Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 938 за запитом продукту

...документообігу 3.2 Аналіз програмних продуктів з автоматизації документообігу підприємства 3.3. Структура автоматизації документообігу за допомогою системи “Дело” Висновки до роздiлу Висновки Література Додатки При ...самим чи використовувати готові програмні продукти? Розглянувши ситуацію на ринку можна побачити велику кількість програм від дешевих до дорогих. Вивчивши досвід декількох реалізацій, реальніше зупинитися на ...
...таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту МР, де L – кількість праці; Q – загальний обсяг продукції, од. Поясність, яким чином пов’язані між ...
...наведено дані щодо величини граничного продукту праці (МРL) та капіталу (МРК). Продукт реалізують на конкуруючому ринку за ціною 0,5 грн. Визначити граничну продуктивність праці (МRРL) та ...
Модель кругообігу продуктів, ресурсів та доходів в ринковій ек ці. 9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції. 10. Ринок досконалої конкуренції.... Поняття Валового Внутрішнього Продукту (ВВП) та Валового Національного Продукту (ВНП). Методологічні підходи до обчислення ВВП. 3. Методи обчислення ВВП: структура ВВП за витратами та ...
Дослідження ринку харчових продуктів на принципах маркетингу забезпечує інформацію для прийняття керівних рішень. Найбільше значення мають такі характеристики ринку харчової продукції як: рівень конкуренції ...Україні виробники та продавці харчових продуктів можуть діяти, не боячись відповідальності перед споживачами. Сьогодні, коли ринок харчовових продуктів та інших товарів проявляється, насамперед, стрімким підвищенням цін, ...
Валовий випуск продуктів та послуг в основних цінах – 4208, 2. Проміжне споживання – 1968, 3. Податки на продукти і імпорт – 294, 4.
...ілюструє: а) Криву загального обсягу продукту б) Виробничу функцію в) Різні обсяги продукту, які можна виробити при заданих обсягах ресурсів г) Криву середнього продукту д) Криву ...
Реклама продукту 2. Ризики 2. Якість продукції 3. Продукти 3. Оргструктура фірми 4. Конкуренція 4. Кредити 5. Маркетинг 5. Фото товару 6.
Реклама продукту 2. Ризики 2. Якість продукції 3. Продукти 3. Оргструктура фірми 4. Конкуренція 4. Кредити 5. Маркетинг 5. Фото товару 6.
Реклама продукту 2. Ризики 2. Якість продукції 3. Продукти 3. Оргструктура фірми 4. Конкуренція 4. Кредити 5. Маркетинг 5. Фото товару 6.
...на ринок нового чи вдосконаленого продукту, нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності або нового підходу до соціальних послуг — це: 1. Новація 2....два види товарів та послуг: продукти харчування та житлові послуги. Частка продуктів у споживчому кошику становить 42%, а частка житлових послуг – 62%.
...Розрахувати потенційну місткість ринку банківського продукту, використовуючи наступні дані: Таблиця 5 Вихідні дані № варіанту Остання цифра залікової книжки Показники n g р, грн 4 1,6 ... Яким чином цей продукт може вплинути на інші продукти банку? Література
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...наведено дані про величину валового продукту праці (TPL) і капіталу (ТРк). Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку.
...частина варених ковбас та субпродуктові продукти). Якість продукції е одним з основних показників діяльності підприємства, рівень якості продукції відбиває досягнення і недоліки роботи як усього підприємства ...відійти від виробництва низько цінового продукту. Всього декілька позицій дешевої ковбаси забезпечуватимуть масову популярність торгової марки і доступність продукту ТОВ “ЧПК”.
...завдання Нехай Україна імпортує деякий продукт за ціною 8 у.о. Крива внутрішнього попиту на цей продукт описується функцією D = 300 15Р, а внутрішньої пропозиції S = ...
...гроші – придбання майна експлуатація майна – продукт – продаж продукту – гроші – відсотки за кредит – повернення кредиту; то схема фінансового лізингу: договір лізингу – експлуатація майна – продукт – продаж продукту – лізингові ...
...розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту Question 13 Що з переліченого нижче не відноситься до принципів податкової політики: a. принцип ефективності b. принцип однократності c....впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію Question 15 Податковий механізм – це: a. система спрямованих дій, направлених на ефективне адміністрування обов’язкових платежів з ...
...виробництві якого небудь товару або продукту використовують велику кількість найменувань початкової сировини і матеріалів. Дозволяє раціонально розподіляти засоби, що поступають, протягом місяця, автоматично визначає наявність залишків ... У готовому продукті їх може бути від 3 до 40. Всі ці компоненти прибуткують з вказівкою їх кількості і вартості.
...нових потужностей з виробництва нових продуктів, що пов'язані зі старими продуктами: 5%; 10%; 15% 46. Яким буде рівень премії за ризик при введенні в дію ...
вид програмних продуктів Question 7 Настроювання програмного забезпечення починається із: a. Плану рахунків b. нарахування податків c. звітності підприємства Question 8 Настроювання звітності ...процесів Question 13 Сучасні програмні продукти відзначаються: a. планомірністю b. масштабністю c. гнучкістю Question 14 На великих підприємствах слід почати автоматизувати a. процес технології виробництва b.
вид програмних продуктів b. операційну систему c. комунікаційні засоби Question 7 Настроювання програмного забезпечення починається із: a. нарахування податків b. Плану рахунків c....процесів Question 13 Сучасні програмні продукти відзначаються: a. масштабністю b. гнучкістю c. планомірністю Question 14 На великих підприємствах слід почати автоматизувати a. процес документування b.
...відійти від виробництва низько цінового продукту. Всього декілька позицій дешевої ЛФП забезпечуватимуть масову популярність торгової марки і доступність продукту ТОВ “ЛЗ „Аврора”.
...або впорядкування видів діяльності навколо продукту або групи продуктів: Виберіть одну правильну відповідь a. поділ за споживачами b. функціональний поділ c. поділ за розміщенням d.
...медикаменти та перев'язувальні матеріали продукти харчування 1140 Видатки на відрядження 1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1160 ... Для забезпечення лікарень продуктами харчування необхідно передбачити корму видатків на харчування з розрахунку 1 грн. 50коп. на ліжко день 7.
Задача 1 На основі наведених даних заповність пропуски в таблиці Обсяг змінного ресурсу Сукупний продукт Граничний продукт Середній продукт 1 17 2 40 3 20 4 72 5 16 Задача 2 Функція попиту на товар ...
Характеристика продукту пiдприємства "Тiп Топ 99" 1.3. Характеристика динамiки обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї 2. Аналiз фiнансово господарської дiяльностi пiдприємства "Тiп ... Наш продукт позицiонується как послуга найвищої якостi та низької цiни, на думку споживачiв та у порiвняннi з аналогiчними послугами конкурентiв.
Банківські продукти: специфіка та класифікація 15 1.3. Місце продуктової стратегії у формуванні загальної стратегії комерційного банку 33 РОЗДІЛ II.... Доставка банківських продуктів та її вдосконалення 64 2.3. Ефективність продуктової стратегії банку 75 РОЗДІЛ III. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ В БАНКУ 88 ...
Визначити показники валового продукту , се¬реднього продукту та граничного продукту праці . За результатами обчислення побудувати графіки динаміки відповідних показників в залежності від обсягу використання ...
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 Блага низької споживчої вартості 1.3 Крива байдужності 1.4 Принцип спадної граничної корисності 1.5 Граничний продукт фактора виробництва(МР) Завдання 2. Теоретичні питання. 1. Індивідуальна та ринкова пропозиція праці. Попит на працю. Рівновага на ринку праці....таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту МР, де L – кількість пр...
Ринок банківських продуктів України як об’єкт маркетингової діяльності…19 ІІ. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЛЬНОСТІ В БАНКАХ УКРАЇНИ ТА ПРИКЛАДІ “УКРСОЦБАНКУ”…………………………………………………….28 2.1....послуг та способів просування банківських продуктів в Укрсоцбанку…………………………………………………………….28 2.2. Аналіз цінової політики АКБ Укрсоцбанку……………………………………36 2.3. Оцінка ефективності діяльності комунікаційних систем та стимулювання ...
...та послуг 7240 Валовий внутрішній продукт 3812 Валовий національний дохід 3680 Валовий націоналний наявний дохід 2901 Доходи державного бюджету 1096 Розрахуйте абсолютний приріст доходів державного бюджету, ...послуг ; б) частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску товарів і послуг; в) коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і валового внутрішнього продукту ; г) частки національного наявного ...
...4 9,4 6, Мінеральні продукти 13,9 12,2 33,4 33, Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 10,6 10,4 ...5 17,1 16, Мінеральні продукти 5,6 5,4 12,2 13, Деревина і вироби з неї, паперові вироби 6,5 6,3 4,3 ...
...сьогодні слід розглядати як стратегічний продукт. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є важливою передумовою соціального ...країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів і послуг. Під ринком ІПП розуміють систему економічних відносин продуктового і грошового обігу, які виникають між, суб’єктами, що пропонують ...
...коло споживачів, тобто не споживають продукт лише ті, кому він заборонений з медичних міркувань. Традиційно споживачі ринку України вживають морозиво із різноманітними смаковими якостями, відносно якого ...морозива із різноманітною гамою кондитерських продуктів. На сьогоднішній день у споживачів морозива відсутнє чітке усвідомлення взаємозв'язків ціни і якості як вирішального мотиву при прийнятті рішення ...
Високий рівень якості туристського продукту є необхідною умовою для розвитку турбізнесу. В даний час у сфері туризму сформувався новий напрямок – туристська анімація, яка стала специфічним туристичним продуктом і необхідним елементом туристських програм.
...таблиці Обсяг змінного ресурсу Сукупний продукт Граничний продукт Середній продукт 10 20 100 30 140 40 40 1700 1560 50 1900 60 1910 10 Задача Припустимо, ...
...партії було взято 100 проб продукту А. У результаті дослідження було встановлено, що середня вологість продукту А у вибірці становила 8% при середньому квадратичному відхиленні 1,...
Товар це продукт праці, який виробляється для обміну шляхом купівлі продажу. Кожний товар має дві властивості: по перше, задовольняє певну потребу людини, по ...всі товари те, що вони продукти праці. Як згустки певної кількості людської праці, вони є вартостями. Мінові ж вартості виражають співвідношення між затратами праці на виробництво ...
...частка капіталу у валовому внутрішньому продукті країни становила 0,3 % Обчислити темп приросту сукупної продуктивності факторів виробництва («залишок Солоу») 4. Рівень фрикційного безробіття в країні складає 2 %, ... Темп приросту національного продукту становит 2 %, а частка капіталу в національному продукті – 0,2. Нехай кількість робочої сили зросла на 1 %, а обсяг капіталу – на ...
...приймаючій країні для створення нових продуктів процесів за рахунок централізованих ресурсів міжнародної корпорації і подальше поширення інновацій по всіх відділеннях, означає: a) Політику поліцентризму; b) Інтегровану ...b) Прийняття рішення щодо розробки продукту (технології); c) Вибір майбутніх напрямків досліджень; d) Розподіл людських і фінансових ресурсів між відповідними відділеннями корпорації; e) Усе наведене. 5.
...від природи для перетворення на продукт; г) створені у процесі виробництва всі види засобів праці і предметів праці; д) машини, верстати, прилади, інструменти. 4....переносить свою вартість на новий продукт частинами (у міру зношення). 5. Пропозиція – це: а) кількість виробленого товару; б) кількість товару, здатна задовольнити існуючи потреби, з урахуванням ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.