Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 5059 за запитом праці:

...особи в 2008 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2007 році і зросла на 7,93 тис.грн....відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2008 році збільшився порівняно з 2006 і 2007, загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2007 ...
...оцінку результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи....можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн.) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%.
Продуктивність праці має тенденцію до зростання на 448,6 тис.грн. в 2008 році і на 232,01 тис.грн....спостерігаємо і збільшення фонду оплати праці та середньорічної заробітної плати – зокрема оплата праці в 2007 році збільшилась на 3,55 тис.грн.
Проблеми молоді у сфері праці і зайнятості……………………………….12 Розділ ІІІ. Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… ....до ринкових відносин у сфері праці й зайнятості в умовах структурної перебудови економіки привів до виникнення принципово нової ситуації в соціально трудових відносинах.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ 6. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ 7. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ТОВАРІВ, ГОТОВОЇ ... ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА БАЗІ «ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОГО ХЛІБОКОМБІНАТУ» 15.1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ДІЮТЬ НА «ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОМУ ХЛІБОКОМБІНАТІ»: ЗАКОНИ, ПОСТАНОВИ, ПОЛОЖЕННЯ, ...
звернулася в органи праці та соціального захисту із заявою про призначення їй відповідних допомог, а також в районне відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії.... Назвіть компетенцію органу праці та соціального захисту у сфері соціального забезпечення. 2. У громадянки Л. в 2002 році помер чоловік, який працював токарем на ...
...підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і ...виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 2,48 і 5,84 тис.грн.,відповідно спостерігається і зростання рівня фонду оплати ...
...економіки значно підвищилася роль найманої праці у господарстві. Це призвело до збільшення кількості протиріч між працівниками, їх колективами та роботодавцями, що об’єктивно обумовило зростання числа ...час відбувалося поглиблення суспільного розподілу праці, відокремлення промисловості від агропромислового господарства, посилення концентрації промисловості і торгівлі у містах, утворення великих індустріальних районів та формування нової соціальної ...
...від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників: І.... Показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективност...
...від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників: І.... Показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективност...
...призвести до зміни проблем, стандартів праці b. ні, це не призведе до появи нових областей знань c. ні, лише зміна методів дослідження не робить наукової революції ... у формі наукової праці та доповіді c. у формі повідомлення про науково дослідну роботу d. все, зазначене вище Question 2 Форма наукової студентської роботи, ...
...осіб в 2008 році, продуктивність праці зросла на 2,82 тис.грн. або 14,77% в 2007 році і зросла на 10,03 тис.грн....відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2008 році збільшився порівняно з 2006 і 2007 загальна кількість людино годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в ...
...сил природи у новий продукт праці, кількісні та вартісні характеристики нового продукту праці. Ці характеристики мають сприяти оцінці відповідності витрат попередньо визначеним нормам.
...2009 році; витрати на оплату праці – 19,02% в 2007 році, 17,24% в 2008 році і 16,07% в 2009 році, далі йдуть відрахування на ...76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%.
Принцип єдності фізичної і розумової праці. 3. Принцип народності виховання. 4. Принцип гуманізму. 29. Автор першої в Україні концепції національного дитячого садка: 1. С.Ф.Русова....в підготовці людини до життя, праці, узагальнення досвіду виховання 2. біологічний закон збереження людства 3. піклування батьків про щастя дітей 4. правильної відповіді немає 74.
...у тому числі з оплати праці, з бюджетом. Проте, поточні зобов’язання з авансів ЗАТ були виплачені на 100%. Вертикальний аналіз балансу дає змогу зробити висновок ...застосовується на диференційній системі оплати праці, яка залежить від індивідуального вкладу кожного, від кінцевого результату роботи колективу підрозділу, якість виконання роботи, стимулювання професій, виконання більш складних ...
...у тому числі з оплати праці, з бюджетом. Проте, поточні зобов’язання з авансів БУ 1 були виплачені на 100%. Вертикальний аналіз балансу дає змогу зробити ...застосовується на диференційній системі оплати праці, яка залежить від індивідуального вкладу кожного, від кінцевого результату роботи колективу підрозділу, якість виконання роботи, стимулювання професій, виконання більш складних ...
...і чистого прибутку, фонду оплати праці, продуктивності праці та чисельності працівників. Аналіз фінансового стану свідчить про те, що показники ліквідності і фінансової стійкості в цілому відповідають ...
...у тому, що зростання продуктивності праці може бути досягнете без суттєвого матеріально технічного оновлення виробництва, а успіх трудової діяльності більшою мірою залежить від морально психологічного клімату, ...промислової революції та раціоналізації процесу праці сама робота значною мірою втратила привабливість, тому люди шукають задоволення в соціальних взаєминах; 3) люди більш чуткіші до соціального впливу ...
Вільне обрання праці та вільне погодження означає, що тільки сама людина має виключне право розпоряджатися своїми здібностями до творчої і продуктивної праці.
...ніж втричі) і зниження трудомісткості праці. Факторний аналіз показав, що на зростання обсягів виробітку справили вплив наступні фактори: збільшення середньоспискової чисельності на 13,09% збільшило обсяг ... збільшення продуктивності праці збільшило обсяг виробництва продукції на 29,44 тис.грн. Таким чином, трудові ресурси на підприємстві використовуються досить ефективно, але підприємство ...
...оцінку результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи....можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн.) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%.
...робіт; 6) пропозиція на ринку праці. Наведеним аспектам відповідають наступні компоненти трудового потенціалу:здоров'я; моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і ... Фонд оплати праці виріс на 223,1 тис.грн. або на 24,8 %. Із розвитком та вдосконаленням виробництва, розширенням асортименту, підприємство відчуває потребу ...
...матеіральних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обовязкове державне соціальне страхування, інших накладних витрат, правильності визначення собівартості продукції. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Дружба” (надалі ...первинного обліку витрат на оплату праці Рис. 2.3. Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату Рис. 2.4.
...24 Аналіз структури фонду оплати праці на ВАТ “Миронівський хлібопродукт» з 2008 по 2010 роки Таблиця 25 Динаміка показників оплати праці ВАТ „Миронівський хлібопродукт” за 2008 ...
...і чистого прибутку, фонду оплати праці, продуктивності праці та чисельності працівників. Аналіз фінансового стану свідчить про те, що показники ліквідності і фінансової стійкості в цілому відповідають ...
...осіб в 2008 році, продуктивність праці зросла на 2,82 тис.грн. або 14,77% в 2007 році і зросла на 10,03 тис.грн....чином сума економії фонду оплати праці в 2008 році порівняно з 2007 роком склала 30,23 тис.грн. Отже, дохід від реалізації продукції в 2007 році ...
...особи в 2007 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2006 році і зросла на 7,93 тис.грн....відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2007 році збільшився порівняно з 2005 і 2006, загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2006 ...
...персоналу є наступні: підвищення продуктивності праці, забезпечення нормативного рівня якості, підвищення прибутковості однієї акції. Попередня експертна оцінка показала, що співвідношення трудових зусиль, необхідних для досягнення даних ...поточному періоді заплановано підвищити продуктивність праці на 3 % проти попереднього періоду, прибутковість однієї акції – на 5 %. Фонд оплати праці за посадовими окладами керівників, професіоналів і фахівців ...
...2010 році; витрати на оплату праці – 19,02% в 2008 році, 17,24% в 2009 році і 16,07% в 2010 році, далі йдуть відрахування на ...76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%.
...дані про величину валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, капіталу (...
...витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 85 «Інші затрати». Відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві» для підтвердження ...2007 році: витрати на оплату праці – 45,8 %, матеріальні витрати – 29,6 %, відрахування на соціальні заходи – 16,7 % та амортизація – 4,2 %;  в 2008 році: витрати ...
...дані про величину валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, капіталу (...
...відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2009 році збільшився порівняно з 2007 і 2008, загальна кількість людино годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в ...людино годин), зростає середньогодинна оплата праці в 2009 році на 0,6 грн. (19,8%), продуктивність праці на протязі 2008 2009 рр.
Тема 11: Ринок праці і зарплата КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1. Розкрийте особливості та види ринку праці. 2. Які є 2 основні види зарплати? 3.
формою і системою оплати праці облікових працівників b. продуктивністю праці облікових працівників c. системою і формою обліку Question 3 Обов'язки головного бухгалтера або особи, ...
, витрати праці на виробництво 1 ц зменшаться з 15,7 до 5,7 люд. год., виробництво продукції на одного працівника зросте з ...первинного обліку витрат на оплату праці Рис. 2.6. Склад загальновиробничих витрат Таблиця 2.4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва сільськогосподарської продукції з використанням рахунків ...
Ринок праці та механізми його функціонування 1.1. Поняття та основні складові ринку праці 1.2. Кон'юнктура та особливості ринку праці ...
...основа обліку розрахунків з оплати праці 2.1. Заробітна плата та її функції на сучасному етапі 3. Бухгалтерський облік на підприємстві тов „круг тет” 3.1....операцій пов‘язаних з оплатою праці Висновки Список літератури Заробітна плата та питання податкового та бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі.
Фонд оплати праці, порядок його планування Задача № 1 Визначити обсяги товарної, валової, реалізованої, чистої продукції по підприємству за рік, використовуючи дані таблиці....3 Обчислити річний фонд оплати праці працівників цеху за погодинної форми оплати праці, використовуючи вихідні дані, передбачені в таблиці. Таблиця з/п Показники Одиниця виміру Значення ...
Тарифна система оплати праці...................................................................19. 4.2 Відрядна система оплати праці...................................................................23. 4.3Почасова система оплати праці...................................................................26. ВИСНОВКИ..................................................................................................................28. Список використаних джерел...............
...і вибуття всієї сукупності засобів праці. 3. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних верстатів з ЧПУ за такими методами: – методом рівномірного нарахування зношення; – методом прискореної ... Визначити річний рівень продуктивності праці одного працюючого і одного робітника. Завдання №4 Бригада робітників у складі 10 чол. зайнята збиранням електродвигунів.
...підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 7. Аналіз витрат на виробництво продукції Література Додатки Перелік графічного і табличного матеріалу: ...7.5 Аналіз фонду оплати праці Таблиця 7.6 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці Рис.7.3 Співвідношення середньорічної оплати праці і ...
...свідчить зростання виручки, собівартості, продуктивності праці, вартості основних засобів, чистого прибутку. Аналіз показників ліквідності виявив, що їх значення не відповідають нормативним, отже спостерігається поточна неплатоспроможність, аналіз ...що видно із зростання продуктивності праці при нижчому зростанні фонду оплати праці. Таким чином, підприємство в цілому працює не дуже ефективно, про що свідчать його фінансові ...
...первинного обліку витрат на оплату праці Рис. 3.3. Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату Рис. 3.4....4.4 Аналіз фонду оплати праці Таблиця 4.5 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці Рис.4.3 Співвідношення середньорічної оплати праці і ...
...є послідовною зміною стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і сировини в продукт із заздалегідь заданими властивостями, що здійснюється у просторі і часі....зміну макро і мікроструктури предметів праці; процеси, спрямовані на зміну розмірів і форм предметів праці. Організація виробничого процесу являє собою систему заходів з поєднання й узгодження ...
предмети праці b. засоби праці c. засоби виробництва d. умови для здійснення виробничої діяльності Question 5 Основними передумовами територіального поділу праці є: ...
Корпоративна культура, стиль керівництва, оплата праці b. Стиль керівництва, вимогливість через формулювання цілей та постановку задач, оплата праці, система стимулів та стягнень c.
...робочої сили, її вдоволення процесом праці, засвоєння системи знань проглядаються в: a. психолого педагогічному аспекті управління профорієнтаційною роботою b. медико психологічному аспекті управління c.... оцінка ринку праці робочої сили Question 5 Систему заходів профорієнтаційної роботи здійснюють працівники: a. працівники служб зайнятості і консультанти кабінетів професійної орієнтації b.
...був, бо потреби в його праці завод не має. Чи виникли між Машковим і заводом трудові правовідносини? Яким чином Машков може захистити свої права? 3....даткові порівняно з КЗпП умови праці? 6. З ініціативи директора підприємства були проведені загальні збори працівників підприємства з порядком ден¬ним про укладення колективного договору.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.