Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 395 за запитом психології

Рольові очікування як явище в психології. Стан вивченості в літературі 1.2. Соціальні ролі особи як передумова до рольової взаємодії між подружжям. Рольова соціалізація 1.3.
Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку Розділ 2. Мовлення і його розвиток у дошкільному віці 2.1.
Психологія біхевіоризму і новелістика В. Стефаника (на матеріалі новели «Діточа пригода») 2.2. Символічні образи у художньо психологічній структурі творів В.
Риси особистості в психології ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИС ОСОБИСТОСТІ 2.1. Обгрунтовування і характеристика методик дослідження рис ...
Психологія оточення на вагітність неповнолітньої матері Розділ II. Психодіагностична робота з дівчатами підлітками 2.1. Дослідження безвідповідальності дівчат у стосунках з ...
...праць надають достатньо багато уваги психології характеру, дають різні класифікації характерів і аналізують чинники, що впливають на формування характеру. Слід зазначити, що виступаючи як прижиттєве утворення ...
...підлітків у віковій і педагогічній психології 2.2. Дослідження актуального рівня мовленнєвого розвитку підлітків 2.3. Організація формуючого експерименту 2.4.
...сучасному суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжує тривожність і напруженість, озлобленість, жорстокість і насильство. Важкий економічний стан країни привів наше суспільство до серйозних труднощів і ...
Психологія конфлікту сучасних днів 2.4. Фрейдівський підхід до внутрішньоособистісного конфлікту 2.5. Шляхи вирішення конфліктів та їх попередження Висновки Список ...
Що вивчає психологія праці? 6. Як відбувається безперервне вдосконалення трудових процесів на підприємстві? 7. У чому полягає відмінність між ефективністю та раціональністю? 8.
Текст як об'єкт аналізу психології 2.2. Психолінгвістичний аспект дослідження тексту Висновки Список літератури
...методів вивчення психіки з позиції психології теорії З.Фрейда Висновки уривок Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, ...
...методів вивчення психіки з позиції психології теорії З.Фрейда Висновки уривок ВИСНОВКИ Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних ...
...конфліктології в системі наук перехрестя психології, психіатрії та соціології. Міждисциплінарні зв'язки конфліктології в програмі підготовки менеджера. Завдання конфліктології як науки Методи конфліктології як засіб досягнення ...
...оскільки вона за професією викладач психології. І саме це є наскрізним мотивом східного постмодернізму.
...наук про мислення (філософія, логіка, психологія). Завдання № 3 Визначити предмет та об’єкт пізнання: – політична економія: – економічна статистика: – бухгалтерський облік: – аналіз та аудит: – теми Вашого реферату: ...
...школи досліджували переважно проблеми Індивідуальної психології працівників організації? а) адміністративної школи б) школи людських відносин в) школи організаційної поведінки г) школи науки управління 2.
У вітчизняній психології поширене визначення тренінгу як одного з активних методів навчання або соціально психологічного впливу. Зараз термін "тренінг" використовується для позначення широкого ...
Який розділ вікової психології вивчає вікові особливості психічного розвитку в період з народження до кінця молодшого шкільного віку? Question3 Если при изучении возрастных аспектов ...
...але і іншими дисциплінами як психологія, педагогіка, економіка, етика і т. д. Розглядаючи лідерство з точки зору менеджменту необхідно сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної ...
...а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін.
...конкуренції, появою змін як в психологія всередині так і за межами підпр––ва коли для того щоб вижити треба було боротися.
...широкого спектра наук філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін.Соціалізація це прийняття індивідом групових норм, "прийняття особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, ...
...якій ґрунтується один з напрямків психології: «Людина не народжується наділеною історичними досягненнями людства. Досягнення розвитку людських поколінь втілені не в особистості, не в її природних задатках, ...
Сучасний рівень психології і педагогіки викликав необхідність систематичного дослідження проблеми навчання, щоб наблизитися до її об'єктивного рішення, забезпечити роль методів в досягненні ...
З погляду психології натхнення визначається як стан колосальної напруги всіх психічних сил індивіду, підсумком якого є значні творчі досягнення.
Яким є співвідношення суспільної психології та ідеології? ................ 13 13. Чи є в істині суб’єктивне? ....................................................................... 15 14. Які основні аспекти поняття „наука”? ................................................... 15 15.
У сучасній психології існує безліч різних теорій, підходів по вивченню проблеми мотивації. На нашу думку, складність даного поняття, багаторівнева організація мотиваційної сфери людини, ...
У сучасній психології існує безліч різних теорій, підходів по вивченню проблеми мотивації. На нашу думку, складність даного поняття, багаторівнева організація мотиваційної сфери людини, ...
Він диктується як особливостями психології дітей молодшого шкільного віку, так і всім комплексом навчально виховних завдань на уроці. Ефективне застосування наочно ілюстративного матеріалу букварів з ...
...але і іншими дисциплінами як психологія, педагогіка, економіка, етика і т. д. Розглядаючи лідерство з точки зору менеджмента необхідно сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної ...
...глибоко проникала у свідомість та психологію людей в умовах законсервованого суспільства. Комуністична ідея порівняно легко паралізувала українську людність, розколола суспільство. Приблизно 25—30% активного населення України ...
...але і іншими дисциплінами як психологія, педагогіка, економіка, етика та ін. Розглядаючи менеджмент необхідно сказати, що його ефективність є запорукою успішної діяльності організації, тому що менеджмент – ...
...а здебільшого непомітно змінюють світогляд, психологію і навіть побутові звички окремої особистості. Саме під таким кутом Валер'ян Підмогильний і змальовує свого героя – людину першої третини ...
психології, соціології, етики ділового спілкування Question 5 В якому році набув чинності кодекс ділової честі російського підприємця (бізнесмена): a. 1905 b.
...відношенні з оточуючими інтерпретуються у психології через внутрішні конфлікти. Список використаної літератури
...але і іншими дисциплінами як психологія, педагогіка, економіка, етика і т. д. Розглядаючи лідерство з точки зору менеджменту необхідно сказати, що ефективне лідерство є запорукою успішної ...
...багатьма запозиченими з інших напрямів психології методами, але має і власні специфічні методики і поняття, а так само техніка, деякі з яких були нами розглянуті.
У західній психології вивчення міжособистісних стосунків у групі посіло досить помітне місце серед психолого педагогічних досліджень. Однією з най більш відомих стала, наприклад, ...
Проте, вивчення рольових аспектів соціальної психології особистості повинен включати і інші підходи, наприклад, диференціально психологічний, тобто аналіз особистісних Список використаних джерел
Тут спрацьовує проста психологія, висновок, що якщо виробник витратився на упаковку, то у нього є кошти і можливості випуску більш якісної продукції.
Характеристика основних елементів психології поведінки споживачів на ринку. 11. Основні завдання планування продукту. 12. Головні критерії визначення нового товару. 13. Генерація ідеї нової продукції.
...філологічного інституту; вважав соціологію і психологію науками про над органічні явища; основна ідея – ідея розвитку; виділив 4 підрозділи соціології. 3. Український публіцист емігрант, дав соціолого синтетичні ...
Психологія судової діяльності. – Х., 2006 Шило О.Г. Захист в кримінальних справах та реалізація його в стадії касаційного провадження. Автореф. канд.
...є повне і всебічне висвітлення психології педагогічної діяльності і особистості вчителя. Завдання курсової роботи: 1. Висвітлити суспільну значущість професії вчителя, його функції. 2.
У російській педагогіці та психології проблему ігрової діяльності розробляли К. Ушинський, П. Блонський, С. Рубінштейн, Д. Ельконін. Різні дослідники та мислителі зарубіжжя нагромаджують одну теорію ...
Щодо розуміння поняття «конфлікт» у психології, то треба зазначити наступне. Воно стосується найрізноманітніших сфер, тобто одним і тим самим поняттям позначають широкий спектр явищ.
Така психологія була характерної для соціалістичних країн, де була відсутня конкуренція на внутрішньому ринку. Інноваційна діяльність, з точки зору менеджменту, найчастіше формується ...
«Психологія та педагогіка спеціальні». 45.Моральне виховання дошкільників з вадами слуху. 46. Наукові погляди та підходи Г.Л.Вигодської. 47.
...та сім’і; – визначити особливості психології обдарованих дітей та важливість врахування їх під час навчання і виховання. Під час дослідження нами було використано такі методи: – метод ...
« 1 2 ... 5 6 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.