Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 471 за запитом природних

...системи, що повністю перекреслює існування природного права, як ідеалу справедливості, гуманності. Послідовники природного права твердять, що право, це інтегроване поняття, яке має внутрішній соціальний зміст та ...
...1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні) 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції ...років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 15%. 1. За даними на 1 вересня 2010 року чисельність населення в Черкаській області становить 1290502 осіб, ...
...виникнення русинського руху було цілком природнім процесом, а розпад Радянського Союзу лише сприяв етнополітичному ренесансу. Однак, чимало дослідників рішуче виступили проти такого розуміння русинства, наводячи свої ...думати, що русинський рух є природнім процесом. Однак, більш глибоке дослідження дає змогу помітити приховані сторони проблеми, які лідери русинства воліють не помічати.
...закону і в чому сутність природного морального закону? 7. Як свідчать Святе Письмо та отці Церкви про наявність у людині природного морального закону?
...операційний час перерв та тривалість природних процесів визначається відповідно за формулами (10 + n) і (40 – n), де 10 – середній між операційний час, хв..; 40 – тривалість природних процесів, хв..
...користування і розпоряджен¬ня працею, природними ресурсами та майном. Інакше кажучи, право власності є правом контролювати вико¬ристання певних людських, природних, матеріальних та інтелектуальних ресурсів і ...
...1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні), 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції ...років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%. Задача 4 Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення товарами народного споживання; 2) щільність економічної ...
...собі елементи публічного і приватного, природного та позитивного правового регулювання, національних та запозичених визнаних міжнародною спільнотою основ конституційного права, матеріального та процесуального змісту інститутів та норм, ...людини у контексті розвитку доктрини природного права / О.В. Пушкіна // Юридична Україна. – 2005. – № 6. – С. 12–18 15. Сварченко О.С.
; в межах природного убутку – 13000 грн.; на винних осіб за обліковими цінами – 50000 грн. (ПДВ – 10000 грн); цінностей понад норми природного убутку у випадку не встановленого ...
Збори за забруднення навколишнього природного середовища погіршення якості природних ресурсів........................................................................ 4.2. Аналіз та оцінка еколого економічної ефективності природоохоронної діяльності підприємства................................................................................................................................ 4.2.1.
...на землю і на використання природних ресурсів. Вони не залежать від обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та ...
...на землю і на використання природних ресурсів. Вони не залежать від обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та ...
...на землю і на використання природних ресурсів. Вони не залежать від обсягу виробництва, продажу і є стабільними, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та ...
...за такими показниками: структура населення, природний рух населен ня, рівень і структура смертності, захворюваність населення, який показав недо статню ефективність роботи закладів охорони здоров'я в ...характеристика народжуваності, загальної смерт ності, природного приросту на 1 тис. населення міста та області за 2004 2006 роки Таблиця 2.3 Повікова структура смертності у відсотках ...
...c) Фактичне безробіття менше від природного d) Фактичне безробіття дорівнює природному Якщо на ринку праці, що функціонував в умовах досконалої конкуренції, держава законодавчо встановить мінімальний рівень ...
Цілеспрямований пошук природних біологічно активних субстанцій, вивчення їх фізико хімічних та фармакологічних характеристик є головним напрямком вирішення цієї проблеми....пізнавальних інтересів дітей до рослинності природного довкілля;  висвітлити особливості методичного забезпечення процесу ознайомлення дітей з лікарськими рослинами як реабілітаційно профілактичним засобом;  створити технології організації навчально виховної ...
Охарактеризувати основні класифікації природних ресурсів. 5. Розкрити значення та основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів. 6. Які характерні риси сучасної демографічної ситуації в ...
...розрахунки абсолютних та відносних показників природного та механічного руху населення України. Результати представити у табличній формі Природний і механічний рух населення осіб Регіон Все наявне населення ...
; в межах природного убутку – 13000 грн.; на винних осіб за обліковими цінами – 50000 грн. (ПДВ – 10000 грн); цінностей понад норми природного убутку у випадку не встановленого ...
Question 16 of 21 Природній експеримент у етнопсихології вперше був запропонований: А) Р. Лап’єром; Б) В. Катцем та Д. Брейлі; В) Л.... Question 19 of 21 Прикладом природнього експерименту у етнопсихології можна назвати експеримент Р.Лап’єра. Answer Yes No Question 20 of 21 Внутрішнокультурне дослідження як один ...
...нестача матеріалів в межах норм природних втрат на суму 128 грн. Відображено це такими бухгалтерськими записами: 1. Списано нестачу матеріалів в межах норм природних втрат: Д т 947 К ...
...зовнішніх і внутрішніх соціальних та природних чинників. 3. Процес і результат набуття індивідуального досвіду. 4. Процес кількісних змін. 17. Державним стандартом дошкільної освіти є: 1.... Природний 2. Лабораторний 3. Пошуковий 4. формуючий 130. Хто відкрив перший дитячий садок в Україні? 1. О. Дорошенко 2. Н.
...визначенні: "Ім'я це вираз природної або штучної формалізованої мови, що позначає предмет або клас предметів": Виберіть одну правильну відповідь a. ім’я b. це c. вираз природної або штучної формалізованої мови d.
природних, матеріальних і екологічних умов b. суспільних, природних і матеріальних умов c. немає правильної відповіді d.
...Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища» від 07.02.2002 р., «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 ...
...перевищення фактичного рівня безробіття над природним 7. Визначити починаючи з 2004 по 2008 р. для кожного року обсяг ВВП, недоодержаний країною в результаті перевищення фактичного рівня безробіття над природним, використовуючи закон Оукена.
...інфекційної захворюваності, виявлення соціальних і природних чинників, які можуть впливати на виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб. 2) Боротьба з гризунами (дератизація) як можливими джерелами інфекції.... Особливо велике значення має в природних вогнищах. 3) Санітарний нагляд за водопостачанням, полягаючий у виборі водного джерела, контролі за санітарним станом джерела і якістю води з ...
природніх умов b. природніх задатків, соціуму c. освітніх закладів Question 7 Сформованою особистість вважається з: a. 16 17 років b.
...певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію c. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів ...певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію Question 21 Масовий тип виробництва: a.
...певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію b. це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів ...певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію b. не має правильної відповіді c.
Вступ 1. Природний та антропогенний вплив на рельєф та його наслідки 2. Терикони, шахти, котловани і кар’єри 3.
Вступ 1. Природний та антропогенний вплив на рельєф та його наслідки 2. Класифікація антропогенного рельєфу 3. Особливості та характеристика деяких форм антропогенного рельєфу ...
Вступ Розділ 1. Характеристика природних передумов розвитку туризму в білорусії 1.1. Загально географічна характеристика країни 1.2. Природно рекреаційні ресурси 1.3.
1. Оцінка природного потенціалу територіальної одиниці 2. Система управління землекористуванням в населених пунктах 3. Реформування міжбюджених відносин
Екологічні проблеми природних вод Чернігівщини 2. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області 3. Агроекологічні проблеми ґрунтів 4. Екологічні проблеми атмосферного повітря 5.
Особливості природного колообігу речовин 2. Колообіг кисню 3. Сутність біологічної та екологічної рівноваги 4. Сутність та класифікація забруднення атмосфери 5.
Ринок природних ресурсів Задача № 1 Таблиця 1 Вихідні дані Ціна (Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 81 2 20 76 4 18 71 ...
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Івано Франківської області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Географічне положення, склад природних ресурсів та населення економічного району 1.1. Географічне положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.2. Природні умови і ресурси, їх господарська оцінка. . . . . . . . . . . . . . . .
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Хмельницької області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Тернопільської області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Тернопільської області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Хмельницької області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Характеристика природних та інфраструктурних умов Волинської області 1.1. Фізико географічне положення 1.2. Водні ресурси 1.3. Лісові ресурси 1.4.
Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Івано Франківської області 1.2. Водні ресурси 1.3.
Огляд стану навколишнього природного середовища в Україні 5 Розділ 2. Загальна та екологічна характеристика Малиснького району та дослідження стану забруднення довкілля 2.1.
...економічного регулювання природокористування та відтворення природних ресурсів 1.1. Світовий досвід регулювання природокористування 1.2. Досвід України в сфері охорони навколишнього середовища 2.
Відношення людей до природних ресурсів 2. Відношення до ресурсів вищих тварин Висновок Список використаної літератури Усвідомлюючи загальну загрозу дестабілізації глобальної соціо екосистеми, людство повинно ...
1) Семенов на підпитку у дворі біля дитячого майданчика відправляв природну потребу. На зроблене йому Крюковим та Сальниковим зауваження він відповів нецензурною лайкою,потім відбив шийку пляшки, ударив нею Сальникова в ...
...було втрачено через безробіття, якщо природний рівень безробіття 5%, фактичний рівень 9%, а ВНП повної зайнятості – 500 млрд. грн.? Задача 66.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.