Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2244 за запитом підприємстві

Вступ Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства 1.3 Стратегії, методи і ...
Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Принципи організації оборотних коштів та їх нормування на підприємстві 1.3 Показники ефективності використання ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність операційного прибутку та прибутковості підприємства, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Склад та формування операційного прибутку підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні підходи оцінки ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методоло...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТА 11 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості емітента 12 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства – емітента 13 Показники аналізу інвестиційної привабливості емітента РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АТП 2362» 21 Організаційно – ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОС...
...як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Розділ 2 практичні аспекти дослідження асортиментної політики підприємства тов “меблі – лівс» 2.1 ...
...нормативна база дослідження основного капіталу підприємства 1.3. Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основного капіталу на підприємстві Розділ 2.
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій ...
Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2. Оцінка техніко – організаційного та економічного рівня підприємства 3. Ознайомлення з питами, видами й формами міжнародної підприємницької діяльності, аналіз рівня ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу 1.1 Сутність та елементи основного і оборотного капіталу підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Сутність прибутку, його види і функції 1.3 Управління формуванням ...
Теоретичні основи обґрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та стратегії її підтримки 1.1 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми оцінки ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи наявності та використання основного капіталу підприємства 1.1. Сутність та структура основного капіталу підприємства 1.2. Методика аналізу наявності, стану, руху основного капіталу 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні засади планування підвищення ефективності діяльності підприємства 1.1 Поняття ефективності діяльності підприємства та її складові 1.2 Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 Основні ...
...формування системи мотивації праці персоналу підприємства 1.1. Сутність і зміст системи мотивації праці персоналу підприємства як соціально економічної категорії 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні підходи до ... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування ...
...основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 1.3. Методика оцінки якості та конкурентоспроможності продукції РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’... Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка основних показників якості продукції 2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства РОЗДІЛ 3.
Принципи побудови та структура балансу підприємства 2.3 Методика складання балансу відповідно до П(С)БО Розділ ііі. Аналіз фінансового стану ват „есрекс” на основі показників ...балансу 3.1 Загальна характеристика підприємства 3.2 Опис облікової політики підприємства 3.3. Аналіз фінансового стану ВАТ «Етрекс» Розділ іv.
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства аналіз динаміки та структури активів і пасивів підприємства аналіз показників оборотності та рентабельності сукупних активів ...
...основи прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Законодавча основа інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Інформаційна база регулювання інвестиційної діяльності 1.3 Методологія прогнозування ефективності інвестиційної ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління власним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства 1.2 Управління формуванням власного капіталу 1.3 Оцінка ефективності управління ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання Ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 Оцінка ефективності використання ...
...засади створення і оцінки іміджу підприємства 1.1. Поняття та головні елементи іміджу організації 1.2. Тактика та методи формування іміджу 1.3.... Практичні засади дослідження іміджу підприємства 2.1. Характеристика господарської та маркетингової діяльності підприємства ТОВ “Добробут” 2.2. Аналіз використання заходів по формуванню іміджу підприємства ТОВ “...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1.3 ...
Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. 6 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів. 11 1.3.... Характеристика діяльності підприємства. 30 2.2. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. 35 2.3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. 49 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 1.2 Нормативно – правова база з оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.3 Методика оцінки нематеріальних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності 1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання 1.2 Оцінка формування прибутку підприємства 1.3 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «соммас» 2.1 Організаційно – ...
Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Методика складання балансу на підприємстві 2.3. Порядок формування звіту про фінансові результати на підприємстві 2.4.
...та методологічні аспекти аналізу звітності підприємства 1.1. Економічна сутність та необхідність аналізу звітності підприємства 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу звітності підприємства 1.3.
Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. 6 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів. 11 1.3.... Характеристика діяльності підприємства. 30 2.2. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. 35 2.3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. 49 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування 1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання 1.2. Моделі управління запасами 1.3....аспекти управління товарними запасами на підприємстві громадського харчування “ласунчик” 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства громадського харчування “Ласунчик” 2.2. Оцінка управління товарними запасами по підприємству ....
Вступ Розділ 1 теоретичні засади аналізу використання загального капіталу підприємства 1.1 Поняття загального капіталу підприємства, його склад і структура 1.2 Методика аналізу загального капіталу підприємства 1.3 Ефективність ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу руху грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи аналізу грошових потоків 1.3 Ефективність управління ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу руху грошових потоків підприємства 1.1 Сутність грошових потоків та їх класифікація 1.2 Принципи та методи аналізу грошових потоків 1.3 Ефективність управління грошовими потоками Розділ 2 практичні засади аналізу та оці...
...ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність та підходи щодо визначення ресурсів і ресурсного потенціалу підприємства 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її законодавче регулювання 1.2.
...ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність оборотних коштів та їх організація……………………...4 1.2. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів....на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов вже створені і діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізувати.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ...
...їх роль у фінансовій діяльності підприємства 1.2. Класифікація грошових потоків підприємства 1.3. Формування політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання РОЗДІЛ ІІ.
...і аналізу основних засобів на підприємстві 2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів 2.2. Оцінка методики та організації обліку і звітності 2.... Методика нарахування зносу на підприємстві 2.4. Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5. Звітність по основних засобах 2.6.
...з організацією економічної роботи на підприємстві 2.2. Аналіз виконання завдань з обсягу випуску і реалізації продукції, робіт, послуг 2.3.... Аналіз з фінансових результатів діяльності підприємства 2.7. Аналіз фінансового стану підприємства 2.8. Аналіз рентабельності реалізації товарів Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства Висновок ...
Вступ 1 Конкурентоспроможність підприємства найважливіша характеристика підприємства в ринкових умовах 1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та фактори, що її визначають 1.2 Аналіз та оцінка конкурентоспроможності підприємства ...
Вступ Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегії розвитку підприємства 1.1 Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика 1.2 Основні види стратегій розвитку підприємства 1.3 Оцінка стратегії ...
ТЕМА: Дослідження маркетингової збутової політики підприємства та її удосконалення ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи збутової стратегії підприємства в системі маркетингу 1.1.
...аспекти бізнес планування на вітчизняних підприємствах 1.1. Сутність бізнес проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств 1.2. Концепція проекту у проектному аналізі 1.3.
...ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства 1.2 Організація обліку фінансових результатів діяльності 1.3.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.