Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2824 за запитом практичне

Завдання 1. Дайте характеристику стану в’їзду іноземних туристів та виїзду за кордон і зробіть висновки. 2.
Вступ Розділ 1. Поняття "роль" та “компетентність” при формуванні життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в ...
Вступ Розділ 1. Поняття "роль" та “компетентність” при формуванні життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в ...
Вступ Розділ 1. Поняття "роль" та “компетентність” при формуванні життєвих ролей особистості 1.1 Психологічні ролі в ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Витрати виробництва у короткостроковому періоді 1.2 Витрати виробництва у довгостроковому ...
Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж 1999 2003 років характеризується в основному позитивною та сталою динамікою.
Завдання 1. У формі кругової діаграми відобразити співвідношення між обсягами туристичних потоків в’їзного, виїзного та внутрішнього туризму станом ...
Вступ 1. Генезис меркантилізму та основні положення 2. Два етапи розвитку теорії меркантилізму 3. Англійський меркантилізм 4.
Зміст роботи: 1. Обробка внутрішніх документів. 2. Всебічна оцінка документів при попередньому розгляді. 3.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..3. Розділ I. Теоретичні засади вивчення контингентів читачів бібліотеки…………………………………………………………………….6. 1.1.
Вступ 1. Психологічна просвіта: загальні положення 2. Консультаційно просвітницька робота психолога у школі 3.
Завдання 1. Укладіть таблицю порівняльного аналізу процесів, притаманних сучасному розвитку в Україні. 2. Проаналізуйте отримані результати.
В Україні виділяють 8 рекреаційних районів: Кримський, Чорноморсько Азовський, Карпатський, Подільський, Придніпровський, Донецький, Слобожанський, Поліський. Кількість туристів та екскурсантів.
ВСТУП 1. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування 2. Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4.
1. Розвиток основних теорій європейської інтеграції 2. Теоретичні концепції європейської політичної інтеграції Література
Практичне завдання до теми 1 1. Схематично відобразити різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2.... Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава. Викласти характеристику кожного з елементів.
КМР бонус Практичні заняття з курсу «Документаційне забезпечення управління персоналом» Практичне заняття 1 План 1. Система управління персоналом організації 2.
Тест 1 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: Виберіть одну правильну відповідь a. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності b....те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія” Виберіть одну правильну відповідь a. стандартизоване, часто обмежене у часі дослідження, призначене для визначення кількісних (і якісних) індивідуально психологічних ...
Тести до теми 1 Question 1 of 3 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 1. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей ...те визначення, яке характеризує поняття „практична психологія” • галузь психологічної науки, предметом вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя; • стандартизоване, часто обмежене у ...
...етапи розвитку уявлень про предмет практичної психології Тема 3. Види психологічного знання. Відмінність життєвого психологічного знання від наукового 1. Практична психологія як професійна діяльність системи “людина ...
/РАБОТА Практичне заняття 1 Методика підготовки та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, ... Практичне заняття 2 Методика підготовки та проведення лекції візуалізації з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки ...
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення ...
...яким керуються в професійній діяльності практичні психологи: Виберіть одну правильну відповідь a. принцип конфіденційності b. принцип детермінізму c. принцип коректного використання інформації психологічного характеру d.... Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій: Виберіть одну правильну відповідь a. “людина — техніка” b. “людина — людина” c.
Практичне завдання до теми 2 1. Розкрийте поняття правоздатності та дієздатності. 2. У чому полягає сутність втрати та обмеження правоздатності? 3.... Практичне завдання до теми 3 1. Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності. 2. Що таке конкубінат? 3.
Максом Вебером ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 Question 1 Основні напрямки управління, що визначенні сучасною концепцією А.М.: a. Розвиток бартерних операцій b.... апарату ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 Question 1 Який з елементів не відноситься до елементів цільової комплексної програми: a. Дерево цілей b.
результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом d.... результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом c.
результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом d.... результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом c.
результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом Question 2 Винахід це: a.... результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом d.
Шевченка (дистанційне навчання) br />br /> Практичне заняття Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (дистанційне навчання) Практичне заняття 1 Завдання 1. Складіть блок схему, що відбиває основні ...
...прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності. 9. Аргументовано розкрийте гарантії юридичної практичної діяльності. 10. Основні вимоги і умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності.
...Питання для поглибленої самоперевірки 40 Практичні завдання 40 Ситуаційна вправа 41 Розділ 2. Стратегічне планування в організації 43 2.1. Роль планування в різних управлінських системах ...Питання для поглибленої самоперевірки 66 Практичні завдання 66 Ситуаційна вправа 66 Розділ 3. Визначення місії та цілей організації 70 3.1.
...зумовлено необхідністю розв’язання багатьох практичних завдань: подолання непрозорої конкуренції в системі недержавного пенсійного забезпечення, активного впровадження нових фінансових інструментів, усунення прогалин та суперечливих положень в ...і специфічні ризики, спиратися на практичний досвід та висококваліфікованих фахівців. Різні аспекти пенсійного забезпечення розглядаються у працях зарубіжних та вітчизняних економістів.
Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення відхилень технологічного процесу. Практичне завдання №3 Визначити залежність між двома видами статистичних ...
...і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень і пропозицій. Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не висвітлено поняття міжбанківського ...з теоретичних, так особливо з практичних позицій. Методологічні основи рейтингового аналізу банків певною мірою висвітлені у фінансовій літературі. Належне місце у розробці цієї проблеми варто віддати ...
...по відношенню до клієнта консультації практичний психолог ( «Друг», «Педагог», «Лікар», « Слідчий», «Авторитет»). Вам треба написати міні діалог, обравши із запропонованих ролей одну.... Студенти, майбутні практичні психологи, не можуть дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте.
Практичне заняття №2. 250 грн., 27 стр. Любое практическое задание можно купить отдельно. Практичне заняття №1.
Відновлення видалених файлів Практичне заняття 2. Застосування оболонки TOTAL COMMANDER в середовищі Windows 1. Призначення програми Total Commander. 2.... Практичне заняття 3. Робота з прикладною програмою – текстовим процесором Microsoft Word. Введення і редагування тексту 1.
Практичне заняття № 2 1. Сформулюйте поняття методології? 2. Охарактеризуйте підстави методології? 3. Розкрийте принципи методології юридичних наук. 4.... Практичне заняття № 3 1. Сформулюйте поняття юридичної діяльність. 2. Які існують види діяльності? 3. Охарактеризуйте складові системи юридичної діяльності. 4.
...організації досудового слідства // Матеріали науково практичної конференції "Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи". 25 червня 1997 р., Київ. Х.: Право,1998. C.
...1 Перераховано лише види діяльності практичного психолога: a. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика b. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна ... практичного психолога в сфері освіти і медицини Question 3 Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то: a.
...1 Перераховано лише види діяльності практичного психолога: Виберіть одну правильну відповідь a. просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика b.... практичного психолога в сфері освіти і медицини c. психолога в будь якій сфері соціальної політики Question 3 Балів: 1 Якщо психолог ...
...по відношенню до клієнта консультації практичний психолог ( «Друг», «Педагог», «Лікар», « Слідчий», «Авторитет»). Вам треба написати міні діалог, обравши із запропонованих ролей одну.... Студенти, майбутні практичні психологи, не можуть дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте.
практичне заняття; b. семінарське заняття. c. лекція; Question 4 Навчальна програма – державний документ, який визначає: a. перелік навчальних предметів; b.... практичних, семінарських та лабораторних занять; Question 5 Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах такі: a. самостійна робота; b.
Практичний посібник / Голов С.В., Костюченко В.М. – К.: Лібра, 2001. – 840 с. 72. Івахненков С.... Метою дослідження є теоретичне та практичне вивчення правильності ведення обліку та аналізу реалізації послуг та розрахунків з покупцями в ауди торських фірмах відповідно до чинного законодавства.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Тема: Робота з масивами Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм обробки одновимірних та двовимірних масивів чисел з використанням процедур і функцій Завдання Дано два одновимірних масиви довільної ...з рядками Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм обробки текстової інформації з використанням процедур і функцій. Завдання Дано рядок. Перетворити всі рядкові латинські букви в ...
наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів; b. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. c. науково практична дисципліна, що вивчає психологічні за¬кономірності ...
Практичне завдання до теми 1 1. Виокремте принципи і риси феодального типу права і держави. 2.... Практичне завдання до теми 2 1. Н. Макіавеллі вважав, що"влада державця має ґрунтуватись на міцній основі, інакше вона впаде".
Практичні аспекти податкового обліку виробничих запасів 2.1. Загальна характеристика СТОВ «Агрофірма Маяк» 2.2. Податковий облік виробничих запасів на підприємстві 2.3. Практична частина 2.4.
Практичне завдання до теми 2 1. На конкретних прикладах проаналізуйте основні мотиви інтеграції вітчизняних та закордонних організацій. 2.... Практичне завдання до теми 3 1. Проведіть аналіз ефективності структури управління організації, розробіть пропозиції щодо її удосконалення (організація – на ваш вибір).
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.