Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2316 за запитом працівників

ВСТУП 1. Психологічна саморегуляція 2. Самостійне регулювання власної професійної діяльності 3. Робота і відпочинок ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
1. Типи ділової кар*єри 2. Передумови побудови успішної ділової кар*єри Список використаної літератури
1. Управління кар*єрою 2. Управління кваліфікаційним просуванням робітників Список використаної літератури
2012 рік, ПУСКУ 1. Значення звітності з оплати праці 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства 3.
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз ...
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз ...
...права та обов’язки найманого працівника в індивідуальних трудових правовідносинах ? 6. Якою є форма трудового договору в більшості держав Європи? 7.... Охарактеризуйте особливості правового регулювання страйків працівників, зайнятих у сфері громадських послуг в європейських державах 7. Які покарання можуть застосовуватись за участь в незаконних страйках та організацію ...
робота облікових працівників c. незалежний контроль облікової інформації Question 4 Аналітична функція обліку полягає у: a. пошуку винних осіб при складанні звітності b.... робота облікових працівників b. система умов та елементів побудови облікового процесу c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації Question 8 Основне завдання організації обліку ...
...плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці ...до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці.
Приймання тимчасових працівників. 10. Приймання на роботу іноземців. Практичне завдання 1. Самостійно оберіть один із видів прийому на роботу (крім зазначених можете обирати ... Запропонуйте соціальний пакет для працівників обраного вами підприємства. Обґрунтуйте свій вибір. Практичне заняття 5 План 1. Матеріальна відповідальність у трудових відносинах. 2. Види матеріальної відповідальності.
...6 Конкурентні переваги трудового потенціалу працівника поділяють на такі групи: a. об’єктивні b. комплексні c. суб’єктивні Question 7 Трудовий потенціал організації: a. перевищує просту суму трудових потенціалів працівників b.
...на сьогодні у професію “соціальний працівник”. Контрольні питання до заняття 2 1. Виникнення, становлення і розвиток соціальної роботи пов’язаний із … 2....перші програми професійної підготовки соціальних працівників? 4. Коли розпочалося навчання соціальній роботі в Україні ? 5. Яка найбільша проблема існує в Україні, що гальмує розвиток соціальних служб?
...підприємства, є: оплачувана праця найманих працівників по створенню товарів (послуг), що реалізуються на ринку; створювана оплачуваною працею працівників інтелектуальна власність (секрети виробництва, технології, патенти і т.
...плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці ...до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці.
Проведений аналіз оплати праці працівників показав: 5. Використання коштів на оплату праці КГХУЗ в цілому по підприємству в 2004 році у порівнянні з 2003 роком ...2003 року; збільшенням загального ФОП працівників підприємства на 262683 грн., або на 107,7% до 2003 року. У зв'язку зі змінами вищенаведених факторів витрати ФОП ...
Більшість працівників підприємства мають вищу освіту (біля 70%), незакінчену вищу і середню – 30% працівників, у віці до 30 років (23 особи або ...
...відносин між фірмою і найманими працівниками Формальні відносини, які не виходять за межі виробництва Патерналістські (батьківські, сімейні) відносини роботодавців (менеджерів) з працівниками та їхніми сім’ями Зобов’...
...менша кількість прийнятих на роботу працівників, ніж звільнених, хоча в 2010 році ситуація стабілізувалась, а коефіцієнти свідчать про дуже високу плинність персоналу, що пов’язано з ...ресурсів є основою ефективної мотивації працівників. Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників ...
Задача 2 Здійсніть аналіз руху працівників за даними наступної таблиці. Дайте оцінку ситуації на даному підприємстві. Назва показників 2007 р. 2008 р. 2009 р. Середньооблікова чисельності працівників, осіб 34 38 37 Прийнято ...
...стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства. Для цього слід сформувати ефективну систему мотивації праці персоналу, що відповідає ринковим умовам ...орієнтованої на розвиток трудового потенціалу працівників та результативність діяльності підприємства в цілому. Тому вирішення цього завдання є науковою проблемою, розв’язання якої потребує удосконалення науково теоретичного ...
Більшість працівників підприємства мають вищу освіту (біля 70%), незакінчену вищу і середню – 30% працівників, у віці до 30 років (23 особи або ...
...ділової кар’єри та просування працівників.8 1.3. Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4. Планування і підготовка резерву керівників Розділ іі ...
Зміст соціальних позицій та ролей працівників організацій. 2. Регламентація професійно функціональних ролей працівників організацій. 3. Особливості рольової поведінки працівників організацій. 4.
...її реалізації необхідно, щоб праця працівника була добре організована, щоб у нього не було перерв у роботі з організаційно технічних причин, щоб робота, яка доручається йому, ...підготовці і рівню кваліфікації, щоб працівник не відволікався на виконання невластивих йому функцій (робіт), а також розрахованих на інший рівень кваліфікації, щоб йому були створені нормальні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади матеріального стимулювання персоналу та його впливу на ефективність використання трудових ресурсів 1.1 Сутність та значення стимулювання персоналу 1.2 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання 1.3 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства і вплив на неї системи матеріального стимулювання підприємства Розділ 2 практичні аспекти матеріального стимулювання персоналу підприємства та його вплив на ефективність використання трудо...
кожен працівник повинен мати можливість працювати одночасно в різних структурах організації d. службовці повинні знати і розуміти структуру установи, в якій працюють ...системі оплати праці заробітна плата працівника складається з плати за виконання численних норм a. оплаті на основі ринкових цін b. багатофакторній c.
Більшість працівників підприємства мають вищу освіту (біля 70%), незакінчену вищу і середню – 30% працівників, у віці до 30 років (23 особи або ...
Більшість працівників підприємства мають вищу освіту (біля 70%), незакінчену вищу і середню – 30% працівників, у віці до 30 років (23 особи або ...
...часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний робочий час; д) можливий приріст продуктивності праці ...
...2007 році з середньообліковою чисельністю працівників – 15. Заробітна плата працівників підприємства за кожен звітний період становить не менше 2 мінімальних заробітних плат 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки праці та її оплати на підприємстві 1.1 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і заробітної плати Розділ 2 практичні засади оплати праці на підприємстві тов «національна горілчана компанія» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка структури і динаміки витрат на оплату праці на підприємстві 2.3 Аналіз матеріального заохочення працівників підприє...
Аналіз середньомісячної зарплати працівників АТ “Черкаситара” 2.2.3. Аналіз змін оплати праці під впливом зміни продуктивності праці 3.... Проведений аналіз оплати праці працівників АТ "Черкаситара" показав: 1. Використання коштів на оплату праці АТ "Черкаситара" в цілому по підприємству в 2001 році у порівнянні ...
Персонал — це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності.... Співвідношення працівників підприємства за категоріями характеризує структуру персоналу. Оцінка персоналу підприємства має на меті зі¬ставити реальний зміст, якість, обсяги й інтенсивність ...
Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3.4. Залучення співробітників до покращення ВОР шляхом матеріального стимулювання 3.5....цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними витратами, ніж інші види діяльності.
Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3.4. Залучення співробітників до покращення ВОР шляхом матеріального стимулювання 3.5....цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника; трудова діяльність дозволяє працівнику одержати ці цінності з меншими матеріальними витратами, ніж інші види діяльності.
...необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності? Яку відповідальність може нести Сидоров за знищення приладу? Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, ...дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень? 3. Чи правомірно включено до правил внутрішнього трудового розпорядку ...
...необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності? Яку відповідальність може нести Сидоров за знищення приладу? Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, ...дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень?; 3. Чи правомірно включено до правил внутрішнього трудового розпорядку ...
...необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності? Яку відповідальність може нести Сидоров за знищення приладу? Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, ...дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень?; 3. Чи правомірно включено до правил внутрішнього трудового розпорядку ...
...розваги, культуру та зайняття спортом працівників, що вказує на необґрунтований вибір об'єктів мотивації підвищення якості персоналу та його морального заохочення. 4....праці і заробітної плати 1 працівника, співвідношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 1 працівника та заробітної плати 1 працівника.
працівники та завдання організації Question 8 Ситуація, що характеризується можливістю втрат через відхилення, яке перевищує межі обмежень, коли величина втрат може ... аналізом рівня добробуту працівників d. одним з використовуваних у ситуаційному підході методом виявлення симптомів настання проблемних ситуацій, які стосуються не лише фінансових аспектів, але ...
...2 Кого з перерахованих нижче працівників можна віднести до державних службовців: a. службовця виконавчої служби b. директора школи c. інспектора відділу внутрішніх справ d.... посади працівників апарату Кабінету Міністрів Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій Question 5 Дія Закону України “Про державну службу” не поширюється на: a.
...на підприємстві, здійснюється матеріальне стимулювання працівників і виплата дивідендів співвласникам. Тому проблема удосконалення методології визначення кошторисного прибутку, його збільшення, як основного джерела формування фінансових результатів діяльності ...виду змінних затрат — кількості зайнятих працівників, при зміні кількості працівників від нуля до семидесяти при цьому всі інші види затрат залишаються постійними.
...шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступником директора з економіки і Кончуку у прийнятті його на роботу бухгалтером, оскільки його тітка працює головним бухгалтером....підприємства були проведені загальні збори працівників підприємства з порядком ден¬ним про укладення колективного договору. Збо¬рами було прийняте рішення відхилити запропонований ди ректором проект колективного ...
...доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП) ІІ. Рентабельність по чистому прибутку 8. Рентабельність активів, % Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому 9.... Продуктивність праці середньорічного працівника Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП) Таблиця 9 Вихідні дані та розрахунки основних коефіцієнтів ефективності управління ФКУ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Державне регулювання заробітної плати 1.3 Форми і системи оплати праці ...стимулювання якості праці для тих працівників, що виконують свою роботу за необхідністю, хоча б хотіли займатися іншою працею. Досить часто такі працівники працюють упівсили, безініціативно, але ...
...потенціалом підприємства Задача Середньостатистична чисельність працівників на підприємстві за 2005 рік становила 500 осіб, станом на 01.01.2006 кількість працюючих була 520 осіб....року прийнято на роботу 60 працівників, вибуло – 30 працівників, із них: звільнились за власним бажанням 25 осіб, за скороченням штату 4 особи, звільнено за порушення трудової ...
На думку прихильників цієї концепції, працівники є загалом пасивними, вони перебувають у моральній залежності від керівників, завдання яких полягає у тому, щоб схилити робітників до співробітництва....до своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен зростати, а це, в свою чергу, приведе до зростання продуктивності праці. Рекомендувалося використовувати прийоми управління людськими стосунками, які охоплювали ...
...на підприємстві, здійснюється матеріальне стимулювання працівників і виплата дивідендів співвласникам. Тому проблема удосконалення методології визначення кошторисного прибутку, його збільшення, як основного джерела формування фінансових результатів діяльності ...виду змінних затрат — кількості зайнятих працівників, при зміні кількості працівників від нуля до семидесяти при цьому всі інші види затрат залишаються постійними.
Організація системи контролю діяльності працівників підприємства. Question 16 Основний стиль управління менеджера в умовах кризи повинен бути: a. Демократичним b.... Мистецтвом мотивації працівників. 6. Умінням вирішувати конфліктні ситуації. 7. Умінням вести переговори і домагатися згоди сторін. 8. Спроможністю до аналітичного мислення. 9. Комунікабельністю.
...оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1. Сутність та порядок здійснення розрахунків з оплати праці 1.2....оплату праці та розрахунків з працівниками 1.3. Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства споживчої кооперації «Універбаза» Чернігівської обласної спілки споживчих товариств та постановка облікової роботи Розділ ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.