Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2824 за запитом практичне

...галузь визначилася як сфера науково практичної діяльності та складова культури українського народу. 3. За значенням бібліотеки поділяються на: всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні); республіканські (Автономної Республіки ...усього різноманіття профільних сільських філій практичне втілення в бібліотеках отримали: бібліотеки сімейного профілю; історико краєзнавчі; бібліотеки центри роботи з юнацтвом; естетичного напрямку; відродження народних традицій...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств в умовах ринку Розділ 2 аналіз фінансового стану ват “черкаське хімволокно” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз м...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємств 1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств в умовах ринку Розділ 2 аналіз фінансового стану ват “черкаське хімволокно” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз м...
...на основі серверу, комбіновані мережі Практична частина 1. Відкрийте діалогове вікно „Сетевое окружение". 2. Перегляньте список комп'ютерів, розташованих у вікні. Знайдіть ярлик вашого комп'ютера....WWW 1.4 Мова HTML Практична частина Рівень 1 1. Запустіть броузер. 2. Завантажте сторінку: http://www.management.com.ua. 3. Що таке кодування?
...4 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТЬ НА ТЕМУ “СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ” 4.1. Методика проведення лекційного заняття за темою "Сутність, принципи та ... Методика проведення практичного заняття за темою "Сутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролю" РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1.
...на основі серверу, комбіновані мережі Практична частина 1. Відкрийте діалогове вікно „Сетевое окружение". 2. Перегляньте список комп'ютерів, розташованих у вікні. Знайдіть ярлик вашого комп'ютера....WWW 1.4 Мова HTML Практична частина Рівень 1 1. Запустіть броузер. 2. Завантажте сторінку: http://www.management.com.ua. 3. Що таке кодування?
...лише теоретичне, але й важливе практичне значення. Перше питання теми передбачає проведення детальної характеристики соціальної і юридичної сутності одиничного злочину. Роботу над ним слід розпочати з ... Також слід визначити, яке практичне значення має відмежування одиничних злочинів від множинності злочинів. Рекомендований перелік літератури до теми № 26: [15, 54, 72, 93, 94, 98, ...
Методи управління персоналом: сутність, приклади практичного застосування Роль персоналу в забезпеченні конкурентоспроможності сучасних організацій. Сутність та роль партисипативого управління. Регламентування діяльності посадових осіб.... Герцберга і практичні аспекти її використання Характеристика теорії набутих потреб Мак Клеланда. Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу Урахування національної ...
...закріплено теоретичний матеріал та набуто практичних навиків щодо ведення фінансового, управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, а також складання, аналізу та аудиту фінансової звітності; зібрано практичний матеріал для написання магістерської дипломної ...
Водночас це й практична робота – спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об'єктів та суб'єктів ринку згідно з вимогами суспільних відносин. У практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну ...
Перше є теоретичною та практичною викладкою матеріалу з дисципліни. У практичному завданнях першого мають бути подані розрахунки з господарських операцій, причому, враховуючи їх і залишки ...
...теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, робити висновки....підприємстві були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань: В першому розділі було розгорнуто основні щорічні обсяги робіт пов’язаних з веденням господарства.
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України 1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз основних фінансових показників підприємства 2.3 Ефективність ви...
соціально практичній значимості c. теоретико методологічному значенні d. творчому потенціалі e. методологічній обґрунтованості f. ідеологічній доцільності g.... підвищити результативність та практичне значення психологічних досліджень c. обґрунтувати теоретико методологічну доцільність міжгалузевих досліджень у цій царині Тест до заняття 12 Механізми соціалізації індивіда ...
...теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, робити висновки....ЛМГ» були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань: 1) Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві. В цьому розділі було розгорнуто основні щорічні ...
...даній роботі ми більше освітлювали практичну сторону цього явища, психодрама має велику теоретичну базу, яка, проте, не завжди однозначна. Моренно, батько та розробник психодрами проводив багато ...удосконалення теоретичної бази і відточування практичних методів, але вже сьогодні можна сказати, що в роботі з різними проблемами вона є вельми ефективним методом.
Особлива теоретична та практична значимість досліджень, присвячених розкриттю суті ісламського права і проблем його еволюції і модернізації, пояснюється також складною геополітичною ситуацією, що склалася ...тільки історичний, загальнотеоретичних, а й практичний інтерес. Роль, яка в даний час відводиться мусульманському праву в правовому розвитку, політики та ідеології країн Сходу, що наочно підтверджує, ...
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 3.1. Методика створення інформаційно пошукової системи 3.2.... Шляхи та напрямки практичного використання та очікуваний ефект від впровадження інформаційно пошукової системи «Кафедра» РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА 4.1.
...повинна бути перш за все практичною. Так як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку на ...повинна бути перш за все практичною. Так як чоловіки, на відміну від жінок, рідко укладають волосся, то красу зачіски необхідно передбачити самою стрижкою (без розрахунку на ...
...дозволило сформулювати ряд висновків науково практичного характеру, що відображають результати вирішення основних завдань відповідно до поставленої мети роботи: 1. Основною передумовою процесів реструктуризації підприємств є необхідність ... Отже, враховуючи теоретичні та практичні висновки проведеного дослідження, обґрунтовані концептуальні положення формування й удосконалення організаційно економічної моделі реструктуризації підприємства. Основними складовими даного механі...
...мети такої кваліфікації та її практичного значення. При цьому важливим є, по перше чітке визначення критеріїв класифікації і, по друге, її дотримання у процесі самої класифікації.... Така класифікація має практичне значення, тобто є основою застосування кримінально правових і кримінально процесуальних норм. Важливе значення, особливо для вирішення питань призначення покарання і ...
У багатогранній практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти повинні бути розставлені слідуючим чином: 1) Конкурентоспроможность персоналу; 2) Конкурентоспроможность підприємства; 3) Конкурентоспроможность продукції (одержана ...3.10 Вірогідні ризики і практичні заходи для зменшення їх впливу на хлібопекарський бізнес ВАТ „Кримхліб" Рис. 3.5 Графік беззбитковості виробництва.
...принципів розвивального навчання, проблемності, формування практичних умінь, індивідуалізації, диференціації, науковості, доступності, наочності, активізації діяльності ліцеїстів. В основу навчання таких дітей має бути покладений індивідуально особистісний підхід, ...інтелектуальній, емоційно вольовій та дієво практичній сферах. Ефективним засобом, який покликаний стимулювати процес творчого зростання кожного обдарованого та здібного учня як суб’єкта виховання, є індивідуаліза...
...директ костинг) Мета завдання На практичному прикладі діяльності підприємства з багатономенклатурним виробництвом та складною ієрархічною організаційною структурою усвідомлення механізму виникнення та списання витрат змінного та постійного ...під назвою "директ костинг", вироблення практичних навичок аналізу та планування витрат Постановка завдання і вихідні дані Підприємство має складну організаційну структуру і випускає широку номенклатуру виробів.
Звернутися до реальної практичної діяльності політичних партій України та використати програмні документи та статути партій, виступи їх лідерів, показати компетенцію.... Науково практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав.
Теоретична та практична цінність реферату полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність, історичний розвиток, сучасний стан електронних бібліотек як ефективного засобу інформаційного ... Практична цінність в тому, що я в процесі її підготовки набуваю вмінь і навичок інформаційного пошуку, роботи з великим масивом інформації, ...
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЛЕКЦІЇЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 104 4.1. Методика підготовки та проведення лекцій 104 4.2. Методика підготовки та проведення практичних занять 112 Висновки до розділу ...
Що таке лабораторне й практичне заняття? 4. Охарактеризуйте основні методичні аспекти підготовки й проведення лабораторного й практичного заняття. 5. Що таке урок? 6.
Практична реалізація обліку Заповнення довідникових даних Формування і аналіз первинних документів Висновки Використана література Ііі додатки На заняттях по вивченню інформаційних ...особами, що дало можливість сформувати практичні навики в роботі з 1С:Бухгалтерією.
В даному питанні слід розкрити практичне значення класифікації доказів у залежності від характеру впливу на особу до якої застосовуються запобіжні заходи.... Науково практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.
Вироблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення законодавства України про працю, формування змісту трудових договорів та порядку їхньої зміни з дотриманням основних договірних ... Науково практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб., В. Г. Ротань. – С. 460. 15.
...та первинні документи з обліку Практичне завдання У акціонера викуплені акції номінальною вартістю 2000грн. за ціною 2400грн. Акції продані заново за готівку в сумі 3000грн Практичне завдання Від нерезидента на інвалютний ...
...з теоретичної, так і з практичної позицій. По перше, не завершено спір з приводу методологічної та економічної основ даної проблеми. По друге, незрозумілими є критерії і ...показників ефективності фінансового моніторингу банку, практичний аналіз функціонування системи фінансового моніторингу в АТ «УкрСиббанк», а також формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу в банку.
, З практичною частиною 200 250 грн. Реферати та контрольні 45 60 грн. Статті 45 70 грн. Практичні завдання та задачі (аналіз, економіка, ...
Тут накопичений значний практичний досвід у розвитку кооперативного руху. Велике поширення кооперативи одержали в сільському господарстві і торгівлі. Вони функціонують також у будівництві, рибальстві, ... Науково практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 4 те вид.,перероб. і допов./за ред..О.В.Дзери, Н.С.
...юридичних інтересів, а це має практичне значення для визначення правового стану сторін. Правильне визначення поняття сторін у цивільному процесі та їх правового стану є обов’язковою ...особою, хоча це питання має практичне значення і його правильне вирішення гарантує третій особі право на судовий захист. Разом з тим вказівка у ст.
...і вибір місця проживання) (Науково практичний коментар Кримінального кодексу України). У другому питанні дати аналіз виробничої характеристики: визначення; основні реквізити. При написанні виробничої характеристики (можна на ... Практичний посібник. К., 1995. 2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. К., 1997. 3. Зразки оформлення документів. Збірник зразків документів.
...закріплення та систематизація теоретичних і практичних знань, з метою використання їх у фінансовій діяльності суб'єктів господарювання та держави, а також виклад концепції щодо сутності, особливостей ...макрорівні, багато теоретико методологічних і практичних аспектів формування системи управління розвитком та функціонування організації. Проблеми розвитку як економіки загалом, так і її основної ланки страхового підприємства ...
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред. проф. І. В.... Оформлення спадкових прав: деякі практичні проблеми // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. – № 5 (29). – жовтень 2006. – С. 40 46. Підопригора О. А., Мельник М. Г. Мельник О.
практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c. наявності загальної мети, як спільної ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Сукупність людей, ... практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c. досить стабільні відносини між членами групи Question 3 На якій стадії розвитку трудового ...
...інтересівгромадянинаабодержави в суді(теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. № 11. 8. 16. Задніпровський О. Права прокурора у світлі нової КонституціїУкраїни // Право України. 1997. № 1. С....держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. 1997. № 11.
...розробка науково методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення управління проблемними кредитами банку. Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: комплексно обґрунтувати сутність ...фахових економічних виданнях, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів з питань управління проблемними кредитами, статистичні дані НБУ, фінансова та статистична звітність банків тощо.
...роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією, одержані результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу зробити наступні висновки теоретично методологічного і науково практичного характеру: 1.
У практичній педагогічній діяльності вона намагалася спиратися на народну педагогіку, вважала її невід'ємною частиною світової і національної культури....методу літературних бесід та інших практичних шкільних справ. Заслуговують дбайливого вивчення складені колективом учителів Харківської недільної школи під керівництвом Х.Д.
Науково практичний коментар. – К.: КНТ, 2006. Зеленецкий В.С. Предмет и пределы познания в доследственном уголовном процессе // Право и политика. – 2002. № 8.... Науково практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.
Науково практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г.Гончаренка, В.Т.Нора, М.Є.Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с....кримінальних справ /деякі теоретичні та практичні проблеми/ // Вісник прокуратури. – 2004. №1. – С.50 54. Филин Д.В. Прекращение уголовного дела с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности // ...
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред. проф. І. В.... Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За ред. проф. І.В.
...до роботи з кадрами та практичною її реалізацією. Ці протиріччя виникають як на об'єктивній, так і на суб'єктивній основі; останнє трапляється значно частіше....лише вивчення теорії, а й практичне навчання, семінари на базі центральних і місцевих органів влади, особиста участь у цій роботі їх керівників. 4.
Іншими словами, аудит це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і ...із перших усвідомив необхідність видання практичних посібників і підручників з аудиту. У 1912 р. він опублікував першу в США книгу з теорії і практики аудиту, яка ...
У чому полягає практичне значення поділу витрат на змінні та постійні? 19. Що треба розуміти під функцією витрат? 20.... У чому полягає практичне застосування системи «директ костинг»? 3. Які основні фінансові показники формуються в системі «директ костинг»? 4.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.