Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 746 за запитом проблем.

Вирішення проблем працевлаштування та зайнятості…………………8 3. Запозичення світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………………….11 Висновок………………………………………………………………………….18 Список використаної літератури………………………………………………..
Сучасний стан проблем соціалізації особистості……………………….17 Висновки……………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………..24 ВСТУП Актуальність теми. Соціалізація –– це складне соціально–психологічне явище, що являє ...особистості; 3) проаналізувати сучасний стан проблем соціалізації особистості. Об’єктом роботи є : поняття соціалізації особистості . Предметом роботи є : особистість в суспільстві
Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВІДБОРІ ТА ПІДБОРІ КАДРІВ 6 1.1 Теоретичні підходи до проблем набору та відбору персоналу на підприємстві 6 1.2. Система методів ділової оцінки кадрів 11 1.3.... Опис існуючих проблем кадрового менеджменту на підприємстві 25 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ З ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВІДБОРІ ТА ПІДБОРІ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ...
...та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3. Методи і системи управління персоналом 1.4. Оцінка ефективності управління персоналом РОЗДІЛ 2 Прикладні аспекти ...1 Огляд літературних джерел з проблем управління персоналом Таблиця 1.2 Система методів управління персоналом Рис. 2.1 Організаційно – економічна схема підприємства Таблиця 2.1 Техніко ...
Описати шляхи вирішення проблем соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту ………………………… 8 2.1. Сутність і мета соціальної політики …………………………… 8 2.2. Шляхи подолання проблем ……………………………………... 13 Література ………………………………………………………………….. 18
Визначення проблем і пріоритетів реформування системи охорони здоров’я сільського населення в Україні 21 РОЗДІЛ 2 Порівняльний аналіз закордонного і вітчизняного досвіду ...3 Шляхи практичного розв’язання проблем реформування системи охорони здоров’я сільського населення в Україні 44 3.1. Делегування юридичних повноважень ключовій фігурі системи охорони здоров’...
...цілеспрямованому дослідженню її теоретико методологічних проблем, науково дослідній роботі психологів, використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки....вони сприяли осмисленню власне управлінських проблем і формуванню психології управління як самостійної науки. Представники школи наукового управління і теоретично, і на практиці довели, що управління може ...
...а з іншого — створюють низку проблем в управлінні організацією. Інноваційні стратегії: прискорюють постійний розвиток організації в умовах ринку; забезпечують переваги в конкуренції на основі лідерства в ... Вирішення цих та інших проблем потребує від інноваційного менеджменту поєднання інтересів і узгодженості рішень стратегічного, науково технічного, маркетингового, виробничого напрямів, що забезпечить координацію й ефективність ...
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 2.1. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні 2.2.... ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 3.1. Використання зарубіжного досвіду розвитку готельного господарства та особливості його застосування в Україні 3....
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ СТАТЕЙ 36 2.1. Проблеми теорії редагування статті 36 2.2. Перспективи дослідження проблем теорії редагування 41 РОЗДІЛ 3.
Постановка та аналіз проблем розвитку ринку фінансових послуг України 2.2. Шляхи розв'язання проблем розвитку ринку фінансових послуг України Висновки до ІІ розділу ...
...інструмент системного підходу до складних проблем прийняття рішень. МАІ не наказує особі, що приймає рішення (ОПР), будь якого «правильного» рішення, а дозволяє йому в інтерактивному режимі ...розв'язання галузевих і приватних проблем у бізнесі, промисловості, охороні здоров'я та освіті. Для комп'ютерної підтримки МАІ існують програмні продукти, розроблені різними компаніями.
...програмування у процесі вирішення загальних проблем операційного менеджменту 2.3 Використання «Дерева рішень» у вирішенні проблем операційного менеджменту Розділ 3. Пропозиції по застосуванню сучасних підходів в ...
26 Розділ 2: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО, ЩОДО ПРИРОДИ, ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ…………………………………………28 2.1....дослідження: • Опрацювати методичну літературу з проблем розумового виховання в дітей старшого дошкільного віку. • Вивчити шляхи здійснення розумового виховання на основі творчої спадщини В.О. Сухомлинського.
ВСТУП Поняттєво термінологічний апарат РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Регіональні аспекти концепції узгодженого розвитку Концепція екологізації суспільного розвитк РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ЗБАРАЗЬКОМУ РАЙОНІ Загальні відомості та природно ресурсний потенціал Збаразького району Розподіл земель Збаразького району в розрізі сільських рад Аналіз використання земель за цільовим призначення...
...і міжнародними стандартами виникає багато проблем, які потребують обґрунтованого розгляду й розв'язання. Однією з та ких проблем є удосконалення системи безготівкових платежів.
...інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем з якими стикаються, як інвестори, так і управлінці активами. Основи спільного інвестування в Україні формуються на основі досвіду розвинених економік ...інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем з якими стикаються, як інвестори, так і управлінці активами. Основи спільного інвестування в Україні формуються на основі досвіду розвинених економік ...
Коло проблем людей з обмеженими можливостями – це порушення функціонування психічних пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато інших. Проте однією з найактуальніших проблем є проблема соціалізації дітей з ...
Коло проблем людей з обмеженими можливостями – це порушення функціонування психічних пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато інших. Проте однією з найактуальніших проблем є проблема соціалізації дітей з ...
...аналізу ресурсо екологічних і природоохоронних проблем у контексті сталого розвитку, порушених ним у попередній публікації (Екологобезпечна економіка: альтернативи немає // Вісн. НАН України. — 1998. — № 3—4. — С....соціально економічних і ресурсо екологічних проблем є перехід до моделі сталого розвитку. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ...
...тому числі і суто “земних” проблем середньовічна людина шукала у сфері духу. На цьому “ґрунті” і починає формуватися нова (середньовічна) філософська парадигма, ідейно світоглядним змістом якої ... Однією з центральних проблем схоластичної філософії є дискусія про універсалії (загальні поняття). У відповідності з тим, як тлумачилося питання про існування універсалій, середньовічна філософія ...
До проблем мотивації праці теоретики менеджменту звернулися в 30 ті роки. Згідно з їх уявленнями, раціоналізація виробництва значною мірою залежить від удосконалення ...стосовно ролі людських та соціальних проблем у промисловому розвитку дозволили отримати перші важливі уявлення про поведінку людей на робочих місцях. Новий напрям теорії управління, започаткований Е.
...спільних моделей у вирішенні спільних проблем. Міжнародні норми впливають на трудове законодавство України шляхом: безпосереднього застосування міжнародних актів після їхньої ратифікації Верховною Радою України, включення міжнародних ...працюючих чоловіків і жінок та проблем працівників з сімейними обов'язками. Останні як такі не можуть бути вагомою причиною звільнення з роботи.
...аспекти кадрової політики підприємств, визначення проблем, які можуть виникати та наведення досвіду підприємств розвинутих країн по усуненню цих проблем. Кадрова складова потенціалу підприємств є надзвичайно важливою ...
...друге поглиблює своє бачення вузькоспеціальних проблем за допомогою філософського підходу до методів дослідження. Самостійна робота над текстом №1. Тема: М.Вебер про призначення наукових досліджень та ...претендувати на вирішення таких всеохоплюючих проблем, як вона це робила у попередні епохи. Відповідаючи на шосте питання, треба зрозуміти науку як сферу, що сприяє певному світогляду ...
...математических методов для решения операционных проблем организации по критерию оптимальности d. Сфера его применения, охватывающая общий спектр вопросов управления организацией Question 4 В чем заключается разница ...использование коллективного мышления для решения проблем и создания атмосферы сотрудничества в организации Question 57 Высокое качество продукции позволяет: a. Повысить ее конкурентоспособность b.
...практично присвячені розгляду окремо взятих проблем ризику, що ускладнює комплексне вивчення ризиків. У процесі економічної діяльності завжди присутній ризик. У процесі аналізу з’ясувалося, що ризик ...продукт дає інформацію для прогнозування проблем, розвитку комплексних планів, управління критичною ситуацією, що базується на ймовірностях подій. Оскільки для розрахунку ризиків необхідно володіти вищою математикою, теорією ...
Наявність великої кількості невирішених проблем, недостатній ступінь дослідження проблеми стосовно сучасних змін в економіці, наявність багатьох невирішених і дискусійних питань, а також велике їх практичне ...відрахуваннята амортизаційних фондів та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на підприємстві.. Для досягнення вказаної мети були визначені такі завдання: – дослідити теоретико методологічні засади здійснення амортизаційної ...
...реформ зумовлює необхідність поглибленого дослідження проблем удосконалення механізмів реалізації та захисту цивільних прав та інтересів особи у цивільному процесі, та, у зв’язку з цим, переосмислення ... Питання дослідження правових проблем інституту процесуального представництва у цивільному процесі у правовій науці розглядались у наукових працях Л.М. Баранової, Д.В. Бобрової, Т.
...що знаходяться в умовах виникнення проблем стратегічної важливості. Дуже важливо правильно визначити концепцію антикризового менеджменту. Більшість менеджерів схильні думати, що антикризові заходи слід застосовувати, коли фінансові ...буде налагоджений управлінський механізм знешкодження проблем, які з`являються ще до того, як вони приймуть незворотний характер. Антикризове управління більш ефективне при здійсненні заходів, направлених на ...
...слід ще розв’язати чимало проблем, у тому числі й невідкладних. Однією з таких проблем є серцево – судинні порушення серед населення України.
Визначення та розв’язання проблем податкового й бухгалтерського обліку валютних операцій 90 ВИСНОВКИ 95 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 98 ВСТУП Актуальність теми....вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку валютних операцій; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи і постанови уряду з ...
перед Україною серед нагальних доленосних проблем, які необхідно вирішувати, постала потреба у створенні власної концепції і системи забезпечення національної, економічної, фінансової безпеки й безпеки щойно сформованої ... До спеціальної групи складових проблем становлення банківської системи та захисту її від злочинних посягань слід також віднести недосконалість законодавчої й відомчої нормативної бази, відсутність висококваліфікованих ...
Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності у період переходу від підліткового до юнацького віку як ... Ідеалістичне поєднання проблем тривожності у ранній юності та їх становища в оточенні однолітків як однієї з характеристик даного віку привело до формування теми ...
...призводять до загострення різних соціальних проблем. Країна, яка ще недавно відчувала на собі тиск соціальних проблем, все ще перебуває у стані розгубленості і бездіяльності.
...уразливі групи населення таких світових проблем, як винищення довкілля, зловживання наркотиками, загроза поширення СНІД/ВІЛ, постала нагальна проблема в тому, щоб волонтери взяли на себе частину ...відповідальності за вирішення соціально психологічних проблем суспільства. На даний момент в Україні більшість аспектів роботи волонтерів при її неосяжності залишаються невизнаними, оскільки у багатьох випадках їх ...
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємств, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології ...якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використання нових технологій, розвиток маркетингу, удосконалюванням структури ...
...оглянуто літературні джерела з поставлених проблем; – досліджено суть, види та елементи цін, методичні підходи до їх формування та оцінки в умовах ринку; – розглянуто організаційно економічні особливості ...огляд літературних джерел з досліджуваних проблем, розкрито сутність, види і елементи цін, наведено методику їх формування та оцінки. Таким чином, політика ціноутворення на території України визначається ...
...для розв’язання багатьох соціальних проблем. 2. Виходячи з аналізу розвитку будівельного комплексу, можна стверджувати, що сьогодні він поступово переходить на новий технічний рівень....зниженням продуктивності та безліччю інших проблем. Останнім часом змінюється відношення між керівником та підлеглими. Вирішення поточних питань повинно бути не тільки справою керівника, він повинен виходити ...
...економічною наукою цілий ряд нових проблем і задач, які раніше не виникали, ще більше загострила проблеми відомі, але до кінця не вирішені....ресурсів Таблиця 3.1 Структура проблем ВАТ “Янтар” Таблиця 3.1 Аналіз витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності Таблиця 3.2 Доходи від впровадження ...
...привертають постійну увагу і дослідників проблем мовленнєвого етикету. У другій половині ХХ століття бурхливо розвиваються дослідження мовних явищ під прагматичним кутом зору....привертає постійну увагу і дослідників проблем мовленнєвого етикету. Предметом дослідження є найяскравіший засіб мовного етикету — звертання та його лексико стилістичні та семантичні характеристики Об'єктом дослідження ...
...як метод розв'язування складних проблем виникла дещо пізніше, ніж було створено перші електронно обчислювальні машини. Становлення машинної імітації як наукової дисципліни припало на кінець 50 ...та вирішенні масштабних складних народногосподарських проблем дедалі зростають. Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним із трьох наступних способів.
...связанных с решением человеком жизненных проблем 479 Методы педагогического изучения межличностных отношений взрослых людей 502 630 Содержание Часть II. Введение в научное психологическое исследование с элементами ...Способы и средства научного решения проблем экспериментальной педагогической психологии 534 Глава 2. Виды научных психолого педагогических исследований 539 Типология научных психолого педагогических исследований 539 Психолого педагогический ...
...як метод розв'язування складних проблем виникла дещо пізніше, ніж було створено перші електронно обчислювальні машини. Становлення машинної імітації як наукової дисципліни припало на кінець 50 ...та вирішенні масштабних складних народногосподарських проблем дедалі зростають. Оцінка ефективності проектування і створення економічних систем, може бути виконана одним із трьох наступних способів.
Практичне розв'язання проблем, пов'язаних з необхідністю забезпечення нормальної роботи підприємств, не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методології ...якої на підприємстві зважується комплекс проблем, пов'язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використання нових технологій, розвиток маркетингу, удосконалюванням структури ...
Важливу роль у рішенні цих проблем відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Більш половини робітників апарату управління підприємствами торгівлі виконують роботи, які пов'язані ...всебічного вивчення і рішення його проблем в умовах корінної перебудови діяльності підприємств оптової торгівлі, що й обумовило вибір теми роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру.
...економічних, освітніх і багатьох інших проблем, у сучасних умовах неможливо без концепції, що визначає основні положення кадрової політики в бізнесі: ● створення єдиних принципів стратегічного керування і ...трудових колективів і профспілок; ● дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів; ● підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня керування кадрами.
...розвитку інформаційної безпеки, комплексне вивчення проблем забезпечення інформаційної безпеки, а також дослідження, механізму функціонування інформаційної безпеки в системі національної безпеки України і в міжнародних відносинах....до розуміння і розв’язання проблем у міжнародній інформаційній безпеці; Визначити основні складові національних інтересів в інформаційній сфері; Обґрунтувати здійснення забезпечення інформаційної безпеки України в умовах ...
...теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Окремим питанням обліку і контролю витрат на ремонт ...пов’язаних із цим процесом проблем. Для узагальнення й оцінки сучасного стану організації та ведення обліку основних засобів на підприємствах України використано методи асоціацій і аналогій; ...
...однією з найгостріших на сьогодні проблем є капіталізація банків. Загальна сума капіталу по банківській системі на 01.01.20000р. становила 5877,6 млн.грн.... Вирішення у законодавчому порядку проблем комерційних банків, внесення змін та доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність", подальше удосконалення нормативної бази. 2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.