Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2109 за запитом підприємству

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти прогнозування банкрутства та санації підприємств 1.1 Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві пов'язане з ... a. наявністю ієрархічних зв’язків між окремими підрозділами b. ускладненням виробничих процесів на підприємстві c.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства 1.1 Поняття банкрутства 1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства 1.3 Огляд літературних джерел Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП “КІПП” 2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП” 2.3 Визначення масштабів кризового стану підприємства Розділ 3 шляхи подалання фінансової кризи на підприємстві 3.1Формування цілей та вибір механіз...
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база та методики оцінки загрози банкрутства 1.3 Зміст процесу управління ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи ...
Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних переваг і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні основи управління ...
...основи забезпечення умов ефективного функціонування підприємств 1.1. Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2. Стратегічні напрями запобігання банкрутству підприємств в Україні 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБОРУ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на неї впливають 1.2.
Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, та види витрат 1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат 1.3....наслідком занедбання економічної кризи більшість підприємств намагались досягти збільшення прибутків не за рахунок зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.
Діюча практика організації обліку на підприємстві 2.1. Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3.
Техніко економічна характеристика підприємства 2.2. Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 2.3 Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства 1.1. Поняття та види конкурентоспроможності 1.2. Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3....аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції на підприємстві громадського харчування 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства громадського харчування «М*ясні закуски» 2.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції кафе бару “...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії виходу підприємства з кризового стану 1.1 Сутність кризового стану підприємства та її основні ознаки 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства ...
...прибутку від фінансово господарській діяльності підприємства 1.1. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки 1.2. Аналіз нормативно правових актів та огляд теоретичної ...літератури з питань формування прибутку підприємства 1.3. Організація і методика проведення аналізу формування прибутку 1.4. Кореляційний аналіз собівартості, прибутку і рентабельності Розділ іі.
...стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1....
...ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність потенціалу підприємства та його складових 1.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність, джерела, користувачі та значення оцінки фінансового стану підприємства 1.2. Аналіз показників фінансового стану підприємства 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та основні принципи стратегічного розвитку підприємства 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних ...
Теоретичні аспекти аналізу звітності підприємства 1.1. Оцінка звітності підприємства, її необхідність і значення 1.2. Види звітності підприємств і її структура 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства ...
...аналізу і аудиту фінансового стану підприємства 1.1. Сутність і призначення балансу, нормативно – правова база його складання 1.2. Методологічні аспекти складання балансу підприємства 1.3.
...ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2. Інформаційна база та методологічні підходи до ...засади проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства та механізм в його впровадження 1.4. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТОВ «...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання ...
...колективних відносин в колективних сільськогосподарських підприємствах 1.1. Сутність колективного сільськогосподарського підприємства та його особливості функціонування в сучасних умовах 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основного капіталу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії зростання прибутку підприємства 1.1 Сутність прибутку та прибутковості підприємства, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Склад та формування прибутку підприємства 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи заб...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.3 ...
Сутність кризових явищ у діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність кризи розвитку підприємства 1.2. Механізм розгортання кризи розвитку підприємства 1.3.
...стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств та зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1....
...положення управління економічним потенціалом промислового підприємства 1.1. Значення і сутність економічного потенціалу промислового підприємства 1.2 Показники виміру економічного потенціалу промислового підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з ...
Вступ Розділ 1 теоретично методологічні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні підходи до ... Вступ Розділ 1 теоретично методологічні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база ...
Характеристика капіталу підприємства 3. Виручка від реалізації підприємства 4. Затрати на виробництво і реалізацію продукції та джерела їх фінансування 5.
...стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст антикризового управління 1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства 1.3.
...системи Управління витратами на торговельному підприємстві 1.1. Економічна сутність витрат торговельного підприємства та їх класифікація 1.2. Фактори, які впливають на обсяг витрат торговельного підприємства ...
...РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність прибутку та його значення в діяльності підприємства 1.2. Характеристика джерел формування, методів розподілу та шляхів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні і методологічні основи підвищення організаційно – економічного забезпечення використання виробничої потужності 1.1 Суть виробничих потужностей підприємства та ефективності їх використання 1.2 Організація роботи по підвищенню ефективності виробництва 1.3 Методичні підходи до оцінки економічної ефективності використання виробничої потужності підприємства Розділ 2 аналіз використання потужності ...
Дайте визначення терміну „фінанси підприємства”. 2. Які основні функції виконують фінанси підприємства? 3. Що включає в себе сфера фінансових відносин підприємства? 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1....
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1....
...Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Завдання та методика аналізу фінансового стану відкритих акціонерних ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.