Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 885 за запитом природи

Природні умови і ресурси, їх господарська оцінка. . . . . . . . . . . . . . . .7 1.3. Склад і розміщення населення та трудових ресурсів . . . . . . . . . . . . .8 1.4.
Моральна природа прав людини 1.3. Громадянське суспільство і права людини РОЗДІЛ 2. Конституція України і права людини 2.1.
Соціально економічна природа місцевих фінансів....................... 5 1.2. Місцеві бюджети в системі місцевих фінансів.............................................................................................. 15 1.3. Еволюція місцевих бюджетів в умовах розвитку ...
Характеристика господарства і природні умови……………………..………….……..6 1.2. Земельні угіддя і їх використання…………………………………………………….………..6 1.3. Напрям спеціалізації господарства…………………………………………...…..…………..7 1.4.
Природа відносин міжнародного приватного права. 2. Відмінність „кваліфікації” і „тлумачення” у міжнародному приватному праві. 3.Особливості правового статусу держави як суб’...
Правова природа особистого селянського господарства……………. 1.2. Законодавче забезпечення становлення та розвитку особистих селянських господарств……………………………………………………. Висновки до Розділу 1…………………………………………………….. Розділ 2.
За своєю природою податкова система є результатом еволюції податкових відносин і детермінується багатьма специфічними факторами. Податкова система України Окремі елементи утворюють податкову систему ...
Сутність та природа лідерства 1.2. Концепції і теорії лідерства 1.3. Методика дослідження РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1.
Поняття та юридична природа договору підряду………………………..….......6 1.2. Види договору підряду…………………………………………………………...10 Висновки……………………………………………………………………………….18 РОЗДІЛ 2. УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ…………....
Природа прогалин в праві………………………………….…..…...........….6 1.2. Повна відсутність необхідних нормативних актів…………...........…..…10 1.3. Прогалина, як неповнота чинного нормативного акту…...........…...
Економічна природа кредиту…………………………………….…...13 1.3. Функції та роль кредиту…………………………………………..…..17 Розділ 2. Форми кредиту…………………………………………………………...21 2.1.
Економічна природа кредиту…………………………………….…...13 1.3. Функції та роль кредиту…………………………………………..…..17 Розділ 2. Теорії банківського кредиту……………………………………….……21 2.1.
Природа и основные характеристики услуги. 1.3. Классификация услуг. 1.4. Значимость маркетинга в сфере услуг. Масштабы его распространения. 2.
Економічна природа санаторно курортних послуг 4. Принципи організації санаторно курортного лікування 5. Перспективи розвитку санаторно курортного комплексу України
Природні небезпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, їх характеристика, класифікація і критерії оцінки 4.
Поняття та юридична природа договору міжнародної купівлі продажу товарів… 1.2. Джерела договору міжнародної купівлі продажу товарів Висновки до розділу 1… Розділ ІІ.
Юридична природа державного замовлення і державного контракту ……...7 1.2. Законодавство, що регулює відносини в галузі закупівель товарів, робіт, послуг за державні ...
Поняття, правова природа валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві..........................................................................................6 1.2. Компетенція державних органів в сфері валютного контролю в Україні....
Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, що існують в суспільстві. 2. Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. 3.
...в Україні 1.2 Економічна природа страхового ринку 1.2.1 Основні поняття та функції страхування 1.2.2 Класифікація суб'єктів і об'єктів страхового ...
Правова природа договору банківської позички Список використаної літератури
Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку.
Правова природа договору про надання фінансових послуг та його особливості…………………………………………………………………………...8 1.2. Класифікація договорів з надання фінансових послуг……………………...
Причини виникнення і правова природа відносин з відшкодування громадянину шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ……………………..….
Природне середовище ...................................................................... 3 1.2. Техногенне середовище ..................................................................... 6 1.3. Соціально політичне середовище .................................................... 13 2. Захист від статичної електрики ...................................................15 3.
...життя і здоров'я навколишнє природне середовище та його місце у системі конституційних прав 3. Право громадян на одержання екологічної інформації: правова характеристика і місце у ...
Сім’я як природне середовище для дітей 1.2. Поняття та основний зміст аліментів РОЗДІЛ 2. Аліментні зобов'язання батьків щодо утримання їхніх дітей ...
ПРИРОДНІ УМОВИ, НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ПРИДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 3.1. Оцінка промислового потенціалу Придніпров’я 3.2.
Сутність та природа права РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВА 2.1. Характеристика системи функцій права 2.2.
Поняття та правова природа ліцензійного договору……….....................8 1.2. Види ліцензійних договорів. ……………………………………….………..23 Висновки до Розділу 1 …………………………………………………………..34 br />br /> Розділ 2.
Правова природа неспроможності (банкрутства) юридичних осіб як суб’єктів цивільного права……………………………………………………….…7 1.2. Сучасні аспекти банкрутства юридичних осіб в Україні…………………...
Юридична природа державного замовлення і державного контракту ……...7 1.2. Законодавство, що регулює відносини в галузі закупівель товарів, робіт, послуг за державні ...
Понятия и правовая природа фитосанитарного контроля Выводы Ситуация №8 По распоряжению председателя райисполкома часть слодородного слоя земли, снятой с полей совхоза «Прапор» в связи ...
...залежності безпосередніх виробників від сил природи порівняно з природними продуктивними силами; c. виникають на ґрунті усуспільнення виробництва; d. усі попередні відповіді правильні. 2.
Моральна природа прав людини 1.3. Громадянське суспільство і права людини Розділ 2. Конституція України і політичні людини 2.1.
Моральна природа прав людини 1.3. Громадянське суспільство і права людини Розділ 2. Конституція України і політичні людини 2.1.
...ключових слів: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІДХОДИ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ (ТПВ), ТВЕРДІ МУНІЦИПАЛЬНІ ВІДХОДИ (ТМВ), ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих ...
Поняття та юридична природа договору міжнародної купівлі продажу товарів……………………………………………………………………………….8 1.2. Джерела договору міжнародної купівлі продажу товарів ……………………………………………………………………………………….16 Висновки до розділу 1………………………………………………………...
Правова природа договору управління майном……………………………..13 Розділ 2. Особливості договору управління майном……………………….……18 2.1. Предмет та форма договору управління майном……………………..……..
Особливості правової природи фінансово правових санкцій........................11 Розділ ІІ. Характеристика фінансово правових санкцій........................................15 2.1. Види фінансово правових санкцій....................................................................15 2.2.
...зарубіжних дослідників на феномен та природу сором’язливості 1.3. Психологічні та фізіологічні ознаки прояву сором’язливості 1.4. Позитивні аспекти сором’язливості 1.5.
Природа дитячих страхів Розділ 2. Діагностика страхів у дітей дошкільного віку 2.1. Огляд діагностичних методик 2.2.
...виникнення свідомості і її суспільна природа 3. Людина і духовне життя суспільства, «масова культура», її роль в духовному розвитку молоді Література
Моральна природа прав людини 1.3. Громадянське суспільство і права людини Розділ 2. Конституція України і права та свободи людини 2.1.
Юридична природа ЮНЕСКО 2.1. ЮНЕСКО: внутрі – організаційний механізм 2.2. Членство в ЮНЕСКО 2.3. Нормотворча база ЮНЕСКО 2.4.
Вплив біологічних чинників на психологічну природу хлопчиків Розділ 2. Особливості виховання хлопчика у сім’ї 2.1. Труднощі виховання хлопчика к сім’ї 2.2.
Юридична природа ЮНЕСКО 2.1. ЮНЕСКО: внутрі – організаційний механізм 2.2. Членство в ЮНЕСКО 2.3. Нормотворча база ЮНЕСКО 2.4.
Інститут громадянства ЄС: історія становлення, природа, порядок набуття та втрати. Становлення та розвиток захисту прав людини в Євросоюзі 3. Основні права та обов’язки громадян ЄС.
...зарубіжних дослідників на феномен та природу сором’язливості 1.3. Психологічні та фізіологічні ознаки прояву сором’язливості 1.4. Позитивні аспекти сором’язливості 1.5.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.