Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 475 за запитом пошуку

...з погляду конкурентоспроможності його діяльності, пошук резервів раціонального використання і зниження матеріаломісткості продукції. Зробила аналіз чисельності і складу працівників за категоріями, професіями і рівнем кваліфікації.
...в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів динамічного стану фінансової стійкості та виходу з кризи. На сьогоднішній день в умовах фінансової кризи банки взагалі призупинили ...
...аналітичних задач, пов’язаних з пошуком резервів зменшення витрат на виробництво й оптимізацію асортимету продукції. З метою зниження собівартості основної (профільної) продукції – безалкогольних напоїв, нами запропоновано ...
...і кадрову стабільність, сприяє творчому пошуку й зростанню ефективності виробництва. br />br /> Головним висновком з усього вищесказаного, є те, що без фінансового планування і таких важливих ...
...збитки, зв'язані з необхідністю пошуку нових покупців, здійсненням повернення вантажу і т.п.; резервування засобів для покриття непередбачених витрат. Визначення структури резерву на покриття непередбачених ...
незалежності України пошук нових підходів щодо особи гетьмана здобув подальщий розвиток, але негативістська аргументація дій, вчинків гетьмана переважає у суспільній свідомості. Полеміка триває.
...тільки електронну форму з можливістю пошуку по максимально більшій кількості реквізитів. Базу, що буде утворюватися при реєстрації документів, можна буде використовувати при веденні контролю за їх ...
...стратегічного управління та обов’язково пошук форм ефективних взаємозв’язків між елементами двох блоків: стратегічного управління та реалізації стратегії. Реалізація моделі на практиці потребує наповнення та ...
...визначенні кредитоспроможності позичальника; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень з аналізу кредитоспроможності позичальників суб’єктів господарювання та фізичних осіб, визначення практичних перспектив вдосконалення ефективності сучасних методів ...
...запровадження ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління. 3. Встановлено, що підприємство – об’єкт дослідження ...
...ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2. Негативною тенденцією для фінансових результатів є зростання собівартості послуг.
...роботи і тому припинив її пошуки. c. Студент вечірнього відділення МАУП, який працює водієм таксі. d. Особа, яка знайшла роботу і чекає відповіді.
...трудовий колектив лікарні до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально – майнових факторів діяльності, в тому числі і основних засобів.
...стратегічного управління та обов’язково пошук форм ефективних взаємозв’язків між елементами двох блоків: стратегічного управління та реалізації стратегії. Реалізація моделі на практиці потребує наповнення та ...
...комітетів міста Вікно НАУ Вікно пошуку НАУ Вікно Власної бази НАУ ПЛАН організаційних заходів по виконанню рішень міської ради прийнятих на двадцять п‘ятій сесії міської ...
1.2 Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Таблиця 1.2 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання Таблиця 1.3 ...
1.2 Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Таблиця 1.2 Показники ефективності і використання основних фондів Таблиця 1.3 Показники ефективності використання ...
...ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2. Негативною тенденцією для фінансових результатів є зростання собівартості послуг.
...розвитку соціального страхування зводиться до пошуку шляхів досягнення балансу між економічною і соціальною складовими розвитку суспільства, які дозволили б уникнути конфронтації між ними та попередити перетворення ...
...усім організаціям у здійсненні цього пошуку. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Класична модель процесу фінансового оздоровлення підприємства Рис. 1.2. Процедура санації боржника.
...менеджера для проведення маркетингової стратегії, пошуку по стачальників унікальних товарів і виконання функцій заступника дирек тора.
...аналізу прибутковості кредитних операцій визначено пошук резервів підвищення ефективності кредитних операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки і практики.
Економічні функції держави: у пошуках необхідного мінімуму.// Правова держава —щорічник наукових праць . — 2005.— Вип.16.— С.169 20.Цвєтков В.В. Право — Політика — Управління.
...воно проводить активну маркетингову політику пошуку покупців, має ділові стосунки з закордонними підприємствами і всіляко намагається вийти на колишній прибутковий рівень виробництва.
...ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат. 2. Негативною тенденцією для фінансових результатів є зростання собівартості послуг.
...узагальнень неможливо сформулювати напрями емпіричного пошуку b. так, бо емпіричні знання беруться з дійсності без опосередкування теорією c. так, бо емпіричний рівень пізнання не завжди спрямовується ...
Тому підприємству необхідно не припиняти пошуки шляхів зростання власних оборотних коштів і насамперед за рахунок збільшення прибутку. Для забезпечення нормальної стабільної роботи у майбутньому, підприємству необхідно ...
...технічного обслуговування і ремонту обладнання; пошук і налагодження міцних зв’язків з постачальниками комплектуючих і запасних частин для обладнання. Аналіз, що був проведений в другому розділі ...
Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію робіт, послуг. Крім того, на підприємстві для покращення аналітичної роботи ...
...визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методологи впровадження рекомендацій. Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку і ...
Актуальність порушеної проблеми, доцільність наукового пошуку шляхів її вирішення зумовили вибір теми: «Виховання культурно гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку».
...другій частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 7791 тис. грн.
Тому, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково технічного прогресу, що забезпечують економію ...
Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів інтеграції різних дисциплін у процесі навчання посилюється також у зв’язку з перевантаженістю студентів навчальними предметами, тематичною однорідністю ...
...нераціонального використання грошових коштів і пошуку резервів їх ефективного використання. На мою думку, реалізація запропонованої системи заходів сприятиме удосконаленню контролю за грошовими надходженнями в Службі автомобільних ...
...розробці плану збільшення конкурентоспроможності є пошук оптимального асортименту продукції, який повинен задовольнити потреби трудящих і забезпечити високі техніко економічні показники виробництва (товарна продукція, прибуток, рентабельність і ...
...воно проводить активну маркетингову політику пошуку покупців, має ділові стосунки з закордонними підприємствами і всіляко намагається вийти на колишній прибутковий рівень виробництва.
...її з військових складів, вела пошук інших військових, невдоволених існуючим політичним та економічним становищем в Україні, про водила неофіційні зустрічі з представниками різноманітних органі зацій Російської ...
Бізнес – план розроблений для пошуку короткострокового кредиту у сумі 58 880,25 грн. Ці кошти господарству потрібні для придбання системи капельного зрошення.
4.1 Загальна схема напрямків пошуку резервів скорочення витрат виробництва Таблиця 4.1 Зведені дані розрахунку Таблиця 4.2 Зведені дані розрахунку економічної ефективності Таблиця 4....
...технічного обслуговування і ремонту обладнання; пошук і налагодження міцних зв’язків з постачальниками комплектуючих і запасних частин для обладнання. Також в роботі було обґрунтовано можливі резерви ...
...політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. К. : Парламентське видавництво, 2007. – 574 с. Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності : навч. посібник / С.
пошук і купівля матеріально технічних ресурсів b. організація доставки матеріально технічних ресурсів c. видача матеріально технічних ресурсів на робочі місця d.
...підприємства буде сприяти наступне: а) пошук резервів щодо скорочення витрат діяльності (скорочення тарнспортно заготівельних витрат за рахунок прямих поставок); б) вивчення попиту на товари на ринках ...
...діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на господарюючі суб’єкти. Зрозуміло, що забезпечення безкризового функціонування і розвитку підприємства на базі ...
...психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей виходу із тяжких життєвих ситуацій – це : А) корекція; Б) консультування; В) профілактика; Г) стратифікація. 27.
...стратегія маркетингу, що слабоориентирована на пошук нових сегментів ринку, просування на ринок, установлення стимулів споживачам для придбання пропонованих товарів, • низьке завантаження основних фондів, що є причиною ...
...ведення особистих справ, ділове листування, пошук та підбір персоналу (розміщеня вакансій в ЗМІ, проведення співбесід з кандидатами, адаптація нових співробітників). 5.
...підвищення ефективності виробництва інтенсивно ведуть пошук різних форм активізації трудової активності працівників, у тому числі за рахунок участі працівників у прибутку підприємства, залучення їх у колективні ...
...в цьому буде відведена і пошуку вирішень підвищення ефективності діяльності, якості послуг, що надаються, за допомогою застосування спеціалізованих програмних засобів. Пройде ще трохи часу, і аудитори ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.