Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 590 за запитом прийоми

...зон обслуговування і освоєння передових прийомів і методів праці; підвищення кваліфікаційного розряду; освоєння однієї або декількох суміжних професій; • міжпрофесійне: зміна професії з метою освоєння нової, більш ...узгодженні списків на навчання, при прийомі на роботу ( навіть всередині Київенерго ). ФТРМК і інші філіали “ Київенерго” можуть здійснювати філіали погодження самостійно без відділу кадрів “ Київенерго”.
...одночасно з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років); Б) одночасно, найчастіше з 18 років; В) правоздатність з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років), ...
Можна назвати шість основних прийомів аналізу фінансового стану: горизонтальний аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; вертикальний аналіз – визначення структури фінансових показників з оцінкою ...результативний показник детермінованих або стохастичних прийомів дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим, коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним, коли ...
...одночасно з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років); Б) одночасно, найчастіше з 18 років; В) правоздатність з досягненням мінімального віку прийому на роботу (15 16 років), ...
...Маркова звернулася в поліклініку на прийом до терапевта. Перед входом у кабінет стояв вішак для верхнього одягу. Роздягнувшись, Маркова попросила приглянути за пальто жінку з черги на прийом і зайшла у кабінет.
Які види кровотечі і прийоми зупинки її? 10. Які прийоми виконання штучного дихання?
...такі види договорів: Договір по прийому комунальних платежів від населення з банками; Зазначений договір за своєю природою є цивільним договором, згідно з яким банк приймає готівкові ...ГІОЦ КМДА Зразок договору по прийому комунальних платежів, який функціонує на ГІОЦ КМДА Виправлений варіант договору, який подано у додатку 18.
Кедров Question 20 Прийом створення образу уяви, який характеризується збільшенням або зменшенням предмету, називається a. аглютинація b. схематизація c. типізація d. гіперболізація e....Знайдіть рядок, у якому перераховані прийоми створення образів уяви a. аглютинація, гіперболізація, акцентуація, схематизація, типізація b. адаптація, модифікація, типізація, акінезія c. аглютинація, гіперболізація, інверсія, аперцепція d.
Представник будівельно ремонтного управління акт прийому робіт за договором субпідряду підписати відмовився. Натомість до АТ «Майстер» було надіслано листа, в якому замовник (будівельно ремонтне управління) вимагало ...у справі субпідрядник подав акт прийому робіт за договором із будівельно ремонтним управлінням. В акті зазначалося, що робота виконана та приймається без застережень Акт був підписаний ...
3.1 Документальні прийоми господарського контролю запасів давальницької сировини Рис. 3.2 Органолептичні прийоми контролю запасів давальницької сировини Таблиця 4.1 Можливості комп’ютерних ...
3.1 Документальні прийоми господарського контролю запасів Рис. 3.2 Органолептичні прийоми контролю запасів Рис. 3.3 Складові контролю запасів підприємств Таблиця 3.6 ...
способи й прийоми дослідження c. методичне забезпечення досліджень Question 33 Балів: 1 Що розуміють під об’єктом економічної соціології?... опис прийомів збору, обробки та аналізу соціологічної інформації Question 49 Балів: 1 Результатом якого дослідження є аналіз об’єкта, розробка правил, теорії: ...
Разом з прийомом передплати від юридичних осіб в період передплатної кампанії може бути запропоновано укласти угоди на послугу МСП (міська служба пошти) з ...доходів Черкаської дирекції в сфері прийому платежів від населення. Для вирішення даного питання необхідно створити базу даних про комунальні служби в регіонах області, базу даних про ...
...мети застосовано загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи пізнання. Зокрема, у першому розділі застосовано діалектичні, системні та структурні методи, історичні підходи, що сприяло реалізації концептуальної єдності ...групування, відносні величини та табличні прийоми. У третьому розділі використано економіко математичні методи щодо розрахунку коефіцієнту ризику та логічні підходи. Практичне значення одержаних результатів.
...протязі 10 ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповідною комісією Інвестор Підрядник зобов'язується передати Інвестору належні йому площі згідно даного Договору та ...протязі 10 ти днів після прийому Об'єкту інвестування в експлуатацію відповідною комісією Інвестор Підрядник зобов'язується передати Інвестору належні йому площі згідно даного Договору та ...
...продукції; Великих витрат на проведення прийомів і інших розважальних заходів для клієнтів; Погані відносини з клієнтом можуть складатися по причинам: Слабкого сервісу; Того, що продукція, на ...продукції; Низьких витрат на проведення прийомів і інших розважальних заходів для клієнтів; Якщо баланс відносин складається на користь однієї зі сторін результатом буде втрата прибутку для ...
внутрішній аудит Question 9 Прийоми фактичного контролю включають: a. контрольний замір виконаних робіт b. внутрішній аудит c. інвентаризація Question 10 Прийоми документального контролю передбачають проведення: a.
В договорі зазначалося, що прийомка продукції буде здійснюватися згідно з Інструкціями, затвердженими Держарбітражем при Раді Міністрів СРСР. За договором вартість одного міні трактора складає 62 ...на території України, а порядок прийомки продукції не передбачений в договорі поставки. Як повинна бути вирішена справа? 43. АТ “Нафтогаз ” уклало договір з ТОВ “Онікс” про ...
...долати опір присутніх, використовуючи конструктивні прийоми. У практиці консультанта цей метод може виявитися корисним у тому випадку, якщо перед ним поставлене конкретне завдання з розвитку відповідних ... виступаючого опиратись присутнім, використовуючи конструктивні прийоми 2. Розподілите ролі; Роль 1 доповідач, віце президент, керівник відділу кадрів; Роль 2 представник менеджменту; Роль 3 представник менеджменту, представники ...
спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності b. система певних способів та прийомів, що застосовуються у певній сфері діяльності, а ...
Спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї c. Певним чином структурований діалог між консультантом і членами сім’ї ... Спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї Question 41 За тривалістю роботи виділяють наступні види консультування: a.
Методи, прийоми та основні групи економічних показників, що використовуються в фінансовому аналізі. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі....використання у фінансовому аналізі традиційних прийомів економічного аналізу — порівняння, елімінування, узагальнення, статистичних, математичних методів тощо. 3. Основи аналізу фінансової стійкості (стабільності) підприємства.
1. Методичні прийоми факторного аналізу 2. Аналіз асортименту продукції харчового підприємства 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за табл Показник Минулий рік ...
1. Метод і методичні прийоми аудиту 2. Робочі документи аудитора та їх види 3. Аудит стану звітності Ситуаційні завдання Завдання Розробити модель тесту на підтвердження ...
1. Методичні прийоми документального і фактичного контролю, їх застосування в контрольно – ревізійній роботі 2. Нормативно – правове регулювання судово – бухгалтерської експертизи в Україні 3.
Метод і методичні прийоми аудиту 2. Робочі документи аудитора та їх види 3. Аудит стану звітності 4. Практичне завдання №16 Розробити модель тесту на ...
Особливості прийому іноземних туристів та правила реєстрації їх у готелі 2. Збереження власності іноземного туриста в готелі 3.
Описати методичні прийоми отримання аудиторських доказів 2. Дати перелік обов’язків замовника, які повинні бути передбаченими в договорі на проведення аудиту 3.
Служба прийому й розміщення 3. Служби обслуговування й експлуатації номерного фонду 4. Служба безпеки 5. Інженерно технічна служба
Сучасні технічні засоби і прийоми виявлення та фіксації слідів злочинця. Їх загальна характеристика та класифікація 2. Тактичний ризик у діяльності слідчого 3.
Метод і методичні прийоми аудиту 2. Робочі документи аудитора та їх види 3. Аудит стану звітності 4. Практичне завдання 16 В ході аудиторської перевірки ...
Метод і методичні прийоми аудиту 17. Робочі документи аудитора та їх види 59. Аудит стану звітності Практичне завдання 16 В ході аудиторської перевірки було ...
Технічні прийоми координації в менеджменті 2. Концепція управління за цілями. Зміст основних етапів управління за цілями, переваги і недоліки 3.
Метод і методичні прийоми аудиту 2. Робочі документи аудитора та їх види 3. Аудит стану звітності Практичне завдання №16 В ході аудиторської перевірки було ...
Класифікація методів та прийомів економічного аналізу 2. Функціонально вартісний аналіз 3. Задача № 1 За допомогою методу ланцюгових підставок та інтегрального методу визначити ступінь впливу ...
Метод і методичні прийоми економічного аналізу Задача № 1 На основі даних табл. 1 проаналізувати: 1) на якому із досліджуваних підприємств найвища ефективність використання основних ...
Сутність і зміст прийомів інноваційного менеджменту 16. Управління інноваційним процесом Розрахункова частина На фірмі «Електрон», із застосуванням нових відкриттів, розроблений новий товар, що може ...
...обєкти, джерела інформації та методичні прийоми судово – бухгалтерської експертизи грошового обігу і операцій з цінними паперами та іноземною валютою 2. Методика експертного дослідження операцій по незавершеному ...
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ 1.1. Правила реєстрації іноземних туристів у готелі та збереження власності іноземного туриста 1.2.
Порівняння, групування та прийом деталізації і їх використання в економічному аналізі 26. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності Задача № 3 Зробіть комплексну ...
Теоретична частина: Методика та основні прийоми економічного аналізу Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити ...
Метод і методичні прийоми контролю 2. Ревізія розрахунків за претензіями та за відшкодуванням завданих збитків Завдання № 4 Визначити повноту та своєчасність оприбуткування в касу ...
Методичні прийоми та способи експрес аудиту балансу Завдання №5 1) Скласти програму проведення аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних ...
Класифікація економіко логічних методів та прийомів аналізу і сфера їх застосування 2.Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності 3.Розрахунок задач
Методи і прийоми удосконалення звукомови у дітей дошкільного віку 6 3. Застосування дидактичних ігор для виховання звукової культури мовлення дітей різних вікових груп ...
Прийоми та методи психологічного консультування по телефону. Список використаної літератури
Використання методичних прийомів аудиту на конкретних ділянках діяльності підприємства 49. Об’єкти аудиту та джерела інформації операцій з обліку витрат діяльності.
Методичні прийоми аудиторського контролю Задача №17 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування доходів підприємства; ...
Ситуаційне завдання У деяких країнах, наприклад, у США, оцінка людей при прийомі на роботу і підвищення по службі ґрунтується, головним чином, на їхній здатності виконувати роботу. Це, звичайно, не означає, що в ...
Теоретична частина: Факторний аналіз, методика та основні прийоми Практична частина: Завдання № 1 На основі наведених даних обчислити планову і фактичну виручку від реалізації продукції та визначити рівень виконання ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.