Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3164 за запитом практиці

В роботі багато матеріалів судової практики. До кожного розділу є судова практика.
Стан проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу Розділ ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 2.1....шляхом тестувань стан проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу.
Діюча практика обліку і аудиту товарних операцій на тов „корпорація молторг” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Корпорація Молторг” 2.2 Документальне ... Дослідження діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Молторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення ...
...наказу та приклад з юридичної практики). Методичні рекомендації Працюючи над питанням "Основні ознаки культури мовлення", доведіть, що важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення, яка залежить ... Напишіть наказ з юридичної практики. Література 1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. К., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К.
Імплементація ЄСХ (п) в юридичну практику України …….. 29 2.1. Практика Комітету як джерело права в Україні …………………… 29 2.2. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні ...
...суму дисконту при використанні німецької практики розрахунків. Задача № 4 Позичальник 25. 09. 03 р. брав кредит з погашенням 25. 12. 03 р. в сумі 97 тис....взяти позичальник при використанні французької практики нарахування відсотків.
Судова практика 1. Конституція України. 2. Цивільний процесуальний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по першій інстанції" від 21 ... практики України. 1995. № 1. Список літератури 1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивностисоветскогогражданскогопроцессуального права. М., 1987. 2. Бортнік О.Г.
...психолого педагогічній літературі і педагогічній практиці 6 1.2. Визначення здорового способу життя та його основні компоненти 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ‘... З огляду на це у практиці функціонування початкової школи спостерігається низка суперечностей: між замовленням держави на формування здорового покоління і зниженням стану здоров’я учнів молодших ...
...наукової та методичної літератури і практики фізичного виховання школярів з обраної проблеми свідчить що: • засоби баскетболу різнобічно впливають на організм, сприяють вирішенню оздоровчих, виховних та освітніх ...бажання займатися фізичними вправами; • чинна практика навчання гри в баскетбол не сприяє задоволенню прагнень школярів грати через тривале вивчення окремих прийомів у різних класах; • недостатньо вивченим ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку 1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних фондів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних фондів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних фондів на ват «ватутінський хлібокомбінат» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінський...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку 1.1 Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основного капіталу підприємства 1.3 Методологія оцінки основного капіталу на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на ват «сигнаївский комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характ...
ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ТОВ «КОРПОРАЦІЯ СПЕЦТОРГ» 25 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Корпорація Спец торг» 25 2.... Дослідження діючої практики обліку товарів і тари проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення в ...
...списки літератури та матеріали судової практики: Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – К.: Вища шк.. 1986. Гуторова Н.А....Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23. 12. 2005 року № 13.
...списки літератури та матеріали судової практики: Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев: Вища школа, 1980, с.126 138. Бажанов М.И....Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 зі змінами від 10 грудня 2004 № 18.
ПРАКТИКА УХВАЛЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ СУДАМИ УКРАЇНИ ЗАОЧНИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 2.1. Дотримання судами умов проведення заочного розгляду справи 2.... Практика апеляційних судів, щодо перегляду заочного рішення судом, який його ухвалив 2.5. Апеляційне оскарження заочного рішення 2.6.
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 3.1. Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество 3.2. Обращение взыскания на предмет залога в судебном порядке 3.... Анализ судебной практики обращения взыскания на предмет залога ВЫВОДЫ ЛИТЕРАТУРА
Діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на дп дак «хліб україни «потаське хпп» 2.1....До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Юридичний аналіз практики розгляду справ про відшкодування моральної шкоди………………………………………………………………...….38 3.1. Зарубіжна судова практика розгляду справ про відшкодування моральної шкоди………………………………………………………………………………..38 Висновки………………………………………………………………………........
2.2 Програми і практика подолання ранніх проблем, зв'язаних з кар'єрою…………………………………………………………………………….. 2.3 Програми і практика протидії проблемам, зв'язаним із серединою кар'...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів 1.3 Теоретичні основи обліку доходів за видами діяльності 1.4 Методика аудиту доходів за видами діяльності Розділ 2 діюча практика обліку доходів за видами діяльності на ват «канівський маслозавод» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Канівський маслозавод» ...
...провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний та ін.) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3. Підготувати міні реферат на тему „Актуальні проблеми ... Форми навчання структуруйте на теоретичні, практико зорієнтовані, інноваційні (дизайн таблиці розробіть самостійно). 2. Підготувати педагогічне есе обсягом до 2 х сторінок на тему „Чи доцільно відмовлятися ...
...провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний та ін.) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3. Підготувати міні реферат на тему „Актуальні проблеми ... Форми навчання структуруйте на теоретичні, практико зорієнтовані, інноваційні (дизайн таблиці розробіть самостійно). 2. Підготувати педагогічне есе обсягом до 2 х сторінок на тему „Чи доцільно відмовлятися ...
...ШКОДИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 2.1. Особливості відшкодування моральної шкоди фізичними та юридичними особами 2.2. Проблеми судової практики з питань застосування законодавства України ...
Діюча практика обліку і аналізу реалізації готової продукції на ват "." 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ «.» 2.2....про доцільність його впровадження в практику діяльності ВАТ «.». 12. В магістерській роботі розглянуто порядок розв’язання задачі „Автоматизація обліку реалізації готової продукції”.
та матеріали судової практики: Бажанов М.И. Понятие организованной преступной группы и преступной организации // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск перший....Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23. 12. 2005 року № 13.
Практика функціонування видатків місцевих бюджетів на соціальний розвиток 2.1. Аналіз структури видатків місцевих бюджетів на освіту………............38 2.2....можливості його застосування у вітчизняній практиці........................................................................................................84 Висновки до розділу 3...........................................................................................89 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….............
...курсові, дипломні, магістерські, звіти з практики, статті ВАК) для НУ ДПСУ України, КНУ ім. Т.Г. Шевченко, Академії адвокатури України, Національної академії внутрішніх справ.... Официальное оформление прохождения практики на нашем предприятии (юридическая фирма, адвокат, нотариус) – 150 грн. 4. Бакалаврская работа – 100 $ 5. Дипломная/магистерская работа – 3300 грн. 6.
...боротьбі, банки змушені вводити в практику нові види обслуговування, боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється об'єктивна необхідність для комерційних банків діяти на ринку на основі теорії й практики сучасного маркетингу.
Судова практика 1. Цивільний процесуальний кодекс України. 2. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Просудовупрактику в справахпровстановленняфактів, щомаютьюридичне значення" від 31 березня 1995 р. № 5 //Правовісник. 1996....Теория и практика // Сов. гос. и право. 1987. № 7. 6. Петренко В. Большеевниманиерассмотрениюдел об установленииюридическихфактов // Сов. право. 1986. № 2. 7. Трубников П.Я.
Практика організації тактичного маркетингу на підприємстві Розділ 3 Обгрунтування маркетингової стратегії Бориспільського заводу продтоварів Висновок Список використаної літератури В сучасному ринковому ... Практика організації тактичного маркетингу на підприємстві не змінилась з часів заснування самого підприємства, маркетингові дослідження не робились внаслідок браку коштів та ...
Аналіз практики загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: регіональний аспект 2.1. Джерела фінансового забезпечення державного пенсійного страхування 2.2. Аналіз практики використання коштів пенсійного страхування 2....
...засобів підприємства РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ» 2.1....підсилить їхню інвестиційну активність; розмежування практики нарахування амортизаційних відрахувань відповідно до її економічної й податкової ролі; стимулювання суб'єктів господарювання до застосування прискореної амортизації і її ...
Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства 1.4 Висновки Розділ 2 конкурентний аналіз та ідентифікація конкурентних переваг зат „юність” на ринку швейної галузі 2.1 Загальна...
...акти та література: Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого: Постанова Пленуму Верховного Суду від 25. 01.1974 № 2. Про практику застосування судами України законодавства про ...
ВИВЧЕННЯ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ РОДИНИ ТА ЗДО У ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ………....31 2.1. Аналіз практики спільної роботи сім’ї і ...
Об’єктом досліджень є практика управління рекламною діяльністю підприємства. Метою дипломної роботи є визначення шляхів підвищення ефективності рекламної діяльності для підприємства в цілому.... Практика здійснення менеджменту рекламної діяльності на підприємстві на прикладі ТОВ «Наталі» 37 2.1. Загальна характеристика та основні показники діяльності 37 ...
...продукції РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ГРАНЕКС ЧЕРКАСИ» 2.1....дослідження було зроблено оцінку діючої практики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ТОВ «Гранекс Черкаси». Основними предметами діяльності товариства є: рослинництво (...
...запровадження в дер жавно правову практику. Головну увагу варто приділити су¬часному етапу розвитку українського конституціоналізму, зу¬пинившись при цьому на тому, які саме ідеї конституціоналіз¬...як політико правова теорія і практика: проблема визначення й аналізу // Часопис Київ, ун ту права. 2001. № 1. С. 39 44. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. К.
...час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських структур за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно командної економіки державні підприємства ...використання даної форми фінансування на практиці фінансистам слід оволодіти такими блоками питань: цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) статутного і власного капіталу; резерви підприємства, їх види, ...
Інститут представництва широко використовується на практиці. В цьому ж питанні рекомендується вказати на ті відносини, в яких інститут представництва не допускається. Слід назвати мету представництва....суду україни “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними” від 12 березня 1999 року № 02 5/111. 3. Ковтун Л.
ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ЩОДО СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 3.1. Розгляд судом справи щодо майнової шкоди, завданої спадкодавцем 3.2. Судова практика визначення заповіту недійсним 3.3.
...структурами, провести порівняльний аналіз з практикою діяльності парламентів зарубіжних держав. Слід дослідити порядок формування Верховної Ради України. На підставі аналізу нормативного матеріалу та на прикладах з практики розглянути проблеми формування парламенту України, ...
...сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще належно не застосовується....у реалізації зазначених відносин на практиці. Синтетичний облік розрахунків по банківських кредитах здійснюється на пасивних рахунках 60 «Короткострокові позики», 50 «Довгострокові позики».
...механізмом, як це підтверджує світова практика, є венчурне підприємництво. Досліджуючи венчурний бізнес в країнах Європи слід закцентувати увагу на його пристосуванні до українських умов, тобто зосередитись ...хау, ще не випробуваних на практиці. Предмет дослідження включає механізми адаптації венчурного бізнесу до українських умов. Для поставленої мети та завдань в роботі було використано ряд ...
Аналіз практики застосування подієвої комунікації 72 3.2. Шляхи вдосконалення застосування спеціальних подій 84 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………101 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..106 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………......за допомогою спеціальних подій; проаналізувати практику застосування подієвої комунікації різними країнами світу; виділити шляхи вдосконалення застосування спеціальних подій. Об’єкт дослідження: міжнародний образ країн.
...процесу, а тому часто на практиці трапляються різноманітні казуси. Тому вірне тлумачення такого поняття, як необхідна оборона, набуває важливого значення. Однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами ...2002 року № 1 "Про судову практику у справах про необхідну оборону" звертає увагу судів на те, що вони, вирішуючи справи даної категорії, повинні виходити з того, ...
Практика використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах Висновки Література Додатки Актуальність теми дослідження. Поняття екологія, екологічна небезпека, екологічна криза ...мотивованої діяльності дошкільнят; – визначити можливості практики використання засад екологічного виховання в дошкільних освітніх закладах.
91 93 Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 15 травня ...контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т. Про подання апеляції на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суда України. – 2002. № 1.
...и сотрудников правоохранительных органов // Юридическая практика. – 2000. № 23 (129). – С. 1,8. 2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002. 3. Навроцький В.О....Правова система України: теорія і практика. Науково практична конференція. – К. – 1993. – С. 425 426. 5. Осадчий В. Відмежування заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу від суміжних ...
Зокрема у вітчизняній практиці зміна чинних норм у процесі виробництва незалежно від причин (удосконалення, технології, застосування нових матеріалів, уведення нового устаткування тощо) підлягає обов’... Тобто, у вітчизняній практиці на підставі обліку зміни норм вносяться відповідні зміни (коригування) в нормативні калькуляції, розраховується фактичний економічний ефект від упровадження організаційно технічних ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.