Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 938 за запитом продукту

Аналіз продукту компанії 37 2.1.2. Тип продукту компанії 37 2.1.3. Аналіз товарного асортименту 38 2.1.4.
...сировини для одержання виробів є продукти: a. мінеральні продукти b. тваринного походження c. рослинного походження Question 10 Теоретичні основи технології включають описи: a. морфологічні b.
Зміст і складові маркетингових підкріплень продукту та підтримки товару. 15. Основні ринкові характеристики товару. 16. Ціна, якість, конкурентоспроможність та імідж товару. 17. Імідж та популярність товару.... Сутність та призначення тестування продукту. Контрольні питання до теми 2 1. Основні критерії визначення «новизни» нових товарів. 2. Загальне визначення новизни виробу, продукту, товару. 3.
Харчова і біологічна цінність харчових продуктів 6.1. Зернові продукти 6.2. М'ясо і м'ясні продукти 6.3. Риба і рибні продукти 6.4.
...вирішити за допомогою такого банківcького продукту споживчий кредит. Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини ...часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали ...
...спрямоване на надійне задоволення населення продуктами харчування. Молоко і молочні продукти є надзвичайно цінними та незамінними продуктами харчування, особливо для дітей і людей похилого віку.
частка ринку, яку займає кожний продукт b. частка ринку, яку займає кожний продукт і річний темп росту продукту в даній галузі. c.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту...
...Обсяг споживання молока і молочних продуктів, тон Базисний період (p0) Звітний період (p1) Базисний період (q0) Звітний період (q1) 1 1890,3 1877,8 38562,9 ... Середньодушове споживання молока і молочних продуктів за окремими регіонами і в середньому за двома регіонами за кожний період 2. Індекси середнього за двома регіонами обсягу душового ...
...балансу, визначити значення сукупного суспільного продукту і чистого продукту по галузях, а також коефіцієнти прямих витрат (млн. грн.) Показники Промисловість Сільське господарство Інші галузі Кінцевий суспільний ...
...137 та стронціа 90 у продуктах харчування і воді для пиття (ТДУ 91). Виходячи з ТДУ 91, визначити річну (місячну, денну, п'ятирічну) еквівалент¬ну дозу ...скласти добовий раціон із вживаних продуктів (основних). Записати припустимі рівні по цезію 137 (стронцію 90) для обраного раціону; розрахувати сумарну дозу за вказаний у варіанті завдання ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації підприє...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації під...
Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує інформацію для прийняття керівних рішень. Найбільше значення мають такі характеристики ринку харчової продукції як: рівень конкуренції ... Сьогодні, коли ринок харчових продуктів та інших товарів проявляється, насамперед, стрімким підвищенням цін, виробники не обтяжують себе вирішенням проблем оновлення асортименту, підвищення якості виробленої продукції, ...
...прогнозні величини показників: – валового внутрішнього продукту (ВВП); – валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВПч) 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді Вихідні ...
Задача №8 Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). Виробничі витрати за місяць становлять 18200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки.
Виробничі об'єкти кондитерської корпорації «Roshen» сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпечності продуктів харчування ISO. Якість продукту відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 це ступінь задоволення споживача даним продуктом та послугами.
Суспільний продукт, його сутність і форми 1.3. Натурально речова і вартісна форми сукупного суспільного продукту Розділ 2 Показники суспільного продукту 2....
...підприємство виготовляє 20 виробів з продуктів, ринкові ціни на які часто змінюються. Розробити в MS Excel на першому листі Excel розрахунок собівартості трьох виробів при зміні ринкових цін на продукти.
...основі регресійної моделі по обом продуктам, а: а) по продукту А перевірити прогноз моделлю змінної середньої; б) по продукту В перевірити прогноз моделлю експоненційної середньої; 2.
...ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів”, аналіз його господарської діяльності та фінансового стану 44 2.1. Характеристика ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів”, його організаційна структура та система ...
...Одиниці праці, чол (Ц) Сукупний продукт, шт (ТР) Граничний продукт, шт (МР) Ціна, грн (Р) Сукупний дохід, (TR) Граничний продукт у грошовій формі, грн (MRP) 0 0 0 3,...
Приведите последовательность процесса проектирования нового продукта. 2. Назовите основные задачи проектирования продукта на стадии изучения потребностей рынка. 3. Раскройте содержание этапа проектирования продукта спецификация. 4.
...виготовляє з однієї сировини два продукти – А і Б. Виробничі витрати за місяць становлять – 22500 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки.
...змісту інновацій розрізняють наступні види: продуктові, які орієнтовані на виробництво нових (покращених) продуктів в сфері виробництва або в сфері споживання; технологічні, які представляють собою нові способи ...
натуральний продукт b. капітал c. рента d. гроші (золото, срібло) Question 13 Балів: 1 “Грошове правило” монетаризму означає: Виберіть одну правильну відповідь ... Виробляє продукт для себе та невелику кількість для продажу c. Виробляє продукт тільки для продажу Question 2 Балів: 1 Товарне виробництво виникає ...
...швидкозношувані предмети”, 23 “Матеріали і продукти харчування”, 24 “Готова продукція” і 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”. Контроль запасів поділяється на попередній, поточний і подальший та здійснюється за ...предмети” і 23 “Матеріали і продукти харчування”, по дебету яких відображується надходження запасів, а по кредиту – їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”.
При сфокусированном на продукте d. При процессе массового производства Question 14 При каком типе процесса используется операционная стратегия больших объемов производства похожих товаров? a.... Сфокусированного на продукте Question 15 В операционном менеджменте операционная система является: a. Объектом управления b. Функциональным полем c. Субъектом управления d.
висвітлено процеси виділення цільового продукта, одержання готового продукта та його характеристика. в теоретичній частині наведений проектний розрахунок типового біореактора потужністю 100 л/год. ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................
Аналіз продукту компанії 39 2.2. Планування продукту 40 2.3. Планування ціни продукту 43 2.4.
Аналіз продукту компанії 31 2.2. Планування продукту 36 2.3. Планування ціни продукту 39 2.4.
Аналіз продукту компанії 37 2.2. Планування продукту 42 2.3. Планування ціни продукту 45 2.4.
...діяльності, широке поширення інноваційних технологій, продуктів і послуг. В даний час в розвинених країнах 70 85% приросту валового внутрішнього продукту припадає на частку нових знань, втілюваних ...
Від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і доб¬робут її населення. Зернове господарство формує продовольчий фонд і постачає ...для отримання зерна, яке є продуктом харчування людини та використовується для виробництва корму для тварин. Зернові культури діляться на дві основні категорії:  Хлібні зернові культури (у ...
6 Балів: 0.8/1 Середній продукт змінного фактора – це: a. загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших. b. збільшення сукупного продукту змінного фактора відносно до збільшення ...
натуральний продукт b. капітал c. рента d. гроші (золото, срібло) Question 13 “Грошове правило” монетаризму означає: a.... Виробляє продукт для себе та невелику кількість для продажу c. Виробляє продукт тільки для продажу Question 2 Товарне виробництво виникає за умов: ...
...думку, порушено внаслідок вживання харчових продуктів, зокрема, копченої риби, вівсяної крупи, кави "Коуаі Атегіса", печива польського виробництва та горілки "Хортиця". У скаргі Іванощук пояснив, що придбав продукти в одному з супермаркетів.
...наведено дані про величину валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (ТРL) і капіталу (ТРК). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
в) який загальний обсяг продукту (ТР), при якому фірма одержить максимальний прибуток, валовий дохід (TR) при цьому, валові витрати (ТС) та величина максимального прибутку?...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ...
в) який загальний обсяг продукту (ТР), при якому фірма одержить максимальний прибуток, валовий дохід (TR) при цьому, валові витрати (ТС) та величина максимального прибутку?...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ...
...проекту розділ з планування ціни продукту? a. якщо продукт стандартний, давно знаходиться на конкурентному ринку, є його ринкова ціна; b. якщо продукт є новим для ринку ...
Задача № 32 Розрахуйте прогноз продажу продуктів харчування на 7 та 8 роки, використовуючи метод екстраполяції (шляхом аналітичного вирів¬нювання рядів динаміки (за рівнянням прямої). Таблиця 1. Продаж продуктів харчування на одну людину в ...
...фруктів, а також консервування овочевих продуктів харчування. З метою реалізації виготовленої продукції він використовував упаковку та зовнішнє оформлення під фірму «Торчин продукт».
висвітлено процеси виділення цільового продукта, одержання готового продукта та його характеристика. ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................6 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ........................................................................................................7 1.1.
...економічній науці багатством націй вважав «продукт землі» створений у землеробстві: а) меркантилізм; б) класична школа; в) фізіократична школа; г) сучасна політекономія. 2. Зарплата в ринковій економіці є: а) формою необхідного продукту; б) формою додаткового продукту; в) ...
Забруднення харчової сировини і продуктів 1.2.3. Програма поліпшення якості харчових продуктів 1.3. Сучасний стан психіатричної допомоги населенню України 1.3.1.
Інвестиції для виробництва нового продукту — 2000000 грн. Мінімальна норма прибутковості — 18 % Податок на прибуток — 30 % Компанії невідомо, скільки продукції вона може реалізувати щороку.... Необхідно: визначити ціну нового продукту при кожному з таких обсягів реалізації: Змінні виробничі витрати на одиницю — 20 грн. Змінні витрати на збут на одиницю 4 ...
Перевідкладення продуктів вивітрювання. Стадії формування новітньої кори вивітрювання Висновки уривок ВИСНОВКИ Процеси гіпергенезу призводять до утворення специфічних типів відкладів, які, в одному ... Продукти вивітрювання гірських порід, різноманітні за механічним складом, які залягають на місці свого утворення, називають елювієм (від лат. eluvio вимивати, змивати).
...коморі їдальні № 1 налічуються залишки продуктів і товарів на 2 000,50 грн., тари – на 190,00 грн. Ліміт товарних залишків – 2 500,00 грн....230 від 14 березня надійшли продукти за вільними роздрібними цінами на суму 210,50 грн. і тара на суму 25,00 грн.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.