Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 857 за запитом продуктивністю

1. Економіко географічна характеристика Центрально українського економічного району 2. Статево вікова структура трудових ресурсів 3. Чорна металургія.
1. Економічна інтеграція як поняття 2. Рівні міжнародної економічної інтеграції 3. Перспективи розвитку інтеграційних утворень Література
...ресурси робочого часу, максимальна годинна продуктивність праці. Трудовий потенціал організації характеризується кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визначається характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ...і непродуктивних витрат; темпи росту продуктивності праці і вплив науково технічного прогресу на рівень і динаміку продуктивності праці; організація, нормування праці; організація оплати ...
загальним вираженням росту продуктивності праці b. частковим вираженням росту продуктивності праці c. немає правильної відповіді d. загальним вираженням зменшення продуктивності праці Question 2 Закінчіть ...
...робочого часу та резерви приросту продуктивності праці. 7. Виконайте тестові завдання. У норму часу входить тільки нормований час. Вона складається з таких елементів: а) Нч = ОП + ... У чому полягає різниця між продуктивністю і продуктивністю праці? 2. Охарактеризуйте основні методи вимірювання продуктивності праці. 3. Які ви знаєте різновиди виробітку залежно від одиниці виміру ...
...кормових дріжджів для покращення молочної продуктивності корів 19 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 21 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 24 3.1....BIOSAF DF 20» на молочну продуктивність корів 25 3.2.1. Надій молока під впливом досліджуваної добавки 26 3.2.2.
рівнем розвитку продуктивних сил b. особливостями демографічної ситуації c. характером соціально економічних відносин ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених ... підвищенні продуктивності праці Question 2 Кваліфікація працівника це: a. професійний досвід b. рівень професійної придатності c. сукупність загальноосвітніх та спеціальних знань Question ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Державне регулювання заробітної плати 1.3 Форми і системи оплати праці та їх використання в конкретних умовах виробництва 1.4 Показники продуктивності праці Розділ 2 аналіз та оцінка заробітної плати та продуктивності праці на зат “укршампіньйон” 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ “...
...показниками середньрічної оплати праці і продуктивності праці є дуже тісний зв'язок і продуктивність праці на 97,63% залежить від зміни середньорічної оплати праці, і лише ...
Про які зміни у продуктивності праці на торговельному підприємстві свідчить випередження темпів росту витрат праці над темпами росту товарообороту та інших результатів праці? 1) свідчить про зростання продуктивності праці; 2) свідчить про незмінний ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки та шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві 1.1 Сутність ефективності праці, її види та її значення на підприємстві 1.2 Показники вимірювання ефективності праці 1.3 Фактори і резерви підвищення ефективності праці на підприємстві Розділ 2 прикладні аспекти дослідження ефективності праці на зат „трикотажна фабрика «киянка” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 2.3 Оц...
Продуктивність та ефективність праці. 139 8.1. Сутність продуктивності та ефективності праці. 139 8.2. Показники виміру продуктивності праці, вимоги до ...
...із новими техніко технологічними характеристиками, продуктивністю, вартістю, й отже, виникає потреба в уточненні стратегії інвестування галузі, або розробці її нового варіанта, що потребуватиме здійснення інвестування в ...відповідної категорії працівників для ефективного, продуктивного й технологічно правильного використання нової техніки. Основними напрямами інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва, з позицій максимальної ефективності, мають бути: ...
...їх співвідношення з темпами росту продуктивності праці; забезпечення випереджуючого росту продуктивності праці в порівнянні з підвищенням її оплати; знаходження і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду ...
...трудової діяльності, яка включає показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, процент браку, фондоозброєність ...
Але продуктивність праці зменшилась в порівнянні із звітним періодом на 29,055 тис. грн, в порівнянні з планом на 29,31 тис....7 до 5 чоловік приріст продуктивності праці на дільниці складе 40 %. При запровадженні відрядно преміальної системи оплати праці на ТОВ передбачається, що запровадження нової системи оплати ...
Але продуктивність праці зменшилась в порівнянні із звітним періодом на 29,055 тис. грн, в порівнянні з планом на 29,31 тис....7 до 5 чоловік приріст продуктивності праці на дільниці складе 40 %. При запровадженні відрядно преміальної системи оплати праці на ТОВ передбачається, що запровадження нової системи оплати ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття продуктивності і продуктивності праці 1.2 Звязок продуктивності виробничої системи з конкурентоспроможністю та якістю продукції ...
...робочий час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат ...
...полягає у тому, що зростання продуктивності праці може бути досягнете без суттєвого матеріально технічного оновлення виробництва, а успіх трудової діяльності більшою мірою залежить від морально психологічного ...спрямувати їхні особисті пристрасті у продуктивне русло. Основні тези Е. Мейо: 1) люди в основному мотивуються соціальними потребами і відчувають свою індивідуальність завдяки своїм стосункам з ...
...прийшли до визнання, що головною продуктивною силою є людина. Кожен працівник, окремі групи і суспільство в цілому мають у розпорядженні можливості і здібності здійснювати й удосконалювати ... Експертами прогнозується зростання продуктивності праці на 7 10 % на протязі першого року реалізації заходів по формуванню кадрового потенціалу. В другому році прогнозуємо зростання продуктивності ...
Продуктивність праці, грн Рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП) ІІ. Рентабельність по чистому прибутку 8.... Продуктивність праці середньорічного працівника Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП) Таблиця 9 Вихідні дані та розрахунки основних коефіцієнтів ...
Задача № 1 (варіант 2) Визначити показники продуктивності праці, порівняти їх за два періоди, розрахувати приріст випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, зробити висновки, користуючись даними таблиці ...
...підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці 1.7. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 1.8. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви ...плату працівникам, так як збільшилась продуктивність праці на 6,5 (34,9%) і відбулося зменшення реалізації продукції на одного працюючого на 6497 тис. грн. (34,8%).
...ставиться у пряму залежність від продуктивності праці спеціаліста і примушує його постійно шукати шляхи підвищення ефективності виробництва. При реформуванні заробітної плати слід дотримуватись і вимог закону зростання продуктивності праці.
...На думку фізіократів, праця є продуктивною: a. у промисловості b. сільському господарстві c. у зовнішній торгівлі d. всі відповіді правильні Question 10 Теорія марксизму грунтувалася на ... Підвищення рівня продуктивності праці b. Зростання кількість продукції c. Зростання трудомісткості виробництва Question 3 Ефективність виробництва визначається: a.
...На думку фізіократів, праця є продуктивною: Виберіть одну правильну відповідь a. у промисловості b. сільському господарстві c. у зовнішній торгівлі d.... Підвищення рівня продуктивності праці b. Зростання кількість продукції c. Зростання трудомісткості виробництва Question 3 Балів: 1 Ефективність виробництва визначається: Виберіть одну правильну відповідь ...
Завдання № 3 Середня продуктивність праці одного робітника за зміну в цехах підприємства, які виробляють однакову продукцію, характеризуються наступними даними....Цех №1 бригади Цех №2 Продуктивність праці одного робітника за зміну, шт. Чисельність робітників Продуктивність праці одного робітника за зміну, шт. Обсяг виробленої продукції шт.
...трудової діяльності, яка включає показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати робочого часу, процент браку, фондоозбро¬...
...а) вплив зміни товарообороту на продуктивність праці; б) вплив зміни чисельності на продуктивність праці. Зробити висновки. Таблиця 5 Аналіз чисельності та продуктивності праці підприємства Показник План ...
Існують докази, що продуктивність людей, які мають конкретні цілі, вища ніж у людей, для цілі не встановлені або яких не просять старатися. Встановлення конкретних цілей підвищує продуктивність тому, що індивід має чіткі ...
...110 Задача 18 Визначити зростання продуктивності праці за методом нормативно чистої продукції на основі даних табл. Назва виробу Обсяг виробництва, шт.. Норматив чистої продукції, грн....495 3540000 620 Розрахувати індекси продуктивності праці кожного підприємства та загальний процент зростання продуктивності праці двох підприємств. Задача 20 Розрахувати зростання продуктивності праці в умовно натуральному ...
Розрахувати продуктивність праці при визначенні її за валовою, чистою, умовно чистою, нормативно чистою продукцією. 4. Розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок окремих та ...
...підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці 1.7. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 1.8. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви ...підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці. Характеризуючи дані в цілому, можна відмітити відхилення в фонді оплати праці в сторону збільшення станом на 2005рік порівняно з ...
Аналіз показників продуктивності та трудомісткості праці 2.4. Оцінювання рівня мотивації праці на підприємстві на ЗАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” 2.5....та додаткова заробітна плата, співвідношення продуктивності праці і заробітної плати 1 працівника, співвідношення прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 1 працівника та заробітної плати 1 ...
...економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників: І....відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції ...
...економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників: І....відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції ...
...умовою розвитку виробництва, найважливішою складовою продуктивних сил суспільства, а також носієм відносин, що формуються в процесі відтворення робочої сили. В ході виконання дипломної роботи був зроблений ...виплати, які не залежать від продуктивності праці і навпаки, за цей рахунок збільшити премії персоналу. Зростання середньої заробітної плати працюючого у 2 рази у 2007 році ...
...ефективності використання кадрів використовують показники продуктивності праці, трудомісткості та ефективності використання робочого часу. На сьогоднішній день КП «Черкасиводоканал» це: Дніпровська водоочісна станція потужністю 115 куб.м.... збільшення продуктивності праці збільшило обсяг виробництва продукції на 29,44 тис.грн. Таким чином, трудові ресурси на підприємстві використовуються досить ефективно, але ...
...їх співвідношення з темпами росту продуктивності праці; забезпечення випереджуючого росту продуктивності праці в порівнянні з підвищенням її оплати; знаходження і мобілізація резервів підвищення ефективності використання фонду ...
...реалізації, валового прибутку, чисельності та продуктивності праці, але в той же час знижується вартість необоротних активів, власного капіталу, зростають довгострокові і поточні зобов’язання і підприємство ...використання персоналу показав, що зростає продуктивність праці, в той же час збільшується і трудомісткість, зростає також співвідношення продуктивності праці і середньорічної оплати праці.
...валового і чистого доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і чистого прибутку, зниження чисельності тощо. 5. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості дає змогу констатувати, що ...трудових ресурсів також виявив збільшення продуктивності праці, середньорічної оплати праці, при чому зростання продуктивності йде швидшими темпами. Аналіз оборотних фондів показав їх в цілому ефективне використання: ...
Зниження продуктивності праці на фермерському господарстві Бойко Олега Леонідовича є невиправданим стосовно сталого показника середньорічної оплати праці, забезпечуючи цим збільшення собівартості продукції ... Для підвищення продуктивності на підприємстві пропонується застосувати систему розподілу прибутку Скенлона. Ця система є стратегією підвищення продуктивності праці.
...3% знизилась в 2009 році; продуктивність праці одного працівника зросла в 2008 році на 49,34 тис.грн. або 44,61% і в 2009 році зросла ...19,78%; таким чином, співвідношення продуктивності праці і середньорічної заробітної плати зростає на 0,65 грн. в 2008 році і на 1,78 грн. в 2009 році.
...скорочення є основним резервом підвищення продуктивності праці. Для оцінки постійності кадрів використовують показник кількосп робітників, які перебувають у списковому складі проіяюм року, для досліджуваного підприємства він ... Приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції у 2004 році складає 34,87%, а у 2005 2,29%.
Продуктивність: сутність продуктивності і продуктивності праці. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 2. Задачі раціональної організації робочих місць. Класифікація робочих місць.
Задача Аналіз співвідношення темпів зростання виробництва, чисельності робітників, продуктивності праці та заробітної плати робітника показники Фактично за минулий період За звітний рік За планом фактично Абсолютна величина У % до ... Спів відношення продуктивності праці та оплати праці 43,2 39,87 42, Виконати слідуючі завдання: визначити темпи зростання виробництва, чисельності робітників, продуктивності праці ...
Задача Визначити можливий приріст продуктивності праці в плановому році Розрахувати частку приросту продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності в загальній сумі ...
...даними таблиці 1 визначити фактичну продуктивність одиниці обладнання за годину, зміну і рік у попередньому і звітному роках, дати оцінку отриманих показників Таблиця 1. Інформація для визначення продуктивності обладнання Показники Попередній рік Звітний ...
...язок між кумулятивними витратами та продуктивністю; d) Нелінійний зв’язок між кумулятивними витратами та продуктивністю; e) Інше. 2. Технологічний парадокс являє собою: a) Зв’язок між ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.