Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 275 за запитом психічного

...ознаки медичного критерію неосудності (хронічної психічної хвороби, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства чи іншого хворобливого стану психіки) та показати, що для наявності медичного критерію неосудності достатньо ...
...формування всіх ролевих категорій: соматичних, психічних, соціальних і трансцендентних. Якщо яка небудь фаза пропускається або відбувається повернення на попередні рівні, то спостерігаються різні випадки особової патології. Так, пропуск формування психічних ролей веде до психопатичного розвитку, ...
...вирішує проблему зміцнення та збереження психічного і фізичного здоров’я студентів, сприяє підвищенню мотивації навчальної діяльності. Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше уявлення ...освіти обумовлює природовідповідність навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості тому, що інтегровані знання – цілісні. Отже, інтеграція – це „процес, який передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього ...
Перехід внутрішніх психічних актів у зовнішні дії та вчинки в процесі активної взаємодії особистості з оточуючим соціальним середовищем – це процес : А) інтеріоризації; Б) ...клієнта можуть бути актуалізованні додаткові психічні сили і здібності заради пошуку нових можливостей виходу із тяжких життєвих ситуацій – це : А) корекція; Б) консультування; В) профілактика; Г) ...
Вкажіть та розкрийте основні параметри психічного настрою. 4. Назвіть та охарактеризуйте варіант моделі соціально психологічного клімату, який, на ваш погляд, є найбільш продуктивним для спільної діяльності ... Які психічні стани особистості сприяють формуванню сприятливого СПК? 7. Вкажіть особливості етапів діагностування соціально психологічного клімату. ТЕМА 6 1.
Стратегія покращання охорони психічного здоров’я повинна здійснюватися за такмими напрямами: поетапне збільшення державних асигнувань на охорону здоров’я та їх ефективне використання; підвищення ...подальше вдосконалення правової бази охорони психічного здоров’я, її приведення у відповідність до міжнародного права тощо. Ефективна система охорони здоров’я має відповідати таким вимогам: забезпечувати ...
Визначити зміст та дати характеристику психічного насильства – погрози. З’ясувати та дослідити ознаки погрози. Провести відмежування, за ознакою психічного насильства, вимагання від грабежу та розбою.
Емоційно психічний вплив на людину естетичних елементів оточення Контрольні питання до теми 7 1. Що таке працездатність? 2....роботи; прямий, який виявляє економічні, психічні та фізіологічні процеси, які складають зміст діяльності. Question 3 Скільки існує стадій у творчому процесі? a. одна b. три c.
Найважливіші особливості психічної діяльності людини. 7. Дайте характеристику елементам свідомості тварин. 8. Назвіть загальне та відмітне у психічній діяльності тва¬рин і людей ...
Найважливіші особливості психічної діяльності людини. 7. Дайте характеристику елементам свідомості тварин. 8. Назвіть загальне та відмітне у психічній діяльності тва¬рин і людей ...
...особистості на основі виявлення його психічних функцій Найбільший вклад в теорії типів особистості вніс К.Г. Юнг, який відкрив, що тип людини визначається поєднанням його психічних функцій – мисленням (T), почуттям (емоцією) (...
психічний стан подэкспертного особи, що передувало самогубству 2. індивідуально психологічні особливості підекспертного, які могли вплинути на його поводження в момент здійснення ...язок між діями обвинувачуваного й психічним станом потерпілого в період, що передував самогубству
...що її чоловік хворий на психічну хворобу, лікується в лікарні й навряд чи зможе давати показання. Слідчий витребував і приєднав до матеріалів кримінального провадження копію медичної ...про захворювання Корчагіна і, враховуючи психічний характер цього захворювання, відмовився від його допиту. Чи правильно вчинив слідчий? Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальному ...
морально психічне ставлення особи до вчиненого діяння і до наслідків. b. психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та ...
Короткий огляд структури нервово психічної діяльності дитини ........280 ЛУРІЯ О.Р. Слово та його семантична будова......284 ЕЛЬКОНШ Д.Б. Розвиток мовлення в ранньому віці .........розвитку нервової системи і нервово психічної діяльності дитини ......307 РУБІНШТЕЙН С.Л. Розвиток зв'язного мовлення.........308 ВИГОТСЬКИЙ Л.С. Функція соціалізованого та егоцентричного мовлення ....
Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію іхньої поведінкии у новій ситуації, називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) ...конструктивна поведінка тварин; Б) локалізація психічних функцій; В) інстинкт; Г) мислення тварин; Д) комунікація тварин 40. Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об'єкт (...
Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію іхньої поведінкии у новій ситуації, називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) ...конструктивна поведінка тварин; Б) локалізація психічних функцій; В) інстинкт; Г) мислення тварин; Д) комунікація тварин. 40. Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об'єкт (...
Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію іхньої поведінкии у новій ситуації, називають: А) імітаційною поведінкою; Б) інтелектуальною поведінкою; В) ...конструктивна поведінка тварин; Б) локалізація психічних функцій; В) інстинкт; Г) мислення тварин; Д) комунікація тварин. 40. Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об'єкт (...
...внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної або фізичної залежності – це: а) землетрус; б) катастрофа; в) опіум; г) наркотик. 7. Епідемія – це: а) стан адаптації, який виражається ...внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної або фізичної залежності – це: а) землетрус; б) катастрофа; в) опіум; г) наркотик. 5. Епідемія – це: а) стан адаптації, який виражається ...
Психічного здоров’я сім’ї. d. Соціального здоров’я сім’ї ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Конфлікт – це одна з ...фізичний розвиток дітей, зміцнення їх психічного здоров’я Question 12 Рівень сімейного спілкування за принципом “ми рівні один одному, і я в своїй поведінці буду враховувати ...
...дитини із важкими поведінковими і психічними порушеннями, оскільки батьки продовжують нести відповідальність за таких дітей, а їх власні ресурси взаємодії з такою дитиною повністю є вичерпаними ... його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ...
...дитини із важкими поведінковими і психічними порушеннями, оскільки батьки продовжують нести відповідальність за таких дітей, а їх власні ресурси взаємодії з такою дитиною повністю є вичерпаними ... його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, ...
втрата внутрішньої організованості психічних процесів; Question 8 Навчальна діяльність студента є a. навчально професійною; b. професійно спрямованою; c. всі варіанти вірні.... вдосконалення психічних пізнавальних процесів; b. велике розумове навантаження; c. формування особистості спеціаліста.
1. Мовлення як психічний пізнавальний процес (мова і мовлення, функції, види та розвиток). 2. Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». співвідношення між ними.
Адаптація як психічне явище Розділ 2. Основні вимоги до педагогічної діяльності вчителя молодших класів Розділ 3. Особливості дослідження процесу адаптації вчителя на початковому ...
Розлади емоцій при пограничних психічних розладах 2. Ознаки емоційних порушень Висновки Список використаних джерел
Нижчий рівень психічного розвитку 2. Вищий рівень розвитку елементарної сенсорної психіки Висновки Література
Психічні стани особистості 2.Соціально психологічні аспекти юридичної діяльності Література
Психічні індивідуальні особливості темпераменту 1.2. Види темпераменту та його роль в життєдіяльності 1.3. Огляд методик діагностики темпераменту РОЗДІЛ II.
Типи психічного реагування на хворобу 3. Психопрофілактика в дитячому і підлітковому віці Висновки Література
Закономірності психічного розвитку як проблема вікової психології 3. Кризи на різних вікових етапах як проблема вікової психології Висновки Список використаної літератури
Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка. 2. Феноменологічна характеристика дітей підліткового віку. 3. Характеристика учбової діяльності підлітка. 4.
Увага як особлива форма психічної діяльності 1. Поняття про увагу 2. Різновиди уваги 3. Властивості уваги ІІІ. Висновки Список використаної літератури
...ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 1.1 Психічний розвиток і формування особистісної сфери підлітка 1.2 Психологічні новоутворення підлітка 1.3 Вплив соціально психологічних факторів на розвиток особистості ...
...взаємозалежності успіху в діяльності від психічного стану особистості. 3. Автобіографія Маслоу Абрахам Харольд. Список літератури
Психічне реагування на хворобу і психологія соматичного пацієнта Висновки Література
Становлення вищих психічних функцій у людини. 2.1 Удосконалення функцій руки. 2.2 Виникнення трудової діяльності. 2.3 Виникнення суспільних відносин.
...єкт вікових змін в основних психічних процесах 1.1. Вчені про вікові зміни осіб похилого віку 1.2. Вікові зміни в увазі при старінні 1.3.
Використання сучасного програмного забезпечення для тестування та лікування психічних захворювань Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний ...
Кризові періоди та рушійні сили психічного розвитку людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психічна активність уві сні Висновки Список використаної літератури
Question 1 of 15 «Щаслива старість» характеризується: 1) способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю; 2) підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я; 3) утихомиреною, мудрою просвітленістю ...
Розкрийте причини та наслідки ненормативного психічного розвитку. Завдання 3. Дайте визначення формам мислення та його різновидам. Завдання 4. Психологічна задача: За законом (ефектом) Рібо, перша стадія ...
Пам’ять як психічний процес закріплення, збереження та відтворення людиною її минулого досвіду 1.2. Особливості пам’яті в дошкільному віці 1.3.
ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТЕНОНУ ТА АКТОВЕГІНУ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
...вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.
Психічний розвиток дитини старшого дошкільного віку 1.2. Сучасні проблеми готовності дітей до шкільного навчання 1.3.
...та особливостей пам’яті, як психічної функції. 4 1.1 Пам'ять як предмет психологічного вивчення 4 1.2. Психологічна характеристика властивостей пам'яті.
Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці.....................................5 1.2. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці.................................................9 Розділ ІІ Методи та методика дослідження ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.