Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2533 за запитом пропозицію

Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації підприє...
...аналізу і аудиту витрат та пропозиції щодо їх зниження 3.1. Удосконалення технології обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції 3.2....даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво. Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації обліку витрат, оскільки на підприємстві ...
Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги Запитання до теми 10 1. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропозиції. 2.
Задача Загальний об'єм пропозиції виробу А за місяць характеризується наступними даними: Таблиця 7. Ціна за одиницю, грн. Об'єм пропозиції, тис. шт.
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації під...
Попит на гроші, пропозиція грошей. Функціонування ринку грошей. Кожна гривня, що призначається для здійснення операцій, обертається в середньому 4 рази на рік та спрямовується ... Пропозиція грошей 4050 млрд. грн. Визначте: а) попит на гроші для здійснення операцій та загальний попит на гроші; б) рівноважну проценту ...
...ТОВ “Контакт сервіс” та дані пропозиції по вдосконаленню маркетингових технологій у діяльності товариства. Зацікавленість до маркетингу як ринковій структурі управління підпри ємством і реалізацією товарів, орієнтованих ...нова схема організації товароруху; внесені пропозиції по вдосконаленню роботи відділу маркетингу; проведений аналіз зовнішньоекономічній діяльності товариства; внесені пропозиції по розробці бізнес плану; розроблена збутова та комуніка...
пряма інвестиція Question 10 Інвестиційна пропозиція, що стосується вже існуючих продуктів і спрямована на збільшення обсягів виробництва, поліпшення сервісних і дистриб’юторських можливостей, підвищення якості продукту ...зміцнення конкурентної позиції фірми, є пропозицією: a. заміщення b. скорочення витрат c. розширення d. статутної діяльності e. нової продукції f. стратегії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question ...
...розділі магістерської роботи подано такі пропозиції стосовно зниження виробничих витрат. 1. Збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого ви¬користання виробничих потужностей підприємства та скорочення витрат ... Пропозиція спрямована на зниження витрат і збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги Контрольні запитання до теми 10 1. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропозиції. 2.
...Якщо попит на товар перевищує пропозицію товару, виникає: Виберіть одну правильну відповідь a. надлишок товару b. дефіцит товару Question 6 Різниця між доходом та сукупними витратами, ... середній дохід Question 7 Пропозиція співвідношення між ціною товару та його обсягом, який продавці можуть продати за даною ціною. Виберіть одну правильну відповідь a.
Дана пропозиція дозволить також знизити витрати на оплату праці працівників підприємства На сьогоднішній день в бухгалтерії працює 7 осіб і в планово – ... Завдяки даній пропозиції підприємство матиме економію 33536, 4 грн. Підприємство ВАТ “Смілянський машинобудівний завод” зацікавлено в зменшенні норм витрат на виробництво і тому ...
...монополістична конкуренція, граничний дохід, закон пропозиції, довгостроковий період 2. Теоретичне питання. Виробнича функція з двома змінними. Ізокванта, її властивості. Карта ізоквант.... Визначте, чи є ця пропозиція доцільною,зважаючи на те, що цінова еластичність попиту на Італійські тури дорівнює – 1, на Турецькі – 3, на Єгипетські – Обчисліть, як ...
Функція пропозиції має вид Qs= 5+4р. Розрахуйте рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту та пропозиції до і після таких державних заходів: ...
Задача Функції попиту та пропозиції конкурентного ринку на товар А представлені наступними рівняннями: Q = 100 Р Q = 2Р Завдання: 1) Визначте стан рівноваги конкурентного ринку; побудуйте графік попиту та пропозиції; 2) Як зміниться положення рівноваги, якщо: а) зі зростанням доходів споживачі готові купувати даного товару на од....Задані ціни, обсяги попиту та пропозиції на товари Х Ціна Р, грн. Об’єм попиту QD, од. Об’єм пропозиції Qs, од 10...
Пропозиція грошей = 550 млрд. дол., а попит на гроші з боку активів наведено в таблиці: % 8 12 16 20 Да 300 ...ситуацію на ринку грошей, якщо пропозиція грошей зменшиться на 100 млрд. дол Задача 41. Припустимо, що обладнання служить 3 року і приносить щорічний доход 2000 грн.
Пропозиції щодо поліпшення фінансового стану підприємства 3.1. Основні напрямки покращення фінансового стану ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 3.2.... Розрахунок ефективності впровадження пропозиції Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури В даній дипломній роботі були розглянуті теоретичні основи та особливості проведення оцінки фінансового ...
Пропозиції по зниженню ризиків в ЧОД АППБ «Аваль» 3.1. Пропозиції по зниженню кредитного ризику 3.2.
...з кризового стану 3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану в сучасних умовах 3.2 Розробка стратегії виходу виходу підприємства з кризового стану 3....розділі магістерської роботи подано власні пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства. Як вже зазначалося, ВАТ надає послуги з ремонту великовантажних машин.
з урахуванням попиту і пропозиції на ринку c. головним чином у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї Question 5 Рівноважна ціна — це ...на товар і обсяг його пропозиції b. обсяг реального виробництва і потенційні можливості виробництва c. прибуток і витрати на виробництво товару Question 6 Для взаємозамінних товарів ...
...цін, визначуваних співвідношенням попиту і пропозиції. Якщо об'єм виробництва рівний Ос (див. Мал. 1), то попит на продукцію обмежений вьсокой ціною (в крапці А)....А1С1 відображає збіг попиту і пропозиції. Описати поведінку кривих цін попиту А і пропозиції В. Описать поведінка кривих цін попиту і пропозиції монополії виробників, стихійної зміни ...
Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз) На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені у табл....сукупного попиту AD і сукупної пропозиції AS 2. Описати теоретичний зміст трьох відрізків кривої сукупної пропозиції 3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва при різних положеннях кривої ...
...продовження мають бути розглянуті практичні пропозиції щодо ліквідації або мінімізації виявлених недоліків. Як вирішення проблеми недостатності питомої ваги оборотних коштів в складі майна підприємства можна запропонувати ...треба звернути увагу на наступні пропозиції: Поділ запасів за категоріями за ступенем їх важливості. Аналіз обороту запасів за видами: зменшення обсягів тих видів запасів, що не ...
...даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо удосконалення калькулювання собівартості продукції. Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації обліку витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з ... Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо нормативної бази з калькулювання витрат на виробництво, в тому числі проводиться порівняння законодавчої бази і методології в ...
...проблеми і вже розроблено інвестиційну пропозицію на отримання кредитних коштів в розмірі 10.9 млн.дол. від Міжнародного банку реконструкції та розвитку....і саме тіло кредиту Дана пропозиція дозволить значно скоротити кількість працівників, що зайняті обслуговуванням проривів труб. Розрахункове значення кількості працівників не збігається з їх фактичним значенням, ...
...даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо зниження витрат продукції. Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації аналізу витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих ... Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо нормативної бази, яка стосується державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції на підприємствах України, що б дозволило залучити інвестиції, ...
прийняття пропозиції укласти договір e. пропозиція укласти договір f. може бути адресована невизначеному колу осіб Question 10 Акцепт це: a.
...розділ роботи містить в собі пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності праці на ТОВ «Весна». Особливу увагу приділено проблемам покращення ефективності використання кадрового потенціалу....загальна економія від впровадження даної пропозиції буде становити 6759,8 грн. на рік. Наступною пропозицією буде впровадження на підприємстві більш ефективне використання потужностей, для збільшення продуктивності ...
Задача Припустимо, що попит і пропозиція на ринку радіоприймачів в США має таку динаміку Ціна, (дол.) Обсяг попиту, (млн. шт.) Обсяг пропозиції, (млн. шт.
Особливості формування попиту та пропозиції на міжнародному валютному ринку 3. Режими валютного курсу Висновок Список використаних джерел Головна проблема валютного ринку в 2009 році – вибір ...розрахунків та оцінок погоджуватися з пропозицією щодо термінового введення режиму вільно плаваючого курсу зі скасування існуючих обмежень на валютному ринку було б передчасно.
...засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді Головуючий на засіданні відмовився внести запропоновану пропозицію до порядку денного, мотивуючи це ...
Що станеться, якщо обсяг пропозиції яловичини скоротиться з 700 до 600 тон? Таблиця 6.2 Ціна, гривні/кг, Р Обсяг пропозиції в місяць, тон 2 2,...
...та імпорту; б) крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил; в) кейнсіанська модель “сукупний попит — сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці; г) цінові ...
...Qd =2000 40Р, а галузева пропозиція функцією Qs = 200 + 20Р. При цьому діючі на галузевому ринку фірми мають однакові сукупні витрати, функція яких має вигляд TC=...таблиці наведені дані про обсяги пропозиції на ринку товару X 1. Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною та сукупний виторг за кожного рівня ціни 2.
...зміну собівартості продукції Розділ 3 пропозиції щодо зниження собівартості на підприємстві Висновки Список використаних джерел Додатки З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат ... Також в роботі викладено власні пропозиції з зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Оскільки підприємство має вільні приміщення, які не використовуються на підприємстві, можна використати ...
Пропозиції по зниженню ризиків в ВАТ «Ощадбанк» 3.1. Пропозиції по зниженню відсоткового ризику 3.2.
Пропозиції по зниженню ризиків в ВАТ «Ощадбанк» 3.1. Пропозиції по зниженню відсоткового ризику 3.2.
...Резерви зниження собівартості Висновки і пропозиції Список використаних джерел З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва.... Також в роботі викладено власні пропозиції з зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Оскільки підприємство має вільні приміщення, які не використовуються на підприємстві, можна використати ...
...та імпорту; б) крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил; в) кейнсіанська модель “сукупний попит — сукупна пропозиція” використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці; г) цінові ...
...доходу, що зображує крива індивідуальної пропозиції праці, полягає в тому, що: а) при підвищенні ставки заробітної плати зростає і ціна дозвілля....а це призводить до зниження пропозиції праці при підвищенні ставки заробітної плати б) відбувається заміна годин дозвілля робочим часом для збільшення можливості споживання і чим вище ...
Пропозиції з організації обліку амортизації основних засобів ПП «Г» та ПП «Б» 3.2. Пропозиції з аналізу амортизаційної політики щодо основних ...
...3.1 Оптимізація цінової політики, пропозиції щодо асортименту продукції 3.2. Система стимулювання збуту продукції ЗАТ "Юрія" 3.3 Рекламна стратегія для нових нидів продукції Висновки ...Вид діяльності Прибуток до впровадження пропозиції тис. грн. Прибуток після впровадження пропозиції тис. грн. Економічний ефект від впровадження пропозиції тис. грн.
...криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2. Визначити рівняння для даних кривих попиту та пропозиції. 3. Знайти за допомогою виведених формул рівноважну ціну та кількість і ...
...декількох співбесід ви отримали дві пропозиції щодо роботи Перша пропозиція – від високотехнологічної компанії, яка працює в області виробництва лазерних принтерів та сканерів для споживчого ринку.
...криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2. Визначити рівняння для даних кривих попиту та пропозиції. 3. Знайти за допомогою виведених формул рівноважну ціну та кількість і ...
...криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2. Визначити рівняння для даних кривих попиту та пропозиції. 3. Знайти за допомогою виведених формул рівноважну ціну та кількість і ...
...криві ринкового попиту та ринкової пропозиції 2. Визначити рівняння (формули) для даних кривих попиту та пропозиції 3. Знайти за допомогою виведених формул рівноважну ціну і кількість ...
Висновки пропозиції Розділ IV. Економічний аналіз витрат на збут 4.1. Теоретичні основи економічного аналізу витрат на збут 4.2.... Висновки і пропозиції Розділ V. Внутрішній і зовнішній аудит витрат на збут 5.1. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту витрат на збут ...
Задача №8 Довготривала крива сукупної пропозиції задається У = 2000, короткотермінова Р = 1. Крива сукупного попиту У = 2М/Р. Пропозиція грошей дорівнює 1000.
...попиту на товар; в) збільшення пропозиції товару; г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції; д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції 6.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.