Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5059 за запитом праці:

Теоретичні основи організації оплати праці..........................................7 1.1. Системи і форми оплати праці та їх трансформація в сучасних умовах........7 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи форм та умов зміни продуктивності праці на підприємстві 1.1 Інформаційно – нормативна база змін продуктивності праці 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження продуктивності праці ...
...Порушення вимог законодавства про охорону праці»…………………………………………………………………………………5 1.1. Об’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»……5 1.2.
Основні елементи інфраструктури ринку праці 3 1.2. Рекрутингові агентства як елемент інфраструктури ринку праці 5 1.3. Закордонний досвід розвитку рекрутингу 12 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 методологiчнi та теоретичні засади пiдвищення продуктивностi працi 1.1 Сутнiсть i значення продуктивностi праці 1.2 Показники i методи вимiрювання продуктивностi праці 1.3 Фактори i резерви підвищення продуктивностi праці 1.4 Програми управлiння ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Сутність та значення нормування праці 5 1.2. Особливості проектування системи управління персоналом і організації ...
Вступ в психологію праці. 5. Фізіологічні реакції організму людини на трудові навантаження та умови праці. 6. Історія психології праці. 7. Поняття психологічного стану людини.
...дискусія тривала навколо двох товарів: праці та робочої сили. Сучасні західні економісти ще одним об'єктом купівлі продажу вважають послуги праці або робочої сили. 2.
Сутність і значення курсу “Економіка праці” 2. Ринок праці та його регулювання 3. Вартість робочої сили, доходи населення 4. Форми і системи оплати праці 5.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 5 1.1. Сутність умов праці та факторів їх формування 5 ...
Організація та удосконалення організації праці в готельних підприємствах 1.1. Особливості організації праці на підприємствах готельного господарства 1.2. Пошук і добір персоналу.
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Методологія дослідження продуктивності ...
Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, які регулюють охорону праці на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оплати праці працівників на підприємстві 1.1. Сутність заробітної плати 1.2 Інформаційна та нормативна база оплати праці 1.3 Види та форми ...
Теоретичні основи управління продуктивністю праці на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Методологія дослідження продуктивності ...
Задача № 1 (варіант 2) Визначити показники продуктивності праці, порівняти їх за два періоди, розрахувати приріст випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, зробити висновки, користуючись даними таблиці 1 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування фонду оплати праці 1.1. Сутність заробітної плати, її види та форми 1.2. Значення, завдання та джерела формування фонду оплати праці 1.3 Особливості державного регулювання ...
Теоретичні основи оплати праці персоналу в ринкових умовах 1.1. Сутність заробітної плати: форми і системи 1.2. Основні елементи і принципи організації оплати праці 1.3.
Теоретичні основи управління продуктивністю праці на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та показники її вимірювання 1.2 Інформаційно нормативна база щодо визначення продуктивності праці 1.3 Резерви підвищення продуктивності ...
Необхідність поділу та кооперації праці. Види та форми поділу і кооперації праці. Межі поділу праці та напрямки його вдосконалення 2.
...про комісію з питань охорони праці та роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 18. Державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці і фонди охорони праці ...
Поняття та сутність наукової організації праці слідчого…….….7 Розділ 2. Характеристика наукової організації праці слідчого…………...13 2.1. Наукова організація праці слідчого як наука……………………...….
Загальна характеристика стратегії системи оплати праці на підприємстві 1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки 1.2. Стратегія системи оплати праці та її роль у досягненні ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Художня праця як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку 1.2. Типи художньої праці, техніка та прийоми роботи 1....
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 6 1.1. Економічна сутність, принципи та функції заробітної плати 6 1.2....СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 21 2.1. Аналіз сучасного стану оплати праці в Україні 21 2.2.
...значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі 1.2. Структура ринку праці, його елементи 1.3. Типи і сегменти ринків праці РОЗДІЛ 2.
Економічна сутність продуктивності праці персоналу підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність продуктивності праці персоналу підприємства 1.2. Практичне застосування методів розрахунку продуктивності праці ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Значення, завдання та джерела аналізу затрат на оплату праці 1.2 Методика аналізу затрат ...
...зовнішньоекономічної діяльності на міжнародного ринку праці 1.1. Поняття, об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на міжнародному ринку праці 5 1.2.
ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ 1.1. Сутність, елементи і функції ринку праці 1.2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 1.3.
Роль праці у розвитку людини і суспільства 45. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки Завдання № 11 Визначте вплив ...
1 Сутність і значення курсу “Економіка праці” 2 Ринок праці та його регулювання 3 Вартість робочої сили, доходи населення 4 Форми і системи оплати праці 5 Організація ...
Охорона праці у Швейцарії 2. Особливості охорони праці у США 2.1. Статистичний облік 2.2. Адміністративно правові механізми охорони праці в ...
Поняття ринку праці 2. Елементи ринку праці 3. Основні функції та учасники ринку праці 4. Структура, типи і сегменти ринків праці 5.
Характер і зміст праці. Види праці 2. Національні ринки праці. Особливості формування ринку праці в Україні 3. Структура вартості робочої сили 4.
Нормативні акти з охорони праці. Державне управління охороною праці (Закон України про охорону праці) 14. Організація охорони праці на виробництві. Управління охороною праці 24.
Вступ Завдання та джерела аудиту праці і заробітної плати у будівництві Законодавча та нормативна бази аудиту праці і заробітної плати у будівництві Програма аудиту праці і ...
Організація оплати праці на підприємстві 5 1.1 Види та форми заробітної плати та їх оплата згідно з чинним законодавством України 5 1.2. Організація оплати праці на підприємстві: система індивідуального розподілу ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації праці та використання робочого часу на підприємстві 1.1. Поняття, зміст і завдання організації праці 1.2.
Законодавство України в галузі праці та охорони праці 2. Принципи державної політики в галузі охорони праці 3. Нормативно правові акти та документи підприємств з охорони ...
...перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони ...
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
...завдання та джерела аналізу показників праці та її оплати 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи 3. Організація аналізу показників праці та її оплати (за галузями ...
...Задача Припустимо, що гранична продуктивність праці та капіталу дорівнюють значенням, вказаним в таблиці. Продукція, яка була виготовлена за допомогою цих ресурсів, реалізуються на конкурентному ринку по ... Одиниця капіталу МР капіталу Одиниці праці МР праці 1 24 1 12 2 20 2 10 3 18 3 9 4 16 4 8 5 10 ...
1.3 Загальна характеристика соціально трудових відносин у сучасних умовах 2.2 Сегментація і гнучкість ринку праці 5.5 Економічна сутність «доходи населення». Прожитковий мінімум як об’єктивна характеристика рівня грошових доходів 7.2 Системи оплати праці: сутність, класифікація та особливості їх ...
Економічна сутність розрахунків по оплаті праці.....................................5 2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку розрахунків з оплати праці.......................................13 3. Коротка характеристика підприємства.....................................................
...динаміки та складу фонду оплати праці.............................................11 3. Аналіз використання фонду заробітної плати................................................19 4. Аналіз рівня оплати праці.................................................................................22 5.
...ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА ПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 1.1. Підходи до визначення та класифікації мотивації як складової управління персоналом 1.2....Сутність та складові системи оплати праці в умовах ринку РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» 2.1.
...народних депутатів у галузі охорони праці ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАДАЧА 2 Розрахувати для харчової промисловості України сумарний річний збиток, нанесений в 1998р загальною Ха, грн....втрат від захворюваності, зумовленої умовами праці, β = 0,3 від загальної. У розрахунках взяти середньоденну зарплату одного працівника Зп – 30,2грн, а його середньозмінний виробіток Вс 416,...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.