Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 885 за запитом природи

Варіант № 8 1. Юридична природа та види міжнародних організацій, їх загальна характеристика. 2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Загальна характеристика договору найму (оренди) транспортних засобів…………………………………………………………………………….…..... Юридична природа договору найму (оренди) транспортних засобів……...13 Розділ 2. Предмет, умови та особливості укладення договору найму (оренди) транспортних засобів………………………………………………………………22 2....
Вступ 1. Ехолокаційна системи кажанів та її особливості 2. Характеристика ехолокації у деяких морських та земних представників 3. Технічне використання людиною ехолокаційних систем живої природи Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Особливості ехолокаційної системи у кажанів 2. Ехолокація у дельфінів та інших морських та земних представників 3. Технічне втілення ехолокаційних систем живої природи Висновок Список використаної літератури
1. Історичний розвиток взаємодії людини з природою 2. Популяційні аспекти сучасного розвитку людства 3. Українська екологічна школа 4.
ВСТУП 1. Визначення поняття грошей 2. Концепції походження грошей 3. Еволюція економічних поглядів щодо природи та суті грошей ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Варіант 3 1. Значення і правова природа участі громадськості в діяльності установ ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ГРОШЕЙ 6 1.1.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ГРОШЕЙ 6 1.1. Економічна сутність грошей 6 1.2.
Вступ Розділ 1. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу 1.1. Поняття цивілізації 1.2....вплив техніки і технології на природу 3.2. Екологічні знання суспільства – гарантія продовження його цивілізації 3.3. Кризовість як суттєва ознака сучасної екологічної ситуації Висновки Список ...
1. Культура и природа 2. Понятие о культуре и цивилизации. Исторические модели культуры и типы цивилизации 3.
Вступ РОЗДІЛ IПередумови і формування глобальної екологічної кризи Розділ ii Сутність сучасної екологічної кризи та її негативний вплив на природу і цивілізацію РОЗДІЛ III.
Вступ 1. Життєвий опис та формування філософських поглядів Г.Сковороди 2. Особливості філософії Г.Сковороди 3. Вчення Г.Сковороди про дві природи та три світи 4.
Завдання 1 Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем, та правову природу комерційних актів і актів загальної ...
1. Потреба виникнення бізнесу 2. Функціональні ознаки бінесу 3. Бізнес та його основні ознаки 4.
План Вступ……………………………………………………………………………..…3 1.Позиковий капітал та процент в докапіталістичному періоді………………………6 2.
Вступ 1. Вулканізм як причина виникнення гейзерів 2. Загальна характеристика гейзерів та їх розташування 3.
ВСТУП…………………………………………………………………………...….......3 І. СУТНІСТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СКЛАД .........................................................................................................................5 ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕННЯ................................ 2.1 Поняття правопорушення.........................................................................
Розділ 1. Теоретичні проблеми роману та його жанрових різновидів 1.1. Теоретичне дослідження роману як жанру літератури ...
1. Аналіз компонентно функціональної та структурно функціональної структури природно ресурсного потенціалу Херсонської області 2.
Вступ 1. Кажани – найкращі представники ехолокації 2. Акустичний «дотик» кажанів 3. Система ехолокації у китів, дельфінів та деяких видів птахів ...
Вступ 1. Термолокатори змій 2. Особливості термолокації сови 3. Органи термолокації у черепах і кальмарів Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Сутність організаційного розвитку 2. Етапи організаційного розвитку 3. Основні риси підприємства майбутнього 4.
ЗМІСТ Вступ…...……...………......……………………………………………3 br />br /> РОЗДІЛ 1. Сутність та поняття громадянства…………......….....7 1.1.
1. Дві концепції простору і часу 2. Релятивістські космологічні моделі 3. Квантове народження Всесвіту Література
ВСТУП 1. Поняття інституту глави держави 2. Порядок заміщення посади глави держави 3.
ВСТУП 1. Поняття інституту глави держави 2. Порядок заміщення посади глави держави 3.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Характеристика представництва в цивільному праві України……..….6 1.1.
Вступ 1. Карл Лінней — засновник наукової класифікації живих організмів 2. Внесок Ліннея в бінарну систему біологічної номенклатури 3.
Вступ 1. Поняття „Екологія людини” 2. Завдання екології людини 3. Негативний вплив зовнішніх факторів на організм людини 4.
Вступ 1. Емоційне життя людини 2. Емоції й почуття 3. Емоційні стосунки Висновки Список використаної літератури
...вчення про рівні організації живої природи та основні атрибути життя знаходять лише часткове відображення в розділі загальної біології. За В.І. Вернадським жива природа має три основні рівні організації: ...
...з філософів античності на соціальну природу людини вказав: a. Геракліт; b. Анаксімандр. c. Арістотель; d. Епікур; e. Фалес; Question 5 У нашому уявленні ідеальна людина за ... наслідування природи; e. відтворення внутрішнього світу митця; Question 5 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a. сильні пристрасті; b. містицизм; c. гедонізм. d.
...ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ Проблема регулювання відносин «природа – людина» у наш час набула особливої гостроти. Саме тому виникла необхідність обмежити антропогенне навантаження на компоненти і комплекси навколишнього середовища....питань: який рівень втручання у природу є допустимим, а який – вже ні? Як визначити межу навантаження? Як її кількісно визначити? [1] Одним із базових механізмів регулювання ...
Правова природа представництва...…………………………………….…6 РОЗДІЛ ІІ. Представництво за довіреністю, його види……..…………………..….13 РОЗДІЛ ІІІ. Строки дії довіреності в цивільному праві…………….…………...…21 ВИСНОВКИ………………………………………….………………………….....способів реалізації, питання щодо правової природи процесуального представництва залишаються найбільш дискусійними у науці цивільного процесуального права. Таким чином, дослідження правової природи інституту цивільного процесуального представ...
...Вплив підприємств гірничодобувного комплексу на природне навколишнє середовище…………………………………………………………... 2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне навколишнє середовище………………………………………………………………………… 2.2. Вплив гірничих розробок на повітряний басейн………………………..
...контроль на виробництві Висновки Охорона природи в Україні виступає як комплекс державних, наукових, громадських заходів, направлених на збереження і раціональне використання природи, оздоровлення середовища, яке оточує людину, ...
...з філософів античності на соціальну природу людинивказав: a.Епікур; b. Геракліт; c. Анаксімандр. d. Фалес; e.Арістотель; Question 5 У нашому уявленні ідеальна людина за часів ...наслідування природи; Question 14 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a.гедонізм. b. боговтілення; c. владарозуму; d. сильні пристрасті; e.
природні умови і трудові ресурси c. сукупність суб’єктивних і речових факторів виробництва d. природні ресурси та засоби виробництва, створені суспільством ...
Рибникова писа¬ла, що «почуття природи треба виховувати, культиву¬вати, вирощувати». При цьому вона застерігала про дво¬якість мети, тобто учень повинен навчитися бачити кра¬су самої природи й також художнього зображення її, ...
Природні задатки дитини. 2. Вимоги дорослих. 3. Соціальне оточення. 4. Протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 16.... Виховання на лоні природи. 31. Наукові засади вітчизняної дошкільної дидактики розроблені: 1. О.Усовою. 2. С.Русовою. 3. М.Щеловановим. 4. Є.Фльоріною. 32.
Звернення до природи як джерела щастя 3. Пошук засобів щасливого життя у суспільстві 4. Концепції самовдосконалення людини Висновки Отож, розглянувши вчення шкіл епохи ...три сфери: відношення людини до природи, суспільства та до самої себе. Епікур, який створив найдосконалішу з поміж трьох шкіл систему, зумів одним з перших показати близькість ...
...дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній установі 2.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 2.4.... Пізнавально спрямована діяльність дітей у природі 2.3. Моделювання природних об'єктів та явищ 2.4. Естетично спрямована діяльність дітей у природі 2.5.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 3.1. Право на життя 3.2. Право на здоров’я 3.3....Висновок уривок Що стосується правової природи особистих немайнових прав, то і сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не оспорюється. Однак окремими авторами особистим немайновим правам ...
...Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: a. об’єктивні b. діють тільки в людському суспільстві c. суб’єктивні d.... природні ресурси d. товари і послуги сфери матеріально виробництва Question 4 Обмеженість ресурсів означає: a. дефіцит товарів і послуг в країні ...
...Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: Виберіть одну правильну відповідь a. об’єктивні b. діють тільки в людському суспільстві c. суб’єктивні d.... природні ресурси d. товари і послуги сфери матеріально виробництва Question 4 Балів: 1 Обмеженість ресурсів означає: Виберіть одну правильну відповідь a.
...при якій фіксуються відмінності деяких природжених поведінкових актів батьківських особин, сестер та братів, харчових об»єктів, називають: А) ігри тварин; Б) імпритінг; В) інсайт; Г) ітерацію; ...властивостей та особливостей на явища природи, називають: А) білатеральнісю; Б) антропопсихізмом; В) антропоморфізмом; Г) активацією; Д) гомеостазом. 29. Метод тренування, навчання, вироблення вправності повторенням тієї самої ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.