Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 746 за запитом проблем.

...соціальних, економічних, політичних і правових проблем. Виходячи із сучасного наповнення демократії якісним додатковим змістом, вона є зразком, ідеалом, до якого прагнуть цивілізовані держави. Список використаної літератури
// Пробл. правознавства. – К., 1971. – Вип. 19. Мацькевич М. Рецепція австрійської державно правової культури в Галичині в 1771 1918 рр. // Право. – 2007.
...завжди була однією з актуальних проблем, а в сучасних умовах вона набуває особливого значення. Формування основ культури поведінки починається з перших років життя дитини.
При рішенні цих проблем в рамках нейронаук на сучасному рівні знов спливають спрощені уявлення про матеріальних основах психіки (ідеї про мозкові “центри” емоцій, центренцефалічна ...
...соціальних, економічних, політичних і правових проблем. Виходячи із сучасного наповнення демократії якісним додатковим змістом, вона є зразком, ідеалом, до якого прагнуть цивілізовані держави. 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
Підходи до вирішення проблем оплати праці у сучасному конкурентному середовищі………………………………………………….. Висновок до ІІІ розділу…………………………………………………………. Висновок……………………………………………………………………… Література……………………………………………………………
Визначення основних проблем формування дивідендної політики 82 3.3. Основні шляхи вдосконалення дивідендної політики підприємства (на прикладі ВАТ «Торговий Дім Світлотехніка») 88 ВИСНОВКИ ...
...межами України виникає низка правових проблем, серед яких важливе місце належить питанням правового регулювання спадкових відносин. Одним з найбільш дискусійних питань, що виникають у міжнародному приватному ...
...підходить для вирішення великого спектру проблем. І, хоча в даній роботі ми більше освітлювали практичну сторону цього явища, психодрама має велику теоретичну базу, яка, проте, не ...
...посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
...посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
...посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення економічної ефективності ват „продтовари” 2.1 Організаційно економ...
У переліку психологічних проблем процесу навчання виділіть основні недоліки традиційного і програмованого підходу (ДВІ позиції). 8. Відповідно до теорії поетапного формування розумових дій і ...
...ясовано, що одвічність і насущність проблем економіки не сприяли, а, навпаки, заважали ранній появі економічної теорії як самостійної науки. По третє, було звернуто увагу на бідність ...
Дослідження ключових проблем історіографії документознавства, яке впевне¬но заявила про своє концептуальне іс нування на початку 90 х років ХХ ст.
11 Можливі рішення проблем і попередження злому II.12 Спеціальні захисні пристрої знищення інформації II.13 Шифрування даних II.
...праці стосуються лише певних конкретних проблем цієї тематики. Лише деякі аспекти
...суспільстві – одна з найбільш важливих проблем історичного, соціального та культурного розвитку людства. Вони незмінно знаходилися і сьогодні знаходяться в центрі уваги філософської, політичної, правової, етичної, релігійної ...
Наиболее частыми причинами организационных проблем являются: неправильный стиль руководства; плохие внутренние взаимоотношения. Задание 2 1) Дайте ответ на вопросы Что подразумевается под термином “конфликт”?
...безпеки і співробітництва та вирішення проблем, які можливо вирішити лише за допомогою спільних зусиль. Список використаної літератури.34 c
...в гражданском судопроизводстве // Нова КонституціяУкраїни: Пробл. вдосконаленнязаконодавства: Тематичнийзб. наук.праць. – Харків, 1997. 4. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст //Право України. 1999. №9. 5.
...розвитку туризму Швейцарії, визначення основних проблем й перспектив туристичної сфери Швейцарії на основі комплексного аналізу розвитку туризму країни. Відповідно до поставленої мети передбачено виконання таких завдань: ...
...спрямованих на розв’язання стратегічних проблем та підвищення конкурентоспроможності та його поведінки ......................................................56 3.2. Розробка заходів з реалізації стратегії збуту як напрямок підвищення ефективності конкурентоспроможності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
...розкриттю суті ісламського права і проблем його еволюції і модернізації, пояснюється також складною геополітичною ситуацією, що склалася в світі, характеризується масштабною глобалізацією, обумовлює зближення національних правових ...
...досягненню домовленостей і вирішення спірних проблем, що виникають між країнами – учасницями, їхніми об'єднаннями й угрупуваннями; • обмін інформацією і досвідом організації торгово економічних зв'язків.
Третьилица в гражданскомсудопроизводстве // Пробл. совершенствования укр. законодательства и повышенияэффективностиправоприменительнойдеятельности. – Харьков, 1997. 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на ...
...для вирішення першочергових соціально економічних проблем і реалізації інвестиційних проектів. Зазначеній меті відповідають створені в нашій державі спеціальні (вільні) економічні зони.
...Київ Сімферополь літак зазнав технічних проблем та у Відні був знятий з польоту. Пасажирів пересадили на інший літак. Через збій в операційній системі реєстрації пасажирів та ...
...варіантів для вирішення цих важливих проблем. Особливу стабілізуючу роль у цьому процесі виконує трудовий договір, який у сучасних умовах має бути важливим інструментом соціального захисту найманих ...
Огляд проблем реляційного підходу 2.2.3. Розробка бази даних 2.2.4. Робота з таблицями бази даних 2.3.
...широким і враховує широкий спектр проблем, таких як: забезпечення підприємства виробничими фондами матеріально технічне забезпечення виробництва кадрове забезпечення виробництва планування технологічного процесу планування виробничого асортименту планування ...
...проблеми розвитку та рішення цих проблем, тобто перспективи. У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати рівень своїх ресурсів ...
...язанню однієї з найактуальніших екологічних проблем проблемі побутових відходів. Поліпшення природоохоронної роботи і, відповідно, екологічної ситуації, можливе, також, за умов, коли екологічними проблемами стануть більше займатися ...
Диференційний аналіз проблем психопатології особистості. 17. Теоретико методологічні аспекти індивідуальної мінливості психіки. 18. Загальні принципи диференційно психологічного аналізу явищ. 19.
разработки философско психологических проблем; d. установления роли личностного компонента в структуре различных форм психической деятельности. Question 7 Балів: 1 Какая этическая модель в клинической ...
В силу проблем ребенка с ЗПР в умственной и эмоциональной сферах, его поведение во многом предназначается средой в которой он находится, влиянием окружающих ...
Зокрема, вивченню комплексу проблем пов'язаних із бізнес освітою та її становленню в Україні активно сприяла наукова та науково практична діяльність Б.Андрушківа, Д.
...медичних, правових, економічних та інших проблем"; вона реалізується у взаємодії клієнта та спеціалістів "з метою поліпшення чи відновлення здатності перших до життєдіяльності". Список використаної літератури
...батьків за консультацією з приводу проблем дитячо батьківських відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються мінімальним ступенем рефлексивності стосовно їхнього дійсного (реального) статусу і, в основному, ...
...батьків за консультацією з приводу проблем дитячо батьківських відносин батьківські висловлення про ці проблеми характеризуються мінімальним ступенем рефлексивності стосовно їхнього дійсного (реального) статусу і, в основному, ...
...розвитку виникає багато досить складних проблем і протиріч, але той факт, що вони відповідають інтересам як розвитку економіки, суспільства, так і більшості громадян, дає нам підстави ...
разработки философско психологических проблем; d. установления роли личностного компонента в структуре различных форм психической деятельности. Question 7 Балів: 1 Какая этическая модель в клинической ...
Вона замкнена в колі своїх проблем, і лише смерть може звільнити її з духовної в'язниці. В абсурдному світі немає нічого певного, постійного, руйнуються родинні стосунки, ...
...що слід дещо змінити стосовно проблем збуту та підвищення обсягу витрат на продаж, рекламу і стимулювання попиту покупців. Питання 1. Чи можливо завдяки цим заходам зупинити ...
...при яких для вирішення практичних проблем потрібно правильно планувати та проектувати місто, враховуючи екологічні вимоги та потреби. Правильне планування населеного пункту, дотримання певних екологічних норм при ...
разработки философско психологических проблем; d. установления роли личностного компонента в структуре различных форм психической деятельности. Question 7 Балів: 1 Какая этическая модель в клинической ...
Задля вирішення виявлених проблем нами запропоновано вжити наступні заходи: розробка та вдосконалення законодавчих, нормативно правових і податкових передумов; формування ринку похідних цінних паперів та ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.