Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 847 за запитом підготовка

Вступ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1....
Вступ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1....
Вступ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку м’яса 1.1 Аналіз світового ринку м’...
Вступ Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1.2 ...
ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................. РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ...
1. Сутність кадрового резерву керівників 2. Характеристика роботи з кадровим резеровом Список використаної літератури
Завдання до теми 1 Практичне заняття №1 Мета заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб. Методичне забезпечення – тести.
Тема бакалаврської атестаційної роботи: « Технологічний процес виготовлення деталі типу різцева головка » Житомирський державний технологічний університет 2014 ...
ВСТУП ……………………………………………………………........... 3 РОЗДІЛ I. Сучасні інформаційні технології в навчанні дітей та їх використання в практиці роботи ...
Вступ 1. Теоретичні основи уроків розвитку зв’язного мовлення в школі 1. 1.
...їх причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1. Невідкладні проблеми подальшого вдосконалення технологічної освіти школярів. 2.2. Проблема падіння престижності шкільного предмету «Трудове навчання», знецінення його ролі у загальноосвітній підготовці учнів. Розділ ІІІ.
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства: 2.... Вступ Розділ І Теоре...
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Планування і підготовка резерву керівників Розділ ІІ Аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства: 2.... Вступ Розділ І Теоре...
За організацією підготовки d. За рівнем прийняття Question 2 До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать одоноособові рішення: a.... За організацією підготовки Question 3 До якої з ознак класифікації управлінських рішень належать контурні рішення: a. За сферою охоплення виробничих процесів b.
отримали відповідну освіту і професійну підготовку b. за віком не молодше 18 років c. перемогли у конкурсі або пройшли іншу процедуру, передбачену Кабінетом Міністрів України Question ...Question 1 Положення про систему підготовки, перепідго¬товки та підвищення кваліфікації державних службовців було затверджено: a. Указом Президента у 1995 р. b.
Підготовка до проведення тактичної операції 18. Поняття тактичної комбінації 19. Поняття та класифікація криміналістичних версій 20.... Підготовка до пред'явлення для впізнання 45. Стадії пред'явлення для впізнання 46. Пред'явлення для впізнання людей 47.
...документів та вимог до їх підготовки 5.4. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням Втисновки Висновки та пропозиції Література 1....й регулюванні переміщення кадрів, їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Як свідчить Стратегія реформування державної служби, в Україні розкриваються великі, реальні перспективи роботи з кадрами щодо ...
п'ять; Question 9 Підготовкою магістрів займаються вищі навчальні заклади: a. I IIрівня акредитації; b. IVрівня акредитації. c. III рівня акредитації; ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 ... теоретична підготовка; c. практична підготовка; Question 7 До професійної свідомості фахівця належать: a. темп роботи; b. професійні знання та цінності; c.
// Трудова підготова в закладах освіти. №1. – 2003. с.22 25. 12. Коберник Олександр. Урок трудового навчання в умовах проектно технологічної системи. // Трудова підготова в закладах освіти. №1. – 2006.
сукупність дій з підготовки та укладання ринкових угод b. сукупність дій з підготовки та здійснення актів купівлі продажу товарів c.
...можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації після: a. проведення акредитації b. отримання дозволу c. проведення атестації d....6 Модульна структура навчального плану підготовки фахівців включає модулі: a. основні, підтримуючі і спеціальні b. основні і спеціальні c. основні, підтримуючі, організаційно комунікаційні, спеціальні і переносні ...
...можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації після: a. проведення акредитації b. отримання дозволу c. проведення атестації d....6 Модульна структура навчального плану підготовки фахівців включає модулі: a. основні, підтримуючі і спеціальні b. основні і спеціальні c. основні, підтримуючі, організаційно комунікаційні, спеціальні і переносні ...
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.... Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.4 Напередодні ділової з...
Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.... Вступ Розділ і загальні відомості про установу Розділ іі технологія проведення переговорів 2.1 підготовка до ділової зустрічі 2.1.2 Зустріч закордонної делегації 2.1.3 Розміщення в автомобілях та приїзд делегації 2.1.4 Напередодні ділової з...
/РАБОТА Практичне заняття 1 Методика підготовки та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з ... Практичне заняття 2 Методика підготовки та проведення лекції візуалізації з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки і вказати, які засоби ...
Підготовка соціальних педагогів через соціальні студії у різних країнах світу. Специфіка підготовки соціальних працівників у США і Великобританії.
Мистецтво підготовки сценарію ............................................................. 29 2.2. Задум сценарію ......................................................................................... 30 2.3. Збір матеріалу, робота над композицією ............................................... 32 2.4.... Підготовка до читання та виконання номера .........................................38 2.7. Поєднання слова і музики .....................................................
Відділення підготовки вентиляційного повітря..........................................33 3.4. Відділення водопідготовки............................................................................34 3.5. Санітарна підготовка виробництва...............................................................34 3.5.1. Підготовка персоналу........................................................................................
Фізична підготовка спортсменів волейболістів 1.2. Методи розвитку сили і швидкісно силових якостей 1.3. Швидкість і методика її розвитку 1.4....дитячому і підлітковому віці фізична підготовка в основному направлена на розвиток швидкості, спритності, швидкісно силових якостей, загальної витривалості. У підлітковому віці, коли йде зміцнення навиків в ...
Методика підготовки проведення навчальних занять з економіки 2.1.Урок і лекція як організаційно методичні форми навчання 2.2.Етапи підготовки уроків та лекцій 2.3.
Історія становлення багаторівневої системи підготовки фахівців в Україні 3. Освітньо кваліфікаційні рівні (ступенева освіта) в Україні 4. Проблеми розвитку багатоступеневої вищої освіти в Україні Висновки ... Підготовка спеціалістів, їх працевлаштування, успішність їх діяльності формують ринок праці. З іншого боку, реальні умови існування окремих підприємств, установ та закладів ...
Причини реформи і її підготовка 1.2. Підготовка судової реформи 1864 року 1.2.1. Дореформений суд в Російській імперії 1.2.2 Участь дворянських ...
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу „Педагогіка початкової школиˮ : традиційний підхід Завдання1.... Підготовка лекції: Формулювання теми і визначення основної ідеї, яка є стрижнем лекції і від неї буде залежати мета і основні завдання ...
про підготовку молоді до життя Question 2 Балів: 1 Що визначило розвиток педагогіки як науки: Виберіть одну правильну відповідь a.... об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці d. умови життя і праці e. турбота батьків про щастя дітей Question 3 Балів: 1 ...
Планування і підготовка резерву керівників Розділ іі аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві ”черкаситеплокомуненерго" 2.1....резерв це спеціально сформована і підготовлена група працівників, призначених на просування на керівні посади більш високого рівня. З метою визначення реального стану задоволеності працівників ЧТКЕ щодо ...
Значення вивчення конфліктології для підготовки висококваліфікованого менеджера Місце конфліктології в системі наук перехрестя психології, психіатрії та соціології. Міждисциплінарні зв'язки конфліктології в програмі підготовки менеджера.
...та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально науково виробничого ...діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; здійснення творчої, мистецької, культурно виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; забезпечення ...
Підготовка підростаючого покоління до життя. 3. Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями, засвоєння людиною соціально культурного досвіду. 4.... Формування особистості дитини, підготовка до школи. 8. Етнопедагогіка, ідеї видатних педагогів минулого, експериментальні дослідження проблем розвитку і виховання дітей, філософія є: 1.
Система підготовки керуючих людськими ресурсами 1.4.1. Основні спеціальності і рівні утворення 1.5. Класифікація кадрів 1.5.1.... Система планів підготовки розподілу і використання кадрів 3.2.2. Методи прогнозування в кадровій політиці 3.2.3.
...науковій організації праці керівника –організація підготовки та проведення наради. Ефективність наради залежить від того, наскільки правильно вона підготовлена і проведена. За допомогою цього тесту можна встановити ...
Охарактеризуйте основні методичні аспекти підготовки і проведення лекції. Контрольные вопросы к теме 5 1. Що таке семінар? 2. Охарактеризуйте основні методичні аспекти підготовки й проведення семінара. 3.
...структури підприємств, і недостатня теоретична підготовка відповідних працівників, їх методична неосвіченість в питаннях інвестиційного менеджменту, і наявність “жорсткого” та “м’якого” обмежень інвестиційних фінансових ресурсів як ...вища роль діагностики при його підготовці. Методи і процедури діагностики в конкретних випадках будуть різними, але ціль одна — установлення правильних і однозначних висновків про стан розвитку ...
...яка вказує на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності: 1. мотиваційний, науковий, технологічний; 2. світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4....спеціального психологічного навчання і професійної підготовки у ВНЗ. 4. професійний успіх, гармонізація особистості, психологічне і психічне оздоровлення; 5. Жодна з вказаних характеристик.
...яка вказує на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності: 1. мотиваційний, науковий, технологічний; 2. світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4....спеціального психологічного навчання і професійної підготовки у ВНЗ. 4. професійний успіх, гармонізація особистості, психологічне і психічне оздоровлення; 5. Жодна з вказаних характеристик.
Підготовка 2,5 3 млн. менеджерів, знайомих із сучасними технологіями управління. 2. Ефективне використання земельних ресурсів, для чого необхідно передати їх ... Згортання програм підготовки і перепідготовки персоналу. c. 1. Пропорційне скорочення персоналу на всіх рівнях, у відділах і підрозділах. 2.
підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів c. вибір цілей, вибір і підготовку основної і альтернативних стратегій; підготовку плану ...
підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів. Б. переговори з метою нормалізації стосунків, перерозподіл прав і обов'язків, переговори ...
підготовка; процес переговорів; аналіз підготовки, процесу і результатів переговорів. Б. переговори з метою нормалізації стосунків, перерозподіл прав і обов'язків, переговори ...
Сутність, завдання та етапи конструкторської підготовки виробництва 2. Системи організації технологічної підготовки 3. Методика обгрунтування технічної підготовки виробництва до змін 4.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.