Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3613 за запитом проекти.

...змогу збалансувати фінансові потоки за проектом Question 3 Частини будови, визначені проектом (робочим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або ...
орієнтири підприємства з реалізації проектів реальних та фінансових інвестицій c. подані у формалізованому вигляді бажані параметри інвестиційної позиції підприємства, що дозволяють спрямовувати цю діяльність у ... розробкою графіку здійснення проекту c. економічною та фінансовою оцінкою проекту d. складанням резюме Question 13 Розробка бізнес плану інвестиційного проекту є складовою частиною: a.
Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються, їх характеристика. Порядок та терміни затвердження місцевих бюджетів в Україні.... Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації. Поняття життєвого циклу інвестиційного проекту, його структура. Фази життєвого циклу інвестиційного проекту.
Задача В основі процесу функціонування фінансово – промислової групи лежить реалізація чотирьох інноваційних проектів, кожним з яких керують окремі команди менеджерів. Дані по проектах представлені в таблиці Команда менеджерів 1 2 3 4 Всього ...
...про спільну участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченка, 318 (надалі по тексту "Проект") 1.2 Спільна участь в ...
Обчисліть ЧТВ проекту, припустивши, що після закінчення проекту устаткування може бути продано за залишковою вартістю 2500 долл Задача Підприємство планує нові капітальні вкладення ...
комерційні, некомерційні 11 Проекти поділяються на : Виберіть одну правильну відповідь a. оптимальні b. мінімальні c. стратегічні d. тактичні 12 Проектний цикл включає такі етапи: ... формулювання і розробка проекту c. здійснення проекту d. експертиза проекту 13 В задачу технічного аналізу інвестиційного проекту входять: Виберіть одну або кілька відповідей a.
Період окупності інвестиційного проекту. Як він проходить? 2. Форми коштів, що можуть бути інвестиціями? 3. Учасники інвестування? 4. Що чи хто позначається як «дрібний ... Поясніть з міст терміну «інвестиційний проект». 2. Поясніть роль «учасників проекту». 3. Можлива структура звіту про експертизу проекту. 4. Принципи розробки інвестиційного проекту (рекомендації)? 5.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – проектів Практичні аспекти дослідження бізнес планування на підприємстві нвк “фотоприлад” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка інвестиційної діяльності ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідж...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «меркурій» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємств...
...інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту b. це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’...
...інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту c. це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’...
...інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту c. це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’...
...необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту. a. вірно b. невірно Question 10 Джералами виникнення бізнес – ідеї можуть бути: a. критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми ...нарощування виробництва Question 7 Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається: a. лізингом b. амортизацією проекту c. бізнес проектом d.
...необхідного для реалізації підприємни¬цького проекту. a. вірно b. невірно Question 10 Джералами виникнення бізнес – ідеї можуть бути: a. критичний аналіз товарів, які випускають інші фірми ...нарощування виробництва Question 7 Частина проекту, що пов'язана з технічними засобами його реалізації, називається: a. лізингом b. амортизацією проекту c. бізнес проектом d.
Задача Визначити чисту приведену вартість (NVP) доходів фірми за інвестиційним проектом, використовуючи таку інформацію: Обсяг початкових інвестицій – 2000 000 гр.од Доход протягом пятирічного періоду – по 600 000 гр.од.... Ринкова ставка капіталізації проекту становитиме 15% річних, і компанія сплачує податок на прибуток в розмірі 20% річних. Чому дорівнює NVP проекту?
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту 1.1 Бізнес план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту 1.2 Структура бізнес плану та порядок його розробки 1.3 ...
...та консультантів для розробки бізнес проекту? 2. Зовнішнє середовище тому і має назву «зовнішнього», що підприємець не може на нього впливати, однак він може передбачити можливі ... Завдання № 1 В чотирьох підприємницьких проектах на титульних листках була подана така інформація: Проект № 1: 1. Назва та адреса підприємства. 2. Імена та адреси замовників. 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне обґрунтування інноваційно інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти економічного обгрунтування інноваційно інвестиційної діяльності тов “грей севастополь” 2.1 Організаційно економічна характ...
Теоретична частина 1.1 Інвестиційні проекти. Структура проекту, плани, показники ефективності проекту 2. Практична частина 2.1 Завдання №1 A) Інвестор прийняв рішення фінансувати придбання об'...
Завдання № 1 В чотирьох підприємницьких проектах на титульних листках була подана така інформація: Проект № 1: 1. Назва та адреса підприємства. 2. Імена та адреси замовників. 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «вулкан» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ...
Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2. Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і вихідні дані: Спеціалістами ...
Завдання 1 Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2. Завдання 2 Розрахунково аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і вихідні дані: Спеціалістами ...
Завдання № 1 В чотирьох підприємницьких проектах на титульних листках була подана така інформація: Проект № 1: 1. Назва та адреса підприємства. 2. Імена та адреси замовників. 3.
Сутність бізнес проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств 1.2. Концепція проекту у проектному аналізі 1.3. Особливості класифікації бізнес проектів та їх ...
...аналітична робота «Аналіз ефективності інноваційного проекту» Постановка завдання і вихідні дані: Спеціалістами підприємства підготовлений проект збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок освоєння виробництва нового виду виробів.
Інноваційний проект: поняття, основні етапи розробки і реалізації Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А, дорівнює 230 тис. грн.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні підходи оцінки фінансової ...
Визначення економічної вартості інвестиційного проекту Задача № 9 Існує проект створення підприємства для виробництва товару X. Для цього треба придбати обладнання на суму 1800 тис грн.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємств в Україні Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприє...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум 2000” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ефективності управл...
...паперу Задача № За міжнародним інвестиційним проектом наступні дані: тис. грн Періоди (роки) Затрати за проектом Доходи від проекту 1 1000 2 1000 3 2000 4 3000 ...
...формуються методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі показників: метод розрахунку чистого приведеного ефекту; метод розрахунку індексу прибутковості (рентабельності); метод розрахунку норми рентабельності інвестицій; метод розрахунку ...забезпеченням пільгових умов кредитування інвестиційних проектів; спростити податкові ліцензійні, сертифікаційні зовнішньоекономічні і митні процедури. Підготовку та реалізацію заходів щодо поліпшення інвес...
Графіка А1 DWG, пояснююча: Зміст Організація будівельно – монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт 2 1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2 1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3 1....
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2. Розрахувати показники абсолютного і відносного ефекту проекту та періоду окупності капіталу без врахування фактору часу. 3.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.