Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 348 за запитом підприємництва

...1.1 Економічна сутність малого підприємництва 1.2 Економіко організаційні форми створення малих підприємств 1.3 Фінансові ресурси малого підприємництва 1.4 Державна підтримка розвитку малого ...
...1.1 Економічна сутність малого підприємництва 1.2 Економіко організаційні форми створення малих підприємств 1.3 Фінансові ресурси малого підприємництва 1.4 Державна підтримка розвитку малого ...
Економічна сутність малого підприємництва 4. Функції малого підприємництва Література
Поняття та принципи підприємництва ……………………..…..… 9 1.2. Умови здійснення підприємництва …….………………...….….. 19 1.3. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності в Україні .................................................................................................................. 38 РОЗДІЛ 2.
...бізнесу, характеристика фінансового забезпечення малого підприємництва 10 1.2. Нормативно правове забезпечення діяльності малих підприємств 18 1.3. Джерела фінансового забезпечення малого підприємництва 26 1.4.
Державне регулювання підприємництва; с. Політика роздержавлення та приватизації; d. Перегулювання підприємництва Тестове завдання №30 До основних функцій прогнозування відносяться: а.
...фінансових органів у підвищенні ефективності підприємництва........................ 16 2.2. Оцінка фінансової системи у господарській структурі країни та підприємництва.......................................... 22 2.3.
...його засновники не можуть займатися підприємництвом. Заявники звернулися у суд з заявою про скасування рішення про відмову в державній реєстрації. Вкажіть, які категорії фізичних осіб обмежені в праві на заняття підприємництвом.
...в управлінні економікою та в підприємництві. Досвід цих країн також вказує на те, що освіта з підприємництва та менеджменту є одним з найважливіших факторів успішного завершення ...
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 3.1. Характеристика підприємницької активності в економіці України 3.2. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Зовнішньоекономічна діяльність як вид підприємництва 3.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах глобалізації міжнародної економіки 3.2. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України 3.3....діяльність розглядається як специфічний вид підприємництва, а також визначаються основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України. Висновки Проаналізувавши дану роботу, можна зробити висновок, що зовнішньоекономічна діяльність ...
...право у боротьбі [зі злочинністю // Підприємництво, госп во і право. 2002. |№ 2. Є. 88 89. Кравчук С. Міжнародна правова допомога у криміна¬льних справах //' Право України....правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки // Підприємництво, госп во і право. 2002. № 11. С. 1 13 115.
Цільове призначення цивільно правових строків // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 68 71. Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал. – 2005....диспозитивних засад цивільно правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. —2006. — № 8. – С. 113 116.
Економіка та підприємництво. 2010. 8. Предборський В. Розвиток досліджень причинності тінізації економічних процесів в Україні/ В.Предборський// Підприємництво, господарство і право 2005 9.
Підприємництво виступає в якості особливого виду активності, бо його початковий етап повязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, ...язаний з встановленням та розвитком підприємництва. Успіх у підприємницькій діяльності досягається знаннями, практикою, необхідними матеріальними засобами і психологічними якостями людини.
...України: минуле, сучасність та майбутнє //Підприємництво, господарство і право. 2002. № 8. C. 107 109 Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України //Право України. 2002....досудового слідства у складі групи //Підприємництво, господарство і право. 2002. № 5. C. 84 87 Федченко В. Законодавче регламентування припинення діяльності слідчої групи //Право України. 2002. № 5.
підприємництва, c. закордон. d. уряду, Question 9 Автором «Економічної таблиці» є: Виберіть одну правильну відповідь a. А.Сміт, b. Ф.Кене.... Question 2 Балів: 1 Сектор підприємництва: Виберіть одну правильну відповідь a. здійснює попит на ресурси, b. формує пропозицію робочої сили, c.
...України) не мають права займатися підприємництвом. Дайте поняття господарської діяльності, підприємництва та некомерційної господарської діяльності. Дайте характеристику їх ознак. Дайте юридичну оцінку ситуації та вкажіть, яке ...
...як основа самофінансування об’єкта підприємництва. 33. Класифікація грошових потоків суб’єкта господарювання. 34. Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання. 35.... Цінова політика суб’єкта підприємництва як елемент моделі управління прибутком. 61. Управління використанням прибутку. 62. Чистий прибуток підприємства. Фактори, що впливають на його формування. 63.
...статей; Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.
Визначення поняття цінних паперів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. — № 6. Лапач В. А. Система объектов гражданских прав. – СПб: Юридический центр «Пресс», 2002. – 544 с....як елемент механізму правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3. — С. 42 45.
...статей; Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.
...статей; Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.
...за проектом Цивільного Кодексу України // Підприємництво, господарство і право – 10 – 2002 6. Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право – 1 – 2004 ...
...про програми стимулювання інвестицій і підприємництва. Ця робота дозволила б активізувати створення і розвиток середніх і малих підприємств в нашій країні....кредитів, які б стимулювали розвиток підприємництва (застосовується на сьогодні в практиці, але не отримало подальшого розвитку);  проведення маркетингових досліджень банків з метою виявлення першочергових потреб населення ...
Наиболее общее понятие права собственности //Підприємництво, господарство і право. – 2001. №9. – С. 52 56. 14. Яворська Олена. Проблема виникнення права приватної власності за давності володіння (набувальна давність) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. №1.
Степанов // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 110—112. Сівочек С. Аналіз поняття доказу в кримінальному процесі України / С.... Стахівський // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 135—138. Завдання № 1 Під час огляду місця події, де було вчинене вбивство, огляд ...
...під визначення суб’єкта малого підприємництва, і відповідно Указа Президента від 3 липня 1998 року "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" у них з’явиться можливість ...
...у процесі діяльності суб’єкта підприємництва або установи (організації), які втрачають свою вартість частково, шляхом перенесення її на новоодержаний продукт, та очікуваний термін використання (експлуатації) яких ...основних засобів у суб’єктів підприємництва малого бізнесу; удосконалення обліку витрат на ремонт основних засобів; удосконалення методів амортизації основних засобів. 4.
розвиток багатонаціонального підприємництва ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 Предметом політичної економії є: Виберіть одну правильну відповідь a....товарів Question 7 Балів: 1 Підприємництво – це: Виберіть одну правильну відповідь a. діяльність власників засобів виробництва, спрямована на експлуатацію найманих працівників b.
1. Умови здійснення підприємництва на Україні. Принципи підприємницької діяльності 2. Правовий статус повного товариство та командитного товариства 3. Порядок та форми розрахунків у господарському ...
1. Сутність і функції підприємництва. 2. Обмеження в підприємницькій діяльності. 3. На конкретних прикладах розкрийте, переважно в яких сферах поширений франчайзинг.
Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Право
Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Право; Сфера обслуговування; Транспорт і транспортна інфраструктура.
Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Машинобудування та матеріалообробка; Природничі науки; Рибне господарство та аквакультура; Транспорт і транспортна інфраструктура; Харчова промисловість та переробка ...
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки; Фізико математичні науки.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Менеджмент і адміністрування; Рибне господарство та аквакультура; Сфера обслуговування; Транспорт і транспортна інфраструктура.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування.
Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємництва Завдання № 2 До аудиторської фірми звернувся замовник за консультацією з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією).
Ветеринарія; Геодезія та землеустрій; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Природничі науки; Сільське господарство і лісництво; Техніка та енергетика аграрного виробництва; Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.
Підприємництво – це: а) особливий вид людської діяльності; б) комплекс функцій спрямованих на розвиток, удосконалення та оновлення підприємства в) діяльність, яка спрямована ...
Малий бізнес та підприємництво відіграють важливу роль в умовах ринкової економіки. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних ...
Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Соціально політичні науки; Транспорт і транспортна інфраструктура
Місце та значення малого підприємництва в розвитку України……………5 2.Коротка економічна характеристика малого підприємства…………………11 3.Економічна характеристика комерційної діяльності малого підприємства..13 4.
Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Міжнародні відносини.
Будівництво та архітектура; Економіка та підприємництво; Електротехніка та електромеханіка; Менеджмент і адміністрування.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.