Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 858 за запитом продуктивністю

Методи вимірювання продуктивності праці 2. Колективні форми організації праці Задача № 8 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній ...
Методи вимірювання продуктивності праці 27. Соціальне партнерство. Його суть і розвиток в Україні Задача №1 Робітник ІV розряду (умови праці нормальні) виготовив за ...
Задача Визначити загальну економію чисельності робітників та приріст продуктивності праці за рахунок скорочення понадпланових простоїв, якщо у плановому періоді кожний робітник повинен був відпрацювати протягом року 230 днів.
...і основні завдання курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" та його зв’язок з іншими дисциплінами 2. Виробничий і науково технічний потенціал України, його регіональні ...
Задача №7 Виробництво виробу А (одно продуктивне виробництво) передбачається збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв’язку з цим зростуть витрати на збут ...
Аналіз продуктивності праці Завдання 67 Визначити основні показники ефективності використання матеріалів і сировини. Таблиця 2 Вихідні дані Показники За минулий рік За ...
Основні критерії розміщення продуктивних сил 2. Вугільна промисловість України, її значення Висновки Список використаної літератури
Головні проблеми сучасного розміщення продуктивних сил України 2. Дослідження промислових вузлів у контексті вивчення РПС України 2.1. Промислові вузли у системі територіально виробничих комплексів ...
Моделювання процесу управління продуктивністю виробничої системи….4 1.2. Елементи результативності функціонування виробничих систем…………11 1.3. Концепція щорічного підвищення якості ДЖ . Джурана AQI……………..
...діяльності підприємства: якість, економічність, прибутковість, продуктивність, якість трудового життя, впровадження новинок 2.Організація створення, реєстрації та ліцензування діяльності нового підприємства 3.
Визначте резерви зростання продуктивності праці Показники І варіант Відхилення за минулий рік за звітний рік абсолютне Відносне,% Середньорічний виробіток одного робітника, грн.
Задача № 7 На основі даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов’язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок.
Аналіз продуктивності праці 21. Аналіз стану матеріальних запасів Задача №1 Є така інформація про фінансові результати від реалізації продукції на підприємстві (тис.
ЗАДАЧА Визначити виробничу потужність дільниці на основі таких даних: Встановлено 24 штампувальних автомати з продуктивністю 22 удари за хвилину. За один удар штампується одночасно 5 деталей. Підприємство працює при п’ятиденному робочому тижні у дві ...
Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності. 2. Основи планування заробітної плати в підприємствах готельного сервісу. 3. Чинники системи оплати праці, що впливають на вибір її ...
Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, трудові Задача Оптова вартість верстата – 3000 грн. Витрати на його транспортування і монтаж склали ...
Зміст Введення Загальна характеристика Волинської області Природно кліматичні умови та ресурси Населення Статистичні показники розвитку області Продуктивні сили Волинської області Промисловість Сільське господарство Транспорт Проблеми розвитку Волинської області та шляхи їх подолання Висновок Список використаної літератури
...техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального ...
...струтурні елементи 1.2 Розвиток продуктивних сил суспільства 1.3 Структура економічних відносин РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ І СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА 2.1 Поняття виробничих відносин і ...
...теорії і політичної економії 3 Продуктивні сили суспільства 4 Сутність виробничих відносин 5 Суспільне виробництво, його види 6 Поняття товару 7 Властивості товару 5 Товарне виробництво ...
...Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності 1.2 Основи планування заробітної плати 1.3 Чинники системи оплати праці , що впливають на вибір її форми 6 ...
...власний і позиковий капітал; Б) продуктивний, позичковий і спекулятивний капітал; B) капітал у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах; Г)основний та оборотний капітал.
...достатні виробничо господарські потужності та продуктивні сили для інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва. Конституція України визнала землю об’єктом права власності Українського народу 1.
...від дальності польоту: а) годинної продуктивності польотів; б) питомої витрати палива; в) питомих витрат на перевезення. 3.Обгрунтування раціональних сфер застосування порівнюваних типів ПС за дальністю ...
, продуктивність приладу 130 вимірювань за годину. Кількість годин роботи приладу протягом зміни 4,8 год., при однозмінному режимі роботи.
...від її технологічного рівня та продуктивності націо¬наль¬ної промисловості. Враховуючи те, що нині українська промисловість ха¬рак¬те¬ри¬зується значним ступенем зносу основних засобів, ...
...у виробництво дало можливість підвищити продуктивність праці на 10 %. Усього в комплексних бригадах зайнято 60 % працюючих Знайти економію чисельності від впровадження комплексних бригад
...деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат. Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшились з ...
...також вилив на неї динаміки продуктивності праці та чисельності працюючих на основі таких даних: Показник Звітний рік Розрахунковий рік Обсяг товарної продукції, тис.
Змінна продуктивність цеху – 10 умовних голів. Режим роботи: протягом року, в одну зміну з двома вихідними днями на тиждень; у святкові дні – ...
Статистика продуктивності праці в Україні 5.Статистика продукції сільського господарства України 6.Статистика забезпечення підприємств робочою силою в Україні Практична частина Завдання ...
Стиль, задоволення й продуктивність 2. СИТУАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА 2.1. Модель прийняття рішень керівником Врума Йєттона 3.
Трудові ресурси як головна продуктивна сила підприємства 1.2. Загальна характеристика заробітної плати як невід'ємної складової ефективної діяльності підприємства 1.3.
...проблеми виміру їхньої ефективності й продуктивності ♦ Пояснити, чому відсутність показника прибутку може бути причиною зазначених вище проблем? ♦ Обґрунтувати, у якому ступені ця проблема характерна для видів ...
Визначте приріст продукції внаслідок зміни продуктивності праці.
Категорії ефективності та продуктивності праці Розділ ІІ. Критерії та методи оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу 2.1. Ефективність менеджменту та способи її оцінки 2....
Аналіз продуктивності варіантів приладів 4.2. Маркетинговий аналіз ситуації 4.3. Розрахунки витрат на підготовку виробництва приладу 4.4.
...даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов'язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок.
...виробник РОСС реалізує хлібопекарні вироби, продуктивність (П) – 2300 кг за зміну. Знов створена фірма вирішила закупити їх для початку своєї діяльності у сфері бізнесу, але попередньо ...
Продуктивність праці підвищилася у 1,5 разів. Суспільна вартість одиниці товару: a. Збільшиться у 1,5 рази, а вартість всієї партії ...
...продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць та інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та ...
...і витрат робочого часу, оцінка продуктивності Задача Добовий вантажообіг двох цехів – 24 т. Маршрут пробігу автокара двосторонній. Середня швидкість руху автокара по маршруту – 60 м/хв.
...день робітник за умови, що продуктивність праці в галузях, що виробляють предмети споживання для робітників, підвищиться на 20%? Задача 3. Вартість авансованого капіталу дорівнює 800с + 200v, ...
Інші види діяльності дошкільників: продуктивна, трудова, навчальна 1.4. Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку 1.5. Спілкування в дошкільному дитинстві 1.6.
Визначити резерви зростання продуктивності праці. Таблиця 3 Вихідні дані Показник За минулий рік Звітний рік Середньорічний виробіток одного робітника, грн.
...заводи Аі із максимальною щоденною продуктивністю аі тис. т. бензину забезпечують бензосховища Вj, потреба яких становить bj тис. т. бензину. Бензин транспортується до бензосховищ за допомогою ...
...деталей, яка забезпечує суттєве підвищення продуктивності праці й зниження поточних валових витрат Завдяки застосуванню нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшились з ...
...структури як закономірність розвитку сучасних продуктивних сил 1.3. Об'єктивна необхідність та світова практика антимонопольного контролю корпоративних структур 1.4.
...продукції зміни чисельності працівників та продуктивності праці, використовуючи метод різниць та інтегральний метод. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.