Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2534 за запитом пропозицію

...праці, спеціалізація, торгівля b) Попит, пропозиція, взаємодія попиту та пропозиції, ринкова рівновага c) Виробництво, розподіл, обмін, споживання d) Підйом, пік, спад, нижня точка спаду .
...ринку праці; 2) визначити: а) пропозицію робочої сили на ринку праці на кінець року; б) чисельність незайнятих громадян на кінець року; в) вплив окремих джерел на формування загальної пропозиції робочої сили; г) частку працевлаштованих ...
...виробничих видатків, тобто з боку пропозиції. Дані оцінки односторонні, і істину слід шукати в синтезі двох протилежностей. Одна з причин виникнення інфляції як з боку попиту, так і з боку пропозиції – це інфляційні очікування.
Завдяки пропозиціям, вартість основних фондів не зростає, оскільки завдяки першій пропозиції вони виводяться із законсервованого стану, завдяки другій – беруться в лізинг, але ...
...даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо зниження витрат продукції. Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації аналізу витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих ... Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо нормативної бази, яка стосується державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції на підприємствах України, що б дозволило залучити інвестиції, ...
Першою пропозицією, яка буде запропонована в дипломній роботі є пропозиція щодо збільшення ефективності використання потужностей підприємства завдяки перерозподілу використання робочого часу працівниками ...
Дана пропозиція дозволить зменшити витрати на день на 11,04 грн., що складає за рік 4113,55 тис.грн....до попиту, а не до пропозиції. Тобто превалює оцінка того, скільки покупець може й захоче платити за пропонований йому товар. Після того як встановлено рівноважну ціну, ...
Раціоналізаторська пропозиція.....488 3.1. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції.....488 3.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.....
...QD = 870 – 280Р, а функція пропозиції: QS = 150 + 80Р. Визначити рівноважну ціну, рівноважний обсяг товару та величину дефіциту на ринку, якщо ціна буде на 1 гр.... Попит, пропозиція. Ринкова рівновага За наведеними даними про попит та пропозицію на ринку товару А визначте: а) рівноважну ціну і рівноважну кількість ...
...між термінами «зміни в обсягові пропозиції» і «зміни в пропозиції», наведіть приклади причинно наслідкових зв’язків 3. В чому полягає суть принципу спадаючої граничної корисності?
...своєї залікової книжки, попит та пропозиція дані в табл Ціна (Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 99 2 94 4 89 6 84 8 79 10 74 ...
...дані Ціна (Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 51 2 20 46 4 18 41 6 16 36 8 14 31 10 12 26 12 10 21 ...криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + dx). 2. Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та обсяг випуску продукції. 3. Як зміниться ситуація на ринку, якщо ціна ...
...своєї залікової книжки, попит та пропозиція дані в табл Ціна (Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 111 2 106 4 101 6 96 8 91 10 86 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші 1.4 Особливості впливу банківської системи на грошову пропозицію Розділ 2 Аналіз грошово кредитної ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші та його графічна інтерпретація 1.4 Сутність банківської системи та її вплив на грошову пропозицію Розділ 2 Дослідження грошово кредитної ...
Сукупна пропозиція та її фактори. Форма кривої АS у класичній та кейнсіанській теоріях 2. Фіскальна політика держави....відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, то зростання сукупного попиту призведе до підвищення цін, але не матиме впливу на динаміку реального ВНП. 2.
...20 Відомі функції попиту й пропозиції на деякий товар. Обсяг попиту QD та обсяг пропозиції QS наведено в тисячах штук за певний період виробництва товару і ...
...20 Відомі функції попиту й пропозиції на деякий товар. Обсяг попиту QD та обсяг пропозиції QS наведено в тисячах штук за певний період виробництва товару і ...
...QD = 870 – 280Р, а функція пропозиції: QS = 150 + 80Р. Визначити рівноважну ціну, рівноважний обсяг товару та величину дефіциту на ринку, якщо ціна буде на 1 гр.... Еластичність попиту та пропозиції. За даними таблиці визначте коефіцієнт ціни еластичності попиту в інтервалах ціни: Р = {10;12}; Р = {2;4}.
...ефективності структури управління організації, розробіть пропозиції щодо її удосконалення (організація – на ваш вибір). Практичне завдання до теми 4 1. Розробіть пропозиції по удосконаленню виробничої структури підприємства (...
...СТАНУ ВАТ «УКРП'ЄЗО» ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗИ 3.1. Пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства та стан після виконання пропозицій 3.2.
...20 Відомі функції попиту й пропозиції на деякий товар. Обсяг попиту та обсяг пропозиції наведено в тисячах штук за певний період виробництва товару і його продажу.
...маркетингової діяльності підприємства 3.1 Пропозиції щодо покращення товарної і цінової політики 3.2 Шляхи поліпшення комунікаційної політики та політики розподілення на підприємстві Висновок Список використаної ... Основними його елементами є пропозиція, попит і ціна, між якими в умовах дії різноманітних ринкових механізмів виникає взаємозв’язок. Механізм розвитку харчової галузі формується та ...
Сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага. В таблиці наведені дані щодо сукупного попиту ІЦ 160 140 120 100 80 ВНПР 10 60 100 140 ...на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, то чому дорівнює обсяг рівноваги реального ВНП та загальний рівень цін за умови, що інфляційні процеси в економіці починаються при ...
Пропозиції щодо поліпшення ефективності використання основних фондів на підприємстві 3.1. Визначення ефективності придбання нового обладнання 3.2.... У третьому розділі роботи подані пропозиції щодо поліпшення використання основних фондів на підприємстві. Із виконаного дослідження видно, що швидко цю проблему вирішити не можна.
Пропозиції щодо удосконалення мотивації праці на підприємстві „галторг” 3.1. Підвищення мотиваційних елементів системи оплати праці та поліпшення умов праці 3.... Пропозиції щодо розвитку нематеріальних форм мотивації персоналу підприємства Висновки та пропозиції Список використаної літератури В результаті проведеного дослідження теоретичних питань мотивації ...
Пропозиції до покращення регулювання захисту прав споживачів від недобросовісної конкуренції 3.1. Пропозиції до змін законодавства по недобросовісній конкуренції 3.2.
...QD=200–0,5Р, а функція пропозиції QS=2Р–50, де QD, QS – величина обсягу попиту і пропозиції відповідно у тис.од., Р – ціна за одиницю товару.
Пропозиції щодо поліпшення ефективності використання основних фондів на підприємстві 3.1. Визначення ефективності придбання нового обладнання 3.2.... У третьому розділі роботи подані пропозиції щодо поліпшення використання основних фондів на підприємстві. Із виконаного дослідження видно, що швидко цю проблему вирішити не можна.
Пропозиції по вдосконаленню комплексу маркетингу ТОВ “Меблі Лівс” 3.2. Пропозиції щодо розширення асортименту магазину 3.3.
...господарської діяльності підприємства Розділ 3 Пропозиції щодо удосконалення управління доходами від основної діяльності у ТП "..." м. Київ 3.1 Резерви збільшення обсягу доходів підприємства 3.2 Обгрунтування пропозиції по підвищенню ефективності управління доходами ...
Пропозиції по вдосконаленню комплексу маркетингу ПП “Коресо” 3.2. Пропозиції щодо формування оптимального асортименту магазину 3.3.
Пропозиції щодо підвищення ефективності використання персоналу ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор" 3.2. Економічне обгрунтування доцільності підвищення ефективності використання персоналу ТОВ "Золотоніський ... Наступною пропозицією буде впровадження на підприємстві більш ефективне використання потужностей, для збільшення продуктивності і ефективності праці. Пропонується забезпечити збільшення ефективності використання потужностей ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства ват «ватутінський хлібокомбінат» 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності ...
...операцій на підприємстві 2.6 Пропозиції щодо вдосконалення обліку, контролю і ревізії розрахункових операцій на підприємстві Розділ 3. Аналіз розрахункових операцій та пропозиції щодо гп „світловодські теплолві мережі” ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація підприємств, її задачі та базові принципи в сучасних умовах РОЗДІЛ 2 Основні вихідні дані та обґрунтування необхідності реструктуризації Черкаського ДНВП „Ротор” 2.1 Загальна характер...
Пропозиції по розробці фірмового стилю підприємства ТОВ “Добробут” Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки В зв’язку з вище ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фін...
Пропозиції щодо поліпшення асортименту та якості м’яконабивних іграшок 72 РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ М’ЯКОНАБИВ НИХ ІГРАШОК 82 4.... Пропозиції щодо поліпшення організації продажу м’яконабивних іграшок 92 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ
...туристичного комплексу «Россава» 3.2 Пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в туристичному комплексі “Россава” 3.3. Обладнання та організація роботи бару при ресторані в туристичному ...комплексі “Росава” Загальні висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Необхідно відзначити, що за прогнозами фахівців, в третьому тисячолітті ріст туристичної індустрії буде необоротний.
Пропозиції щодо розширення асортименту послуг харчування в готельному комплексі “Дніпро” Висновки Список літератури Спираючи на дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно ...третьому розділі випускної роботи надаються пропозиції щодо удосконалення організації обслуговування туристів послугами харчування в готельному комплексі “Дніпро”:  виробничої структури ресторану готельного комплексу “Дніпро”;  провадження методу обслуговування “...
Пропозиції щодо вдосконалення використання інформаційних технологій на ТОВ «Крижопільський елеватор» 78 РОЗДІЛ V ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ...
Шоки сукупної пропозиції спричинені: а) зміною інвестицій, б) змінами споживчого попиту, в) зміною пропозиції грошей, г) змінами в законодавстві. 6.
Графік пропозиції побудований за умови, що Qs =12+0,2Р, де Р ціна. Якою повинна бути ціна, щоб забезпечити пропозицію на рівні 20 одиниць?
...таблиці наведені дані про сукупну пропозицію ІЦ 250 225 200 175 150 125 125 125 ВНПР 2000 2000 1900 1700 1400 1000 500 0 Визначте рівноважні рівень ... Сукупний попит, сукупна пропозиція, макроекономічна рівновага. Визначте рівноважні загальний індекс цін та обсяг реального ВНП, якщо функція сукупного попиту має вигляд: Іц = 725 – 0,25ВНПр, ...
Пропозиції з удосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ТОВ “Довіра” 3.1.... Пропозиції з удосконалення організації контролю наявності та руху запасів та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства Розділ 4.
Завершення розрахунку Висновки, пропозиції Список використаної літератури Дослідивши документаційне оформлення відділу субсидій управління праці та соціального захисту населення Лисянської райдержадміністрації, ми можемо зробити висновки: ... Нашими пропозиціями є: ПК “Наш Дім”, що дозволяє формувати різноманітні вихідні форми та звіти, починаючи з офіційних звітів (Державна статистична звітність, фінансова ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві 1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах Розділ 2 діюча практика обліку і аудиту витрат виробн...
...криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2) Визначити рівняння (формули) для даних кривих попиту та пропозиції. 3) Знайти за допомогою виведених формул рівноважні ціну та кількість ...
...використання 4.6 діловодство за пропозиціями, заявами та скаргами громадян Розділ3 пропозиції, щодо вдосконалення роботи з документами Висновки Список використаної літератури Державна адміністрація є складовою частиною ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.