грн. і ліквідаційну вартість активів в кінці проекту у 50 тис.грн.? 5.
...роботи, послуги 14 000 – інша поточна дебіторська заборгованість 175 40 Власний капітал 34 000 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 2 250 64 Розрахунки за податками й ... 6 Перераховано і поточного рахунку а) податок з доходів фізичних осіб 660 б) фондам соціального страхування 2 280 в) заборгованість постачальникам за сиро¬вину ...
...роботи, послуги 14 000 – інша поточна дебіторська заборгованість 175 40 Власний капітал 34 000 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 2 250 64 Розрахунки за податками й ... 6 Перераховано і поточного рахунку а) податок з доходів фізичних осіб 660 б) фондам соціального страхування 2 280 в) заборгованість постачальникам за сиро¬вину ...
...управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств. Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання користувачам для прийняття рішень повної та ... За рахунком 35 „Інші поточні фінансові інвестиції” відповідно слід обліковувати тільки об’єкти поточних фінансових інвестицій. 5. У даний час на практиці не завжди дотримуються ...
Грошові кошти використовуються для поточних грошових платежів. Більша частина розрахунків здійснюється в безготівковому порядку. Грошові розрахунки здійснюються при реалізації товарів населенню, оплати праці, і в ...має підприємство можливість в результаті поточної діяльності забезпечити перевищення надходжень грошових засобів над платежами, і якщо так, то наскільки стабільне таке перевищення; чи в змозі підприємство ...
поточний d. оперативний, короткостроковий Question 10 Проблема в ситуаційному менеджменті – це: a. події чи явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи ...2) • 100] : [середня величина поточних активів] c. [прибуток у розпорядженні підприємства • 100] : [сума виручки від реалізації продукції] d. [прибуток у розпорядженні підприємства (ф.
...себе: підприємство не здатне сплатити поточні борги, не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Тому зростання маневреності робочого капіталу в 2008 році заслуговує дуже ...порівняно з 2007 роком сума поточних зобов’язань збільшилась на 36,7 тис. грн. в основному за рахунок зростання кредитів банків.
...За своїм змістом облікові номенклатури поточного обліку бувають: a. прості та дворівневі b. прості та аналітичні c. прості і складні Question 4 Прості облікові номенклатури: a....Question 8 На рахунку 61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" обліковують зобов’язання терміном погашення: a. до 1 місяця b. до 60 місяців c.
...тижнів до кількох місяців тактичні (поточні)  пов’язані із функціонуванням окремих підрозділів, виконанням окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання координуючі  ...контролюючі  спрямовані на вирішення питань поточного характеру регулюючі  приймаються для виконання щоденних рішень короткострокові (оперативні)  спрямовані на стабільне підвищення ефективності дій у перспективі, тому на етапі ...
...має продавати фірма продуцент, щоб поточні витрати окупалися її доходами (прибутком). Розрахунок точки беззбитковості здійснюється встановленням відношення операційних (умовно постійних) витрат до продажної ціни одиниці продукції ... Активи балансу фірми розподіляються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — ...
...має продавати фірма продуцент, щоб поточні витрати окупалися її доходами (прибутком). Розрахунок точки беззбитковості здійснюється встановленням відношення операційних (умовно постійних) витрат до продажної ціни одиниці продукції ...балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — ...
...має продавати фірма продуцент, щоб поточні витрати окупалися її доходами (прибутком). Розрахунок точки беззбитковості здійснюється встановленням відношення операційних (умовно постійних) витрат до продажної ціни одиниці продукції ...балансу фірми роз¬поділяються на поточні (готівка; цінні папери; дебіторська заборгованість; матеріальні запаси; рентні, страхові та авансові платежі) та постійні (матеріальні — земля, будівлі, споруди, устаткування тощо — ...
Задача Якою буде поточна вартість і дохідність до погашення трирічної облігації з ціною придбання 900 гр.од. і з купонною дохідністю 6% річних?...ючерсних контрактів складає 25000 GBP Поточні курси: Поточний курс GBP/USD: 1,290 USD; Тримісячній курс GBP/USD: 1,390 USD; Прогнозований ф’ючерсний курс вересня ...
...власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка – капіталізована. Він розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу....найбільш ліквідних оборотних коштів до поточних зобов’язань фірми. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
...язань перед клієнтами за їх поточними, депозитними, ощадними рахунками, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами. Таблиця 6 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ліквідність ...політики; співвідношення високоліквідних коштів і поточних па¬сивів ФКУ, що показує ступінь його захищеності від ризику відкликання ко¬штів в один момент усіма клієнтами; співвідношення власних ...
Порядок відкриття та використання поточних рахунків юридичних та фізичних осіб у банках. Поняття та призначення поточних рахунків. Види поточних рахунків, що відкривають банки своїм клієнтам, ...
Порядок відкриття поточних рахунків 2. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами Завдання 2 1. Відкрити рахунки синтетичного обліку та записати до них ...у касі 301 0,1 на поточному рахунку 311 31,0 Статутний капітал 40 121,0 Нерозподілений прибуток 441 Короткострокові позики банку 601 45,0 Поточні зобов’язання за розрахунками ...
осіб Коефіцієнт смертності в поточному році, % Діти 316 1, Батьки 740 4, Прабатьки 225 51, Визначте: а) загальний коефіцієнт смертності регіону б) структуру померлих та ...по підприємству: Показники Базисний період Поточний період Випуск продукції, тис.грн. 2500 Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн. 1000 Визначити динаміку капіталовіддачі в поточному періоді порівняно ...
поточні активи підприємства становлять 2700 тис.грн. частка запасів у складі поточних активів дорівнює 65%. Задача 2 Заповнити таблицю.
Перераховано з поточного рахунку постачальникам за матеріали – 17000 грн. 2. Отримані матеріали від постачальників – 21000 грн. 3. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед ...
...виробництво – 193000; готова продукція – 85200; поточний рахунок в банку – 87000; статутний капітал – 762000; нематеріальні активи – 7000; резервний капітал – 50000; дебіторська заборгованість – 150000; короткострокові кредити банків 45000; ... отримано на поточний рахунок гроші як внесок до статутного капіталу – 11400 грн.; витрачено на виробництво продукції матеріали – 8400 грн.
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...на рік раз на півроку Поточна доходність облігацій 23*4*1= 92 20*3*1=60 27*2*1=54 18*30/12*2= Ефективна доходність ...для здійснення угоди мати на поточному рахунку 185 000 грн Залишок коштів на поточному рахунку – 10 000 грн Кошти для розрахунків оперативно можуть бути сформовані шляхом: ...
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...з дебіторами 299912 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002636 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № ...
...Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ... Поточні зобов’язання 874,2 у т.ч. по банківському кредиту 350,1 у т.ч.
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...з дебіторами 299912 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002636 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № ...
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...з дебіторами 299907 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002621 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № ...
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...з дебіторами 299901 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002603 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № ...
...Таврія" станом на 1 червня поточного року 5. Оформити первинні документи по операціях 4, Таблиця 1. Залишки по статтям активу та пасиву Актив Сума Пасив Сума ...з дебіторами 299900 Короткострокові кредити Поточний рахунок 101000 Прибуток Разом 1002600 Разом Таблиця 2. Відомість залишків матеріалів по рахунку запасні частини на 1 травня поточного року № ...
...продукцію здійснюється на 40 % упродовж поточного місяця, на 60 % – упродовж наступного місяця після реалізації. 4. Витрати на придбання сировини передбачені в сумі 860 тис. грн.... Динаміка виручки реалізованої продукції та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 5 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 ...
...продукцію здійснюється на 40 % упродовж поточного місяця, на 60 % – упродовж наступного місяця після реалізації. 4. Витрати на придбання сировини передбачені в сумі 860 тис. грн.... Динаміка виручки реалізованої продукції та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.