Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 813 за запитом психологічну

...причиною звільнення є несприятливий соціально психологічний клімат у колективі, нечесна конкуренція. При цьому керівник по різних причинах іноді свідомо заохочує такі відносини....дослідження ситуації із соціальним морально психологічним кліматом на заводі із подальшим формуванням висновків щодо системи зміни оплати праці та засобів стимулювання на ЗАТ “Укршампіньйон”.
...судово ветеринарних, судово медичних, судово психологічних, судово психіатричних 5. Нові види експертних досліджень 6. Види експертних дослідженнь 7. Класифікаційні дослідження 8. Ідентифікаційні дослідження 9.... Судово психологічна експертиза 19. Судово бухгалтерська експертиза 20. Судова фінансова економічна експертиза 21. Товарознавча експертиза 22. Автотоварознавча експертиза 23.
...допомога у визначенні їх фізичних, психологічних і соціальних потреб; соціальне і терапевтичне сприяння сім'ям у скрутному становищі; юридична допомога і ради, з тим, щоб запобігти ...правопорушення), як фізичні, так і психологічні. Спеціальною формою соціально педагогічної діяльності, націленої на неповні сім'ї є виховання батьківських відчуттів і обов'язків.
...діяльності, розвиток, оплату праці, соціально психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи. Він містить у собі наступні форми ...прагнення використовувати соціологічний і соціально психологічний інструментарій у процесі управління персоналом. Оцінний тест чи оцінна процедура забезпечує тільки частину загальної «картинки» щодо того чи іншого індивіда.
Question 8 of 15 “Психологічна старість” виявляється: 1) віково органічними порушеннями психіки, особи і поведінки; 2) відхиленнями від нормативної лінії психологічного реагування; 3) відчуттям безповоротності життєвих ...
...як умови реалізації найголовнішої соціально психологічної потреби у самовизначенні та самоствердженні. Посилення виховної функції освіти, формування громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові ... Чамати здійснено психологічне обґрунтування громадянського розвитку особистості. На багатоаспектність й інтеграційність громадянського виховання вказано дослідниками Н. Алігавабовим, Т. Більгільдієвою, І. Валєєвим, О.
Що таке морально психологічний клімат? Тема 5: Трудова адаптація Контрольні питання до теми 5 1. Що таке трудова адаптація? 2.... Що таке соціально психологічна адаптація? 8. Наведіть приклади адаптації до загальнокультурних та специфічних норм та цінностей. 9. Які основні причини трудової дезадаптації? 10.
психологічний b. ліберальний c. натуралістичний d. теологічний Question 2 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: Виберіть одну правильну відповідь a.... "психологічної " d. "рис" Question 13 Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи: Виберіть одну правильну відповідь a.
...управління персоналом, більш приділяється уваги психологічним аспектам існування колективу. Менеджеру необхідно знати склад і зміст властивостей особистості, що формують її психологічний портрет, володіти прийомами самоорганізації, самоконтролю ...
...керівників старого загартування це виявляється психологічним бар'єром. У виконавців же часто виникає відчуття, що з упровадженням СУД з'явився ще один начальник, що постійно конролює ...начальства й у недбайливих працівників психологічний дискомфорт і повне неприйняття СУД. Добре, якщо це виражається тільки в заяві на звільнення. Частіше ми одержуємо стійких схованих ворогів, ...
...працівника, витрати на управління, соціально психологічний клімат у колективі, привабливість праці і т. ін. В другому розділі роботи дано оцінку персоналу ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»....ефективності органіації виробництва, покращення соціально – психологічної обстановки, якості трудового життя, поліпшення умов праці, удосконалення нормування праці, навчання та перепідготовка кадрового складу підприємства.
психологічний d. натуралістичний Question 6 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: a. Гегель b. Платон c. Арістотель d.... "психологічної " Question 10 Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: a.
...того самого продукту, зростає загальна (психологічна) корисність, яку отримує людина. Перший закон Госсена. Сенс першого закону Госсена виражається в двох положеннях,сформульованих автором: ....того самого продукту, зростає загальна (психологічна) корисність, яку отримує людина. Припустимо, що корисність, яку отримує людина від споживання тієї чи іншої речі, можна вимірювати в абстрактних ...
...можна пояснити, ті або інші психологічні характеристики етносу, його поведінку Answer Yes No Question 16 of 20 Соціальні та етнічні установки містять три компоненти: когнітивний, тобто ...of 20 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: А) Д.Узнадзе; Б) Д.Паригін; В) Б.Ломов; Г) У.Ліннман; Д) Г.Костюк.
психологічний d. ліберальний ТЕСТ 3 Question 1 Популістська політична сила характеризується тим, що: a. відстоює інтереси найменш захищених верств населення b.... "психологічної " d. "конституентів" Question 20 За формою державного правління Україна є: a. президентська республіка b. парламентсько президентська республіка c.
...Question19 Балів: 1 Логіко технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання Виберіть одну правильну відповідь a. програмованого b. проблемного c....між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі Виберіть одну правильну відповідь a. її зовнішності b. якостей іншої людини, зовні схожої на неї c.
...19 Балів: 1 Логіко технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання Виберіть одну правильну відповідь a. проблемного b. програмованого c....між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі Виберіть одну правильну відповідь a. естетичної приналежності b. якостей іншої людини, зовні схожої на неї c.
...співробітникам, а останнє сприяє погіршенню психологічного клімату в колективі, прямого підтвердження не набула, побічно засвідчила, що існує таке явище в організації (40% опитаних). Зазначимо, що вцілому у ФТРМК морально психологічний клімат є позитивним, оскільки індекс ...
психологічний c. теологічний d. ліберальний Тест до теми 3 Question 1 Балів: 1 Політичний процес — це: Виберіть одну правильну відповідь a.... "психологічної" Question 20 Балів: 1 Ультраправа політична ідеологія: Виберіть одну правильну відповідь a. анархізм b. консерватизм c. лібералізм d. соціалізм e.
моральні, матеріальні, соціально психологічні Question 18 За групами основних потреб виділяють такі види мотивації: a. внутрішню, зовнішню b. матеріальну, трудову, статусну c.... економічні і соціально – психологічні b. гігієнічні і мотиваційні c. матеріальні і нематеріальні d. внутрішні та зовнішні Question 20 Згідно теорії А.
урахування індивідуально психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни; c. індивідуальне навчання; Question 7 Фактори індивідуалізації навчання передбачають: a. вік тих, хто навчається; b.... темперамент; Question 9 Природжена індивідуально психологічна особливість людини це a. темперамент; b. характер. c. прояви психіки; Question 10 До якого типу темпераменту належить характеристика «психічно активна ...
Інформаційні обмеження, психологічні обмеження b. Негативні наслідки, взаємозалежність рішень c. Всі відповіді правильні d. Особисті оцінки керівника, середовища прийняття рішення Question 27 Балів: ...Question 41 Балів: 1 До психологічної групи лідерських якостей відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. Об’єктивність b. Здатність керувати емоціями c.
психологічні методи c. нормативний метод d. математичні методи Question 7 Матриця Бостонської консультативної групи характеризується наступними параметрами: a.... психологічні d. організаційно розпорядчі Question 9 Недолік будь якої стандартної форми (бланка), в яку заноситься інформація: a. відсутність гнучкості b.
1. Психологічна сутність та різновиди реклами 2. Психологія сприйняття реклами 3. Навіювання, зараження та переконання як методи рекламного впливу 4.
Вступ 1. Психологічний тренінг, як сучасний метод групової роботи 1.1. Загальне уявлення про психотренінг 1.2. Специфічні риси та напрями тренінгової роботи ...
Загальний стаж психологічної практики 10 років вартість робіт в залежності від виду роботи Швидке, якісне виконання робіт. Гарантую: високу якість, пунктуальність та високу ...
1. Мислення як психологічний процес 1.1. Вступ 1.2. Мислення. Види мислення 1.3. Процес мислення 1.4. Класифікація теорій мислення 1.5.
Зміст: 1. Основні психологічні особливості людини з точки зору безпеки життєдіяльності. Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпеки Задача 1 За 2002 рік у Запорізькій області ...
Психологічні чинники спілкування, що призводять до виникнення конфліктів 2. Соціальні групи в трудовому колективі. Формальні і неформальні групи.
Психологічна характеристика невербального спілкування 1.1. Поняття невербального спілкування 1.2. Технологічні аспекти невербальної комунікації 1.3.
Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічна теорія навчальної діяльності 2. Формування навчальної діяльності студентів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічні аспекти проект менеджменту 2. Розробка власного проекту 2.1 Резюме 2.2 Сфера діяльності підприємства та його продукція 2.3 ...
Суїцид як соціально психологічне явище 2. Діагностика та профілактика суїцидів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Роль соціально психологічних чинників у СУОПГ? 2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу? 3.
Психологічні особливості емоцій 3. Емоційний фактор у мисленнєвій діяльності особистості Висновок Список використаної літератури
Психологічні аспекти дослідження мови і мовлення у науковій літературі 1.1. Поняття про мову та мовлення і їх функції 1.2.
Психологічна проблема професійного самовизначення учнів старших класів 2. Мотиви вибору професії старшокласниками 3. Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного ...
Психологічна характеристика формування вольових якостей особистості підлітків 1.1. Теоретичні основи дослідження волі особистості 1.2.
Психологічна характеристика мислення в підлітковому віці 1.1. Поняття мислення 1.2. Форми мислення та його різновиди 1.3.
Психологічні особливості судового процесу 3. Психологія прийняття рішення судом ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічна характеристика судової діяльності (при розгляді кримінальних справ) 2.Психологія судді література
Психологічні особливості судового допиту 2.Психологія судових суперечок і винесення вироку Література
Психологічна характеристика судової діяльності (при розгляді кримінальних справ) 2. Психологія судді Література
Психологічні особливості трудового виховання 1.1. Суть поняття “трудове виховання” 1.2. Ступені трудового становлення особистості 1.3.
Психологічна характеристика уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 1.1. Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2.
Психологічні знання античності Висновки Список використаної літератури Метафізична психологія вчить, що наука існує як нематеріальний субстрат, або ж що психіка з ...
Психологічний аналіз механізмів соціальної детермінації злочинної поведінки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3. Проблеми конструювання категоріально понятійного апарату у практичній психології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття «психологічна практика» 2. Система принципів практичної психології 3. Проблеми конструювання категоріально понятійного апарату у практичній психології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.