Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Вікторія

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5114 за запитом права.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………………………………………6 1.1. Особливості прав громадян у сфері здійснення митних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА…....6 1.1. Поняття та система бюджетного права України...................................6 1.2. Загальна характеристика суб’єктів бюджетного права......................
...12 Тема: Неосудність за кримінальним правом України. Застосування примусових заходів медичного характеру та примусового лікування План 1. Поняття осудності та неосудності та їх кримінально правове значення....Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС. – К., 1995. – С. 75 76. 3. Зайцев О.В. Співвідношення осудності, неосудності та обмеженої осудності // ...
...покарання – найважливіші сторони всього кримінального права і законодавства II. Поняття злочину в історичному аспекті III. Головні ознаки злочину та їх місце в системі кримінального права 1) Злочинне діяння; 2) Суспільна ...
Задача 1 10 липня померла Маслова С.С., а через 2 міс. її чоловік Маслов Р.Д. У належному їм на праві власності будинку залишилася проживати неповнорідна ...
Основні закономірності виникнення держави і права 5 1.2. Основні теорії виникнення держави 9 1.3. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної ...
Правова сутність особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, як інститут цивільного права………….…..7 Розділ 2. Характеристика особистих немайнових прав фізичної особи, що ...
Правила вчинення нотаріальних дій, які передбачені чинним законодавством України. 2. Визначте зміст такого принципу нотаріального процесу як законність. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 1....побуту, особисті речі) заявляють свої права сестра Третьякова, дружина і син брата спадкодавця. Сестра Третьякова останні 5 років проживала з ним у його будинку і господарювала.
НОРМИ ПРАВА І МОРАЛІ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ....12 2.1. Принципи права і принципи моралі та їх співвідношення……………...…..12 2.2.
Завдання 3. Проаналізуйте ситуацію. Між П. та В. 20 липня 2006 р. був укладений спадковий договір, за яким ... належну йому на праві власності квартиру, а В. зобов’язується довічно утримувати П, і який сторони домовилися посвідчити нотаріально протягом 10 днів після його ...
...життя людини у сучасному цивільному праві України…………………………………………….18 Висновки до Розділу 1…………………………………………………………..28 РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ…………………………………………………………….
...телевізор, заявивши, що він має право розірвати договір дарування за обставин, що склалися, бо договір дарування – безоплатний договір. Дружина Ліско після неодноразових звернень до Соніна подала ...моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, опубліковані в журналі “Відпочинь” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії ТОВ “Гайдай Студія” подало ...
Цивільне право як наука. Предмет науки цивільного права. Методи, що використовуються в науці цивільного права 2. Система науки цивільного права 3.
Вступ Розділ 1 право людини на працю і юридичні гарантії його забезпечення 1.1. Право людини на працю (поняття, зміст, міжнародні стандарти, види юридичних ...
Сутність права……………………………………………..................4 1.1.Поняття сутності права………………………………………………4 1.2.Принципи та Функції права……………………………………….…8 1.3.Основні теорії права. …………………………………………….….
Цивільно правові засоби захисту права власності………………………...……5 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності……………………….12 3.
Поняття цивільного права як галузі права 2. Предмет цивільного права 3. Метод цивільно правового регулювання 4. Принципи цивільного права 5. Функції цивільного права 6.
1. Основные виды и функции воображения ………………………. 3 1.1. Сущность и виды воображения …………………………………..... Каковы основные правила невербального поведения при подаче одобрения . 8 2.1. Сущность невербальной коммуникации ……… 8 2.2. Основные правила невербального поведения при подаче ...
Понятие римского частного права. Публичное и частное право 2. Система римского частного права: право цивильное, право народов, естественное право Литература
Загальна характеристика джерел аграрного права 1.1. Поняття і види джерел аграрного права 1.2. Особливості джерел аграрного права Розділ 2.
Законодавче врегулювання захисту права споживачів Розділ 2. 2.1. Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів 2.2.
Реалізація норм права: поняття та основні форми………………...…6 1.1. Поняття реалізації норм права. Характеристика форм реалізації правової норми………………………………………………….…….…....…..…6 1.2.
Конституційно правові основи законодавчого процесу в Україні. 1.1. Поняття законодавчого процессу 1.2. Принципи законодавчого процессу 1.3.... Проблеми реалізації права законодавчої ініціативи в діяльності українського парламенту 2.2. Правові форми участі Конституційного суду України у законотворчості 2.3.
Загальна характеристика інститутів конституційного права України 1.1. Поняття та генезис інституту конституційного права 1.2. Система інститутів конституційного права України 1.3.
Загальна характеристика інститутів конституційного права України 1.1. Поняття та генезис інституту конституційного права 1.2. Система інститутів конституційного права України 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА 1.1. Основні теорії праворозуміння 1.2. Поняття та основні ознаки права РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВА 2.1.
Методологічні основи авторського права………………………….…7 1.1. Загальна характеристика авторського права………………………….……7 1.2. Принципи та джерела авторського права…………………………….……12 Розділ 2.
Загальні положення про про права та обов’язки подружжя 1.1. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя 1.2.
Історія розвитку інституту права власності……………………..……6 Розділ 2. Методологічні основи права власності………………………….…..19 2.1. Поняття права власності та його зміст…………………………………….19 2.2.
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК………6 РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК…………………………………………………………………………..…14 2.1.
Поняття, ознаки та характерні особливості права держав соціально демократичної орієнтації 1.1. Держава соціально демократичної орієнтації – якою вона має бути? 1.2. Особливості права держав соціально демократичної орієнтації Розділ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття цивільного процесуального права і його значення 7 1.2. Місце цивільного процесуального права в правовій системі ...
Теоретичні основи захисту цивільних прав 1.1. Поняття захисту прав за цивільним законодавством 1.2. Основні способи захисту цивільних прав Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 6 РОЗДІЛ 2 14 КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 14 2.1. Міжнародні договори 14 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ СПАДКОВОГО ПРАВА……....6 1.1. Ґенеза розвитку спадкового права…………………………………………...……6 1.2. Поняття та джерела спадкового права…………………………………………..12 РОЗДІЛ 2.
...аспекти дослідження суб'єктів трудового права та їх правового статусу……………………………………………………………….5 Розділ 2. Фізичні особи як суб'єкти трудового права………………………9 Розділ 3.
Поняття та зміст конституційних екологічних прав 2. Право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище та його місце у системі конституційних прав 3.
...та теоретичні аспекти формування конституційного права на мирні збори 1.1. Історія становлення інституту свободи мирних зборів 1.2. Теоретичні аспекти конституційного права на мирні збори Розділ 2.
Поняття, ознаки та характерні особливості права держав соціально демократичної орієнтації 1.1. Держава соціально демократичної орієнтації – якою вона має бути 1.2. Особливості права держав соціально демократичної орієнтації Розділ ...
ПОНЯТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 1.1. Поняття реалізації норм права 1.2. Зміст поняття застосування норм права РОЗДІЛ 2.
Поняття закону як джерела Конституційного права 1.1. Загальна характеристика джерел конституційного права 1.2. Поняття і види законів як джерел конституційного права Розділ ІІ.
СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА……………………………………………………………………………..6 РОЗДІЛ 2. МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА………………………………………………...…12 2.1.
Загальне поняття власності і права власності 1.1. Власність як об'єкт правового регулювання 1.2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному розумінні ...
ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ План 1. Поняття складу злочину та його значення. 2. Елементи та ознаки складу злочину. 3. Види складів злочину. 4....ее основания в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1963. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – К.: Политиздат Украины. – 1983. – 141 с. Навроцький В.О.
Сутність та характеристика обмежених речових прав………………....7 Розділ 2. Види обмежених речових прав та їх характеристика…………………12 2.1. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських ...
Поняття та характеристика права власності Українського народу на природні ресурси………………………………………………………………….....5 1.1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси…………………...….5 1.2.
ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ………………………………………………………………..….10 2.1. Поняття та сутність права промислової власності……………………….….10 2.2.
Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук……………………………………………………………………………..…6 1.1. Поняття теорії держави і права……………………………………….6 1.2.
Загальна характеристика теорії держави і права……………….....5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права……………..……5 1.2. Ознаки теорії держави і права……………………………………8 Розділ 2.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.