Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3205 за запитом проблема

...теорії ж кримінального права обговорюється проблема визнання джерелами кримінального законодавства норм міжнародного права, а також судових прецедентів. Рекомендується розглянути даний аспект цієї проблеми.
Проблеми кваліфікації ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Література 1. Андрушко П.П. Коментар до ст.... Проблеми відповідальності за умисну несвоєчасну сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Держава і право: Зб. наук. праць.
Нині проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її естетичної культури є одним з важливих завдань, що стоять перед системою освіти. Зазначена проблема розроблена досить повно в працях ...
...якісних характеристик населення, зокрема загостренням проблеми здоров'я дітей. Вже вступаючи до школи 60 відсотків дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру.... Загострюється проблема соціального сирітства. Серед дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (близько 90 тисяч), лише 7 відсотків круглі сироти.
Проблеми функціонування та перспективи розвитку МБК в Україні у фінансовій літературі недостатньо досліджені. Важливість і актуальність цих проблем потребують осмислення як ...Мальцев – дослідили технічні проблеми функціонування ринку МБК. Становленню і розвитку ринку МБК в Росії значну увагу приділено в працях С. Ананьєва, Д. Бугаєнка, Ю.
Вирішити проблеми раціонального управління виробничими витратами на рівні промислових підприємств допоможе досвід зарубіжних країн. Зокрема, проблемам планування, обліку, контролю, аналізу і регулювання ...
Можна виділити наступні проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат: проблема визначення нормальної потужності підприємства; проблема класифікації загальновиробничих витрат на постійні та змінні; проблема вибору ...
Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009. Князев С.Д.... Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1(52). – С.
Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред.. Ю.М.Тодики – Х.: «Право», 2009. Князев С.Д.... Проблеми правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 1(52). – С.
на проблеми та сенс, що вкладали учасники у свою гру c. Спілкування під час гри d. Як учасники обирають та пропонують іграшки ...надалі, чи виникнуть в неї проблеми? b. Чи дійсно ця поведінка небезпечна для самої дитини або оточуючих? c. Чому дитина так поводиться? d.
...на вашу думку, найголовніші молодіжні проблеми в Україні? 5. Яка повинна бути державна молодіжна політика в Україні? 6. Чи потрібний соціальний захист молоді? Аргументуйте відповідь....яке дослідження починається з постановки проблеми . Проблема дослідження може бути заданою ззовні якимось замовником або зумовлена пізнавальним інтересом. Як ви за цих умов могли б визначити ...
...Question 6 Балів: 1 Основні проблеми економіки: Що? Як? Для кого виробляти? : Виберіть одну правильну відповідь a. не існують в країнах з ринковою економікою b....економіки Question 9 Балів: 1 Проблема : Що виробляти?: Виберіть одну правильну відповідь a. постає перед приватними підприємцями b. виникає в умовах гострого дефіциту c.
Кузенко // Актуальні проблеми економіки : наук. економ. журнал. – 2009. – № 1. – С. 98 103. 2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та ... Грицюк // Проблеми науки. – 2008. – № 6. – С. 31 35. 4. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.
Теоретико методологічний аналіз проблеми акцентуації характеру і девіантної поведінки 1.1. Стан розробленості проблеми акцентуацій характеру в психологічній літературі 1.2.
ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ КЛИЄНТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЧИН, ЩО ЇЇ ПОРОДЖУЮТЬ 1.1. Знайомство з клієнтом, визначення проблеми 1.2.
Теоретичні дослідження проблеми конфлікту 1.1. Наукові визначення конфліктів 1.2. Класифікація конфліктів 1.3. Структурні та динамічні характеристики конфлікту II....даній роботі був проведений аналіз проблеми внутрішньо особистісних та міжособистісних конфліктів. Були розглянуті теоретичні дослідження проблеми конфлікту, наведені класифікація конфліктів, їх структурні та динамічні характеристики та ...
Агроекологічні проблеми ґрунтів 4. Екологічні проблеми атмосферного повітря 5. Природно техногенна небезпека 6. Проблема радіоактивного забруднення на Чернігівщині Висновок Список використаної літератури
...потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ ...
Стор Вступ Розділ i соціалізація дітей з особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ ...
Проблеми судової влади в правовій демократичній державі. 2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій. 3.... Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. №12. 2. Комаров В.В. Предметцивільногопроцесуального права. – Х., 1992. 3. Маляренко В.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємницької діяльності фірми 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Методологічні основи обґрунтування ризиків підприємницької діяльності Розділ 2 практичні аспекти ризиків підприємницької діяльності тов„черкаський деревообробний комбінат” ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування ризиків підприємницької діяльності фірм...
Проблеми розвитку багатоступеневої вищої освіти в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. З 90 х років XX ст....в нашу державу і несподівані проблеми та труднощі різноманітного характеру. Змінюється сфера економічних відносин, держава переходить до суворіших умов існування — до ринкових, що поступово впливає на ...
Головною проблемою філософського етапу історії психології є проблема душі і тіла, яка висвітлює складні взаїмовідношення різнорідних, притаманіх людині явищ.
...сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку 1.3. Проблеми забезпечення сільськогосподарського виробництва оборотними коштами Розділ іі аналіз фінансового стану чгру “приватбанк” та його діяльності у ...
Загострення демографічної проблеми 2.2. Екологічна проблема України Розділ 3. Шляхи вирішення глобальних проблем 3.1. Напрями вирішення демографічної проблеми 3.2.
Проблема кримінальної відповідальності неповнолітніх, які фактично досягли віку кримінальної відповідальності, але внаслідок відставання в психічному розвитку не можуть усвідомлювати фактичний характер ...захист прав і інтересів неповнолітніх // Проблеми правознавства та правоохоронної . – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 1. – С. 144 150. 7. Вітвицька В.В.
Проблема класифікації наочно ілюстративного матеріалу в науково методичній літературі………………………………...…С. 18 1.3. Вимоги до наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів …………………………………………………………..... Проблему використання засобів унаочнення букварів під час навчання грамоти першокласників досліджували такі відомі вітчизняні та зарубіжні педагоги практики та науковці, як ...
Суть, види банкрутства і проблеми неплатоспроможності в економічній системі України...............................................................................12 1.3 Методи діагностики неплатоспроможності і банкрутства підприємств........................................................................................17 Розділ 2....даний час, в економіці ключовою проблемою є криза неплатежів, і добру половину підприємств слід було вже давно оголосити банкротами, а вилучені ко...
Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход 2.1. Проблема ТБО: ее история и современные масштабы 2.2.
Проблеми, що стримують розвиток страхового ринку; 1.4. Організаційно – правові проблеми; 1.5. Інформаційно – аналітичні проблеми; 1.6.
...фінансового моніторингу, центральне місце посідає проблема ефективності. Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами запобігати та протидіяти використанню банку ...визначити суттєві існуючі або потенційні проблеми у банку. Питанням організації системи протидії легалізації злочинних доходів через банківський сектор присвячено багато робіт зарубіжних (Г. Гєреєв, І.
Проблеми неповних сімей Висновки до розділу 2 Розділ 3. Особливості діагностики та профілактики конфліктів між батьками та дітьми (експерементальна частина) Висновки ...відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються мінімальним ступенем рефлексивності стосовно їхнього дійсного (реального) статусу і, в основному, мінімальним визнанням факту батьківського впливу на характер стосунків ...
...їх формування…………………………………………………………………… 21 РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. ……. 26 3.1. Проблеми формування та використання ресурсного потенціалу підприємства…………………………………………………………………... 26 3.2.
Проблеми індивідуального підходу у вихованні школярів. 3. Індивідуальна та вікова специфіка життєвого циклу людини. 4. Предмет, завдання та методи диференційної психології.... Тендерні відмінності як проблема дослідження диференційної психології. 14. Диференційні особливості проблеми спілкування. 15. Соціокультурний фактор індивідуальності. 16. Диференційний аналіз проблем психопатології особистості. 17.
...Конституції України 1996 року, конституційні проблеми місцевого самоврядування постійно накопичувалися, про що свідчила парламентська, президентська, урядова, конституційно судова і політична практика у цій сфері. Дані проблеми обговорювались, але практично не вирішувались; ...
Цю проблему було вирішено завдяки складанню інформаційних ресурсів окремих ЕОМ шляхом створення на їх основі локальних комп’ютерних мереж та об’єднанню ... Об’єктом дослідження є правові проблеми, що постали з появою сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет. Предметом дослідження є норми авторського права, якими охороняються права авторів ...
Проблеми та перспективи розвитку системи стимулювання продажу товарів ……………………………………………………………………………………24 3.1. Проблеми та перспективи застосування новітніх підходів у стимулюванні продажів……………………………………………………………………………….….
Проблеми кваліфікації тяжкого тілесного ушкодження. Висновки Список використаної літератури 1. Александров Ю.В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека. – К.... Деякі кримінально правові проблеми охорони здоров'я особи // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1996. – Вип. 3. – С. 151 154.
Проблеми та перспективи розвитку бюджетної політики в України….….24 Висновки ……………………………………..…………………….….…….…. 29 Додатки ……..…………………………………………………………….…….. 31 Список використаних джерел ………………………………………..……….. 33 br />br /> ВСТУП br />br /> Проблема як зовнішнього, так і внутрішнього ...
...до розділу І Розділ І Проблеми подолання тривожності в період переходу від підліткового до юнацького віку. 2.1. Соціалізація агресії. 2.2....актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності у період переходу від підліткового до юнацького віку як такої вікової категорії, яка є кризовою, не стійкою, але у ...
...прикладі ВАТ “Колос” Розділ Основні проблеми оцінки та напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників Висновки Список використаних джерел Оцінка кредитоспроможності позичальника це питання, яке вже досить повно ...що дає можливість вивчати дану проблему на практичних прикладах і робить її актуальною. Слід відмітити, що не дивлячись на всі негаразди, які супроводжують економічні процеси в ...
Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход 2.1. Проблема ТБО: ее история и современные масштабы 2.2.
Проблеми та перспективи банківської інвестиційної діяльності 3.1. Напрями активізації та підвищення ефективності інвестиційної діяльності комерційних банків 3.2.... Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки України вимагає всебічного аналізу та усвідомлення умов, які впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В М. КИЄВІ 3.1. Проблеми вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 3.2.
Яка найбільша проблема існує в Україні, що гальмує розвиток соціальних служб? Заняття 3 Соціальна ситуація 1. Ситуація, що стосується встановлення соціальним працівником контактів ... Яка основна проблема, що виникає у соціального працівника у спілкуванні із сім’ями, які мають хворих на СНІД? 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємст...
...узгоджується з його розумінням суті проблеми та вимогами до її вирішення. Цей метод розроблений Р. Беллманом, Б.М. Бруком і В.Н....і раціональним чином структурувати складну проблему прийняття рішень у вигляді ієрархії, порівняти і виконати кількісну оцінку альтернативних варіантів рішення. Метод аналізу ієрархій використовується у всьому світі ...
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ …………………………………………………………………………………58 3.1. Правові проблеми застосування векселів як платіжних засобів.......................58 3.2.
Шляхи вирішення проблеми забезпечення сталого економічного розвитку України................................................................................................................74 3.2. Досвід бюджетного забезпечення сталого економічного зростання в зарубіжних країнах: уроки для України............................................................. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для ви...
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ………………………………………………………………49 3.1. Проблеми функціонування фінансових посередників на ринку ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.