Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 348 за запитом підприємництва

...1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.1. Сутність підприємництва та його функції 6 1.2. Умови існування підприємництва 8 1.3..
Особливості підприємництва в сільському господарстві. Види ренти у аграрному підприємництві..................3 1.1. Особливості підприємництва в сільському господарстві…….. 3 1.2.
Підприємництво. Співвідношення основних форм підприємництва. 2. Типи структури ринку. Конкуренція і монополія. 3. Тестові завдання семінару № 2. Список літератури
Підприємництво. Співвідношення основних форм підприємництва……………………………………………………………11 3. Практичне завдання: Тестові завдання семінару №8………......21 Список використаної літератури………………….…………………….25
...і регулювання становлення та розвитку підприємництва в країнах Східної Європи (колишніх республіках Радянського Союзу) 2. Тести 1. Положення про те, що кожен має право на підприємницьку ...власність в) Законі України "Про підприємництво"; (не діє) г) Законі України "Про державну підтримку малого підприємництва"; д) правильної відповіді немає. 2.
Економічні основи розвитку підприємництва в Україні 5 1.1. Основні економічні причини занепаду розвитку підприємництва в Україні за часів адміністративно командної системи управління 5 ...
Теоретичні засади розвитку малого підприємництва як важливого елемента ринкової економіки.....................................................................................6 1.1. Мале підприємництво: економічна сутність та місце в ринковій системі країни............................................................................................................................
...ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 5 1.1. Сутність та засоби реалізації податкового регулювання підприємницької діяльності, його роль та об’єктивна необхідність 5 1.2....щодо оподаткування суб’єктів малого підприємництва 11 1.3. Зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ...
Поняття і ознаки підприємництва в юридичній літературі та законодавстві 1.1. Поняття підприємництва як правової форми господарювання 1.2. Ознаки підприємництва Розділ 2.
...правової відповідальності суб’єктів малого підприємництва…………………………………………………..6 1.1. Поняття та ознаки господарсько правової відповідальності суб’єктів малого підприємництва………………………………………………………………………6 1.2.
...Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва 12 РОЗДІЛ 2. НАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 15 2.1. Динаміка розвитку організаційно правових форм підприємництва ...
Поняття та ознаки фіктивного підприємництва 1.1 Об’єкт та об’єктивна сторона злочину 1.3 Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину 1.4 ... Проблема існування фіктивного підприємництва 2.1 Підходи до визначення фіктивного підприємництва 2.2 Не вирішенні питання визначення фіктивного підприємництва Розділ 3.
...ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 5 1.1 Сучасні методики оцінки фінансових показників діяльності суб’єктів малого підприємництва 5 1.2 Розробка оптимальної ...
Сутність фінансових результатів підприємництва 5 1.2. Класифікація фінансових результатів 9 1.3. Оподаткування результатів підприємницької діяльності 12 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ... Аналіз показників розвитку підприємництва в Україні 15 2.2. Оцінка податкового навантаження на прикладі ТОВ «НВЦ «Економінформ» 21 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ...
Загальні основи малого та середнього підприємництва 2. Державна політика підтримки підприємництва 3. Проблеми, які потребують втручання держави у вирішенні їх у сфері підтримки малого і середнього ...
1) Сутність підприємництва. Принципи, функції та роль підприємництва у суспільстві. Види підприємницької діяльності…3 2) Підприємство (фірма): сутність, функції, класифікація.
Непряме оподаткування підприємництва 4. Основні методи державного регулювання підприємництва у сфері оподаткування 5. Порівняльна характеристика системи оподаткування підприємництва в Україні та зарубіжних країнах ...
Вступ Державна підтримка підприємств як засіб підвищення їх конкурентоспроможності Зміст та значення державної підтримки для суб’єктів господарювання в системі ринкових відносин Основні форми державної фінансової підтримки підприємств та особливості їх здійснення Аналіз реалізації державної підтримки в Україні Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки України Стимулювання науково технічної та інноваційної діяльності під...
Соціально економічна сутність підприємництва………………….27 3.1. Поняття «підприємництво»: сутність, види, функції та принципи.27 3.2. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні……...
Що таке підприємництво, його визначення. Етапи процесу підприємництва, їх коротка характеристика. 2. Шляхи створення підприємницьких структур. 3. Організаційні форми підприємств, їх характеристика.
Поняття підприємництва 2. Форми підприємницької діяльності 3. Функції підприємництва ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...підприємницької діяльності як засіб підтримки підприємництва 2. Дерегулювання підприємницької діяльності 3. Фінансування заходів державної підтримки підприємництва
... правове регулювання економіки 1. Проаналізувати пріоритетність застосування окремих державно – правових засобів впливу у сфері підприємництва. 2.
Сутність, функції малого підприємництва 2. Особливості розвитку малого підприємництва на Україні Список використаної літератури
Поняття та значення малого підприємництва 2. Особливості розвитку малого підприємства в Україні 3. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 7 1.1....і функціонування суб’єктів малого підприємництва 7 1.2. Організаційно методичні особливості організації обліку витрат і доходів діяльності та фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва 14 ...
1. Підприємництво як сучасна форма господарювання 2. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності 3.
Вступ Розділ І. Економічні основи діяльності лізингових підприємств 1.1. Використання лізингового бізнесу у фінансуванні інноваційної діяльності 1.2.... Ризик у венчурному підприємництві Висновки Список використаної літератури
Економічна свобода основна умова розвитку бізнесу Рушійні сили бізнесу Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання Суб'єкти бізнесу Підприємницький, ...
Варіант 9 Завдання Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України).
Задача №1 Визначити середньоспискову і явочну чисельність допоміжних робітників за такими даними: Кількість одиниць обладнання цеху – ...
Вступ 1. Сутність менеджменту 2. Функції менеджменту та форми управління підприємством 3.
1.Резюме 2.Сфера діяльності підприємства та його продукція 3.Аналіз ринку 4.Маркетинг план 5.Виробничий план 6.
1. Умови здійснення підприємницької діяльності 2. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління 3.
1. Виробничі структури підприємств, їх види за певними ознаками 2. Показники і шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності 3.
Зміст Вступ………………………………………………………………………...….....….4 Розділ 1. Поняття та сутність договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт……………………………….
1. Розробка програм економічного та соціального розвитку України 2. Форми грошово кредитного регулювання 3. Сутність і види ризиків 4.
ТЕСТ 1 Question 1 Підприємництво та бізнес це тотожні поняття a. так b. ні Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що ... Законом України про підприємництво Question 4 Метою підприємницької діяльності є: a. задоволення суспільних потреб b. отримання заробітної плати c. одержання прибутку d.
...ДО ТЕМИ 1 Question 1 Підприємництво та бізнес це тотожні поняття Виберіть одну правильну відповідь a. ні b. так Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це ... Законом України про підприємництво Question 4 Балів: 1 Метою підприємницької діяльності є: Виберіть одну правильну відповідь a. одержання прибутку b. вкладання грошів c.
Механізми розвитку підприємництва на Україні……………………....14 Розділ ІІІ. Проблеми та стимули розвитку підприємництва на Україні…............19 Висновки список використаної літератури…………………………………………30 ВСТУП Актуальність ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ПОСЛУГ ……….. 1.1. Інноваційне підприємництво – необхідна умова забезпечення інноваційного розвитку ………………………………………………………. 1.2.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6 1.1. Сутність підприємництва та його функції 6 1.2. Умови існування підприємництва 8 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 5 1.1. Сутність та функції малих підприємств як основи малого бізнесу 5 1.2. Необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва 16 1.3.
Підприємництво у ринковій економіці Запитання до теми 12 1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" ...
...Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма 1 м) і Звіту про фінансові результати (форма 2 м) і Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва, які регулюються П(С)БО ...
Проблеми розвитку підприємництва та програма мікрокредитування 1.1. Проблеми розвитку підприємництва в Україні 1.2. Принципи та умови кредитування 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 1.1. Поняття «малий бізнес», «мале підприємство», «мале підприємництво» 1.2. Роль і місце малого бізнесу в економіці ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.