Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 471 за запитом природних

...право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b. наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними c....право втручатися в усі області природної і соціальної дійсності, для неї немає перепон b. наука – джерело прогресу людського суспільства c. наукові досягнення можуть бути використані як ...
Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Циклічне безробіття дорівнює 1.5%. Визначити фактичний рівень безробіття. 11. Циклічне безробіття визначається як різниця між: ...та структурним, б) сума між природним та структурним безробіттям, в) різниця між фактичним та природним, г) сума фрикційного та структурного рівнів безробіття. 12.
Природний рівень безробіття дорівнює 6%. Циклічне безробіття дорівнює 1.5%. Визначити фактичний рівень безробіття. 11. Циклічне безробіття визначається як різниця між: ...та структурним, б) сума між природним та структурним безробіттям, в) різниця між фактичним та природним, г) сума фрикційного та структурного рівнів безробіття. 12.
...1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні) 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції ...років, за умови, що коефцієнт природного руху зросте на 20%. br />br /> Задача 5 Валовий збір цукрових буряків (фабричних) за рік склав 1157 тис.т.
наявність малих природних запасів енергоресурсів c. ресурсів не вистачає для задоволення безмежних потреб d. обмеженість запасів золота Question 5 Що є рушійними силами ... Об'єднання природних і трудових ресурсів b. Впливу людини на природу для створення благ c. Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи ...
"Повна зайнятість" та "природній" рівень безробіття. Закон А.Оукена. 19. Економічна природа інфляції, її типи та категорії. Вимірювання інфляції. Дефляція та дезінфляція. Ефект Фішера.... Природна монополія.Правило ціноутворення на рівні середн. вартості.Антимоноп. зак во. 11. Еластичність попиту за ціною.
Question 27 of 50 Прикладом природного експерименту у етнопсихології можуть служити: А) Хотторнський експеримент; Б) дослідження Лап’єра; В) вивчення впливу природи на український етнос; Г) ...етноспсихологічних дослідженнях використовують: А) тільки природний експеримент; Б) тільки лабораторний експеримент; В) як природний, так і лабораторний експерименти. Г) тільки спостереження; Д) тільки анкетування.
Теоретична частина: Оплата за використання природних ресурсів Практична частина: Задача № 1 Визначити розмір плати за спеціальне використання води й строки сплати збору, якщо промислове підприємство, що ...рентної плати за відвантажену споживачам природну речовину й строки сплати платежів, якщо за звітний період видобуваюче підприємство отримало на свій розрахунковий рахунок плату за фактично відвантажений ...
Види природного освітлення. Коефіцієнт природного освітлення. Розрахунок природного освітлення 3. Поясніть процеси займання та самозаймання горючих речовин.
...використаних джерел Атмосферне повітря — це природна суміш газів приземного шару атмосфери, що склалася в ході еволюції Землі. Товщина повітряної оболонки, яка оточує земну кулю, не менше ...перевищують нормативи якості або рівня природного вмісту. Забруднювальні речовини — домішки в атмосферному повітрі, які чинять при певних концентраціях несприятливий вплив на здоров’я людини, рослинний і ...
...середовища, яке оточує людину, відтворення природних багатств. Охорона природи здійснюється різноманітними засобами: природничо науковими (біологічними, фізичними, хімічними та ін.); технічними (використання досягнень науково технічного прогресу для ...заходи, врахування економічної шкоди, заподіюваної природного середовищу); організаційними (планування, управління і контроль в галузі охорони природи, матеріальне технічне забезпечення природоохоронних заходів, служба охорони п...
...Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку.
...є через своє положення унікальним природним об'єктом, оскільки поперемінно знаходиться то в аеральних, то в аквальных умовах. Ця подвійність привела до виникнення на заплавах різноманітних природних ресурсів, що не зустрічаються на ...
...є вивчення стану та росту природних та штучних насаджень сосни звичайної в умовах сугруду Богунського лісництва ДП «Житомирське лісове господарство». Завданнями роботи є проведення досліджень по ...є процеси росту та розвитку природних та штучних насаджень сосни звичайної в умовах сугруду Богунського лісництва ДП „Житомирське лісове господарство” Житомирської області. Методи дослідження.
...і найчастіше при цьому використовується природна контурна лінія. Вистригайте лише окремі волоски, які виділяються на світлому тлі шкіри. Голова клієнта під час стрижки повинна перебувати в природному положенні.
...кількості передавальних пристроїв – газопроводів по природному газу. Враховуючи те, що предметом діяльності підприємства є – транспортування природного газу розподільчими трубопроводами така структура відповідає меті та цілям діяльності ...
...узгоджуються з основними засадами доктрини природного права. ТЕСТИ (40 ГРН) Question 1 Предметом теорії держави та права як науки є: a....влади; позитивне право ототожнюється з природним і повинно відповідати йому; право виникає стихійно в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише доповнює його b.
...вона надає послуги з постачання природного газу населенню та організаціям. Під цим ми розуміємо, що ВАТ „Черкасигаз” отримує від виробників продукту, природний газ, заключивши з ними різноманітні ...
...питому вагу мають права користування природними ресурсами – 12,44%, інші нематеріальні активи – 9%, незначну – права корситування майном – 4,33%, права на знаки для товарів та послуг – ...власності – 16,96%, права користування природними ресурсами – 12,61%, майном – 9,86%, невисоку питому вагу мають – права на знаки для товарів та послуг – 1,3%, гудвіл – ...
...позиції стримування зростання забруднення навколишнього природного середовища, пасивне — з позиції послідовного зменшення забруднення; в) Земельний кадастр містить інформацію про правовий режим земель, розподіл їх між власниками ...місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища; д) Екологічні стандарти і норми запроваджуються з метою встановлення правил, вимог щодо охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і ...
...виплат у разі: а) настання природних стихійних лих; б) настання природних катастроф або значних промислових аварій; в) забруднення навколишнього природного середовища; г) усе правильно. 30.
виснаження запасів природних ресурсів b. деградацію ґрунтового шару c. накопичення промислових відходів d. забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів Question 4 Ініціативна та ... управління якістю навколишнього природного середовища b. екологічний контролінг c. екологічний баланс d. екологічний облік та аудит Question 7 Впровадження на українських підприємствах системи екологічного ...
Курорти України з особливими природними чинниками 2. Перспективи розвитку, використання природних чинників у сучасних оздоровчих технологіях Висновки Література
... Глина дуже поширений, легкодоступний природний матеріал. Вироби і матеріали з глин та їх сумішей із неорганічними сполученнями, закріплені обпалюванням, називають керамікою....було відкрито поклади «фарфорового каменю» природної сполуки польового шпату з кварцом. З маси, що складалася із суміші «фарфорового каменю» і білої глини каоліну, китайські гончарі виготовляли ...
Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 2. Надзвичайні ситуації соціально політичного характеру. 3. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 4. Зона надзвичайної ситуації та її характеристика. 5....від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 13. Комплекс заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 14. Комплекс заходів ліквідації надзвичайних ситуацій. 15. Зона можливого ураження. 16.
Штучні носії інформації з природних матеріалів 1.2. Історія виникнення та розвитку штучних матеріальних носіїв 1.2.2. Винайдення паперу 1.2.2.... Історія природних носіїв починається з каміння, кісток, глиняних табличок, пергаменту, папірусу, берестяних грамот та ін. Найбільшим досягненням стало винайдення паперу у 105р.
Задача №1 На сесії Одеської міської Ради народних депутатів розглядалось питання про план заходів по оздоровленню оточуючого природного середовища. В доповіді голови комісії по екологічній безпеці відзначалось, що 15% підприємств міста установили сучасне устаткування по очистці шкідливих відходів ...по охороні і захисту навколишнього природного середовища. Задача №2 До народного суду надійшла заява від КСП "Надія" про скасування рішення сільської Ради від 25 травня 1998 ...
...транспортування нафти і нафтопродуктів та природного газу територією України 6 1.1. Платники рентної плати 6 1.2. Об’єкт оподаткування 6 1.3.... Рентна плата за нафту і природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні 9 2.1. Платники рентної плати та об’єкти оподаткування 9 2....
1.2 Класифікація природних ресурсів. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. 2.1 Географічне положення. 2.2 Рельєф (ландшафтні природні ресурси).... ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. 3.1 Природно заповідний фонд України. 3.2 Розвиток санаторно курортної справи.
...1.1.2 Механічний та природний рух населення України 1.1.3 Народжуваність в Україні 1.1.4 Смертність в Україні 1.1.5 Загальні тенденції ...за такими показниками: структура населення, природний рух населення, рівень і структура смертності, захворюваність населення, який показав недостатню ефективність роботи закладів охорони здоров'я в місті. 3.
...положень, які встановлюють правовий режим природних об’єктів і їх ресурсів 2.2. Положення, що закріплюють екологічні права і обов’язки громадян 2.3....самоврядування щодо використання і охорони природних ресурів Розділ 3. Проблеми реалізації основних конституційних положень з питань охорони довкілля Висновки Список використаних джерел
...права громадян на загальне використання природних рекреаційних ресурсів морського узбережжя звернувся з клопотанням до Одеської міської ради про організацію рекреаційної зони у прибережній частині міста Одеси, ...Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року, відповідно до якої місцеві ради зобов’язані враховувати пропозиції громадян щодо поліпшення стану довкілля.
В чому полягає сутність природного руху населення? 4. Що означають показники: коефіцієнт народжуваності; коефіцієнт смертності; коефіцієнт природного приросту. 5. Що таке міграція населення? 6.
...що він здійснював загальне використання природних ресурсів відповідно до ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року: він має право ...
...у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його добробут, повніше використати природний та історико культурний потенціал сільської ...
...його право на загальне використання природних ресурсів щодо доступу на пляж і купання у морі. Він здійснив спробу пройти на пляж, не заплативши....України право на загальне використання природних ресурсів. Завдання: Що повинен вчинити міліціонер? 3. Практичне завдання Складіть проект подання природоохоронного прокурора про усунення порушень екологічного законодавства, причин ...
Природний рух населення 2.2.1. Народжуваність і смертність 2.2.2. Природний приріст 2.2.3.
...важливих складових питання охорони навколишнього природного середовища. В роботі представлений практичний план дій для вдосконалення існуючої системи управління відходами – розроблена програма комплексного управління відходами на міському ...1 СУЧАСНА СИСТЕМА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.........................................................................9 1.1 Характеристика сучасної системи охорони довкілля.............
...а не просто тілесною (чи природною) істотою. Безпосереднім виявом особистого людського характеру соціальних відносин феодальної доби і виступає духовність. Не заперечуючи реальності речового світу суспільства свідомість ...як насамперед духовну, а не природну істоту. На перший план релігійного світогляду виходять протиріччя в морально етичній сфері. Людина сприймається як зосередження протиріч, що існують в ...
...до інших областей – Визначити коефіцієнти природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну чисельність трудових ресурсів через три роки Задача На основі наведених даних розрахувати індекси ...чол Визначити: коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, прибуття, вибуття, механічного приросту населення, загального приросту населення, перспективну чисельність населення через 2 роки Задача Повна вартість основних ...
...до інших областей – Визначити коефіцієнти природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну чисельність трудових ресурсів через три роки Задача На основі наведених даних розрахувати індекси ...чол Визначити: коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, прибуття, вибуття, механічного приросту населення, загального приросту населення, перспективну чисельність населення через 2 роки Задача Повна вартість основних ...
...ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ПРИРОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ. 3.1. Правове забезпечення громадського екологічного контролю за використанням та охороною земель в Україні....................................................... 3.2....охорони надр, лісів та інших природних об’єктів............................................. ВИСНОВКИ............................................................................................................. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕ...
...впливу на зменшення забруднень навколишнього природного середовища...............32 3.3. Перспективні напрями забезпечення екологічних нормативів навколишнього природного середовища .. 35 Висновки ……………………………………………………………………. 36 Література …………………………………………………………………… 39 Додатки ……………………………………………………………………… 40
...адже воно створено людиною) та природною системою. Як кожна природна система, підприємство має здатність до еволюції. Однією з вирішальних частин цієї здатності є людські ресурси.
...управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та систему органів, що його здійснюють. Задача 2 Громадянин Лук'янов приїхав на свою дачну ділянку і побачив, що ...в заповіднику в місцях їх природного токування. Для того, щоб не лякати тварин він здійснював фотозйомку з висоти 180 метрів. Інспектор територіальної екологічної інспекції Терещенко, по ...
...Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року, відповідно до якої місцеві ради зобов’язані враховувати пропозиції громадян щодо поліпшення стану довкілля.... 12 Закону "Про охорону навколишнього природного середовища": не порушувати законних інтересів інших осіб. Крім того, це є порушенням засади узгодження екологічних, господарчих і суспільних інтересів, передбаченої ...
...технологій, будівництва підприємств і використання природних ресурсів. Отже, використання води для господарських цілей – одна з ланок круговороту води в природі. Але антропогенна ланка кругообігу відрізняється від природного тим, що в процесі випаровування ...
...його вчення, потрібно навчитись насолоджуватись природними дарами, але не зловживати ними. Звідси: слід шанувати природу і намагатися пізнати її. Сам процес пізнання являється цікавим і приносить ... Таку концепцію можна назвати природним гедонізмом. Дуже подібне трактування знаходимо і в стоїцизмі, який сміливо заявляє: природа і людина – одне ціле.
...закладом Визначити антропогенний вплив на природну екосистему. Запропонуйте шляхи покращення екологічного стану навколишньої природи 3.1 Опис біома, розташованого поряд з Красноармійським індустріальним інститутом 3.2 Визначення антропогенного впливу на природну екосистему 4.
...безкоштовно, без вилучення їх із природного середовища, використовувати водні живі ресурси для задоволення наукових, культурно освітніх, естетичних цілей; добувати водні живі ресурси для зариблення, здійснення контрольного ...метою запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу і рибному господарству; здійснювати любительське і спортивне рибальство у визначених для цих цілей водоймах (їх ділянках) загального користування для ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.