Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2581 за запитом підвищення

Підвищення якості обслуговування у готелі Розділ 2. Шляхи удосконалення якості послуг в готелі «Росава» 2.1. Характеристика готелю «Росава» 2.2. Напрями підвищення якості обслуговування у готелі «Росава» ...
Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз виробничого потенціалу підприємства було проведено на основі ...на переробку молока молокопереробними підприємствами, підвищення рівня якості готової молокопереробної продукції завдяки застосуванню новітніх технологій з перспективою зниження ціни на необхідний товар для кінцевого споживaча, перспектива ...
Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз виробничого потенціалу підприємства було проведено на основі ...на переробку молока молокопереробними підприємствами, підвищення рівня якості готової молокопереробної продукції завдяки застосуванню новітніх технологій з перспективою зниження ціни на необхідний товар для кінцевого споживaча, перспектива ...
...діяльності підприємства та шляхи її підвищення 1.2. Система показників та методи розрахунку рентабельності підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПП «РІАЛЕЛІТСЕРВІС РЛК» 2.1....РЛК» та пропозиції щодо її підвищення 2.3. Шляхи використання інформаційних технологій при аналізі рентабельності ПП «РіалЕлітСервіс РЛК» ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Вступ Розділ 1 Сутність та загальна характеристика верстатного парку на підприємстві 1.1 Поняття верстатного парку підприємства 1.2 Методологічні основи підвищення ефективності використання верстатного парку підприємства 1.3 Вплив стану верстатного парку на загальний фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення ... Вступ Розділ 1 Сутність та загальна характеристика верстатного парку на підприємстві 1.1 Поняття верстатного парку підприємства 1.2 Методологічні ос...
...і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 4....трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства Література Додатки Перелік ...
...політика підприємства (організації) Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників 5. Виробнича структура підприємства 6. Основні показники фінансово – економічної та виробничо – господарської діяльності підприємства (організації) та їх динаміка ... Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства (організації) 8. Планування діяльності підприємства (організації) 9. Стратегія розвитку підприємства (організації) та ефективність її реалізації 10.
...досягнуто за рахунок впливу інтенсивних / підвищення продуктивності праці / і екстенсивних / зростання чисельності робітників/ факторів, виявити залежність зростання продуктивності праці від підвищення його механоозброєності, тобто технічної оснащеності ...
...якісної освіти 1.1.1 Підвищення кваліфікації викладачів 1.1.2 Вдосконалення навчальних планів 1.1.3 Вдосконалення методів навчання 1.1.4 Підтримка дослідницької діяльності ...розвиток і надання якісної освіти, підвищення кваліфікації викладачів, вдосконалення навчальних планів та методів навчання, підтримку дослідницької діяльності, використання традиційних та нових технологій у навчальному процесі загальноосвітньої ...
Основні фактори підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ ДОХОДНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ ТОВ «ІМПЕРІАЛ ТРЕВЕЛ» 2.1.
Ефективність і способи підвищення конкурентоспроможності продукції Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ „Консорціум” 2.1 Характеристика об’єкта дослідження 2.2 Аналіз маркетингових складових конкурентоспроможності ... Шляхи підвищення конкурентоспроможності ЗАТ „Консорціум” Висновки Список літератури
...і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 4. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 5. Аналіз виробничих фондів підприємства 6. Аналіз трудових ресурсів 7....Таблиця 9 Результати навчання та підвищення кваліфікації, % Таблиця 10 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» Таблиця 11.
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; ...
Вступ 1 Теоретичні та методологічні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства 1.1 Економічна суть використання чистого прибутку підприємства 1.2 Завдання, джерела інформації та методика аналізу використання чистого прибутку підприємства 1.3 Шляхи підвищення чистого прибутку підприємства 2 Економічна характеристика ПП «Хімелектробуд» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП «Хімелектробуд» 2.2 Аналіз основних фінансово ... Вступ 1 Теоретичні та методо...
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату вцілому та праці окремих керівників; поширення ...
...продукції збільшився на 10% при підвищенні чисельності робітників на 2,5 %. Практичне завдання 10 Визначити приріст продуктивності праці по підприємству в цілому та по кожному чиннику ... підвищення технічного рівня виробництва – 50 осіб; 2. удосконалення управління, організації виробництва та праці – 20 осіб; 3.
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; ...
Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності людини в складних умовах Висновок до розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження впливу екстремальних, субекстремальних та особливих умов ...основних напрямках: економічна віддача і підвищення якості життя працівника. Умови роботи припускають вплив різноманітних несприятливих факторів: шум, вібрація, перепади температур, фізичні і нервово психічні перевантаження, що ...
Шляхи підвищення ефективності трудової діяльності людини в складних умовах Висновок до розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження впливу екстремальних, субекстремальних та особливих умов ...основних напрямках: економічна віддача і підвищення якості життя працівника. Умови роботи припускають вплив різноманітних несприятливих факторів: шум, вібрація, перепади температур, фізичні і нервово психічні перевантаження, що ...
Аналіз конкурентоспроможності і підвищення її за допомогою впровадження сучасних технологій 2.2. Проблема підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг на ринку Висновки і пропозиції Список ...
...виробничих інвестицій 1.4 Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень Розділ 2. Аналіз використання капіталовкладень на ВАТ «Пригма Прес». 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 ... Напрямки підвищення ефективності використання капітальних вкладень Висновки Список використаної літератури Додатки
...дані; – охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприєм¬ства; – назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства....дані; – охарактеризувати значення показників для підвищення ефективності господарської діяльності підприєм¬ства; – назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства.
Підвищена матеріальна відповідальність 3. Порядок визначення розміру шкоди 4. Порядок відшкодування шкоди 5. Судова практика в справах про відшкодування шкоди, заподіяної ...управління, запровадження нових підходів до підвищення дієвості соціального партнерства, розвитку співробітництва та взаємодії представницьких органів сторін названих відносин. Заслуговує на увагу і правове втілення точки зору ...
ОЦІНКА ТА ШДЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..............................................................35 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства ..........35 2.2. Аналіз досягнутого рівня прибутковості підприємства .................збільшення розміру прибутку підприємства та підвищення ефективності його використання ...................................................58 РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ..............................................
Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування в Україні........................................................................................32 ВИСНОВКИ...............................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................39 ВСТУП В умовах ринкових відносин та існування різних ...розвинених країн, не є інструментом підвищення фіскальної конкурентоспроможності ...
Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація Розділ 3. Рекомендації щодо організації самоосвіти вчителя 3.1. Організація самоосвіти 3.2. Рекомендації щодо підвищення професійної компетентності вчителя Висновки Список ...
...ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ І ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 2.1. Засоби розвитку та підвищення координаційних здібностей 2.2. Методи розвитку координаційних здібностей 2.3.
Планування підвищення продуктивності праці на підприємстві 2. Загальна характеристика діяльності ВАТ "Жовтоводський хлібозавод" 2.1. Характеристика діяльності підприємства 2.2.... Економічне обґрунтування заходів з підвищення продуктивності праці… 3.3. Планування продуктивності праці 3.4. Планування показників ефективності діяльності підприємства на прогнозований рік Висновки Список використаних ...
Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом його автоматизації; підвищення ефективності управління управлінського апарату в цілому та праці окремих керівників; ...
...підприємстві 1.3 Заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства та шляхи впровадження запропонованих пропозицій РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ...
...товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації і займана їй ринкова частка.... Підвищення структури якісної продукції, що випускається, розцінюється в даний час, як вирішальна умова її конкурентноздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках.
...підприємстві 1.3 Заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства та шляхи впровадження запропонованих пропозицій РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Шляхи підвищення платоспроможності ТОВ “Кондлайн” 37 3.1. Обгрунтування планування розміру активів підприємства та джерел їх формування 37 3.2. Заходи щодо підвищення платоспроможності підприємства 45 Висновки 47 ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ 3.1. Валові витрати готелів і проблеми вдосконалення законодавства 3.2. Шляхи підвищення якості готельних послуг ВИСНОВКИ СПИСОК ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПАТ «СВІТОЧ» 3.1 Можливі причини неплатоспроможності 3.2 Шляхи підвищення платоспроможності та умови її реалізації ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці. 5. Розрахувати частку приросту обсягу робіт за рахунок зростання продуктивності праці. 6. Розрахувати фонд оплати праці з застосуванням ... Розрахувати співвідношення темпів підвищення середньої заробітної плати з темпами зростання продуктивності праці. 8. Визначити суму економії або перевитрати фонду заробітної плати на основі індексного ...
В третьому розділі "Напрямки підвищення конкурентноздатності фірми в ринкових умовах" розглянуто проблеми, перспективи розвитку фірми та форми державного захисту чесної конкуренції; організаційно технічні заходи для підвищення конкурентноздатності ТзОВ “Ірена Ко” та ...
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ПРАТ «СЛАВУТСЬКОГО ПИВОВАРНОГО ЗАВОДУ» 3.1. Підвищення ефективності використання запасів на підприємствах 3.2.
підвищення конкурентоспроможності продукції Question 3 Чисті інвестиції підприємства являють собою: a. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та відсотків по ... підвищення конкурентоспроможності продукції c. отримання інноваційної продукції d. досягнення соціального ефекту Question 2 При послідовному протіканні процесів інвестування капіталу і отримання ...
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТ ГОТЕЛЮ «СЕЛЕНА» 3.1. Зміна структури надання послуг 3.2. Підвищення продуктивності праці персоналу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Підвищення ефективності системи мотивації і стимулювання праці ВАТ „Славутський хлібзавод” 3.2. Шляхи удосконалення мотиваційної політики підприємства Розділ 4.... Підвищення ефективності системи охорони праці на підприємстві Висновки Список літератури Додатки
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ВИСТАВКАХ (ЯРМАРКАХ) 3.1. Удосконалення маркетингової політики комунікацій підприємства на виставках (ярмарках) 3.2. Пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності участі підприємства у виставках (...
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Шляхи підвищення рентабельності підприємства 3.2. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підприємствах готельно ресторанного ...
...люди не сприймають ідеї подальшого підвищення тарифів. У випадку, якщо політики все ж таки зроблять спробу «витиснути» з населення гроші, близько половини респондентів не буде вчасно сплачувати за новими тарифами. Підвищення тарифів не лише призведе до ...
Бесіда з вихователем: обговорення шляхів підвищення рівня комунікативних вмінь дітей 7. Перевірка ефективності формуючої роботи 8. Висновки за результатами психодіагностики 9. Рекомендації вихователям для підвищення комунікативних умінь дітей Висновки Література ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Черкасицукор М» 3.2.
Розробка заходів щодо підвищення ефективності управління господарською діяльністю ВАТ «Ударний» 3.1 Комплекс заходів підвищення ефективності управління господарською діяльністю 3.2.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Шляхи підвищення рівня життя в Україні 3.2.
...кривій пропозиції може спричинятися: а) підвищенням ціни за одиницю товару; б) зниженням витрат виробництва; в) підвищенням ціни за одиницю товару та зниженням витрат виробництва. 3.
Менеджери з агенції з метою підвищення її доходів запропонували підвищити ціни на всі тури на 20 %. Визначте, чи є ця пропозиція доцільною,зважаючи на те, що ...наявної інформації запропонуйте свій варіант підвищення доходу туристичної агенції 4.2. В певній галузі виробництва працюють 30 фірм. Сукупні витрати кожної фірми задані рівнянням : ТС = q3 ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.