Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 857 за запитом продуктивністю

...чисельності робітників і можливе зростання продуктивності праці внаслідок зниження трудомісткості. Задача № 11 За даним хронометражу розрахувати норму часу на виконання операції та змінну норму виробітку в ...
Продуктивність пресу: 1) нового пресу тис.ум.од 500 130 200 2) старого, капітально відремонтованого пресу тис.ум.
На сколько процентов повысится продуктивность общественного труда Задача № Расчитать численность работников на рабочих местах, исходя из данных таблицы Показатели варианты значений 1 2 3 4 ...
...їх оборотності Задача № Розрахувати ріст продуктивності праці в умовно натуральному вимірі на миловарному заводі, якщо відомі дані, наведені в таблиці: Показники Базовий рік Звітний рік Вироблено ...
Продуктивність пресу: 1) нового пресу тис.ум.од 500 130 200 2) старого, капітально відремонтованого пресу тис.ум.
...праці, що негативно впливає на продуктивність праці, використання ресурсів підприємств і ефективність виробництва в цілому. ...
740 735 8 Продуктивність праці, тис.грн./чол. ? ? 9 Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 70400 72100 10 Фондовіддача, грн./грн. ? ?
...за рік, дні 305 298 Продуктивність праці робітника в середньому за один день, грн. ,коп. 1,25 1,34 4. Задача № 24 Мета – відпрацювання методики аналізу ...
Якість і обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, рівень собівартості характеризують фінансові результати. Результати проведених досліджень щодо обліку, економічного аналізу та аудиту фінансової діяльності підприємства ВАТ «ПівдГЗК» ...
...на скільки підвищиться при цьому продуктивність праці. Література
Лібовнера” та резерви підвищення продуктивності праці 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7. Аналіз матеріальних ресурсів 8. Аналіз інвестиційної діяльності і ВАТ “Шполянська ...
...майна, необоротного капіталу, власного капіталу, продуктивності праці, зростання валового прибутку та чистого прибутку, хоча воно є незначним і не перекриває значну суму нерозподіленого збитку підприємства, яка ...
...ущільнення робочого часу, коефіцієнт росту продуктивності праці та розробити заходи з усунення виявлених недоліків в організації виробничо трудового процесу. Таблиця 1 Вихідні дані Назва витрат часу ...
...ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства ...
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5 Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 1.6 Аналіз забезпечення і використання трудових...
...ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства ...
272, Продуктивність праці грн./чол. ? 1800 1810 1825, Середня заробітна плата одного працівника за рік тис. грн.
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5 Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 1.6 Аналіз забезпечення і використання трудо...
...середньому на одне АТП, середню продуктивність та середній процент використання вантажних автомобілів. Результати групування представити у вигляді таблиці і проаналізувати. 2) Здійснити комбінаційний розподіл АТП за ...
100 87 90 91 Середньорічна продуктивність одного верстата т 1,5 1,9 2,0 1,8 Завдання № 76 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на ...
100 87 90 91 Середньорічна продуктивність одного верстата т 1,5 1,9 2,0 1,8 Завдання № 76 Необхідно: – визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на ...
Собівартість, якість, продуктивність 3.2. Нові технологічні процеси виробництва паперу (на прикладі ВАТ «Малинська паперова фабрика» Висновки Література Додатки
...економіки повинен відбуватися на новій продуктивній базі: повинно збільшуватися кількість середніх, малих і великих підприємств. Технічне і технологічне оновлення галузей для нас повинне стати локомотивом прогресу, ...
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньї заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат – на 4%.
Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції 2.4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства 2.5. Аналіз фонду заробітної плати та ефективності її ...
...прогрес встановлюється устаткування, яке за продуктивністю кратно перевищує діюче, впроваджуються новітні технології. Ваші висновки щодо можливих наслідків від цього і пропозиції як директора обласного центру зайнятості.
Продуктивність праці, тис.грн./чол. (п.6/п.7) 9.Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 45900 46100 10.Фондовіддача, грн.
Закон спадної доходності (продуктивності) факторів в ва. 6. Зміст потреб та їх клаифікація. 7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку.
...фінансовими результатами, якщо визначений рівень продуктивності, обсягу виробництва, витрат змінюватиметься. Ця інформація має виняткове значення для керівництва підприємства, тому що знання залежності між такими факторами, як ...
...психологічний клімат є умовою підвищення продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом. Соціально психологічний клімат виникає спонтанно. Але хороший клімат не є простим наслідком проголошених девізів ...
...Використовуючи прогнозні дані, розрахувати середню продуктивність праці по кожному обсягу виробництва продукції А, визначити граничний продукт праці по кожному обсягу виробництва Список використаної літератури
740 735 8 Продуктивність праці, тис.грн./чол. ? ? 9 Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 70400 72100 10 Фондовіддача, грн./грн. ? ?
Підвищення продуктивності праці персоналу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Оприбутковано приплід від продуктивних та робочих тварин – 4 500 грн. 2. Придбано у КСП „Нива" бички на суму 18 000 грн. в т. ч.
Задача Розрахувати динаміку продуктивності праці на підприємстві (виробіток на одного робітника і виробіток на одну людино годину), користуючись даними табл. 2.
Продуктивність обладнання Кг/год 6 Коефіцієнт використання потужності 0,81 0, Плановий час роботи на рік діб 330 Кількість змін роботи 3 Тривалість ...
Продуктивність праці, тис.грн./чол. (п.6/п.7) 9. Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 61200 10. Фондовіддача, грн./грн.
Визначити продуктивність праці 1 го робітника. Визначити відхилення по результативному показнику. Здійснити розрахунок кількісного впливу на результативний показник зміни: чисельності робітників, виробітку ...
...залежний безпосередньо від ефектівності виробництва, продуктивності праці,конкурентноспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки ...
Підвищення продуктивності праці 3.2. Використання прогресивних форм організації праці та оплати праці у господарстві 3.3.
...робітникам за: – якість продукції та продуктивність праці 200 – з нагоди професійного свята 300 6. Списана частка загальновиробничих витрат, що відносяться до соку яблучного 460 7.
810 800 8 Продуктивність праці, тис.грн./чол. ? ? 9 Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 51100 58100 10 Фондовіддача, грн./грн. ? ?
...майна, необоротного капіталу, власного капіталу, продуктивності праці, зростання валового прибутку та чистого прибутку, хоча воно є незначним і не перекриває значну суму нерозподіленого збитку підприємства, яка ...
...на робочій гілці конвеєра; годинну продуктивність підвісного конвеєра у штуках і тоннах Задача 2 Визначити норму виробітку за зміну та норму штучного часу на операціях промивки, ...
...ціни за послугу на зміну продуктивності праці (середньорічного виробітку в розрахунку на одного працівника обслуговуючого персоналу готелю).
Продуктивність праці, тис.грн./чол. (п.6/п.7) 9.Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 91100 92800 10.Фондовіддача, грн.
...більш активної конкуренції – висока якість, продуктивність та збільшення обсягу продукції – це компоненти, без яких досягнення такої цілі було б неможливим. Підприємство працює в стабільній ситуації та ...
Продуктивність праці, тис.грн./чол. (п.6/п.7) 35,06 33, 9. Вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 34200 10.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.