Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 857 за запитом продуктивністю

...проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку № Подія Час Кількість спостережень 1 2 3 4 5 6 7 1 Взяття порожнього короба П ...
1200 1600 Річна продуктивність машин у першому циклі експлуатації тис.ум.од а) нової машини 100 160 б) старої, капітально відремонтованої 70 120 в) ...
...на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці? Задача У звітному кварталі підприємство реалізувало продукції на суму 150 000 грн. при середніх залишках оборотних коштів в обсязі ...
Поділ екосистеми за продуктивністю ……………………….…. 19 8. Висновки ………………………………………………………….. 20 9. Використана література …………………………………………. 21
...СТОВ «Воля» та резерви підвищення продуктивності праці 5. Аналіз витрат на виробництво СТОВ «Воля» 6. Аналіз техніко економічних нововведень та інвестиційної діяльності СТОВ «Воля» 7.
М’ясна продуктивність великої рогатої худоби 6. Шляхи збільшення виробництва яловичини. Висновок Список використаної літератури
...ущільнення робочого часу, коефіцієнт росту продуктивності праці та розробити заходи з усунення виявлених недоліків в організації виробничо трудового процесу. 4 Задача № 2 Визначте норму штучно калькуляційного ...
...капіталу, технологій та досвіду на продуктивні потужності країн реципієнтів, на розвиток експорту, а зрештою на інтеграцію постсоціалістичних країн у світову господарську систему.
...і складу робітників 3.2) продуктивності їх праці 4. Аналіз витрат на оплату праці і розрахунок впливу факторів на їх абсолютну суму та відносний рівень 5.
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...оплати праці при стабільному рості продуктивності праці 24 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки
...Темп росту прибутку, % Темп росту продуктивності праці, % 1 102,3 104,1 88, 2 100,9 97,3 99, 3 107,6 101,5 104, 4 ...
Репродуктивні і продуктивні методи в санітарно гігієнічному навчанні і вихованні учнів ІІ. Планування уроків біології в процесі санітарно гігієнічного вихо вання учнів.
...Фора – К» та резерви підвищення продуктивності праці 5. Аналіз матеріальних ресурсів 6. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «Фора – К» 7. Аналіз техніко економічних новацій на підприємстві 8.
...знизилася трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 год. Література
Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва. 2.2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі ...
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
Продуктивність праці в 1998 і 1999 рр. відповідно становила 10 і 15 од./роб Як змінився обсяг випуску продукції в цілому, ...
...робочого дня – 8 годин; – годинна продуктивність праці – 35 грн. – чисельність робітників основних і допоміжних відносяться як 4 до 1, а загальна чисельність робітників становить 75% всього ...
...заробітної плати при стабільному рості продуктивності праці Висновки Список використаних джерел Додатки
...оплати праці при стабільному рості продуктивності праці 30 Висновки 34 Список використаних джерел 37 Додатки 40 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...уваги дошкільників 2.2 Дослідження продуктивності і стійкості уваги 2.3 Дослідження розподілу і перемикання уваги 2.4. Дослідження об'єму уваги 2.5.
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...слід зазначити, що поступовий розвиток продуктивних сил в Сербії з кінця ХІІІ століття і до середини ХІV століття без сумніву, сприяло посиленню економічних зв’язків, посиленню ...
...слід зазначити, що поступовий розвиток продуктивних сил в Сербії з кінця ХІІІ століття і до середини ХІV століття без сумніву, сприяло посиленню економічних зв’язків, посиленню ...
Аналіз чисельності продуктивності та оплати праці 2.5. Аналіз витрат виробництва 2.6. Аналіз прибутку рентабельності 2.7.
...слід зазначити, що поступовий розвиток продуктивних сил в Сербії з кінця ХІІІ століття і до середини ХІV століття без сумніву, сприяло посиленню економічних зв’язків, посиленню ...
1 Сутність і значення курсу “Економіка праці” 2 Ринок праці та його регулювання 3 Вартість робочої сили, доходи населення 4 Форми і системи оплати праці 5 Організація трудової діяльності на підприємстві 6 Нормування праці 7 Планування і аналіз трудових показників 8 Соціальне партнерство 9 Розрахункова частина Розрахувати плановий агрегатний індекс продуктивності праці і абсолютний розмір зміни трудомісткості продукції, використавши дані, наведені в таблиці Таблиця В...
...заробітної плати при стабільному рості продуктивності праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Оцінка виробничих фондів підприємства 1.5 Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.6 Аналіз фінансових результаті, фінансового стану в та ефективності підпр...
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму ви¬робітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П – поточний час; Т – тривалість події; Трп – ...
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...мети уроку в процесі використання продуктивних вправ: а) повідомлення й коментування фактів б) доказ положень в) опис явищ г) дискусія між всіма учнями групи
Наслідки для продуктивності праці. 1.4.4. Дія шуму на рослини. 1.4.5. Гучний шум подібний до наркотиків? 1.4.6.
Задача №2 Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств за такими даними: Таблиця 1 Вихідні дані Показники Базовий період План Товарна продукція, тис.
...Придніпров’я у контексті розвитку продуктивних сил регіону ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...на другу для покращення її продуктивної якості. Державний інспектор по контролю за використанням і охороною земель наклав на Дубового штраф і звернувся до суду з вимогою ...
Аналіз продуктивності праці на підприємстві 2.3 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства 2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства 3 Шляхи покращення ...
...основою живлення рослин і їх продуктивності. Для нормального росту і розвитку рослини, їй потрібні фосфор, сірка, калій, кальцій, магній і ферум, з яких фосфор є найменш ...
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних витрат на 4%.
...за галузями діяльності) 4.2 Продуктивності праці 5. Методика аналізу витрат на оплату праці і розрахунок впливу факторів на їх абсолютну суму та відносний рівень 6.
Аналіз продуктивності праці на підприємстві 2.3 Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства 2.4 Аналіз показників рентабельності підприємства 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ...
...Аналіз фонду робочого часу та продуктивності праці 4.4 Аналіз фінансового стану підприємства Висновок Перелік джерел Додаток а
...робочого дня – 8 годин; – годинна продуктивність праці – 35 грн. – чисельність робітників основних і допоміжних відносяться як 4 до 1, а загальна чисельність робітників становить 75% всього ...
...ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 7. Аналіз стратегічного управління витратами підприємства Література Додатки Перелік табличного і графічного ...
0,11 0,09 Річна продуктивність установки, тис. од. 100 100 Задача 2(б) Українська фірма експортує товари на умовах DES порт Стамбул.
...ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства Література Додатки Перелік табличного ...
...3 Основи відтворення суспільного продукту, продуктивних сил і виробничих відносин. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва Висновки Список використаної літератури
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.