Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3205 за запитом проблема

Постановка проблеми. Аналіз основних досліджуваних публікацій. Мета роботи. Вклад основного матеріалу. Висновки. Література. У роботі здійснено спробу розкрити основні законодавчі гарантії соціально ... Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавчого регулювання життя студентства.
Постановка проблеми. Аналіз актуальних досліджень. Мета роботи. Виклад основного матеріалу. Висновки. Література. У роботі розглядається проблема професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності ...
Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах харчової промисловості Розділ II. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення Розділ III.
Теоретично методологічні проблеми дослідження 2. Проблема розподілу державної влади 2.1. Президентська республіка 2.2. Напівпрезидентська республіка 2.3. Парламентська республіка 3.
Теоретично методологічні проблеми дослідження 2. Проблема розподілу державної влади 2.1. Президентська республіка 2.2. Напівпрезидентська республіка 2.3. Парламентська республіка 3.
Людські виміри проблеми буття 2. Проблема буття в історико філософському окресленні. Категоріальні визначення буття Список використаної літератури
Продаю дипломную работу на тему «Проблема проведения смертной казни в современной России». Писала сама под руководством сильного научного руководителя! Работа защищалась только один раз (!!!... Проблема смертной казни в современной России Заключение Список использованной литературы
Вступ Розділ I АГРЕСИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Сутність агресії, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Походження і передумови агресивності 1.3.... ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Сутність тривожності, її вивчення в психологічній літературі 2.2. Причини появи і розвитку тривожності у ...
Інтернет: нові можливості та нові проблеми Розділ 2. Поняття Інтернет злочинів, їх види та способи вчинення 2.1. Поняття злочинів у сфері комп’ютерних технологій 2.... Проблеми та засоби регулювання Інтернет відносин в міжнародному співтоваристві та в Україні Висновки Список використаної літератури
Проблеми адаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому ...
Характеристика проблеми поколінь у повісті І. Нечуя Левицького „Кайдашева сім’я» 1.1. Будні Кайдашів та їх конфлікти 1.2.... Особливості проблеми поколінь у повісті І. Нечуя Левицького „Кайдашева сім’я» 2.1. Становище в сім’ї Кайдашів 2.2.
Науково теоретичні основи проблеми валеологічної освіти дітей дошкільного віку ….. 6 1.1. До джерел науки: валеологічна етнопедагогіка ………………..... 6 1.2.... Сучасні дослідження з проблеми валеологічної освіти ………….. 11 1.4. Програма валеологічної освіти дошкільнят ……………………… 18 Розділ II. Зміст і організація навчання дітей старшого дошкільного віку ...
Різні підходи до розробки проблеми виховання дисципліни і культури поведінки в історії педагогіки 2. Вчення провідних зарубіжних педагогів про виховання дисциплінованості школярів 2.1. Я.... Проблеми виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 3.1. Особливості виховання дисципліни і культури поведінки школярів в працях В. А.
Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3. Людина у філософії Ф. Прокоповича, Г.Сковороди та П.Юркевича 4. Проблема людини в українській філософії другої ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ 1.1. Сім’я як соціальний інститут: її загальна характеристика, види 1.2....АНАЛІЗ ДОСЛІДНИЦЬКО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Вивчення та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ї 2.2.
Порівняйте рішення проблеми метода пізнання в філософських вченнях Ф.Бекана та Р.Декарта. 2. Що дає людині чуттєве і логічне пізнання, які сторони ... Охарактеризуйте проблему буття у енергетичному окреслені. Практичне завдання Прочитайте наведені нижче строки і дайте відповідь, звідки вчені черпають впевненість в тому, що ...
Проблеми енергетичного забезпечення країн світу 5 1.2. Розвиток традиційної та альтернативної енергетики в світі 9 1.3.... Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики 37 ЧАСТИНА ІІ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОДЕРЖАННЯ ЕНЕРГІЇ У РІЗНИХ УСТАНОВКАХ 2.1. Фізичні основи одержання електроенергії 42 2.2.
Проблеми організації управління державною службою в ракурсі стандартів Європейського союзу 2.1. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу 2.2. Проблеми організації інституту державної служби в ...
Актуальні проблеми біомедичної етики (аборти, трансплантація органів, генна інженерія та ін.). Як ви розцінюєте перспективи трансплантології з етико правової позиції: проблема вилучення у живих і мертвих ...
Проблема культури мовлення українських версій двомовних інтернет видань (на матеріалі публікацій сайту dt.ua)……………………………………..…14 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..….25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..... Проблемі лінгвальної якості медійної продукції, зокрема й інтернентного дискурсу, присвячено низку праць учених (М. В. Варич , С. Є. Доломан , С. Г.
Державний бюджет і проблеми збалансування ....... 3 1.1. Фінанси: суть, функція, рівні ......................................................... 3 1.2. Державний бюджет і проблеми збалансування ........................... 5 Завдання 2.
Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів 13 3.2 Донецько Придніпровський регіон 16 3.3 Екологічні проблеми басейну Дніпра та Дністра 19 ...
Проблема смерти и бессмертия личности ………………….. 7 2.1. Смысл смерти ………………………………………………....... 7 2.2. Трагедия и парадокс смерти …………………………………… 9 2.3. Проблема бессмертия ………………………………………….. 12 2.4.
Проблеми становлення державного управління…………………………..…..9 1.3. Концептуально методологічні аспекти реформування системи державного управління в Україні………………………………………………………...……..12 Розділ 2.... Проблеми суперечності державних та особистих інтересів та шляхи їх подолання……………………………………………………………………….…..35 Висновки………………………………………………………………………..…..40 Список використаних джерел……………………………………………………..44 Додатки………………………………………………………………………......….
Теоретичні витоки та дослідження вчених проблеми соціально трудових відносин Розділ 2. Аналіз процесу розвитку соціально трудових відносин в ТОВ "Рiвненський насiннєвий завод (Євронасiння)" 2.1.... Проблеми соціально трудових відносин на підприємстві Розділ 3. Пропозиції щодо ефективного розвитку соціально трудових відносин на ТОВ "Рiвненський насiннєвий завод (Євронасiння)" ...
Проблеми перенаселення, перевиробництва, перезабрудненя, проблеми утилізації відходів .... 7 3. Коротка характеристика екологічних умов Східної України (Донецько Придніпровський район) .. 13 4.
Куліша РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ЗА РОМАНОМ «ЧОРНА РАДА» 2.1. Історичні постаті у романі П.Куліша «Чорна рада» та їх вплив на ...Пантелеймона Куліша "Чорна pада" та проблема державотворчих процесів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Основні проблеми кризи 3 х років 6. Проблема діагностики психічного розвитку дітей раннього віку Висновок Список використаної літератури
...свободи в лібералізмі РОЗДІЛ 3 Проблеми обмеження свободи в ліб. Вченнях 19 століття 3.1. Праці європейських мислителів 3.1.1 Франція 3.1.2 Великобританія ...Висновки У роботі розкриті основні проблеми обмеження свободи у вченнях мислителів ліберального напрямку XIX століття різних країн,а також характеристика та аналіз поглядів на лібералізм як ...
...свободи в лібералізмі РОЗДІЛ 3 Проблеми обмеження свободи в ліб. Вченнях 19 століття 3.1. Праці європейських мислителів 3.1.1 Франція 3.1.2 Великобританія ...уривок У роботі розкриті основні проблеми обмеження свободи у вченнях мислителів ліберального напрямку XIX століття різних країн,а також характеристика та аналіз поглядів на лібералізм як ...
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З СОТ 2.1. Аналіз і оцінка економічних наслідків приєднання України до СОТ 2.2. Проблеми адаптації економіки України до умов ...
Проблема залежності внутрішнього переконання суддів від впливу суб’єктивного фактору 37 2.2. Суд присяжних, як засіб запобігання впливу “професійної деформації” ... Проблеми формування колегії присяжних засідателів 50 3.2. Процесуальні заходи забезпечення неупередженості присяжних 61 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ.........................................................................................30 3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку венчурного інвестування.......................................................................................................................30 3.2. Проблеми венчурного інвестування в Україні та ...
Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні............29 3.1. Зарубіжний досвід іпотечного кредитування..................................................29 3.2. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та ...
Проблема нерозповсюдження ядерної зброї в регіонах світу ІІІ. Нерозповсюдження ядерної зброї у зовнішній політиці України 3.1. Проблема ядерної спадщини СССР в Україні ...
Вступ РОЗДІЛ 1 "Маленька людина" в світовій літературі: ретроспективи питання 1.1 Погляди на "маленьку людину" в Середні віки 1.2 Образ "маленької людини" в епоху Просвітництва РОЗДІЛ 2 Специфіка зображення долі "маленької людини" у Бальзака 2.1 Рафаель де Валантен – " маленька людина" у романі "Шагренева шкіра" 2.2 Проблема формування "маленької людини" у романі Бальзака "Батько Горіо" Висновок "Всі твори Бальзака складають єдину книгу, повну життя, яскраву, глибоку, де ...
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ 3.1. Виховання гіперактивних дітей у сім’ї 3.2. Проблеми навчання гіперактивних дітей 3.3.
Проблеми та перспективи формування доходів місцевих бюджетів.29 3.1. Формування доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах....................29 3.2. Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів та ...
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25 3.1. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні 25 3.2.
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………...…36 3.1. Проблеми комерційного банківського кредитування в Україні………….
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………………………………...…34 3.1. Проблеми діяльності комерційних банків в Україні…………………………34 3....
Проблеми інвестиційно інноваційної діяльності підприємств та шляхи їх вирішення...............................................................................................28 3.1. Основні проблеми інвестиційно інноваційної діяльності в Україні.........
Проблеми та напрями розвитку малого підприємництва в Україні.....27 3.1. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва........................27 3.2.
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми розвитку малого підприємництва на місцевому, регіональному рівнях 3.2.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.........................................................................................26 3.1. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість в Україні....
Проблеми та напрями покращення взаємодії місцевих державних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування при вирішенні економічних і соціальних проблем у регіоні………………………………….….25 3.1. Проблеми взаємодії місцевих державних органів виконавчої ...
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ 3.1. Системні проблеми страхування транспортних засобів і вантажів в ...
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Міжнародний досвід сучасних систем пенсійного страхування в зарубіжних країнах та проблеми реформування пенсійної системи в Україні ...
Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу 3.2. Проблеми фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу 3.3.
Сучасні проблеми захисту прав людини. 72. Реалізація права 73. Застосування права 74. Стадії правозастосування 75. Проблеми тлумачення норм права 76.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.