Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 1985 за запитом підприємствах

Теоретичні аспекти аудиту діяльності промислових підприємств 1.1. Економічна сутність аудиту діяльності промислових підприємств 1.2. Критичний погляд нормативно правової інформації аудиту діяльності промислових підприємств 1....
Оцiнка та вiдтворення основних фондів підприємства 1.1 Поняття і класифікація основних фондів підприємства 1.2 Структура основних фондів підприємства 1.3 Облік та оцінка основних ...
Вступ Розділ i теоретичні аспекти реструктуризації та Санації підприємств 1.1. Економічна сутність реструктуризації та санації підприємств 1.2. Огляд нормативної бази та літературних джерел з проблеми дослідження 1....
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Об’єктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості відкрите акціонерне ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та ...
...методичні основи аналізу фінансового стану підприємства відповідно до П(С)БО 1.1. Аналіз діючих методик аналізу фінансового стану 1.2....інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства 1.3. Методологічні підходи до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємницької діяльності підприємства 1.1 Сутність ефективності підприємницької діяльності 1.2 Економічні аспекти оцінки ефективності підприємницької діяльності 1.3 Методологія оцінки ефективності підприємницької ...управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. ...
...ефективності використання фінансових ресурсів на підприємстві 3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 4. Оцінка джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства 5. Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності Висновки Список ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність ліквідності і платоспроможності підприємства 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства 1.3.
...послуг харчування для туристів в підприємствах ресторанної галузі 1.1. Значення послуг харчування і характеристика основних типів підприємств громадського харчування 1.2.
...розвитку та короткий історичний розвиток підприємства обраної бази практики 1.2. Характеристика нормативних та законодавчих актів, які впливають на діяльність даного об’єкта РОЗДІЛ 2. Практичні засади діяльності підприємства – бази практики 2.1 Грошові ...
Економічний аналіз підприємства 1.2.1. Характеристика та оцінка якості продукції 1.2.2. Аналіз ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства 1.2.3.
Методика аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства Розділ 2 аналіз забезпечення та ефективності Використання матеріальних ресурсів ват «черкасихліб» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Черкасихліб» 2.2 ...аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства Розділ 3 шляхи удосконалення забезпечення та Ефективності використання матеріальних ресурсів 3.1 Шляхи зниження матеріаломісткості на ВАТ «Черкасихліб» 3.2 ...
...2.2 Оцінка основних засобів підприємства 2.3 Оцінка оборотних засобів підприємства 2.4 Оцінка собівартості продукції підприємства Розділ 3 Аналіз фінансових показників ВАТ "Золотонiський машинобудiвний ...
...дослідження систем стимулювання праці на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Київський м’ясокомбінат” 2.2 Організація стимулювання персоналу на підприємстві 2.3 Оцінка ...
...характеристика та аналіз фінансової звітності підприємства 2.2 Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття основних засобів 2.3 Аналітичний і синтетичний облік наявності та руху основних ...Організація інвентаризації основних засобів на підприємстві 2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів 2.6 Організація обліку витрат на ремонт та інші види ...
Вступ РОЗДІЛ 1: Теоретичні аспекти діяльності підприємства Державний науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут „НДІ Проектреконструкція” 1.1. Основні напрямки розвитку та короткий історичний розвиток підприємства обраної бази практики 1.2.
Грошові розрахунки підприємства 3. Грошові надходження (доходи) підприємства і витрати 4. Формування і розподіл прибутку 5. Оподаткування підприємств 6. Оборотні засоби підприємства 7.
Характеристика підприємства 1.1. Юридичний статус підприємства 1.2. Маркетингова оцінка організації підприємства 1.2.1. Структура управління 1.2.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи ...
Теоретичні основи обґрунтування економічної стратегії підприємства 1.1. Інформаційна та нормативна база обґрунтування економічної стратегії 1.2. Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3. Методологія обґрунтування економічної стратегії підприємства 1.4. Висновки 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження продуктивності праці персоналу підприємства 1.1 Інформаційно правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Сутність продуктивності праці персоналу та основні ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження продуктивності праці персоналу підприємства 1.1 Інформаційно правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Сутність продуктивності праці персоналу та основні показники її оц...
Вступ Розділ 1 Загальна економічна характеристика об’єкта практики Розділ 2 Основні напрямки економічної діяльності підприємства Розділ 3 Оцінка ефективності економічної діяльності підприємства Розділ 4 Основні види діяльності та порядок розробки документів, у складанні яких брав ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 ...
...аналізу заробітної плати на промислових підприємствах 1.1. Інформаційна база обліку заробітної плати 1.2. Теорія та методологія обліку заробітної плати 1.3....фонду оплати праці на промислових підприємствах Розділ ІІ. Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча ...
Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства 4. Аналіз собівартості продукції 4.1 Динаміка собівартості продукції по загальному об’єму 4.2 Аналіз собівартості по статтям 4....планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат.
Формування витрат підприємства, їх облік, відповідно до П(С)БО 1.4. Облік фінансових результатів в системі рахунків 2.... Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Організація та стан обліку фінансових результатів діяльності ВАТ “Черкаське Хімволокно” 2.3. Аудит фінансових результатів діяльності ВАТ “Черкаське ...
Державного комунального підприємства.” (гіоц кмда) 2.1. Характеристика гіоц кмда за видами діяльності 2.2. Структурно організаційна схема гіоц кмда 2.3....документування господарсько договірної діяльності на підприємстві 3.1. Що таке електронний шаблон документа 3.2. Створення шаблона 3.3. Створення нового шаблона 3.4.
Загальна характеристика підприємства 2. Визначення локального і загального потенціалу підприємства 3. Заходи щодо підвищення локального і загального потенціалу підприємства Висновки Список використаної літератури ...
Тактичний план підприємства 1.1. Зміст і завдання тактичного плану підприємства 1.2. Види та структура тактичних планів 1.3.
Загальна характеристика підприємства 1.1. Основні техніко економічні показники підприємства за останні два роки 1.1.1. Характеристика інфраструктури підприємства 1.1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти сутності стратегій однобізнесового підприємства 1.1. Сутність стратегій однобізнесового підприємства 1.2. Класифікація стратегій підприємства 1.3 Особливості застосування стратегій підприємства Розділ 2 аналіз ...
Теоретичні аспекти кадрового менеджменту підприємства 1.1. Характеристика основних положень змісту кадрового менеджменту 1.2. Розробка кадрової політики 1.3. Основні етапи планування персоналу 1.4. Оптимізація чисельності персоналу підприємства 1.5. Висновки 2.
Розділ 1 загальна характеристика підприємства Розділ 2 аналіз господарської діяльності підприємства Розділ 3 аналіз фінансового стану підприємства Висновок Список використаних джерел Додатки Аналіз показав, що підприємство є достатньо фінансово стійким і ...
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на ...
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз виробничого потенціалу підприємства було проведено на основі показників ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і оцінки матеріальних запасів підприємства 1.1 Економічна сутність матеріальних запасів підприємства 1.2 Методика обліку матеріальних запасів підприємства 1.3 Оцінка матеріальних запасів на ...
...та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.2. Теоретичні основи обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 Форми та ... Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.... Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і за...
Вступ Розділ і особливості ведення та документування господарської діяльності на черкаському асфальтобетонному заводі 1.1 загальні відомості про підприємство 1.2 правовий статус акціонерних товариств 1. 3 господарські правовідносини та господарське право 1.4 загальна характеристика господарських договорів 1....delopro 3.3 організація роботи підприємства з використанням системи delopro 3.3.1 Введення інформації про структуру і співробітників підприємства 3....
...результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2. Огляд законодавчої бази з обліку формування фінансових результатів ...результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.4. Методика проведення аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку Розділ 2. Діюча практика обліку, аналізу формування фінансових результатів ...
Економічна сутність фінансової кризи підприємства 1.2. Огляд літературних джерел та нормативно – правової бази з питань реструктуризації підприємств 1.3.
...аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.1. Операції з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах в системі економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку, аналізу і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи Формування та використання фінансових ресурсів 1.1 Економічна сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи Формування та використання фінансових ресурсів 1.1 Економічна сутність та види фінансових ресурсів підприєм...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку 1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основних фондів підприємства 1.3 Методологія оцінки основних фондів на підприємстві Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основних фондів на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підпр...
...з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання ...
Вступ Розділ 1 Теоретико методологічні основи оцінки конкурентноспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 1.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 1.3.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.