Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 348 за запитом підприємництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 5 1.1. Сутність та функції малих підприємств як основи малого бізнесу 5 1.2. Необхідність та суть державної підтримки малого підприємництва 13 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організації підприємницької діяльності в україні 1.1 Основи підприємництва та особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 1.2 Організація обліку, звітності і оподаткування приватних підприємців 1.3 Аналіз і ... Підприємництво виступає в якості особливого виду активності, бо його початковий етап повязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, ...
...та обов’язки суб’єкта підприємництва …………. 15 Розділ 2.Особливості гарантій прав суб’єктів підприємництва 2.1.Правове забезпечення розвитку підприємництва та правові гарантії господарської діяльності ...
Державна реєстрація суб’єкта підприємництва та виготовлення печатки та штампу 2.3. Дозволи на право здійснення підприємництва 2.4.Вибір банківської установи та кредитування підприємництва ...
...безпосереднього кредитування інших суб'єктів підприємництва e. Через фінансових посередників Question 4 Предмет страхового менеджменту: a. страхова компанія та її зовнішнє оточення b.... Це суб'єкт підприємництва у формі господарського товариства зі статутним фондом не менше 60 тис. євро, оплаченим грошима b.
...власного товару; фінансовий кліринг; спільне підприємництво; закордонне інвестування 102. Який метод виходу на зовнішній ринок передбачає виробництво товару в інших країнах: прямий експорт; непрямий експорт; спільне підприємництво; іноземне інвестування 103.
Поняття державного регулювання підприємництва.................................4 1.1. Суть та методи державного регулювання підприємництва.........................4 1.2. Правові основи державного регулювання підприємництва.......................12 Розділ ІІ.
Економічна характеристика малого підприємництва 1.1.Сутність на значення малого бізнесу 1.2. Роль малих підприємств в економічному розвитку країни Розділ 2.... Державна підтримка малого підприємництва 2.2.Регулювання в системі малого підприємництва 2.3. Спрощена система оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва Розділ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 1.1. Понятійний апарат малого підприємництва 1.2. Роль і місце малих підприємств у ринковій економіці України 1....
Поняття – “Підприємництво” 1.2. Принципи підприємницької діяльності 1.3. Організаційні форми підприємництва 1.4. Некомерційна діяльність Розділ 2.
...патентування Тест № 33 Дайте визначення підприємництва як виду господарської діяльності. 1. Підприємництво – це самостійна господарська діяльність, що здійснюється з метою отримання прибутку. 2.
...стан нормативно правового регулювання малого підприємництва в Україні…………………………………………………………………………….16 2.3. Аналіз законодавчого забезпечення малого підприємництва………………25 Розділ 3. Перспектива розвитку законодавства про державну підтримку малого ...
Розвиток малого та середнього підприємництва є необхідною умовою переходу всієї економіки на ринкові засади господарювання, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розв’язання проблем зайнятості, зростання ... Без розвитку малого підприємництва неможливе формування середнього класу, тобто створення надійного фундаменту демократичного суспільства. Малий та середній бізнес має найнижчі інвестиційні потреби, характеризується найшвидшим ...
підприємництво d. франчайзинг Question 5 До видів підприємницької діяльності не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. страхова b. посередницька c.... інноваційної моделі підприємництва Question 7 Балів: 1 Підприємництво, яке здійснюється у сфері фінансування високотехнологічних проектів з метою отримання максимального прибутку, має назву: Виберіть ...
«Підприємець» і «підприємництво» 1.2. Функції та умови існування підприємництва 2. Організація підприємницької діяльності. Суб'єкти, об'єкти і види підприємництва 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Поняття та роль малого підприємства в процесі становлення ринкової економіки 5 1.2.... ФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 15 2.1. Стан розвитку малого бізнесу в Україні 15 2.2.
Суть, функції та принципи підприємництва…………………..……… 6 1.2. Теорії підприємництва: неокейсіанство та неокласичний синтез………………………………………………………...………....12 1.3. Форми та види підприємницької діяльності……………………….…16 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.................................................................................................6 1.1. Підприємництво: сутність, концепція та еволюція розвитку...........................6 1.2. Мале підприємництво як складова національної системи господарювання: роль ...
...діяльності в Україні 1.1Основи підприємництва та особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 1.2Методологія обліку доходів і витрат приватного підприємця 1.3 Оподаткування діяльності приватного ... Підприємництво виступає в якості особого виду активності, бо його початковий етап звязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, ...
...характеристика державної політики у сфері підприємництва 3. Організація державного управління у сфері підприємництва 4. Основні адміністративно правові засоби державного впливу у сфері підприємництва 5.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 2.1. Становлення підприємницької діяльності в Україні 2.2. Законодавче забезпечення підприємництва в Україні 2.3.
Сутність і значення малого підприємництва в харчовій промисловості 1.2. Доцільність створення малих підприємств в харчовій промисловості 1.3. Методи визначення доцільності та ефективності створення ... Оцінка стану малого підприємництва в харчовій галузі Черкаського регіону 2.2. Показники, які характеризують стан малого підприємництва в харчовій галузі Черкаського регіону Розділ 3.
Аналіз основних показників розвитку підприємництва в Україні 2.2. Інституціональні засади здійснення підприємницької діяльності в Україні 2.3. Діагностика державної політики розвитку підприємництва в Україні ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК ...
...фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва 10 1.3. Організаційно економічна характеристика ПФ «Роман» 21 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 37 2.1....на підприємствах – суб’єктах малого підприємництва 65 РОЗДІЛ.3 АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 70 3.1. Методика аудиту організації бухгалтерського обліку та облікової політики ...
Мале підприємництво є першою сходинкою в розвитку підприємницької діяльності людини, у всьому суспільному виробництві. Часто в його надрах зароджуються іновації, що визначають ... У кожнім періоді розвитку людства підприємництво мало свої особливості функціонування, які визначають, його ефективність. В умовах трансформації перехідної економіки в ринкову в регіонах України особливого значення ...
Мале підприємництво є першою сходинкою в розвитку підприємницької діяльності людини, у всьому суспільному виробництві. Часто в його надрах зароджуються іновації, що визначають ... У кожнім періоді розвитку людства підприємництво мало свої особливості функціонування, які визначають, його ефективність. В умовах трансформації перехідної економіки в ринкову в регіонах України особливого значення ...
Поява нових поглядів на мале підприємництво 2. Економічний зміст особливостей малих форм господарської діяльності 3. Критерії щодо визначення суб’єктів підприємництва як малих 4.
Теоретичні основи підприємництва 1.1. Природа підприємництва 1.2. Форми підприємництва та їх роль у суспільстві 1.3.
Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва ……… 5 2. Міжнародно правове регулювання підприємництва ………………….. 6 3. Регулювання підприємництва на основі кодифікованих нормативно правових актів (кодексів), законів........7 4.
Є різні варіанти Завдання 1 На підставі річної звітності підприємства (форм №№ 1, 2, 1 підприємництво, 1П НПП, 1 ПВ) скласти таблицю вхідних показників, обчислити рівень та динаміку результатних показників діяльності підприємства: темпу ефективності господарювання; ефективності ...річної звітності підприємства (форми №№ І підприємництво, 1 П НПП, 1 ПВ, 3 ПВ) скласти таблиці вхідних показників, обчислити й проаналізувати: 2.1.
Розвиток малого підприємництва, як фактор фінансової стабілізації в Україні………………………………………………………………………….5 1.2. Фінансова підтримка малого підприємництва…………………………11 1.3.
Природа підприємництва 1.2. Форми підприємництва та їх роль у суспільстві Розділ 2 Сутність та види здійснення злочинів у підприємницькій діяльності 2....
...високотехнологічних інноваційних проектів є венчурне підприємництво. За умов інтенсивного науково технічного розвитку і приватні підприємці, які безпосередньо є ініціаторами нових проектів, і великі промислові компанії, і ...підтверджує світова практика, є венчурне підприємництво. Досліджуючи венчурний бізнес в країнах Європи слід закцентувати увагу на його пристосуванні до українських умов, тобто зосередитись на тих питаннях, ...
Організаційно правові форми здійснення підприємництва. 5. Правове регулювання господарських організацій. 6. Індивідуальне підприємництво. 7. Неприбуткові організації та їх діяльність. 8. Загальні умови припинення підприємницької діяльності.
Роль малого та дрібного підприємництва в економіці…………………….…9 Розділ 2. Теоретичні засади діяльності суб’єктів дрібного та малого бізнесу....14 2.1. Мале підприємництво як об’єкт організаційно правового ...
...до кредитних ресурсів для малого підприємництва в Україні залишається незадовільним, проте деякі комерційні банки без будь яких стимулів з боку держави кредитують мале підприємництво.
...в кримінальному процесі6 гносеологічний аспект // підприємництво, господарство, право. 2003. № 6. с. 88 91. Дєєв М. В. до питання про зміст предмета доказування в кримінальному процесі України // ...один з критерієв оцінки доказів // підприємництво, господарство і право. 2003. № 5. с110 112 Чорноус Ю. Місце та визначення слідчих дій у процессі доказування по кримінальній справі // ...
...злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. № 7. – С. 98 103. 4. Білокур Г. Основні сегменти нелегального бізнесу // Закон і бізнес. – 1996....і проблеми застосування кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2002. № 1. – С. 81 84. 11. Гуторова Н.О., Романов С.Ю.
...язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва. Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у формі єдиної державної регуляторної ...
...допомогою яких досягається основна мета підприємництва отримання прибутку. Прибуток у туристичній діяльності забезпечується насамперед за рахунок доходу від реалізації турпродукту та послуг....стає стратегічною метою суб'єкта підприємництва і потребує обґрунтування. В умовах низької рентабельності та збитковості туристичних підприємств особливо гостро стоїть проблема збільшення доходів.
Тактика цивільногопроцесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. №11. 5. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997. 6. Треушников М.К.... Принципи і сучасні проблеми доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6. 10. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право.
...Суб’єкти та об’єкти підприємництва 39 Види підприємництва 40 Права та обов’язки підприємця 41 Закон України «Про підприємництво» 42 Поняття підприємства 43 Умови функціонування ...
Підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та основні види підприємницької діяльності. 17. Організаційно правові форми підприємництва. Види п в в Україні.
...Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». В стандарті вказано, що суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ...
...злочинах у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2003. № 7. – С. 98 103. 5. Бойко А.М. Проблемні питання визначення об’єкта злочинів у сфері ...кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // Підприємництво, господарство і право. – 2001. № 1. – С. 52 58. 7. Брич Л., Навроцький В. Кримінальна кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: ...
...про визначення поняття „цінні папери” // Підприємництво, господарство і право – 12 – 2002 7. Мозговая О. Еще раз о юридической природе ценных бумаг // Підприємництво, господарство і право – 9 – 2002 ...
Особливості організації підприємництва у комерційній діяльності 2. Особливості організації підприємництва у фінансовій сфері 3. Посередницька підприємницька діяльність Задача Визначення залежності змін ціни, прибутку ...
...бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва 2. Порядок розподілу загально виробничих витрат на підприємствах суб'єктах малого підприємництва Список використаної літератури
...характеристика банку як суб’єкта підприємництва 2. Структура активів банку 3. Банківський продукт 4. Послуги корпоративним клієнтам 5. Послуги приватним клієнтам 6....є неминучою поява суб’єктів підприємництва, що акумулюють вільні грошові засоби банків і суб’єктів господарювання, яким вони надають для задоволення їх потреб(шляхом продажу або ...
Значення малого підприємництва в економіці країни 1.2. Сутність і принципи формування господарського механізму підприємства 1.3. Елементи та функції господарського механізму підприємства ... Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні 3.2. Шляхи удосконалення господарського механізму підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.