Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 475 за запитом пошуку

...державного боргу, а відтак і пошуку шляхів вдосконалення механізму його управління. Як свідчить досвід багатьох країн, чим обтяжливішим стає для держави нагромаджений зовнішній та внутрішній борг, ...розв'язання цих питань потребує пошуку шляхів вдосконалення механізму управління та обслуговування державного боргу в Україні. Важливий внесок в дослідження проблеми державного боргу зробили західні економісти: ...
...розвиток орієнтує діяльність підприємства на пошук і проведення змін споживачів та їх запитів. При цьому ключовими завданнями підприємства є: удосконалення продукту чи підвищення якості послуги; розробка ...воно проводить активну маркетингову політику пошуку покупців, має ділові стосунки з закордонними підприємствами і всіляко намагається вийти на колишній прибутковий рівень виробництва.
...залишатися на передньому плані мовознавчого пошуку. Цікаве майбутнє очікує порівняння фразеологічних систем у споріднених і неспоріднених мовах, пошуки і переклад варіантів, а також походження одиниць, що ...
...практичних аспектів ціноутворення, а також пошук шляхів вдосконалення процесу ціноутворення на досліджуваному підприємстві. В ході написання даної роботи було вирішено поставлені раніше завдання, а саме : – вивчено ...до складу ціни прибутку; 8) пошук більш прогресивного методу ціноутворення. В результаті розрахунково аналітичних процедур виявлено основні важелі впливу на зниження собівартості комбікорму, як нижньої межі ...
...допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по врегулюванню збитків після настання страхового ...у розробленні умов страхування (перестрахування), пошуку найкращих страховиків (перестраховиків), веденні переговорів, укладенні договорів страхування (перестрахування), здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по вр...
...допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по врегулюванню збитків після настання страхового ...у розробленні умов страхування (перестрахування), пошуку найкращих страховиків (перестраховиків), веденні переговорів, укладенні договорів страхування (перестрахування), здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів по вр...
Ринкові відносини спонукають до пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх факторів виробництва, в тому числі й основних засобів. Винайти та використати ці резерви можна за ...найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі. На нашу думку необхідно запровадити в фінансову звітність додаткові показники, що будуть використовуватися для аналізу і ...
...опису в контрольній роботі процесу пошуку (склад реквізитів, за якими проведено пошук; послідовність вибору гілок дерева документів та інше) в обсязі, достатньому для повторного виконання операції.
Пошук та створення лікарських препаратів рослинного походження одна з найважливіших задач фармацевтичної науки. Цілеспрямований пошук природних біологічно активних субстанцій, вивчення їх ...
Проблема полягає не тільки в пошуку відповідей, з допомогою яких показників оцінити ресурсний потенціал, а й у виборі позиції оцінки. ВАТ "Янтар" є спецiалізованою органiзацiєю по ...слід направити сили керівництва на пошуки нових клієнтів, які є платоспроможними та здатними оплачувати надання послуг; 3.удосконалення технології надання послуг.
...централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження ...постійно проходять дослідження на тему пошуку шляхів вдосконалення рецептури виробництва різноманітних страв, в тому числі і їз делікатесних продуктів, але існує проблема недостатності коштів на реалізацію ...
...в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості банків та їх виходу на траєкторію стабільного зростання....зробити відповідні наукові дослідження щодо пошуку аналогічних закономірностей розвитку інших сегментів фінансового ринку. Зв'язок виявлених закономірностей з грошово кредитним регулюванням дає можливість державі реалізовувати таке ...
...та його подальшого розвітку необхідні пошуки нових підходів до підвищення доходності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні кількості пропануємих клієнтам ...та його подальшого розвітку необхідні пошуки нових підходів до підвищення доходності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні кількості пропануємих клієнтам ...
...місці продажу; свобода вибору смаків; пошук нових вражень від смаків; піклування батьків про дітей; пропаганда дружби між дітьми; розваги для дітей....дружби, свобода вибору смаків дитиною, пошук нових вражень від смаків. Як видно з матриці Н. Кано, мотив піклування батьків про дітей не входить в жодну групу ...
пошук і залучення до роботи талановитих науковців c. обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question ...
пошук і залучення до роботи талановитих науковців c. обмін знаннями і досвідом d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи Question ...
...половини (70) путівок за рахунок пошуку більш вигідних ринків збуту. 4. Збільшення балансового прибутку та чистого прибутку за рахунок збільшення об‘ємів продажу на 2903,2 ... відповідно, а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 ...
застосування методики пошуку і прогнозування змін d. вивільнення ресурсів, які витрачаються на підтримку тих напрямків діяльності, що уже не сприяють підвищенню продуктивності й ...витратами Question 6 Витрати на пошук вигідних ділових зв”язків ведення конкурентної боротьби, на оплату послуг посередників – це складові a. транзакційними витратами b.
...половини (70) путівок за рахунок пошуку більш вигідних ринків збуту. 4. Збільшення балансового прибутку та чистого прибутку за рахунок збільшення об‘ємів продажу на 2903,2 ... відповідно, а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 ...
...практичного оволодіння іноземної мови потребує пошуку шляхів вдосконалення як методики навчання мовним виінням, так і великої уваги до організації мовного матеріалу, так і оволодіння словником відіграє ...ефективності навчання іноземної мови є пошук шляхів раціональної інтенсифікації процесу викладання з обов’язковим врахуванням вікових особливостей учня.
Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів. 5. Загальна характеристика методів бібліографування. 6. Класифікація бібліографічних посібників: загальна характеристика. 7.... Види та методика їх пошуку. 3. Основні ланки системи джерел поточної бібліографічної інформації з суспільствознавства. Їх характеристика. 4. Бібліографія історії України: організація та система БП.
...другій частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 77,93 тис. грн.... 3.1 Загальна схема напрямків пошуку резервів скорочення витрат виробництва Рис. 3.2 Діюча система дозування бероль спіна Рис. 3.2 Запропонована система дозування бероль спіна ...
...половини (70) путівок за рахунок пошуку більш вигідних ринків збуту. 4. Збільшення балансового прибутку та чистого прибутку за рахунок збільшення об‘ємів продажу на 2903,2 ... відповідно, а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 ...
...половини (70) путівок за рахунок пошуку більш вигідних ринків збуту. 4. Збільшення балансового прибутку та чистого прибутку за рахунок збільшення об‘ємів продажу на 2903,2 ... відповідно, а також за рахунок пошуку нових ринків збуту на 4077,5 грн. та 2378,6 грн. відповідно. Загалом це збільшить балансовий прибуток на 6980,7 ...
...стратегічного управління та обов’язково пошук форм ефективних взаємозв’язків між елементами двох блоків: стратегічного управління та реалізації стратегії. Реалізація моделі на практиці потребує наповнення та ... Суть аналізу можна звести до пошуку відповідей на запитання: що рухає конкурентам? що він робить? що може зробити? Важливу роль при формуванні стратегічного потенціалу підприємства відіграють ...
Пошук. Особисті дані Рис. 3.10 Вікно пошуку. Освіта Таблиця 3.1 Розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозиції
...документів і формування справ, забезпечення пошуку документів й обліку справ. Вона є класифікаційним довідником і використовується при побудові інформаційно пошукової системи....довідкового апарату, який забезпечує оперативний пошук справ. Складання та оформлення описів справ виконується як в діловодстві установи, так і у відомчому архіві.
комплекс методів що забезпечують пошук інформації c. розробка нових проектів Question 2 Основу технології складає: a. оброблення даних b. розробка проектів c.... реалізація швидкого доступу, пошуку і видачу необхідної інформації b. забезпечення передачі потрібної інформації за заданими адресами c. відстежування і формування всієї необхідної для управління ...
комплекс методів що забезпечують пошук інформації b. навчання персоналу c. розробка нових проектів Question 2 Основу технології складає: a. розробка проектів b. оброблення даних c.... реалізація швидкого доступу, пошуку і видачу необхідної інформації e. Правильної відповіді тут не вказано Question 13 Інформаційно довідкові задачі a.
...пропоную скористатися моїми розрахунками щодо пошуку резервів збільшення об’єму вироюництва і реалізації продукції і вишукати можливості щодо втілення цих резервів в життя.... Блок схема пошуку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції Таблиця 4.3 Середні ціни на с/г і промислову продукцію за результатами торгів ...
...постачальниками та іншими партнерами або пошук нових партнерів, що могли б запропонувати більш вигідні умови; Спільні закупки з іншими покупцями у одного постачальника, що дасть змогу ... Пошук найбільш вигідних варіантів оплати продукції,товарів, послуг; жорсткий контроль затрат, запобігання халатності та зловживанням працівників; Можлива економія за рахунок впровадження ...
...вдосконаленням асортименту послуг, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері послуг. Оскільки санація підприємства пов’язана, як правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення ...та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо. Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед ...
...заборгованості; • проведення активної маркетингової політики; • пошук нових резервів збуту продукції; • зменшення собівартості продукції, шляхом пониження в загальній собівартості питомої ваги таких витрат, як: матеріальних затрат, палива ...Загальна схема напрямків пошуку резервів скорочення витрат виробництва. Таблиця№6. Шляхи та напрямки покращення фінансово економічного стану ЗАТ”Черкаси Лада”.
...щоб за рахунок розширення простору пошуку і збільшення можливостей вибору швидко знайти відповідного донора, бо від цього залежить порятунок життя реципієнта....і координації таких заходів, як пошук відповідного донора, транспорт трансплантатів, самих операцій, науково дослідної роботи. Інколи трансплантація є єдиним способом, за допомогою якого можливо врятувати життя ...
...Question1 Які методи використовуються для пошуку підприємницької ідеї: a. прямі b. соціально економічні c. непрямі d. мозкового штурму Question 2 Що є початком заснування власної справи: ... новаторство та творчий пошук e. особиста зацікавленість та вільний вибір Question 7 Державне регулювання підприємництва: a. законодавча та нормативна регламентація b.
...1 Які методи використовуються для пошуку підприємницької ідеї: Виберіть одну правильну відповідь a. непрямі b. прямі c. соціально економічні d. мозкового штурму Question 2 Що є ... новаторство та творчий пошук b. усі відповіді правильні c. особиста зацікавленість та вільний вибір d. економічна свобода та рівні можливості e.
пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспможності b. необхідність економічно обгрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджедних завдань і ... Пошук варіантів податкового режиму ,та визначення тенденцій, які склалися в економіці держави Question 5 Вимоги до планування податкових платежів: a.
пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспможності b. необхідність економічно обгрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджедних завдань і ... Пошук варіантів податкового режиму ,та визначення тенденцій, які склалися в економіці держави Question 5 Вимоги до планування податкових платежів: a.
...управлінських рішень; скорочення часу на пошук оптимальних варіантів рішень; реалізація багатоаспектного підходу до розв’язання складних ситуацій; спрощення втілення прийнятих рішень; зосередження розумового процесу на досягненні ... Певний час потрібно також для пошуку відповідної форми спільної роботи. Робота команди часто відрізняється повільністю. Це особливо помітно при великій чисельності команди і під час роботи ...
...ведення особистих справ, ділове листування, пошук та підбір персоналу (розміщеня вакансій в ЗМІ, проведення співбесід з кандидатами, адаптація нових співробітників). 6....шедеврів, вони роблять предметом своїх пошуків найцікавіші відомості з усіх сфер людського життя, обробляють їх та, беручи до уваги читацьку жагу до усього нового та надзвичайного, ...
ні, не характерні; вони заважають пошуку істини c. так, характерні, але лише на певному етапі розвитку науки d. ні, не характерні, борються окремі вчені, а не ...не можна сформулювати напрямки емпіричного пошуку c. так, бо емпіричні беруться з дійсності без опосередкування теорією d. так, бо емпіричний рівень пізнання не завжди спрямовується та ...
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні c. допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької ... на період пошуку роботи під час ліквідації підприємства Question 6 Допомога по безробіттю виплачується після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній ...
5. Пошук несправностей 5.1. "Зависання" комп'ютера 5.2. Що точніше Pentium або рахівниці 5.3. Програма CheckIt 5.4.
Пошук ідеї. Опис ідеї. 2. Дослідження ринку. Вивчення місткості ринку та частин ринку. Визначення сегменту. 3.
Процедура пошуку і заміни в текстовому редакторі 2. Зведені таблиці, функції, інструментальні засоби та їх використання Практичні завдання Завдання № 1 1.
Тест 1 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: Виберіть одну правильну відповідь a. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності b.
Заповнити тематичну таблицю Витоки імпресіонізму пов'язані з новаторськими пошуками Е. Мане, який у передмові до своїх картин так висловив власне естетичне кредо: "Мислитель прагне лише до того, щоб передати ...
Пошук покупців 2. Практичні рішення оптовика 3. Задача Проаналізуйте стан розвитку мережі загальнотоварних складів оптової та роздрібної мережі України, зробіть ґрунтовні ...
Методи пошуку ідей інновації 11. Нововведення як об’єкт інноваційного менеджменту Розрахункова частина На фірмі «Електрон», із застосуванням нових відкриттів, розроблений новий ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.