Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 813 за запитом психологічну

Психологічний портрет шахрая 3. Психологічний портрет розкрадача Висновки Список літератури
Основи соціально психологічного керування спортивною діяльністю 1.1. Керування процесом спортивного тренування 1.2. Контроль у процесі тренувань і змагань 1.3.... Психологічне керування тренером командної діяльності в спорті 2.1. Психолого професійний контакт тренера зі спортсменами 2.2.
Сутність поняття психологічне консультування 3. Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічна характеристика цивільного процесу 3.Психологічні особливості діяльності господарського суду Література
Психологічна характеристика цивільного процесу 3. Психологічні особливості діяльності господарського суду Література
Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Специфіка, мета і завдання психологічного консультування 2. Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Сутність розлучення, як психологічної кризи 1.2. Психологічне консультування тих, хто розлучається РОЗДІЛ II. ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КОНКРЕТНОГО КЛІЄНТА 2....
Психологічні чинники ризику формування наркотизації підлітків Розділ 2 Соціально психологічні детермінанти формування наркотичної залежності у підлітків 2.1.
Психологічна характеристика основних складових самосвідомості особистості Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 2.1. Проблеми мотивації навчання у школі 2.2 Психологічні фактори, які впливають на процес ...
Дослідження впливу морально психологічного клімату сім’ї на виховання особистості дитини 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2....
Дослідження впливу морально психологічного клімату сім’ї на виховання особистості дитини 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2....
Предмет: психологічні особливості гендерно рольової поведінки жінок та чоловіків з різними типами ставлення до сім’ї. Мета: теоретично обгрунтувати психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, ...
1. Психологічні особливості особистості …. 3 2. Психологічна структура особистості …….. 8 Список використаної літератури …. 21
1. Психологічне консультування наркозалежних. 2. Аналітичний підхід у консультуванні. 3. Прийоми та методи психологічного консультування по телефону. Список використаної літератури
Схема вивчення психологічної характеристики особистості підлітка 2. Психологічні особливості підліткового віку 3. Психодіагностичне вивчення учнів Висновок Список використаної літератури
Коли йдеться про психологічні механізми впливу, мається на увазі, що один суб’єкт психічної активності своїми діями може викликати потрібну йому психічну (душевно духовну) ... Основними психологічними механізмами впливу людини на людину є переконування, навіювання, приклад і наслідування, санкціонування та маніпулювання.
Основні функції служби екстреної психологічної допомоги 2. Що вивчає академічна психологія: основні задачі, галузі? 3. Охарактеризуйте розділ етичного кодексу «відповідальність» 4....інтерв’ю як основний метод психологічного консультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічна готовність дітей до шкільного навчання 1.1. Психолого педагогічна характеристика дитини 6 7 років 1.2. Компоненти психологічної готовності Розділ 2.
Психологічний вік і самоусвідомлення 3. Перекручування психологічного віку 4. Особливості сприйняття хвороби пацієнтами різного віку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічне консультування як вид діяльності практичного психолога 2. Первинне інтерв'ю основний метод психологічного консультування 3.
Загальна характеристика експериментально психологічних методів дослідження мислення і мовлення 2. Аналіз методик, застосовуваних для дослідження мислення 3. Експериментально психологічні методи дослідження мовлення Висновки Література
ОСОБЛИВІОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ 1.1. Психологічний та фізіологічний аспекти впливу музики на розвиток дитини 1.2.
Психологічна характеристика ладового відчуття в дошкільному віці 1.1. Музичні здібності дітей дошкільного віку та сутність ладового відчуття 1.2.... Дослідження психологічних закономірностей ладового відчуття в дошкільному віці 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
Загальна характеристика судово психологічної експертизи 2. Особливості проведення комплексних судово психологічних експертиз ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Зародження вітчизняної психологічної науки. Два напрямки в проблемі людини 2. Антропологічний принцип П. Г. Чернишевського 3. П. Д.... Зміни у вітчизняній психологічній науці в кінці ХІХ ст Висновок Список використаної літератури
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОБРАЖУВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Психологічний вплив зображувального мистецтво на особистостість: аналіз психолого педагогічної літератури 1.2.
Психологічні характеристики людини оператора та її захопленість професійною діяльністю 8 2. Синдром вигорання та мотивація до успіху в операторів технічних систем 3. Проблема психологічного вигорання в операторів технічних систем ...
Загальна характеристика психологічної готовності дошкільника до шкільного навчання 1.1. Психічний розвиток дитини старшого дошкільного віку 1.2.... Психологічна діагностика батьків дошкільників 2.2. Експрес діагностика готовності до навчання в школі 2.3. Програма підготовки до шкільного навчання Висновки ...
Індивідуальний календарний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Звіт про психологічну практику студента практиканта Характеристика роботи студента практиканта ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ Вступ 1.
...об'єкт та значення судово психологічної експертизи 2. Методи судово психологічної експертизи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічні передумови та причини виникнення конфліктів поколінь 3. Психологічні аспекти конфліктів у взаємодії батьків та дітей 4.
...АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Розвиток комунікативної компетентності особистості 1.2. Психологічні вимоги до комунікативної компетентності психолога Висновки до розділу I Розділ ...
Психологічна сутність та типи характеру підлітків 1.2. Порушення поведінки підлітка, як прояв аномалій характеру 1.3.... Психологічні рекомендації з адаптації акцентуйованих і конфліктних підлітків до соціальних норм 2.4. Корекційна програма, спрямована на формування характеру підлітків ВИСНОВКИ ...
Поняття психологічної готовності дитини до шкільного навчання 1.2. Особистісна готовність до шкільного навчання і формування позиції школяра 1.3.... Психологічна неготовність дітей до навчання у школі 2.4. Психолого педагогічна діагностика готовності дітей до школи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ...
...про я концепцію та її психологічну структуру 1.1 Розвиток самосвідомості у підлітковому віці 1.2 Поняття про я концепцію та її психологічну структуру 1.3 Самооцінка як ...
Психологічні детермінанти Інтернет залежності………………….8 3. Динаміка розвитку Інтернет залежності………………………….10 4. Психологічний портрет Інтернет залежного……………………..12 ВИСНОВОК……………………………………………………………….
У роботті на основі аналізу наукових джерел розглянуто та узагальнено думки провідних учених щодо психологічних закономірностей використання кольору в соціальній рекламі, з ’ясовано специфіку створення ефективної соціальної реклами, зокрема, засобами колірного контрасту та дії кольору на психологічні характеристики індивіда.
Психологічні передумови та причини виникнення конфліктів поколінь 1.3. Психологічні аспекти конфліктів у взаємодії батьків та дітей 1.4.
Проблема цінностей особистості в психологічних дослідженнях 1.3. Особливості ціннісних орієнтацій у студентському віці РОЗДІЛ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1....результатів дослідження ціннісної орієнтації студентів психологічного факультету 3.2. Аналіз результатів дослідження ціннісної орієнтації студентів педагогічного факультету 3.3. Інтерпретація результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Психологічна структура особистості : співвідношення біологічного і соціального. Здібності. Здібності як індивідуально – психологічні особливості людини. 5.Активність особистості.
Психологічні та фізіологічні ознаки прояву сором’язливості 1.4. Позитивні аспекти сором’язливості 1.5. Вплив сором’язливості на успішність навчання ... Огляд методик психологічного дослідження сором’язливості у підлітків 2.2. Експериментальне дослідження сором’язливості у підлітків та інтерпретація результатів Висновок до другого розділу ...
Психологічний аналіз дружби в різних вікових групах 2.2. Чи легко знайти справжнього друга? 2.3. Особливості дружби між хлопцями Розділ 3. Психологічне співвідношення любові і дружби 3....
Психологічні прийоми успішного ділового спілкування Розділ 2. Обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності психологічних прийомів та позитивних якостей успішного ділового спілкування 2....
...організму, при якому зростають як психологічні навантаження, так і вимоги до збереження фізіологічної стабільності людини. Темою нашого дослідження є актуальні задачі шкільного психолога щодо збереження психологічного здоров’я учасників навчального процесу
...дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2. Дослідження морально психологічної підтримки батьків для гармонійного розвитку дошкільника Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ……………………………………………………3 Розділ 1. Фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 1.1 Анатомо ...
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.