Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2581 за запитом підвищення

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 3.1. Шляхи підвищення стабільності, надійності і ефективності фінансового ринку України 3.2.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2.
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз рентабельності 2 Аналіз рентабельності виробництва ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.4 Фак...
Шляхи підвищення рівня ліквідності ЗАТ «Черкасивторресурси» 3.1 Заходи щодо збільшення ліквідності підприємства 3.2 Закономірний ефект від заходів щодо підвищення ліквідності підприємства Висновки Список використаних ...
підвищення самооцінки підлітків Question 3 Балів: 1 Психотерапiя це a. комплексний лiкувальний вербальний і невербальний вплив b.... засіб підвищення самооцінки c. активний метод психопрофілактики та психогігієни d. метод гіпнотичного впливу Question 29 Балів: 1 Сенситивний тип акцентуації проявляється такими ...
...ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання ...за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Об’єктом курсової роботи є закрите акціонерне товариство «Полісся» та ...
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 3.1. Напрями підвищення прибутковості виробництва..............................36 3.2 Оптимізація управління персоналом ТОВ «Святець»...........................41 ВИСНОВКИ..............................................................................................
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ 1.1 Сутність та основні принципи стратегічних програм підприємства 1.2 Підходи до стратегічних програм підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічних програм підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНОШАМЯСО» 2.1 Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства 2.2 Оцінка стратегічних програм підприємства 2.3 Аналіз показникі...
...Харківський велосипедний завод» 3.1 Підвищення фінансової стійкості ЗАТ «ХВЗ» як основи його кредитоспроможності 3.2 Вдосконалення політики управління дебіторською заборгованістю на ЗАТ «ХВЗ» для підвищення його кредитоспроможності Висновки Перелік літератури ...
Напрямки підвищення рівня життя населення в Україні 3.1 Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2 Напрямки посилення ролі заробітної плати ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «СВІТОЧ»…………………………………………………………………………. 35 3.1 Можливі причини неплатоспроможності………………………….... ...35 3.2 Шляхи підвищення платоспроможності та умови її реалізації……… 38 ...
Перспективи підвищення якості соціальних послуг в Україні шляхом впровадження стандартів………………………………………………………..40 РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ В ...в свою чергу, призводить до підвищення вимог до надавачів соціальних послуг щодо якісного соціального обслуговування. Однак, всі суб’єкти соціальних послуг, починаючи із соціальних працівників, волонтерів, ...
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЧФ ПАТ «УКРСИББАНК» 3.1 Визначення резервів покращення фінансової діяльності банку 3.2 Напрямки підвищення прибутковості кредитних операцій банку ВИСНОВКИ ...
Рекомендації щодо підвищення рівня готовності дитини до школи Розділ III. РОБОТА ПСИХОЛОГА З КОРЕКЦІІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 3.1.... Психокорекційна робота з підвищення готовності дитини до навчання у школі ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Проблеми формування і використання трудового потенціалу на ТОВ «Гефест» 3.2. Зарубіжний досвід підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства ...
...були запропоновані напрямки та шляхи підвищення ефективності стратегічного управління інноваціями ТОВ "Арлекіно. ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління стратегічними інноваціями на виробничому підприємстві 1.1.... Підвищення ефективності інноваційної стратегії підприємства 3.2. Економіко математичне моделювання стратегії інноваційної діяльності ТОВ "Арлекіно" ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Підвищення ефективності системи мотивації і стимулювання праці ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" 3.2. Заходи з покращення охорони праці на ТОВ "... Підвищення ефективності системи охорони праці на підприємстві Висновки Список літератури Додатки
Підвищення конкурентноздатності продукції та прибутковості підприємства за рахунок ефективного управління виробничими витратами Розділ Аналіз і оцінка фінансово господарського стану зат "юрія" ... Впровадження стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції зат "юрія" 3.1 Оптимізація цінової політики, пропозиції щодо асортименту продукції 3.2.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 3.1. Напрями поліпшення ефективності використання матеріальних ресурсів 3.2. Мотивація праці та організація заробітної плати як засіб підвищення ефективності використання трудових ресурсів ВИСНОВКИ ...
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Р» 3.1. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності ТОВ «Р» 3.1. Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності комерційної діяльності ТОВ «Р» ...
Шляхи підвищення стимулюючої ролі заробітної плати на КП «Черкасиелектротранс» 3.1 Удосконалення умов праці та рівня заробітної плати на підприємстві 3.2 Напрямки підвищення стимулюючої ролі заробітної плати на ...
...застосування на підприємстві 3.2 Підвищення мотиваційних елементів системи оплати праці та поліпшення умов праці Висновки Список використаної літератури Оплата праці є головним мотиваційним механізмом праці, ...плата спонукає до праці, до підвищення професійної майстерності. Від останнього переважно і залежить розмір оплати праці, але при цьому обов'язково враховують складність та умови роботи, ...
Обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення продуктивності оплати праці 3.1 Оцінка факторів та розробка шляхів підвищення продуктивності оплати праці 3.2 Трендовий аналіз та прогнозування ...
...оптацію в галузі і сприяти підвищенню показників виробництва; • реструктуризація галузі з метою приведення потужностей підгалузей, підприємств та агрегатів у відповідність з кон'юнктурою внутрішнього та зовнішнього ...високо ліквідної та імпортозамінюючої продукції; • підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом зменшення енерго та матеріалоємності продукції, трудових витрат та удосконалення інфраструктури, впровадження досягнень науково технічного прогресу; • розви...
...беззбиткова зміна випуску в разі підвищення оптової ціни на 10 % 2. Розглянути не менш ніж 7 можливих сценаріїв реакції попиту на 10 відсоткове підвищення ціни та побудувати графік беззбитковості ...
...ПАТ «НЗФ» РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 3.1. Ефективна організаційна структура управління ПАТ «НЗФ» при зовнішньоекономічної діяльності 3.2 SWOT аналіз ...НЗФ» 3.3 Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності ПАТ «НЗФ» на зовнішніх ринках ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 3.1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ 3.2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Перспективи підвищення фінансової стабільності банківської системи України на прикладі ЧГРУ "Приватбанк" 3.1 Забезпечення стабільного методологічного та організаційного функціонування банківської системи України 3.2 Шляхи підвищення ефективності діяльності ЧГРУ "Приватбанк" Висновки ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО ОПЕРАЦІЙНОЇ РОБОТИ 3.1. Шляхи удосконалення процесу автоматизації документообігу в банку 3.2. Новітні технології обслуговування як метод підвищення прибутковості банку 3.3 Визначення ...
...Виробничо – економічне навчання як засіб підвищення ефективності роботи працівників Висновки Список використаної літератури З розвитком менеджменту змінюються вимоги суспільства до професійних якостей менеджера....2.6 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 2.7 Працівники Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Черкаська торгово – промислова палата” Таблиця 2....
РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ 1. Фінансова стійкість підприємства – це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками ...Італьяно в Україні, ЛТД» проект підвищення фінансової стійкості включає в себе впроваження в виробництво наступних видів продукції, які раніше не вироблялись: «Шампанське Брют», вино ігристе «Роза ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фінансово ...
сесією міської ради рішення про підвищення плати за землю. Директор ТОВ звернувся до юриста за консульта¬цією з приводу правомірності такої вимоги....порівнянні з державними стандартами є підвищеними. Це надало підстави стверджувати, що діями ХПП порушуються права товаровиробників, яким нав’язуються невигідні для них умови договорів.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Показники ефективності використання оборотних коштів 1.3 Методи оцінки та прогнозування оборотних коштів Розділ 2 Діюча практика ефективного використання Оборотного капіталу приватного будівельного підприємства «Промзв’язок» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки...
Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур 3.1. Визначення основних недоліків і проблем виробництва зернових культур СТОВ «Воля» 3.2. Підвищення врожайності зернових культур і удосконалення ...
ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОВ «ГРАНЕКС ЧЕРКАСИ» В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 3.1. Основні напрями покращення механізму стратегічного управління витратами ...на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запобігання невиробничим витратам тощо. Найбільш ефективними заходами щодо зниження витрат ...
Шляхи підвищення прибутковості банку 3.1. Дослідження іноземних та вітчизняних методик факторного аналізу загальних показників прибутковості банківських установ 3.2. Характеристика заходів підвищення капіталізації банку та забезпечення його ...
...і побутових потреб членів суспільства, підвищенні рівня життя народу, створенні сприятливих умов для всестороннього розвитку особи. Можна сказати, що соціальний аспект роздрібної торгівлі знаходить свій прояв ...розвитку ринкової економіки, технічного процесу, підвищення продуктивності праці і ефективності суспільного виробництва. Формування товарного асортименту – це розробка і встановлення в певному порядку номенклатури товарів, що створюють ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки формування і використання виробничого потенціалу ват «чорнобаївський завод продтоварів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів» 2.2 Оцінка формування ...
...під дією кисню повітря при підвищених температурах; •При нагріванні із застосуванням реагентів або у вакуумі; • Травлення в солях при підвищених температурах; • Катодне травлення у вакуумі під ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 34 3.1. Механізм розробки науково технічних нововведень на підприємстві 39 3.2. Методи підвищення результативності науково технічних нововведень 40 ...
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МТЗ 28 3.1. Загальні аспекти підвищення ефективності МТЗ 28 3.2. Шляхи вдосконалення системи МТЗ 31 3.3.
...НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Визначення шляхів ефективності застосування лізингових операцій на підприємстві 3.2.... Економічне обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективної діяльності підприємства з використанням лізингових операцій Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В БАНКУ 67 3.1. Шляхи підвищення ефективності управління ПАТ «ОТП Банк» 67 3.2.
Вступ 1 Теоретичні аспекти управління ефективність господарської діяльності 1.1 Поняття ефективності як категорії 1.2 Методика комплексної оцінки економічної ефективності господарської діяльності підприємства 1.3 Оцінка соціальної ефективності діяльності 1.4 Чинники зростання ефективності діяльності підприємства 2 Аналіз ефективності діяльності Черкаського обласного державного центру експертизи сортів рослин 2.1 Загальна характеристика Черкаського обласного державного центру експе...
Шляхи підвищення ролі та значення банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1.... Пропозиції з підвищення ефективності механізму кредитування банку як джерела фінансування лізингових операцій 3.3. Розробка системи заходів з формування ресурсів банку для здійснення ...
Шляхи підвищення ролі та значення банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1.... Пропозиції з підвищення ефективності механізму кредитування банку як джерела фінансування лізингових операцій 3.3. Розробка системи заходів з формування ресурсів банку для здійснення ...
Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками приватного підприємства „стройтек" 3.1 Оптимізація грошових потоків за рахунок зменшення дебіторської заборгованості 3.2 Підвищення ефективності управління грошовими потоками за ...
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ РІВНІ. 47 3.1. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.... Модернізація транспортної інфраструктури та підвищення якості транспортних послуг. 55 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61
Шляхи підвищення ефективності маркетингових програм підприємства на зовнішньому ринку Висновки Список використаних джерел У ході проведеної роботи були вивчені методи просування вітчизняного ...найбільш прибутковими й що заслуговують підвищеної уваги є: виробництво ДСП, фанери та меблів з них, а також виробництво меблів за каталогами.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.