Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2109 за запитом підприємству

...здійснено глибокий аналіз фінансового стану підприємства, розраховано всі можливі показники оцінки фінансового стану підприємства, крім того проведено аналіз золотого правила фінансування, факторний аналіз рентабельності активів та ...
...вони прагнуть обєднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі обєднання підприємств в цивільному праві називають господарськими обєднаннями.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних джерел з проблем ефективного управління персоналом 1.3 Методи і системи управління персоналом 1.4 Оцінка ефективності управління персоналом Розділ 2 прикладні аспекти ефективного управління персоналом ват «мітра» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ «Мітра» 2.2 Дослідженн...
Облік грошових коштів в касі підприємства 3 інвентаризація – як основна форма контролю грошових коштів 3.1 Задачі інвентаризації та проядок її проведення 3.2 Інвентаризація грошових ...бухгалтерського обліку значно розширились права підприємства щодо вибору облікової політики, що являється позитивним явищем і створює сприятливі умови для розвитку підприємства.
Кожне підприємство характеризується певним рiвнем продуктивностi працi, який може зростати або знижуватися пiд дією рiзноманiтних чинникiв. Пiдвищення продуктивностi працi є безперечною умовою ...дослiдження дипломної роботи було державне підприємство,, Златодар”. Дане підприємство виконує весь комплекс операцiй iз зерном: його приймання вiд виробника, очищення вiд домiшок з доведенням до вiдповiдних ...
ВСТУП...................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ...........................................................
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна діяльність» ...товари та послуги на торговельному підприємстві Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г. Івано Франківськ – 2013 План: Вступ. 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Поняття та види конкурентоспроможності, параметри та умови, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства 5 1.2.
Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Економічна сутність та інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 1.2 Показники ліквідності та платоспроможності підприємства 1.3 ...
Злиття як процес об’єднання підприємств 2. Різновиди об’єднань підприємств 3. Задача Оцінити діяльність та надати рекомендації по покращенню ситуації в промислово фінансовій групі, виходячи ...
...політика – основа успіху економічної діяльності підприємства 1.1. Організація і діяльність служби збуту 1.2. Ціноутворення у системі збуту 1.3....основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1. Загальна характеристика та оцінка фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз товарообороту як основа комерційної діяльності 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти...
...політика – основа успіху економічної діяльності підприємства 1.1. Організація і діяльність служби збуту 1.2. Ціноутворення у системі збуту 1.3....основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1. Загальна характеристика та оцінка фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз товарообороту як основа комерційної діяльності 2....
Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. 3. Задача. Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємства ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу економічного потенціалу підприємства 5 1.2. Методика оцінки економічного потенціалу підприємства 13 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу економічного потенціалу підприємства 5 1.2. Методика оцінки економічного потенціалу підприємства 13 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Цілі та завдання управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 1.2 Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 1.3 Проблеми, що ...
...основи управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства КП «Красноармійськтепломережа» 1.1 Сутність ліквідності та платоспроможності та їх значення в діяльності підприємства 1.2 Обгрунтування методичних підходів виконання ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти оцінки і відбору працівників підприємства 1.1. Інформаційна базп методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.2. Сутність категорії “персонал” та її економічна природа 1....
Загальна характеристика галузі і підприємства 1.1 Характеристика розвитку підприємства 1.2. Історія розвитку ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» 1.3. Організаційна структура підприємства 2.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління трудовими ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління трудовими ресурсами підприємства.
...і комплексної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Показники ліквідності та платоспроможності підприємства 1.3 Методика ...
...та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці Показники діяльності підприємства Позначення 1.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці 1.3 Організація розрахунків...
Вступ Розділ 1 основні засади визначення і оцінки ризиків і невизначеності в роботі підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків і невизначеності роботи підприємства 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків і невизначеності 1....
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу ...
Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 4. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 5.
...управляння системою маркетингової діяльності на підприємстві 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4....факторів, що впливають на діяльність підприємства 3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства 3.2. Аналіз факторів мікросередовища 3.3. SWOT аналіз 3.4.
Практична робота №1 Задача №1 Розрахувати середньорічну вартість основного виробничого капі¬талу, фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці, якщо вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила 10700 тис. грн. З першого травня виведено з експлуатації основних фондів на загальну суму 890 ...чисель¬ність промислово виробничого персоналу підприємства 550 чол. Задача №2 За наведеними в таблиці даними розрахувати фондовіддачу та проаналізув...
...класифікація основних фондів в діяльності підприємства 1.2. Види оцінка основних фондів, їх знос та амортизація 1.3. Методика аналізу основних фондів підприємства Розділ 2.
Поняття, види та організаційні форми підприємств………………. 18 Висновок…………………………………………………………………………. 29 Список використаних джерел………………………………………………… 32 ВСТУП Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у ...
...ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Товар як обліково аналітична категорія. Організація товарних операцій в торгівельних підприємствах 5 1.2.
Методика проведення аудиту витрат на підприємстві 2. Діюча практика організації обліку Витрат підприємства 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ “Черкасигаз”, його облікова політика 2.2.
...власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу 13 1.3....власного капіталу в управлінні ефективністю підприємства 70 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 79 4.1.
...2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Первинний та зведений облік витрат і виходу продукції рослинництва 2.3 Організація аналітичного і синтетичного обліку виробництва продукції ...собівартості продукції рослинництва по сільськогосподарському підприємству з обмеженою відповідальністю "Україна" 3.1 Аналіз собівартості продукції рослинництва: завдання, джерела та інформаційна база 3.2 Аналіз витрат за ...
...теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень. У процесі аналізу міжнародної маркетингової стратегічної програми ЗАТ „Меблі” можна зробити висновок, що галузями, які є найбільш ... Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства зростають в 2006 2007, окрім чистого прибутку, сума якого знижується на 269 тис.грн. в 2007 році.
Це підприємство працює в галузі харчової промисловості, його спеціалізації – виробництво безалкогольних напоїв. Дослідження показників фінансового стану дає підставу для наступних висновків....джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства і використовується ним для забезпечення господарської діяльності. Узагальнюючі показники комплексної оцінки фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" (прибутковість і рентабельність) ...
Економічні стратегії підприємства. Роль маркетингової стратегії в загальній економічній стратегії підприємства 1.1. Сутність, значення та формування економічної стратегії підприємства 1.2.
Стратегічний менеджмент розвитку підприємства в умовах ринку 1.1. Принципи і методологічні основи стратегічного менеджменту підприємства 1.2. Аналіз методів стратегічного менеджменту підприємства 2.
...з організацією економічної роботи на підприємстві, організація виробничого процесу і внутрішніх служб 2. Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання ...
Тема даної роботи: «Спільні підприємства у системі міжнародного бізнесу». Об'єктом дослідження даної роботи є спільні підприємства як форма організації міжнародного бізнесу.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та роль інвестиційної стратегії в розвитку підприємства 1.2. Етапи формування інвестиційної стратегії підприємства та критерії її ...
Загальні положення про об’єднання підприємств 1. 1. Поняття та основні ознаки об’єднань підприємств 1. 2. Види та організаційно правові форми об’єднань підприємств Розділ ...
Теоретичні основи аналізу власного капіталу підприємства 1.1. Економічна суть власного капіталу підприємства 1.2. Методичні підходи до аналізу власного капіталу 1.3.
Методологія визначення вартості потенціалу підприємства 2. Шість функцій грошової одиниці: майбутня вартість одиниці, поточна вартість одиниці, поточна вартість аннуїтета, періодичний внесок на погашення кредиту, майбутня ...3 0,05 0,15 Задача № 2 Підприємство володіє ноу хау щодо виготовлення виробу. Витрати на виробництво виробу без використання ноу хау складають 6,5 грн. за одиницю.
Теоретичні основи аналізу фнансового стану підприємства 1.1. Сутність і значення аналізу фінансового стану підприємства 1.2. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу 1.3.
Завдання 1 Розрахунок показників руху та ефективність використання основних фондів підприємства Діяльність підприємства у звітному році характеризувалась показниками, наведеними в таблиці. Показники діяльності підприємства Позначення 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 1.2. Характеристика видів кредитів, що надаються сільськогосподарським підприємствам ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.