Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3667 за запитом процесу

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 9 1.1.Економічна сутність, види та значення прибутку у діяльності підприємств 9 1.2. Нормативно законодавче забезпечення процесу формування прибутку на підприємствах в ...
...фіскальної її сутності, це демократизація процесу визначення заробітної плати, кількісні значення якої повинні ґрунтуватись на вартості робочої сили, а отже, ураховувати вартість життя кожного працівника та ...що формується як результат трансформаційних процесів в економіці та розвитку стимульованого з боку держави підприємництва. Логіка побудови теорії формування цінової політики держави, що лежить в основі ...
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Поняття адміністративного процесу 1.2. Мета, завдання і принципи адміністративного процесу 1.3.
Бюджетний процес 1. Поняття бюджетного процесу, його зміст і принципи. 2. Учасники бюджетного процесу, їх правовий статус. 3. Стадії бюджетного процесу. 4.
Вступ Розділ Представництво у цивільному процесі 1.1. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства) 1.2. Представництво у цивільному процесі Розділ Представництво адвоката у цивільному процесі 2....
ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 1.1 Законодавчий процес в юридичній науці 1.2. Основні принципи законодавчого процесу РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ 1.1. Сутність комунікації 1.2. Основні підходи до класифікації комунікацій 1.3. Типи, джерела та канали комунікацій 1.... КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ (ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СЕЛЕНА») 2.1. Загальна характеристика готелю «СЕЛЕНА» 2.2.
Історичні аспекти етнонаціональних процесів на Британських островах 1.1. Етнічна історія Британських островів у стародавній період 1.2. Формування англійського етносу в середні віки 1.3. Етнонаціональні процеси нової та новітньої історії Великобританії ...
Тема: СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ (стадії та окремі провадження) ПЛАН 1. Поняття та система стадій кримінального процесу. 2. Загальна характеристика досудових стадій провадження по ...
Дидактичні ігри в процесі навчання як актуальна педагогічна проблема 1.1. Сутність дидактичних ігор 1.2. Класифікація дидактичних ігор Розділ 2. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання іноземної мови 2.1.
Загальна характеристика державотворчого процесу в Україні 1.1. Шляхи розбудови української держави та духовне життя суспільства 1.2. Вплив церкви на державотворчий процес Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ОБУМОВЛЮЮТЬ 1.1. Основні поняття інвестиційного аналізу 1.2. Основи аналізу інвестиційної динаміки 1.3....ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 3.1. Механізми та результати інвестиційних процесів в Україні в умовах економічної кризи 90 х років 3.2.
Теоретичні аспекти комунікаційного процесу 1.1. Характеристика комунікацій 1.2. Комунікаційні процеси 1.3. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств Розділ 2.
Теоретичні аспекти проведення кредитного процесу в комерційному банку 1.1 Нормативно правова база здійснення кредитного процесу 1.2 Види кредитів та порядок їх надання 1....
Сутність фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі 2. Об’єктивні передумови формування методології фінансового регулювання соціально – економічних процесів в державі Висновок Список використаної літератури Ефективність ...
Теоретичні основи управління процесом розробки нових товарів 1.1. Сутність товарної інноваційної політики 1.2. Планування нових товарів 1.3.... Аналітичне дослідження процесу розробки нових товарів ПАТ «Дубномолоко» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Аналіз маркетингової товарної політики підприємства 2.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ...................................................................................................................6 1.1. Сутність бюджетного процесу..............................................................6 1.2. Характеристика стадій бюджетного процесу....................................14 РОЗДІЛ 2.
...ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8 1.1. Поняття доказів та їх правове значення 8 РОЗДІЛ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 19 2.1.
Конституційно правова регламентація виборчого процесу в Україні План 1. Виборчий процес: поняття та етапи. 2. Конституційно правові засади участі громадян Укра¬їни у виборах. 3.
ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 2.1. Проектування вестибюльної групи приміщень 2.2. Проектування приміщень служби прийому і розміщення РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 3.1.
...КОП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ШКОЛІ 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.2. Задачі та технічне забезпечення навчання в комп’ютерному середовищі ...впровадження комп’ютерів в навчальний процес 1.4. Шляхи використання комп’ютера і комп’ютерних технологій на уроках Розділ II . КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТЕОРЕТИЧНИХ УРОКАХ ...
...Сутність управлінських рішень 1.2 Процес прийняття управлінських рішень 1.3 Методологічні основи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень Розділ 2. Аналіз процесу розробки та прийняття управлінських рішень ...
Інквізиційний (слідчо розшуковий) кримінальний процес Розділ 3. Перспективи вдосконалення процесуальної форми кримінального процесу в україні 3.1. Реформування кримінального процесу в напрямку забезпечення реалізації принципів ...
Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття та характеристика відчуття 14 1.3. Поняття, властивості та види сприйняття 18 1.4.... ЗНАЧЕННЯ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 26 2.1. Відчуття як початкова ланка пізнавального процесу 26 2.2.
12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно розшукова діяльність» / І. І. Войтович. — Одеса, 2012. — 19 с. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, О.
Загальна характеристика інноваційного процесу…………………..5 1.1 Сутність інновацій як процесу і явища……………………………………..6 1.2. Місце інноватики в загальній стратегії фірми……………………………11 1....
Загальна характеристика міжнародного цивільного процесу 1.1 Поняття МЦП 1.2 Джерела МЦП 1.3 Правове положення субєктів МЦП у міжнародному цивільному процесі 2.
Вступ Розділ 1. Поняття та зміст принципів усності і безпосередності в кримінальному процесі 1.1.
Прокурор і цивільний процес України Розділ 2. Участь прокурора в цивільному процесі 2.1. Форми участі прокурора в цивільному процесі України 2.2.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Тема: Принцип публічності (офіційності) у кримінальному процесі та його реалізація ПЛАН 1. Поняття та значення принципу публічності. 2.
Тема 9 ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1. Поняття кримінально процесуального затримання, його відмінності від адміністративного арешту та запобіжних заходів. 2. Підстави та процесуальний порядок затримання. 3....умови їхнього застосування до учасників процесу. Також повинна бути названа загальна мета застосування примусу в ході провадження у кримінальній справі. Крім того студент повинен навести коротку ...
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2.1. Принципи й етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.2. Роль керівника в процесі прийняття управлінських ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 1.1. Пoняття цiлicнoгo пpoцecy навчання 1.2. Конфептуальні ідеї педагогічної системи навчання та зв’язок з вихованням РОЗДІЛ ... Розвиток культури поведінки в процесі навчання та виховання 2.2. Про формування почуття прекрасного в процесі спостереженнь та його вплив на навчання та виховання РОЗДІЛ ...
Тема 10 ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1. Завдання, які повинні вирішуватися в ході апеляційного розгляду кримінальної справи. 2. Підстави до скасування та зміни судових рішень, які ...наступних тем навчального курсу «Кримінальний процес»: «Докази у кримінального процесі», «Слідчі дії». Нормативні акти та література Богословская Л.А. Односторонность и неполнота предварительного или судебного следствия ...
Поняття, сутність і завдання кримінального процесу. Завдання 2. 1. Визначте систему засад кримінального процесу і заповніть таблицю за такою схемою: № з/п Найменування засади Статті законів ...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІІ варіант 1. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт та предмет цивільного процесу. 2. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду ...
Розвиток мовлення дітей у процесі формування елементарних математичних уявлень 1.1. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.2. Особливості мовленнєвого розвитку дошкільниківу процесі формування елементарних математичних уявлень під ...
...система слідчих дій у кримінальному процесі ПЛАН 1. Слідчі дії: поняття та їх співвідношення з іншими процесуальними діями. 2. Класифікація слідчих дій. 3.... 91 93 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін. / За ред. Ю.М. Грошевого та В.
...і засоби доказування в цивільному процесі (І, Н, Т, Ч, Ю) 1. Поняття і класифікація доказів. 2. Предмет доказування. 3. Обов’язки доказування і подання доказів....язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. 1996. № 9. С.55 57. 2. Влащенко А. Генетичнудактилоскопіювикористовувати в цивільнихсправах // Рад. право. 1990. № 2. 3. Гриненко А.
...ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2. Література як важливий засіб формування духовності ...умови формування духовності у навчальному процесі……………………………………………………………… Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2.1 Визначення вихідного рівня ...
Теоретичні основи здійснення бюджетного процесу в Україні..........6 1.1. Поняття та учасники бюджетного процесу....................................................6 1.2. Стадії бюджетного процесу...........................................................................14 Розділ ІІ.
...сутність запобіжних заходів у кримінальному процесі П Л А Н 1. Поняття та призначення запобіжних заходів у кримінальному процесі 2. Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ТЕОРІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: ВІДЧУТТЯ, СПРИЙМАННЯ, УВАГИ, ПАМ’ЯТІ, МИСЛЕННЯ 1.1. Відчуття як основа пізнання навколишнього світу 1.2.... Пам’ять як психічний процес закріплення, збереження та відтворення лю­диною її минулого досвіду 1.4. Мислення як пізнання людиною предметів та явищ об'єктивної ...
...роботи менеджера при організації технологічного процесу надання послуг проживання..................................5 1.1. Особливості менеджменту організації виробництва послуг проживання..............................................................................................................5 1.2....роботи менеджера при організації технологічного процесу надання послуг проживання в готелі «Голосіївський»..................15 2.1. Загальна характеристика організації д...
ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ……………….. 2.1. Організація приміщень вестибюльної групи………………………... 2.2. Обладнання приміщень вестибюльної групи в готелях……………. РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ У ГОТЕЛЯХ ...
...роботи з робочими зошитами у процесі навчання природознавства в початкових класах 1.1. Теоретичні підґрунтя наукового обґрунтування методики роботи з робочими зошитами 1.2....роботи з робочими зошитами у процесі навчання природознавства 1.4. Сучасні проблеми методики роботи з робочими зошитами у процесі навчання природознавства 1.5.
...в умовах гуманістично організованого педагогічного процесу 1.1. Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі Розділ 2.
Основні етапи приватизаційних процесів в Україні...............................................12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НА НАСЛІДКІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.............................................................................................................................16 2.1. Аналіз здійснення приватизаційних процесів в Україні.........................................16 2.2.
Інституціоналізація процесу європейської інтеграції України ......... 26 РОЗДІЛ 2 Удосконалення переговорного процесу „Україна – ЄС” як напрямок інтенсифікації двостороннього співробітництва ........................................ 31 2.1.
...розподіливши усіх суб’єктів кримінального процесу залежно від інтересу, що має цей суб’єкт у кримінальному провадженні: СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Державні органи та посадові особи, ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.