Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5114 за запитом права.

Строки (терміни) у цивільному праві 1.1 Поняття процесуальних строків та їх ознаки 1.2. Види процесуальних строків 1.3....цивільних процесуальних строків Розділ 2 правові засади позовної давності за законодавством україни 2.1. Поняття позовної давності як інституту права 2.2.
...дослідження основних (галузевих) принципів трудового права 7 1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України 7 1.2. Поняття і головні характеристики принципів права 12 1....
Особливості виникнення права 1.2. Передумови виникнення права Розділ 2. Основні теорії виникнення права 2.1. Нормативістська теорія 2.2.
... Задача №211 ТОВ „Укрбіотон” уклало з ВАТ „Воропай” договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.
...ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ МИТНЕ ПРАВО 1. Поняття та предмет митного права. 2. Система митного права. 3. Джерела митного права. 4. Поняття митних правовідносин. 5.
Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2. Правовий режим та особливості окремих об’єктів цивільних прав………...9 2.1. Речі, як об’єкти цивільних прав………………………………………….….
Поняття і причини прогалин в праві………………………........….…6 1.1. Природа прогалин в праві………………………………….…..…...........….6 1.2. Повна відсутність необхідних нормативних актів…………...........…..…10 1.3.
Становлення та розвиток науки фінансового права…………………….6 Розділ 2. Характеристика науки фінансового права………………………….….15 2.1. Поняття та предмет науки фінансового права……………….……...……….15 2.2.
РОЗУМІННЯ ПРАВА: ПРОБЛЕМНО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР КАТЕГОРІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 1.1.Розуміння права як категорія теорії держави і права 1.2.
...ЯК СУБ’ЄКТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ........................................................................6 1.1. Загальна характеристика цивільно правових відносин.................................6 1.2. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин...................................ФОРМ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ............................................................20 2.1. Організаційно правові форми юридичних осіб у сучасному цивільн...
...зобов’язань у міжнародному приватному праві. 2. Підстави та випадки застосування звичаїв до регулювання приватноправових відносин, ускладнених наявністю іноземного елементу. 3. Основні колізійні питання права власності у міжнародному приватному праві.
...контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки 1. Поняття і значення фінансового контролю. 2. Система органів, що здійснюють фінансовий контроль. 3. Права та обов’язки контролюючих суб’...
Державна реєстрація права на спадщину…………………………..…..16 2.1. Порядок одержання та оформлення свідоцтва про право на спадщину…...16 2.2.
...ПРИРОДА СТРОКІВ (ТЕРМІНІВ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ………………………………………………………………...6 РОЗДІЛ 2. ВИДИ СТРОКІВ ТА ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ….13 2.1. Види строків у цивільному праві…………………………………………..
ВСТУП РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Сутність юридичної особи..............................................................................6 1.2. Поняття та ознаки юридичної особи..............................................................7 1.3. Класифікація юридичних осіб та їх організаційно правові форми............
...моральної (немайнової) шкоди в приватному праві………………………………………………………………….…6 1.1. Загальна характеристика інституту моральної (немайнової) шкоди..6 1.2. Історичний розвиток інституту моральної (немайнової) шкоди в приватному праві………………………………………………………………...…10 Розділ 2.
...НА МИРНI ЗIБРАННЯ В CИCТЕМI ПРАВ ЛЮДИНИ 1.1. Рoзвитoк вiднocин у cферi мирниx зiбрань та їx правoвoгo закрiплення в Українi………………………………………………………….. 1.2. Значення та мicце права на мирнi зiбрання у cиcтемi ...
...Конституції України закріплено принципи трудового права? 2. В яких інших нормативно правових актах закріплено принципи трудового права? 3. Дайте відповідь на запитання: чи можна вважати ідентичними ...
Розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки……….…..11 РОЗДІЛ 3. Характеристика наукового та правового статусу теорії держави і права…………………………………………………………………..……..………18 3.1.
Проаналізуйте статус прав людини в міжнародному та внутрішньому праві 2. Конституційно правові гарантії права людини на життя 3.
...є підставами набуття юридичною особою права власності………………..…6 Розділ 2. Особливості цивільно правових договорів, які є підставою набуття юридичною особою права власності……………………………………………...12 2.1.
Назвіть підстави обмеження основних прав і свобод людини й громадянина. 2. Дайте загальну характеристику основних економічних, соціальних і культурних прав людини й громадянина в Україні.
Предмет і метод конституційного права Розділ 2. Конституційне право — галузь національного права 2.1. Конституційно правові відносини 2.2. Конституційно правове регулювання 2.3.
...терміна «джерело», то у сфері права під ним розуміють силу, яка створює право. Такою силою насамперед є влада держави, що реагує на потреби суспільства, розвиток суспільних ...
...займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК 2.1. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук……………………….17 2.2.
...майнових відносин, що регулюються цивільним правом…………………………………………………………………..13 2.1. Поняття права власності………………………………………………………13 2.2. Зміст права власності…………………………………………………….……18 Розділ 3.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1. Суб’єкти підприємницької діяльності .......................................... 48 2.2. Організаційно правові форми підприємств в Україні .………..
Взаємодія норм права з різними соціальними нормами……20 3.1. Взаємодія норм права з нормами моралі…………………...20 3.2.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТА НОРМА ПРАВА.....................................15 2.1. Поняття норма права..........................................................................................15 2.2. Ознаки та принципи норм права.......................................................................18 2.3.
...т у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.
Які права та обов’язки несуть правонаступники? Задача №2 Згідно з договором оренди земельної частки (паю) між ВСГК «Нива» та власником земельної ...суми вартості земельного сертифіката на право на земельний пай та 300 кг зерна. Земельний податок за орендовану земельну частку (пай) сплачується орендарем у встановленому законодавством порядку.
Прокоментуйте, які права споживача порушено і яку відповідальність несе продавець? Ситуація 3. В кредит був узятий пилосос, у якого на 4 й місяць, ...заяву претензію про порушення ваших прав на ім’я керівництва магазину. 3. Якими будуть ваші дії у разі відмовлення у прийнятті заяви в магазині? 4.
Йому було відмовлено в праві голосувати у зв’язку з вказаними обставинами. Натомість К. звернувся до Європейського суду з прав людини, звинувачуючи Республіку Білорусь у ...
...предмета злочину в теорії кримінального права значну увагу приділили такі вчені, як М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Я.М. Брайнін, П.А....новому намагаються вирішити її теоретико правові аспекти. Це передусім такі науковці, як Д.С. Азаров, О.М. Готін, Є.В. Лащук, В.М. Куц, А.М.
Поняття права кооперативної власності 2. Суб'єкти права власності в кооперації 3. Об'єкти права власності кооперативів та їх об'єднань 4.
Права та обов’язки туристів. 2. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. 3. Договірні відносини і партнерські зв’язки.
Понятие политических прав и свобод граждан ………………….......... 3 2. Право на свободу объединений в политические партии и общественные организации..3 3.
Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути, правові норми 2.Загальна характеристика основних галузей права України 3.Поняття та структура правовідносин.
Сутність захисту права власності Розділ 2. Засоби захисту права власності 2.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння 2.2.
Поняття об'єктів цивільних прав 2. Речі як об'єкти цивільних прав. Майно 3. Гроші, валютні цінності та цінні папери як об'єкти цивільних прав ...
Об’єкти права інтелектуальної власності 1.1. Поняття і види інтелектуальної власності за законодавством України 1.2. Види інтелектуальної власності 1.3. Основні об’єкти права інтелектуальної власності у сфері господарювання ...
Конституційно процесуальне право України як галузь права і галузь законодавства. 1. Конституційно процесуальне право України як галузь права та його джерела. 2.
Поняття та ознаки права 1.1 Сутність і зміст права 1.2 Основні ознаки права 1.3 Принципи та функції права Розділ ІІ.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ АГРАРНОГО ПРАВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДЖЕРЕЛ АГРАРНОГО ПРАВА 2.1. Конституція України та закони як основні джерела ...
Поняття і ознаки аграрного права Розділ 2. Загальна характеристика системи аграрного права як галузі права 2.1. Поняття та особливості системи аграрного права 2.2.
ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА ПРАВА 2. ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 3. ВИДИ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 4. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИХ НОРМ СЕРЕД ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 5.
Представники науки аграрного права України …………………………………………. 3 Список використаної літератури ……………………………………………………………………. 26 Список використаної літератури 1. Аграрне право України: Підручн. / За ред. В. 3. Янчука. — К.
Теоретичні основи права природокористування………………...………5 1.1. Сутність права природокористування…………………………………...…….5 1.2. Сутність права загального природокористування………………………...…..8 Розділ 2.
Правове регулювання набуття права власності на землю в Україні 1.1. Законодавство, що регулює право власності на землю 1.2.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.