Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3205 за запитом проблема

Вступ ……. 3 Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБДАРОВАНОСТІ…. 5 1.1. Сутність обдарованості та аналіз праць вчених щодо цієї проблеми ….. 5 1.2.
Активний позиковий рік привів до того, що на кінець 2008 року активи компанії на 63% були ...визначається наявністю земельних ділянок: традиційно проблема отримання землі і всіх дозволів найбільша для іноземного інвестора, що виходить на ринок України. Падіння рейтингів Втім, плани колись великого ...
Вступ 1. Початок виникнення озонової проблеми 2. Роль озону у збереженні життя на Землі 3.
Вступ Розділ 1. Головні аспекти розвитку творчих здібностей 1.1. Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1....
Вступ 1. Переваги та недоліки застосування тестових методик в психодіагностиці 2. Проблеми використання тестів 3.
Вступ Розділ 1. Головні аспекти розвитку творчих здібностей 1.1. Погляди вчених на проблему творчості й творчих здібностей 1....
Вступ Розділ І. Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої особистості 1.1.... Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас медіа ( на матеріалі Донецького регіону) Висновки Список використаної литератури Додатки
ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 ... ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності та підвищення добробуту населення ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо подолання бідності та основні напрямки соціальної політики щодо підвищення добробуду населення 2.2 Проблеми бідності та рівень життя населення в Україні 2.3 Мережа установ, закладів, які займаються ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 1.1 ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТЬ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 1.1 Сутність та значення акцизного збору 1.2 Порядок обчислення і сплати акцизного збору РОЗДІЛ 2 СТАНОВЛЕННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 2.1 Правова природа акцизного збору 2.2 Еволюція акцизного оподаткування в Україні 2.3 Проблеми оподаткування тютюнових виробів в Україні з точки зору міжнародного досвіду РОЗДІЛ 3 ГАРМОНІЗАЦІ...
1. Сучасний стан санаторно курортної галузі в Україні 2. Проблеми та перспективи розвитку санаторно курортної ...
Вступ 1. Сутність валового внутрішнього і валового національного продукту 2.... Основні проблеми розрахунку валового внутрішнього і валового національного продукту Висновок Список використаної літератури
План: Вступ…………………………………………………………………….. 3 I Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають…………………………………………………………………… II Фактори ... ІІІ Проблеми підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Українi………………………………………………………………………… Висновок………………………………………………………………… Список використаних джерел………………………………………….
План: Вступ…………………………………………………………………….. 2 I Зміст управління використанням персоналу ……………………….. II Управління плинністю кадрів в організації………………………… III Проблеми і шляхи зниження плинності кадрів…………………… ...
План: Вступ………………………………………………………………………... 3 І. Особливості політичної системи сучасної України…………………... ІІ. Проблеми реформування політичної системи України……………….
План: Вступ…………………………………………………………………………. 3 І. Службова кар'єра та її формування……………………………………….. 1.1 Планування просування та професійного ...3 Програми і практика протидії проблемам, зв'язаним із серединою кар'єри………………………………………………………………………………. Висновок……………………………………………………………………. Список використаних джерел……………………………………………..
План: Вступ…………………………………………………………………….. 2 I Зміст управління використанням персоналу ……………………….. II Управління плинністю кадрів в організації………………………… III Проблеми і шляхи зниження плинності кадрів…………………… ...
План: Вступ…………………………………………………………………….. 3 I Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають…………………………………………………………………… II Фактори ... ІІІ Проблеми підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Українi………………………………………………………………………… Висновок………………………………………………………………… Список використаних джерел………………………………………….
Вступ Розділ 1. Проблеми літератури на межі XIX – XX століть 1.1 Символізм як ...
Вступ Розділ 1. Проблеми літератури на межі XIX – XX століть 1.1 Символізм як ...
Вступ ……………………………………………………………………... 4 5 Глава 1. Проблеми стабільність сім’ї …………………………………. 6 21 § 1.
1. Людина: індивід, індивідуальність, особа.............................................. 3 2. Проблема особистості у сучасній філософії .........................................
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади злочину і кари в романі ... Дослідження проблеми злочину і кари в романі М. Булгакова „Майстер і Маргарита” 2.1. Особливості злочину і кари в біблійному сюжеті роману ...
Вступ 1. Процес розвитку і формування особистості 2.... Дослідження проблеми духовного розвитку особистості Висновок Список літератури
Вступ Розділ 1. Проблема Бога у філософії Середньовіччя і Нового часу 1.1.
Вступ Розділ 1. Етичне вчення Сократа 1.1. “Пізнай самого себе” 1.2.... Проблема людини в філософії Сократа порівняно з софістами і Арістотелем 2.1. Софісти і Сократ 2.2.
Вступ Розділ 1. Зміна поглядів щодо Бога у філософії Нового часу 1.1. Філософська парадигма Нового часу 1.2. Проблема Бога у філософії Френсіса Бекона ...
Вступ Розділ 1. Зародження містичного богослів’я 1.1. Перші містики 1.2.... Проблема богопізнання 3.2. Покликання Святої Трійці за Діонісієм Висновки Література
Вступ РОЗДІЛ 1. Стан і проблеми вдосконалення законодавства про надзвичайні екологічні ситуації 1.1.
Вступ Розділ 1. Психічний розвиток дитини 1.1. Поняття психічного розвитку дитини та психологічний клімат ... Проблема психотравми при психічного розвитку дитини 2.1. Порушення особистісного розвитку в дитячому віці 2.2.
ВСТУП Розділ I. ДИТЯЧО БАТЬКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНИХ СІМ’ЯХ 1.1.... Проблеми у дитячо батьківських відносинах Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧО БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ АНАЛІЗ 2.1.
ВСТУП 1. Загальна характеристика процесуального статусу законного представника як суб'єкта кримінально процесуальної діяльності 2. Проблеми процесуального статусу законного представника на ...
1. Проблеми розробки і планування магазинів 2. Задача Оптове підприємство уклало договір постачання з магазинами №1 ...
1. Сутність кар*єри, підходи до її визначення 2. Проблеми управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним ...
Вступ 1. Сутність валового внутрішнього і валового національного продукту 2.... Основні проблеми розрахунку валового внутрішнього і валового національного продукту Висновок Список використаної літератури Розглянувши основні макроекономічні показники ВНП та ВВП, можна зробити ...
Вступ 1. Основні засади формування грошово кредитної політики України 2. Основні проблеми грошово – кредитної політики України на ...
1. Суть і значення торгівельної діяльності 2. Проблеми організації управління торгівельною діяльністю підприємств ...
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3. Проблеми конструювання категоріально понятійного апарату у ...
ВСТУП Розділ I. ГРОШОВИЙ ОБІГ ЯК ЧИННИК ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1.... ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ 3.1. Шляхи забезпечення стабільності грошового обігу в Україні 3....
ЗМІСТ: Стор. Вступ.............................................................................................................3 1. Визначення поняття «правовий режим земель» у земельному ... Правові проблеми використання та охорони земель оздоровчого призначення………………………………..…………………....…………..18 Висновки..................................................................................................22 Список використаної літератури.................................................
Розділ 1 Сутність та особливості ... Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 Головні проблеми діяльності підприємств в Україні і світі Розділ 3 Можливі шляхи вирішення проблем діяльності підприємств в Україні
План Вступ Розділ I. Типи та фактори економічного зростання 1.2. Зміст економічного зростання 1.2.... Проблеми економічного зростання в Україні 3.1. Державне регулювання економічного зростання 3.2. Економічне зростання в Україні.
Актуальність дослідження: Європейський вибір був зроблений Україною одразу з проголошенням державної незалежності.... • Визначити сучасні проблеми на шляху інтеграції в ЄС. • Виначити основні напрями подальшої співпраці з ЄС.
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3. Проблеми конструювання категоріально понятійного апарату у ...
ВСТУП 1. Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3. Проблеми конструювання категоріально понятійного апарату у ...
ВСТУП Розділ I. ГРОШОВИЙ ОБІГ ЯК ЧИННИК ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1.... ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАБІЛЬНОСТІ 3.1. Шляхи забезпечення стабільності грошового обігу в Україні 3....
Вступ………………………………………………………………………………3 1. Проблеми конкурентоспроможності, працевлаштування та зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………..4 2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.