Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5059 за запитом праці:

Теоретичні основи стимулювання праці персоналу на підприємствах з іноземними інвестиціями 10 1.1. Сутність процесу стимулювання праці персоналу 10 1.2.
ВСТУП Розділ 1. Економічна сутність продуктивності праці 1.1. Сутність продуктивності праці, показники та методи її вимірювання 1....
САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЦ. ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ http://na 5 5....б з таких елементів: мотивація праці, мотивація зайнятості, мотивація володіння засобами виробництва, мотивація підготовки до трудового процесу, мотивація до розвитку конкурентоспроможності працівника.
Теоретичні основи продуктивності праці та її оплати 1.1.Сутність продуктивності праці, методи її вимірювання та аналізу 1.2.
...АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1 Зміст понять «заробітна плата» та «система оплати праці» 1.2 Форми та види оплати праці 1.3 Напрями ...
СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ …............................................................................................................. 7 1.1Завдання обліку праці та розрахунків по оплаті……...……............... 7 1.2 Нормативно правове регулювання обліку оплати ...
Матеріальне стимулювання праці Розділ 2 Практичні аспекти дослідження мотивації на підприємстві 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Молочний світ” 2.2....Розділ 3 Удосконалення системи стимулювання праці персоналу ВАТ „Молочний світ” Висновки Список використаної літератури Мотивація це управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників ...
Умови праці працівників на виробництві 1.1. Поняття, фактори, та елементи умов праці 1.2. Державне регулювання умов праці Розділ 2.
Соціально економічні аспекти оплати праці 1.1. Оплата праці та її реформа в Україні 1.2. Правове визначення поняття оплати праці.
Вступ 1.1 Поняття соціального захисту ветеранів війни і праці, визначення об'єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці Теоретична частина 2.1 Огляд ...
Загальна характеристика міжнародного територіального поділу праці 1.1. Поняття міжнародного територіального поділу праці 1.2. Тенденція до поглиблення міжнародного територіального поділу праці 1.3.
...планування кількості працівників та продуктивності праці 1.1. Поняття, склад та структура трудових ресурсів підприємства 1.2. Класифікація трудових ресурсів 1.3. Визначення продуктивності праці 1.4.
...де з'явилась перша біржа праці? 2. Що означає слово «біржа»? 3. Складіть хронологічну таблицю еволюції становлення розвитку служби зайнятості України? 4.... Яка офіційна дата появи ринку праці в Україні? ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 2 1. Дайте визначення поняття «зайнятість» згідно до закону про ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування ...
...і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1. Сутність та порядок здійснення розрахунків з оплати праці 1.2.
Система організації оплати праці на підприємстві 1.1. Сучасний стан оплати праці в АПК України 1.2. Сутність та методика нарахування та розподілу заробітної ...
3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ НОРМАТИВІВ ПРАЦІ ТА ЇХ РОЗРОБКА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Нормативи праці як основа нормування праці………….……………………5 1.2. Процес розробки нормативів праці…………………………………………..
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Огляд літературних джерел ...
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Огляд літературних джерел ...
Суть й основні завдання охорони праці на виробництві 2. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві 3. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та обов’...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 1.1. Сутність продуктивності праці 1.2. Показники та методи вимірювання продуктивності праці 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Поняття та види заробітної плати 1.2. Форми та системи оплати праці 1.3.
Облік розрахунків з оплати праці 1.1 Сутністьі завдання обліку оплати праці 1.2 Синтетичний і аналітичний облік оплати праці 1.3 Облік використання робочого ...
Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві.............................6 1.1. Оплата праці в сучасних економічних умовах: сутність та види....................6 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку витрат на оплату праці 1.1 Витрати на оплату праці як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат на ...
...функції та суб’єкти ринку праці 1.2. Основні структурні елементи ринку праці 1.3. Кон'юнктура та особливості ринку праці 1.4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ КОШТІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Заробітна плата як основна форма трудових доходів 1.2. Форми і системи оплати праці 1.3.
...витрат комерційного банку на оплату праці 1.1Економічна сутність та склад витрат комерційного банку на оплату праці 1.2Роль обліку та аналізу в управлінні витратами комерційного ...
Законодавче регулювання питання оплати праці 16 1.3. Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 22 Висновок до І розділу 27 РОЗДІЛ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ 1.1 Економічна сутність ринку праці 1.2 Особливості формування інфраструктури ринку праці 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації праці та використання робочого часу на підприємстві 1.1. Поняття, зміст і завдання організації праці 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці 1.1 Поняття продуктивності праці та її економічна сутність 1.2 Особливості визначення продуктивності праці на підприємстві готельної галузі 1....
Характеристика діяльності Прилуцького управління праці та соціального захисту населення 1.1. Структура управління праці та соціального захисту населення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 6 1.1. Сутність і значення нормування праці 6 1.2. Історія розвитку правового регулювання нормування праці 16 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці ...
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1. Огляд літературних джерел 1.2. Значення і задачі обліку розрахунків з оплат праці 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Гарантії прав робітників на безпеку та охорону праці 5 1.2.
...функції та принципи обліку витрат праці 2. Облік витрат на оплату праці 2.1. Форми і системи заробітної плати 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витяг з наказу підприємства з організації обліку витрат на оплату праці та розробка посадової інструкції головного бухгалтера та касира підприємства Розділ 2 Особливості організації облікового процесу у ТОВ ТД «Логос» 2.... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витя...
...небезпечних виробничих чинників: а)безпека праці; б) техніка безпеки; в) охорона праці 3. Сукупність виробничих травм: а) професійне захворювання; б) нещасний випадок; в) виробничий травматизм. 4.
Вступ Розділ 1 Ринок праці як соціально економічне явище 1.1. Суть, функції та основні складові ринку праці 1.2 Теорії зайнятості населення та безробіття ...
Основи законодавства України про охорону праці. Конституція держави про охорону праці. Закон України про охорону праці 2. Система управління охороною праці.
Теоретичні основи організації праці і заробітної плати на підприємстві 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Форми і системи оплати праці на підприємстві 1.3 Регулювання ...
Теоретичні основи продуктивності праці персоналу та резерви її підвищення 1.1 Сутність поняття продуктивності праці 1.2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність заробітної плати 6 1.2. Нормативно правове регулювання розрахунків з оплати праці 10 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ...........................................6 1.1. Оплата праці: суть, функції та принципи організації.......................................6 1.2. Форми і системи оплати праці на підприємстві..............................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ...........................................6 1.1. Оплата праці: суть, функції та принципи організації.......................................6 1.2. Форми і системи оплати праці на підприємстві..............................................
Теоретичні аспекти аналізу фонду оплати праці 1.1 Економічна сутність фонду оплати праці 1.2 Інформаційна база аналізу фонду оплати праці 1.3 Методика аналізу Розділ ...
Теоретичні основи ефективного застосування оплати праці у готельно ресторанному бізнесі 1.1 Заробітна плата: суть, форми та функції 1.2 Характеристика сучасних систем оплати праці 1.3 Стимулювання праці працівників ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.