Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2824 за запитом практичне

Практичне завдання № 1 Question 1 Менеджмент це: a. сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління фірмою в ринкових умовах; b.... Друкер Практичне завдання № 3 Question 1 Для того, щоб бути організацією; група осіб повинна відповідати таким вимогам: a.
Тому знання і практичне використання сучасних принципів, механізмів і методів ефективного управління грошовими потоками дозволяє забезпечити перехід підприємства до нової якості економічного розвитку в ...можливість у майбутньому знайти подальше практичне використання окремих теоретичних положень в системі управління грошовими потоками конкретних суб’єктів господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі ...
різновид предметно практичної діяльності людей Question 2 Наукова ідея це: a. ідеологічна конструкція b. ідеальне відображення світу c.... ні, не можливо, необхідні практичні підтвердження теоретичних висновків b. ні, не можливо, за теоретичними дослідженнями повинні слідувати емпіричні c. ні, не можливо, теорія – це теорія, ...
...служби Завдання до теми 3 Практичне заняття №3 Ціль заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб. Методичне забезпечення – тести. Позааудиторна самостійна робота. Практичне заняття.
У роботі науковців і практичних працівників розглядаються питання специфіки управління, реалізації управлінських функцій у закладах шкіл нового типу, нові умови господарювання в сучасній школі, деякі ... Враховуючи актуальність, недостатню дослідженість і практичне значення проблеми невідповідності культурно освітніх потреб суспільства і запитів особистості, розробки науково дидактичного забезпечення і практичної організації навчання обдарованої учнівської ...
система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти d. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти e.... практичні заняття суб’єктів учіння d. викладання навчального матеріалу e. способи взаємодії викладача і студентів Question 34 Балів: 1 Оглядова лекція – ...
...ризику не мало для них практичного значення. У відносинах із колгоспно кооперативним сектором економіки на кредитний ризик банки не зважали, оскільки фактичним гарантом повернення кредитів була ...особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем кредитної діяльності комерційних банків та особливостей їхніх структурних відносин із позичальниками. Ступінь висвітлення теми.
Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу Дошкільна педагогікА Блок практичних завдань Завдання 1. 1. Підготуйте конспект лекційного заняття, самостійно обравши ...
При виконаній практичного завдання слід пам'ятати, що воно базується на методі калькулювання повних витрат. При цьому методі у витрати на виробництво включається ... 13 Прибуток (збиток) (6 000) ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2 Фірма "Форум" має такі показники діяльності у звітному році: Показник Сума, грн. Варіанти 1,4,7,10,13 ...
Практичне завдання № 1……………………………………………………….…….. 3. Практичне завдання № 2……………………………………………………………... 4. Списак використаної літератури……………………………………………………. Практичне завдання № 1 3 жовтня військова частина закупила у сільськогосподарського ...
Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення відхилень технологічного процесу. Практичне завдання №3 Визначити залежність між двома видами статистичних ...
Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення відхилень технологічного процесу. Практичне завдання №3 Визначити залежність між двома видами статистичних ...
Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення відхилень технологічного процесу. Практичне завдання №3 Визначити залежність між двома видами статистичних ...
...інстинкти і симптоматичні потреби; альтруїстичні; практичні b. Фізіологічні, потреби у безпеці, потреби у повазі; практичні c. Фізіологічні, статеві, інстинкти і потреби; практичні d.
Практичні аспекти проведення контрольно перевірочної роботи з податку на прибуток підприємств 2.1. Характеристика діяльності ВАТ «Форекс» 2.2.... Методичні і практичні рекомендації удосконалення контрольно перевірочної роботи з податку на прибуток підприємств 3.1. Узагальнення матеріалів контрольно перевірочної роботи з податку на ...
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльност...
...600 Разом 3876 3905 х ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2 Задача 19. Методами ланцюгових підстановок та абсолютних різниць здійснити аналіз впливу факторів праці на виконання плану за обсягом ... ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3 Задача 19. Здійснити аналіз впливу обсягів та собівартості продукції на суму витрат. Вид продукції Обсяг виробництва, шт.
Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі……………………….41 2.1. Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних ... Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях запозиченої лексики, а також у дидактичній практиці.
...теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку. Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше виявити різні ...проводили аналіз фінансового стану через практичне застосування вищезгаданих показників. У третьому розділі на основі теоретичних розробок і практичних впроваджень ми робили деякі висновки, пропонуючи напрямки вдосконалення ...
Структура та зміст практичних занять з проективної геометрії . . 43 2.2.1. Практичне заняття з теми «Паралельне проектування» . 43 2.2.2.
Практичне завдання: 1. Скласти позовну заяву, додержуючись вимог ст.119 ЦПК України (фабула довільна Контрольні питання до теми 4 1.... Практичне завдання: 1. Скласти апеляційну скаргу на судове рішення. Контрольні питання до теми 5 1. Розкрийте особливості складання касаційної скарги. 2.
...повернення кредиту Прибуток не реінвестується Практичне завдання Здійснити аналіз: виконання плану за асортиментом продукції за допомогою способів найменшого числа або середнього відсотку, найменшого відсотку та номенклатурності; ...210 210 Разом 1748 2181 Практичне завдання Здійснити аналіз ефективності використання нематеріальних активів. Дослідити вплив факторів на прибутковість нематеріальних активів Показники Минулий період Звітний період Вартість ...
Удосконалення теоретичних та практичних засад бухгалтерського обліку основних засобів та зносу у виробництві 77 3.2. Управлінський аспект обліку витрат та калькулювання собівартості основних ...багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку.
Практична робота №2 Задача №1 Розрахувати норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу СМ 030 у натуральному та вартісному вираженні, користуючись наведеними далі ...Таращанська філія 6550 36 32 Практична робота №3 Задача №1 Визначити планову чисельність робітників, зайнятих на нормованих роботах, якщо планується збільшити обсяг виробництва на 5%, а ...
...актуальних є наукове обґрунтування й практичне забезпечення нової, за своєю сутністю, системи громадянського виховання, мета якого сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, що виявляються у глибокому ...й значною мірою визначають особливості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої людини. Аналіз науково педагогічної та методичної літератури засвідчує, що процес громадянського виховання підростаючого покоління широко ...
...найбільш ефективних рішень і їх практичного здійснення. Активи підприємства являють собою економічні ресурси, які використовують в господарській діяльності з метою отримання прибутку, Перебувають активи у формі ...є ґрунтовне дослідження теоретичних та практичних аспектів управління активами підприємства і на цій підставі – розробка та обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління о активами на підприємстві, що ...
Вернадського відбулася науково практична конференція «Інститут президентства в Україні й зарубіжних країнах: становлення, розвиток та сучасні тенденції». Зважаючи на сказане вбачається необхідність здійснити системний ... Практичне значення роботи полягає у можливості застосування сформованих під час дослідження теоретичних положень та практичних висновків для проведення подальших цілеспрямованих досліджень, ...
...прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності c. методи наукового дослідження в їх сукупності; г) порядок застосування методів наукового дослідження Question 10 Чи можуть наукові ...предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи, це: a. аналіз b. синтез c. дедукція d. індукція Question 34 Процедура, за допомогою якої ...
...в розробку теоретичних основ та практичних питань пенсійного страхування розробили вчені дослідники А. Захаров, Р. Бадир, Б. Любимов, О. Федоров, В. Ачаркан, В. Вігдрочик, Е....варто зазначити, що теоретичні та практичні аспекти діяльності ПФУ як органу управління коштами пенсійного страхування досліджені недостатньо. На сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із нормативним ...
...багатьох років результати теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку....є розробка теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: розкрити економічну сутність основних ...
Тому знання і практичне використання сучасних принципів, механізмів і методів ефективного управління грошовими потоками дозволяє забезпечити перехід підприємства до нової якості економічного розвитку в ...можливість у майбутньому знайти подальше практичне використання окремих теоретичних положень в системі управління грошовими потоками конкретних суб’єктів господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі ...
Вагомий науково практичний внесок у розробку проблеми емоцiйно естетич ного розвитку особистостi дiтей дошкільного та молодшого шкільного вiку зробив видатний український педагог, заслужений ...проблеми та недостатня теоретична i практична її розробка зумовили вибiр теми курсової роботи “Емоцiйно естетичний розвиток дiтей дошкiльного вiку під час ознайомлення з природою в творчiй ...
...носить як теоретичну, так і практичну значимість. Ступінь висвітлення теми дослідження. Науковий інтерес до проблеми інвестиційної діяльності організацій досить великий, про що свідчать численні публікації в наукових і науково практичних виданнях.
Практичне заняття 2. Концепція розвитку наукового знання у постпозитивізмі 1. У яких напрямках відбувалася криза позитивістської методології у ХХ ст.? 2.... Практичне заняття 3. Методологічна культура науки 1. Які риси визначають саме науковий метод дослідження? 2. Чим відрізнається спостереження від експерименту? 3.
Практичне завдання 4 Проаналізуйте вплив факторів на середньорічний виробіток, використовуючи прийом абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники План Факт Абсолютне відхилення Відносне ... 11,7 12,54 Практичне завдання 5 Розрахуйте за наведеними даними методом відносних різниць вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Зробіть висновки.
При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні ...необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до Академії у встановлені ...
При розв'язанні практичних завдань спочатку необхідно уважно ознайомитись з їх умовами, а потім послідовно виконати всі підрахунки. Для полегшення студенту далі подаються спеціальні ...необхідно обов'язково вказати номер практичного завдання, а також дату виконання роботи і поставити власний підпис. Повністю виконану контрольну роботу слід надати до Академії у встановлені ...
Аудит коштів на розрахунковому рахунку Практичне завдання № 3 Скласти проект договору на проведення аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства “Свитязь” аудиторською фірмою “Консалтинг і аудит”.... Практичне завдання № 6 Аудиторською фірмою проведено перевірку річної бухгалтерської звітності ЗАТ “Гроно”, аудит завершено 22 травня 2007 р.
Практичне завдання 1. Після звільнення з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вчинення шахрайства, Шагаров звернувся з заявою до ... Практичне завдання 2. Під час перебування хворої матері в лікарні, душевнохворий Танін, визнаний таким, що не потребує ізоляції в психіатричному закладі, ...
Характеристика основних видів кредиту Практичне завдання 1 Визначити величину грошово кредитного мультиплікатора (m) та максимальну суму нових грошей (ΔM), що можуть бути утворені банківською системою ... Норма обов'язкового резервування – 14% Практичне завдання 2 Фірма уклала угоду з банком про надання позички в 150 тис. грн. терміном на 2,5 роки за ...
Аудит стану звітності Практичне завдання 16 В ході аудиторської перевірки було встановлено, що у III кварталі звітного року підприємством паливно енергетичного комплексу були віднесені ... Практичне завдання 20 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки обєктів приватизації.
Аудит стану звітності Практичне завдання №16 В ході аудиторської перевірки було встановлено, що у III кварталі звітного року підприємством паливно – енергетичного комплексу були віднесені ...вид висновку, підготувати текст висновку Практичне завдання №20 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки обєктів приватизації Практичне завдання №27 1) Розробити ...
Практичне завдання 16 В ході аудиторської перевірки було встановлено, що у III кварталі звітного року підприємством паливно – енергетичного комплексу були віднесені ... Практичне завдання 20 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки обєктів приватизації. 6.
Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання №4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної побутової техніки.... Обгрунтувати дії аудитора Практичне завдання №15 При перевірці аудитором первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці ...
Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання № 4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної побутової техніки.... Практичне завдання № 15 При перевірці аудитором первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці ...
Управління кредитною системою Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 150, матеріальні витрати (МВ) – ...Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте очікуваний у 2007 р. ВНД за таких умов (млрд. грн.): ВВП очікується отримати у сумі 120, чисті ...
Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання № 4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної побутової техніки.... Практичне завдання № 15 При перевірці аудитором первинних документів з нарахування заробітної плати виявлено: до собівартості основної діяльності витрат на оплату праці ...
...населення, регулювання доходів та споживання Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р. характеризувалась такими показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становив 150, матеріальні витрати (МВ) – ...Розрахуйте ВВП за виробничим методом Практичне завдання №2 Розрахуйте очікуваний у 2007 р. ВНД за таких умов (млрд. грн.): ВВП очікується отримати у сумі 120, чисті ...
Розвиток Європейського Союзу Практичне завдання №1 Зовнішня торгівля товарами України з країнами Європейського Союзу (ЄС) в 2002 р. характеризувалась такими даними: експорт – 5764,4 ... Практичне завдання №2 Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 25 %, на тканини – 5 %, на фурнітуру – 2%.
ПИСЬМОВО ВИРІШИТИ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: Практичне завдання № 1: 1) Німецький професор Г. Штейн прибув в Україну для читання курсу лекцій з питань зовнішньоекономічної діяльності ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.